Tử vi đẩu sổ Thiên can tứ hóa biểu

Bản dịch:

Giáp can liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương Hóa kị

Ất can thiên cơ hóa lộc thiên lương hóa quyền tử vi hóa khoa Thái âm Hóa kị

Bính can thiên đồng hóa lộc thiên cơ hóa quyền văn xương hóa khoa liêm trinh Hóa kị

Đinh can Thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền thiên cơ hóa khoa cự môn Hóa kị

Mậu can tham lang hóa lộc Thái âm hóa quyền hữu bật hóa khoa thiên cơ Hóa kị

Kỷ vũ khúc hóa lộc tham lang hóa quyền thiên lương hóa khoa văn khúc Hóa kị

Canh can thái dương hóa lộc vũ khúc hóa quyền Thái âm hóa khoa thiên đồng Hóa kị

Tân can cự môn hóa lộc thái dương hóa quyền văn khúc hóa khoa văn xương Hóa kị

Nhâm can thiên lương hóa lộc tử vi hóa quyền tả phụ hóa khoa vũ khúc Hóa kị

Quý can phá quân hóa lộc cự môn hóa quyền Thái âm hóa khoa thực lang Hóa kị

Giáp can

<liêm trinh hóa lộc>

Liêm trinh thuần âm hỏa, miếu dần vị, thủ mộc sinh hỏa ý, mà dần là giáp của bổng lộc và chức quyền, cho nên giáp dĩ liêm trinh là hóa lộc. Liêm trinh làm quan lộc, nhân kỳ thuần âm, cho nên liêm trinh của quan lộc chủ thuộc trạng thái tĩnh, đại diện doanh nghiệp trạng thái, kiếm tiền trạng thái, đương hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc thì, chủ làm việc thuận lợi, có địa vị đề thăng của tượng. Liêm trinh vừa là thứ đào hoa, hóa lộc nhập cung mệnh hoặc điền trạch, chủ có tài mà lại đái đào hoa, nhập lục thân cung, chủ có tình duyên, thuộc ám đào hoa. Liêm trinh là quyền bính ngôi sao, cung mệnh liêm trinh hóa lộc người, chủ một thân khá cụ uy quyền, mà lại có thể được đáo bằng hữu trợ lực cập thuộc hạ kính yêu, tịnh có hiện ra duy trì liên tục tính lãnh đạo cơ hội, vưu ưa ở thân địa tọa cung Quan lộc, có đế vương tướng, giáp năm sinh nhân, tam kỳ chiếu mệnh, phú quý kham kỳ, tất là chúa tể một phương. Sao Liêm trinh tọa cung mệnh hoặc thân cung là thứ đào hoa, duy không gặp hóa lộc, đào hoa của tượng so sánh không rõ ràng, nếu như liêm trinh gia hội đào hoa tinh văn xương, văn khúc, tham lang, thiên diêu chờ tự vừa lánh đương biệt luận, đại hạn, lưu niên gặp của, tài dĩ đào hoa luận của. Đại hạn, lưu niên gặp liêm trinh hóa lộc, quá khứ không thể giải quyết việc, mong muốn giải quyết dễ dàng, hội ngôi sao may mắn, chủ có thai khánh việc, vị hôn người có thể gặp gỡ lý tưởng đối tượng, duy hội ngộ sát tinh, mặc dù tình cảm sầu triền miên, cũng không có kết quả.

Liêm trinh làm quan lộc chủ, có đứng đầu dục, ưa nắm quyền, nhưng trời sinh tính ngoan cường, thường làm cho có khí thế lăng nhân cảm giác, cho nên nhân tế quan hệ mặc dù nỗ lực thôi triển, nhưng dễ bị nghẹt, hóa lộc khiến cho giao tế cổ tay càng thêm linh hoạt, vừa khẳng tương tiền tiêu ở giao tế xã giao thượng, có thể do đó cải thiện nhân tế quan hệ, sự nghiệp cũng có thể vì vậy mà so sánh dễ thôi triển phát huy.

Liêm trinh là thứ đào hoa nụ hoa đãi phóng, hàm súc ngượng ngùng, chủ trinh tiết, hóa lộc, khiến cho tâm động, mở ra kỳ đào hoa tình, nhập miếu, bình thường tình cảm có thể thuận lợi tiến triển, chủ thanh bạch năng lực gần nhau, đây là bình thường của đào hoa, lạc hãm, dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, hôn nhân khúc chiết khó tránh khỏi, lại thêm sát tinh hoặc cái khác đào hoa tinh, thì bày biện ra hiện lên thủy đào hoa của tính, là không bình thường của đào hoa, sử dụng tình không được chuyên, hoặc sa vào tửu sắc, hoặc ô danh thất tiết, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

<phá quân hóa quyền>

Phá quân thuần âm thủy, miếu vu tí vị, thủy là mộc dài sinh vị, cho nên hóa quyền.

