HÓA GIẢI TUẦN KHÔNG

Tuần Triệt là 1 vấn đề mà nhiều người mới học Tử vi rất dễ bị ám ảnh, khể cả người học lâu rồi mà vẫn lúng túng. Vậy khi nào thì Tuần Không biến mất trên lá số Tử vi?

Tuần được an theo Lục Giáp, ví dụ sinh năm Giáp Tý, đếm theo chiều thuận thì Giáp Tý, Ất sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân Quý Dậu là hết 10 thiên Can, thì Tuần an ở Tuất Hợi, Tuất Hợi chính là Tuần Trung Không Vong, cho nên Tuần là nơi chỉ có Địa mà không có Thiên, cho nên Tuần ở đó là “Thời Can đã hết chỉ còn Địa”, mà cái lý đơn giản có Thiên hợp thì Địa mới hoá thành Nhân, nay chỉ có Địa không có Thiên thì hẳn vô Nhân, cho nên Tuần đóng đó biểu thị cái “hư vô”, mọi thứ ở trong Cung mờ ảo, không thực, các Sao trong Cung bị giảm tác dụng mạnh, tốt gì giảm tốt, xấu thì giảm xấu, các sao trong Cung ấy khó mà hoạt động bình thường được do “Thiên Địa không hợp nhất”.

Đối với người mới học thì cách lý giải trên sẽ gây ra khó hiểu, ta lấy ví dụ đơn giản. Một người đi làm công ăn lương, đến ngày mùng 10 hàng tháng nhận lương, nhưng mới đến ngày 30 đã tiêu hết tiền, còn 10 ngày nữa mới tới tháng lương, vậy thời gian đó sống sao? còn phải trả nợ, tiền ăn uống, tiền phòng, tiền điện, tiền net… đủ thứ tiền. Cái khoảng thời gian 10 ngày đó gọi là Tuần Không. Vậy thực chất Tuần Không có tính gián đoạn về mặt thời gian, vì sự gián đoạn đó cho nên thấy tiền lương ngày mùng 10, nhưng lại chưa thể có lương. thế là nghèo!

ví dụ: 1 lá số có Thiên phủ ở Hợi ở cung Tài bị Tuần đóng vào, mà làm kinh doanh, Thiên phủ là Tài tinh, gặp Tuần là biểu hiện hàng thì đã bán mà khách hàng còn đang nợ, chưa thu được tiền, trong khi chi phí bán hàng thì cứ phải chi, thế là khó khăn. Trường hợp này tiền rỗng túi, người ta gọi là “kho rỗng”. Người xưa đúc kết rất đơn giản và dễ hiểu. Vậy khi nào thì khách hàng trả nợ?

Ta biết rằng Tuần Không được an theo năm sinh và cố định trên lá số,là nơi Thiên Địa trái lý, vậy chỉ có năm hạn lưu niên tuế đến đó lấp vào chỗ trống, hoặc xung nó làm Tuần biến mất. Vậy đó là những năm nào? ta thấy rằng Hợi Dần tương hợp, hợp thì sẽ biến chất mà không còn là Hợi nữa, vậy thì Lưu thái Tuế đến cung Dần sẽ làm mất Tuần Không ở cung Hợi. Tỵ Hợi xung nhau, lưu thái tuế đúng cung Tỵ Hợi xung nhau, xung của lưu thái tuế là xung động, xung động thì đối cung động, động thì mất Tuần Không, bởi vì Tuần Không tĩnh chứ không động, mà động thì không còn là nó. Tam hợp nhất thể, 3 cung hợp 1 lưu thái tuế đến Mão, Mùi sẽ thành thế tam hợp, tam hợp làm 1 cũng làm biến mất Tuần Không.

Vậy khi lưu Thái tuế đến cung cung lục hợp, xung, tam hợp với cung có Tuần sẽ làm Tuần biến mất, lúc này Tinh Sao trong cung không có Tuần Không thì sẽ hiện nguyên hình chính nó, nó sẽ biêu hiện ra ngoài mà lâu nay bị triệt tiêu tính chất. Với ví dụ như trên Thiên Phủ được giải phóng khỏi Tuần cũng là lúc khách hàng trả tiền và có tiền, người đi làm công có tiền lương… tuy nhiên khi Lưu thái tuế đi qua thì cung đó lại bị Tuần Không đóng vào. Bởi vì đã hết hợp, hết xung động rồi. Lại phải chờ lương, chờ khách trả tiền…

Đối với 1 lá số, khi hiểu được sự phá giải này có thể nắm bắt mà tận dụng cơ hội, mà cơ hội se tự nhiên mà đến, tuy nhiên nếu cung đó dẫn động xấu, nhất là Hóa kỵ lưu niên dẫn động thì lại gặp họa, bởi Sát tinh hội tụ được giải phóng gặp Hóa kỵ lưu niên kích hoạt, như Tuần ở cung Tật sát tinh hội tụ, khi mất Tuần Không cũng là lúc lâm bệnh, hoặc tai nạn nặng.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.