Xem cách cục tình cảm trong tử vi Lương Phái

KẾT CẤU MỆNH BÀN ĐÀO HOA

Nếu có người mang cung Tử nữ để nói cái kiểu chém đinh chặt sắt về chuyện đào hoa. Luận như thế là hại oan bao nhiêu người. Đơn giản là Tử nữ cung là tật ách của Phúc đức cung, là cung chủ về sự hưởng thụ của thân thể, cho nên nếu đem ra nói một cách tuyệt đối là Hoa đào cung, gây hàm oan thiên cổ bao người.

Cũng bởi vì Tử nữ là cung đứng sau cung Phu thê một cung, cho nên đương nhiên là tình cảm sau hôn nhân. Chưa ly hôn thì cung Tử nữ là tình ngoài giá thú tức ngoại tình, li hôn rồi thì Tử nữ là cuộc hôn nhân tiếp theo, cho nên Tử nữ là đào hoa cung nhưng không thể coi đó là tuyệt đối nhất nhất như vậy. Bởi vì, nếu như tái hôn Tử nữ cung chính là cung Phối ngẫu lần thứ hai, mà phối ngẫu là chính đại quang minh, không thể lẫn lộn với chuyện đào hoa bất minh được.

Từ trước đến nay cung Tử nữ chẳng phải là dùng để xem con cái sao ? Nếu muốn luận đào hoa, trừ phi Tử nữ cung có hóa xuất hoặc hóa nhập đồng thời xuyến liên Liêm Trinh hoặc Tham Lang hai Hoa đào tinh, thì còn có thể luận là có chuyện đào hoa, nếu không thì không thể.

Cách cục đào hoa trong mệnh lý cũng có sự đa dạng của nó:

1. Mệnh cung, tật ách cùng phúc đức ba cung tính cách hóa Liêm Trinh Lộc hoặc Tham Lang Lộc, thì người này dễ đa tình; ba cung tính cách hóa Liêm Trinh Kỵ hoặc Tham Lang Kỵ, là người này dễ si tình lụy tình. Ba cung tính cách tạo thành Liêm Trinh hoặc Tham Lang Lộc Kỵ Đồng cung, tắc người này dễ đa tình đa dục, dễ vướng vào tình yêu sét đánh; đặc biệt là khi tật ách cùng phúc đức có Liêm Trinh hoặc Tham Lang Lộc Kỵ Đồng cung, lại thêm xuyến liên Sinh niên hoặc mệnh cung biến thành Liêm Trinh Lộc Kỵ hoặc Tham Lang Lộc Kỵ hợp trình xuyến liên đào hoa Đa Lộc Kỵ, đều cần phòng tránh dục tình dục vọng làm trầm mê mụ mị.

2. Mệnh cung, tật ách cùng phúc đức ba cung tính cách hóa Liêm Trinh Lộc hoặc Tham Lang Lộc nhập thiên di (mệnh cung biểu tượng), phụ mẫu (Tật ách biểu tượng) cùng Tài Bạch (phúc đức biểu tượng) ba cung biểu tượng, thì người này dễ có biểu hiện động tình đào hoa, qua bức vách cũng đánh hơi được mùi xuân tình.

3. Nếu thiên di hoặc phụ mẫu hai cung biểu tượng, hóa Liêm Trinh Lộc hoặc Tham Lang Lộc nhập mệnh cung, tật ách, phúc đức, cũng dễ mắc vào chuyện đào hoa. Lấy tật ách, phúc đức mà nói, có thể

ngoắc tay là thành hôn; xuyến liên hoa đào tinh đa Lộc, là cảnh hoa nở khắp nơi.Thiên di hoặc phụ mẫu hóa đào hoa tinh Lộc nhập Giao hữu, rất giỏi giao tế; thiên di hoặc phụ mẫu hóa đào hoa tinh Lộc nhập Phu thê, thường truy tìm con mồi; thiên di hoặc phụ mẫu hóa đào hoa tinh Lộc nhập Tử nữ, ngoắc tay là thành hôn.thiên di hoặc phụ mẫu hóa hoa đào Lộc nhập Sự nghiệp, cũng có khả năng sản sinh hoa đào. Đặc biệt thiên di hoặc phụ mẫu hỗ hóa Lộc đào hoa tinh, hoặc như thiên di hoặc phụ mẫu bản cung tự hóa Lộc Hoa đào Lộc xuất, rất dễ tồn tại mị lực với người khác phái, đương nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt.

4. Mệnh cung, tật ách, phúc đức cùng Phu thê, Tử nữ, Giao hữu tọa Sinh niên hoặc mệnh cung biến thành đào hoa Lộc hoặc bản cung hoa đào tinh Tự hóa Lộc xuất, cũng dễ sinh ra chuyện đào hoa trăng gió.

5. Ngược lại, nếu như thiên di, phụ mẫu hai cung biểu tượng, tọa Liêm Trinh Kỵ hoặc Tham Lang Kỵ, tất nhiên vụng về chuyện tán zai tán gái. Hoặc như thiên di, phụ mẫu hai cung biểu tượng hóa Liêm Trinh Kỵ hoặc Tham Lang Kỵ nhập mệnh cung, tật ách, phúc đức cùng Phu thê, Tử nữ, Giao hữu, Sự nghiệp, cũng là vụng về chuyện tình cảm với người khác phái. Hợp trình Song Kỵ (hoặc trở lên) thì lại càng vụng hơn chỉ có thể lấy người quen thân hoặc qua môi giới giới thiệu, khó tự mình tán được zai được gái.

MỆNH CÁCH KHÓ YÊU

Đàn ông hay đùa nhau, trên đời chỉ có hai loại đàn ông: một là háo sắc, hai là phi thường háo sắc. Cho đến khi gặp được những loại mệnh cách khó yêu. Điều này hoàn toàn phù hơp với nguyên lý âm dương. Có người đa tình tình cũng có người lãnh cảm khó yêu, không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu mệnh cách thể hiện không giỏi giao tế (thiên di hóa Kỵ nhập phu thê, chuyển Kỵ nhập Tài Bạch, hội phúc đức, sinh niên Kỵ, hợp trình 3 Kỵ mà phá).

Cho nên tính cách như vậy sẽ không sa ngã vào tình cảm và tình dục, cho nên không những không biết tham hoa yêu rượu ở ngoài, mà ngay cả thói hư tật xấu bar sàn bay lắc cũng không có. Mệnh cung, Tật ách, Phúc hóa Kỵ không xuyến liên xuyên qua Liêm Trinh, Tham Lang, cho nên sẽ không sa ngã vào tình cảm và tình dục, cũng sẽ không sa ngã vào ăn uống rượu chè bê tha.

Nếu mệnh cung, Tật ách, phúc hóa Lộc không có xuyến liên đáo Liêm Trinh, Tham Lang, cũng không có Hóa Kỵ nhập cung phu thể thì cũng sẽ không đa tình đa dục. Ngoài ra nếu mệnh hóa Kỵ nhập tật tự hóa Kỵ xuất thì cũng là người ưa sạch sẽ, tính cách cần mẫn và hơi bảo thủ.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.