Phá quân hóa quyền, chủ dịch mã, là hay thay đổi thiên, biến động của tượng, ở bản cung nhập miếu, có hoàn cảnh biến động dấu hiệu, thuộc về chủ động khứ cải biến, năng lực vãng phương diện tốt khứ phát triển, hãm địa, thì kỳ biến động thường thường hiện ra điềm xấu hiện ra.

Phá quân hóa quyền mặc dù chủ dịch mã, nhưng dĩ nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, so sánh năng lực hiển hiện dịch mã làm sử dụng. Nhược nhập cung thiên di, xung động cung mệnh, chủ lao lực bôn ba.

Hóa quyền, thuộc mộc, mộc là hướng tứ phương phóng xạ của động thái, tượng trưng vật hướng tứ phương tích cực phóng xạ mở rộng của xu hướng, biểu thị trong vũ trụ vạn vật có sinh sôi không thôi công năng lực, cho nên hóa quyền của mộc, tích cực chủ động, tiến thủ hăng hái, mà phá quân, ngũ hành là quý thủy, có thẩm thấu cập tư nhuận mộc công năng lực, thủy năng lực sinh mộc,

Thủy bản là nuôi mộc của nguyên, mà thân gỗ thân vừa có bơm nước tác dụng, có thể lấy mẫu số lớn thủy lai hàm nuôi mình, khiến cho bạch đã thành trường khỏe mạnh, bởi vậy phá quân hóa tạm thời, phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của sống hay chết quyền bính, mà mộc của tích cực chủ động, lớn hăng hái, phải tiêu hao quý thủy, cố hữu tiên bại hậu thành ý nghĩa, mà hóa quyền của mộc, không ngừng tiêu hao quý thủy, khiến cho mộc thân cũng có thể không ngừng chủ động mở rộng, cho nên phá quân hóa quyền, thuộc chủ động của biến hóa.

Vu tài bạch miếu vượng, chủ đi trước sau lại, kết quả còn là tài vượng, hãm địa, thì vừa đi vô quay về.

Ở sự nghiệp cung, chủ động tranh thủ cải biến, miếu vượng, thay đổi rất khá, lạc hãm thì thất trách, sẽ có tranh cãi.

Phá quân thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, mà hóa quyền thuộc mộc, kỳ có bơm nước hút thủy làm sử dụng, cho nên phá quân hóa tạm thời, có thể làm cho bản thân giữ tại của thông minh và trí tuệ, toàn bộ biểu lộ ra, mà tác đầy đủ mà nhiều phương diện phát huy, cũng khiến cho toàn bộ của kế hoạch có điều nắm giữ, tịnh tác có quy cách địa biến hóa thay đổi, mà đạt được quyền bính, chính như phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của tư nhuận lớn, cho nên miếu vượng là lúc, kỳ tư tưởng quang minh chính đại, nhất định có thể đầy đủ nắm giữ, mà được quyền bính, loại này quyền bính có thể bị người tôn sư nặng và ca ngợi, lạc hãm, thì so sánh không đầy đủ, so sánh có bất công của hiện tượng, mà bị người chỉ trích cập phê bình.

Phá quân, tính cương bạo, thật mạnh hảo tranh, hóa tạm thời, càng cường thế, có không gì sánh được của bạo phát. Bạo phá lực, miếu vượng, là anh tinh nhập miếu, quan võ cao chót vót, dấn thân vào quân lữ, lũ xây kỳ công, có thể là trong quân đại tướng, đầu tư từ thương, sáng tạo có công, là xí nghiệp lớn của người sáng lập tài, cập mở rộng năng thủ, hãm địa, thì hoành nổi giận phá, đa thành bại, gia sát mà vận hạn phùng, sự nghiệp không thích hợp thiên động mở rộng, càng không thể nhân làm lại đi mà khí cũ nghiệp, để phòng đại rách nát. Tối kỵ ở thân, dậu địa tọa mệnh hóa quyền, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng, bất thông tình lý, diện mục khả tăng, ngôn ngữ chán nản, quân tử xa của, tiểu nhân úy của. Ở xấu, ngọ tối cát, mọi việc nên chủ động yêu cầu thay đổi, thay đổi thì có cát, là rường cột nước nhà, quân nhân có thể thăng quan tướng. Ở vị địa tối cát, nhân liêm trinh hóa lộc ở hợi tọa cung Quan lộc, vũ khúc hóa khoa ở mão tọa cung tài bạch, tam kỳ gửi thông điệp, sẽ có đột phát của điềm lành. Ở tị địa, cũng thuộc về tam kỳ, nên quân chức, lập công biên cương, không thích xương khúc cùng cung, lũ thử không được thứ, suốt đời bần hàn, và Tứ Sát cùng cung, cô độc, mất chức bãi chức, và cướp thiên không cùng cung, suốt đời lang thang.

Phá quân hóa quyền ở cung tài bạch, chủ thiên tài vận cường liệt, năng lực hoành phát tài phú, đồng thời dùng tiền hùng hồn, có tài lai tài khứ của tượng. Phá quân hóa quyền cư cung phu thê, dễ có tranh chấp, can thiệp đích tình hình phát sinh, cho nên bất lợi cung phu thê, ưa hội hợp ngôi sao may mắn dĩ giảm thấp tranh quyền hiện tượng.

Phá quân hóa quyền nhập cung điền trạch, chủ chỉnh lý hoặc tu sửa ở lại hoàn cảnh. Phá quân hóa quyền ở cung tử nữ, chủ tử nữ so sánh không nghe lời, phản kháng tâm cường liệt. Phá quân hóa quyền nhập cung Quan lộc, người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc biến động chức vị hiện ra.

<vũ khúc hóa khoa>

Hóa khoa, chủ khoa danh, danh tiếng, mà vũ khúc là tài tinh, cho nên vũ khúc hóa khoa, có tài đại gia biết, tài danh hiển dương không gì sánh được, thần khí phong cảnh, nổi tiếng cũng gia tăng nhiều, nhưng thông thường vũ khúc hóa khoa, đa chỉ là biểu hiện ra tăng quang thái mà thôi, đối với tiến tài nhiều ít, thực khảnχ lý hoài tức miện hoàn kiều 撁 摾 ?

Vũ khúc hóa khoa, mặc dù danh nhiều lợi, nhưng vận hạn nhược tam phương gia hội lộc tồn hoặc hóa lộc, thì vu tài có thể có chân chính bang trợ, có thể thu lợi dương danh, mà danh lợi song thu vào. Vũ khúc hóa khoa, chính như nhân của tiền tài để lộ ra, như tam phương vừa hội chiếu kình dương hoặc sát kị lai xung, thì sẽ có tổn hại tài của hiện tượng, vận hạn phùng của, không thích hợp tương tiền tài tá nhân sinh lợi tức, nếu không sẽ nhân tiểu mà thất đại. Mão địa, nhân vũ khúc hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa, ở dậu địa nhân hóa khoa hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa. Vũ khúc kị can cung tọa nhâm, tất có sự nghiệp rách nát hoặc tài phú rách nát.

Tài tinh hóa khoa, suốt đời tài vận an ổn, bất trí thu không đủ chi, hóa khoa người đó, tướng mạo thanh tú.

Vũ khúc là chính tài tinh, nhưng hóa khoa thì cũng không chủ tài, cận đại diện danh vọng đề cao, dĩ phục vụ tài chính giới người giai, có thăng thiên cơ hội, người bình thường thì danh tiếng hiển hách, người làm ăn chủ kiếm bình ổn của tài, nhân viên chính phủ thì có danh dự. Vũ khúc hóa khoa rơi cung tài bạch, chủ được tài an ổn, có dư thừa tiền tồn nhập ngân hàng hoặc bưu cục, gia đình bà chủ thì có thể tồn tiền riêng. Ở tị hoặc hợi cung vũ khúc hóa khoa và phá quân hóa quyền ngồi chung, chủ tài được mà phục thất, là thủ tài không tốn sức của tượng, gia gặp sát tinh người, bằng hữu mượn tiền tất hữu khứ vô hồi, mà lại tài nan tụ.

Vũ khúc hóa khoa tọa cung Quan lộc người, nên phục vụ vu tài chính và kinh tế giới, hoặc quân cảnh chức, có thể được lệnh dự, sự nghiệp có thành tựu, hãm địa thì có tài cũng không quyền chi phối (tiền tài do phụ mẫu hoặc thê tử chưởng lý), hư danh mà thôi.

Vũ khúc hóa khoa ở tuất cung, thì phá quân hóa quyền cư tí vị, mà liêm trinh hóa lộc tọa ngọ cung, giai được kỳ vị, nhược ở tài chính giới nhậm chức, có thể đứng hàng địa vị quan trọng, nhưng đối với cung là tham lang tinh, duy không được phát người thiếu niên, tất nhiều lần trải qua gian khổ thủy khắc thành công, đến đây cách dĩ liêm trinh cùng trời tướng tọa ngọ vị, giáp năm sinh ra là thượng cách, như tọa tí vị người, thì sai rồi.

<thái dương Hóa kị> thái dương, bản là động tinh, Hóa kị, càng bôn ba lao lực, lịch trình cuộc sống khúc chiết trình độ tăng, nhấp nhô gian khổ, vượng cung lao mà sẽ thành, hãm địa, lắm lời lưỡi đủ phi, phân tranh làm phức tạp. Thái dương Hóa kị, bất lợi dương tính họ hàng gần, thuở thiếu thời, phụ thân và quan quý vô duyên, nữ mệnh, trượng phu có tai tật, hội sát đa, sinh ly tử biệt. Thái dương Hóa kị, mọi việc khuyết thiếu kế hoạch tính, có lúc canh hội lỗ mãng hành sự, thường thường hội trong lúc vô tình rước lấy thị phi phiền phức, tăng thêm làm phức tạp. Thái dương Hóa kị, bất lợi mắt, lạc hãm gia sát, sẽ có mắt tật, có thất yêu của bi, tối kỵ tọa cung thiên di, tọa mệnh tất lao lực, và phụ duyên mỏng, hãm địa lắm lời lưỡi tranh phân, năm mới khổ cực bôn ba, lao lực, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, không nghe người khác khuyên nhủ, khư khư cố chấp, tâm phiền, khuyết thiếu nại dụ quang hoàng đông thoái để ⒋ túc đăng màu lỗ hoàng sào hí đà cố huyên nhiệt thứ cho?

Phi tinh tứ hóa – ất can

<thiên cơ hóa lộc>

Thiên cơ là trí năng ngôi sao, am hiểu bày ra thiết kế, miếu vượng hóa lộc, kế hoạch việc, mà nếu nguyện đạt thành, thiên cơ miếu vượng hóa lộc, lợi cho sự nghiệp của khai sáng, hoặc công tác của biến hóa, vận phùng thiên cơ hóa lộc, miếu vượng gia cát, lên chức có hi vọng, như lạc hãm vừa phùng sát tụ, thì chức vụ điều động, tăng thêm bận rộn mà thôi, thực khảnΛ@ ích không nhiều lắm, thiên cơ hóa lộc gia thiên mã, thích hợp vũ thị của sinh ý, hoặc ngoại vụ công tác, hoặc làm mậu dịch. Dần, thân hóa lộc, nhưng lúc này lại có Thái âm cùng cung, Thái âm Hóa kị, lộc kị cùng cung tọa mệnh, chủ người này tình cảm đa khúc chiết, và mẫu, thê nữ, có sự khác nhau hoặc hình khắc. Ở tí, ngọ hóa lộc, nên không động đậy nên tịnh, nhưng tí, ngọ là hóa lộc hãm địa, cho nên chủ người này có hoa không quả, tốt mã dẻ cùi, là xưng “phá lộc “.

<thiên lương hóa quyền>

Thiên lương, là ấm tinh, là thọ tinh, nhiều lần trải qua nhân sinh khảo nghiệm, từng trải phong phú, cho nên nhiều ít khó tránh khỏi sẽ có điểm tự phụ tâm tính, hóa tạm thời, càng nơi chốn biểu hiện mọi việc giai kinh nghiệm mười phần, mà làm việc so sánh lão thành lõi đời, nhưng dễ kẻ khác có ỷ già mại lão, lão khí hoành thu cảm giác. Thiên lương hóa quyền, có danh sĩ phong độ, cập thân sĩ làm phong, bản thân có tự nhiên oai nghiêm, như tạm biệt có ngôi sao may mắn, kỳ chức vị lâm vu phong hiến, tức tư buộc, giám đốc chức trách, hoặc và hình pháp, kỷ luật hữu quan hành trình nghiệp. Thiên lương, chủ thanh quý, mà không chủ phú, cho nên miếu vượng hóa quyền, gia tả hữu, quan tư thanh hiển, nhưng dễ lưu vu chanh chua hà khắc. Thiên lương hóa quyền, gà mẹ tính, chủ động bài phân giải nạn, quả đoán năng lực so sánh cường, nhưng so sánh dễ lưu vu chuyên quyền, bá đạo, tự phụ, khiến người gặp nạn dĩ tiếp cận, hoặc so sánh nan dữ của ở chung hòa thuận cảm giác khái. Thiên lương hóa quyền tự cho mình là rất cao, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người khó hoà hợp, không tin người khác nói như vậy, vưu kị mệnh tọa tắm rửa, tối kỵ ở dậu địa, có tài nhưng không gặp thời, đầy bụng bực tức, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng, cô độc. Ở tị địa, tất bị người bạch nhãn để, mừng nhất ở ngọ địa, duy không thích hợp phong mang quá lộ, có thể thiện ý chỉ điểm người khác sai lầm, vật có ý định yết nhân tư ẩn, ở thìn địa, mừng nhất văn khúc cùng cung, đoạt giải nhất thiên hạ.

<tử vi hóa khoa>

Hóa khoa, chủ khoa danh, danh tiếng, nổi tiếng, cập quý nhân, trợ lực, mà lại tử vi bản vi tôn tinh, cho nên tử vi hóa khoa rất phong cảnh, rất có mặt mũi, danh tiếng vang dội, danh dương tứ hải, nơi bị người hoan nghênh, sự nghiệp thôi triển trôi chảy, tại chức nhân viên vận hạn phùng của, dễ lên chức. Hóa khoa, chủ đa tài đa nghệ, vừa tử vi tinh cao cư tôn vị, cho nên tử vi hóa khoa, tài nghệ xuất chúng, kỹ quán quần hùng, có đặc thù biểu hiện, thu được tiếng vỗ tay tối đa, canh chủ thực học, mà thực tới danh về, cũng không lãng đắc hư danh. Tử vi hóa khoa, lợi cho vãng văn nghệ giới cập học thuật giới phát triển, có thể bộc lộ tài năng, thậm chí đại phóng tia sáng kỳ dị, thành lập quyền uy, mà trở thành có đặc biệt kiến giải cập đặc dị biểu hiện, mà lại danh dự câu giai chuyên gia học giả, cho nên tử vi hóa khoa tài hoa dào dạt, nói chuyện có phân lượng, sẽ phải chịu người khác thưởng thức và chi trì, mà được

Dĩ phát huy đầy đủ, bởi vậy, tử vi hóa khoa ở sở hữu hóa khoa trung, là điều kiện tốt nhất người, mà lại hoạch ích khá nhiều.

Tử vi hóa khoa, thái độ làm người sĩ diện hảo, tích khuyết thiếu chủ trương, nhĩ mềm, tốt đẹp, tự đại, ích kỷ, bất công, cho nên trong lòng còn có “Ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ tử “cực đoan tâm lý, nhưng hóa khoa chủ danh dự hơi tệ, cũng sẽ không cô độc, tính tình, phong độ đều tốt. Thân địa tọa mệnh hóa khoa, không được cát, nhân bị thiên cơ hóa lộc, Thái âm Hóa kị tướng giáp, lộc kị tướng giáp của mệnh, trong lòng chua xót khổ sở không người biết.

<Thái âm Hóa kị>

Thái âm, thuần âm thủy, bổn cụ âm nhu của cá tính, vừa phùng Hóa kị, thì làm việc khuyết thiếu quyết đoán, mà lại nghi kỵ tâm nặng, thường có thay đổi thất thường, do dự của hiện tượng.

Thái âm, là âm thủy, chủ tịnh, chủ thu liễm, có ướt át bẩn thỉu của hiện tượng, Hóa kị thì dễ có thời gian dài nội tâm buồn khổ của tinh thần dằn vặt, như vừa lạc hãm, tái phùng âm sát… Chờ tinh diệu, dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc này ứng với đa lễ phật bái thần, làm việc thiện sự, dĩ kỳ tâm linh bình tĩnh, thì có thể bình yên vô sự.

Thái âm, là thủy của tinh, Hóa kị, ngũ hành lại chỉ như thủy, phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cho nên Thái âm Hóa kị, tất có tình cảm của làm phức tạp, lạc hãm, phùng sát tụ, sẽ có nhân tình cảm không như ý, mà luẩn quẩn trong lòng tự tử của khuynh hướng, vô cát lai phù, tự sát thân vong, tu hữu lộc mã tả hữu tới cứu, lại vừa được cứu vớt sống lại, hóa hiểm vi di.

Thái âm, mổ chính bút ánh sáng, như lạc hãm vừa Hóa kị, dễ lưu vu hoa tửu văn chương (đào hoa), âm mưu quyền mưu hạng người, tà dâm khó tránh khỏi. Thái âm lạc hãm Hóa kị trong người cung, mà lại vừa làm gốc mệnh của cung thiên di thì, tái phùng sát lai xung, chủ tùy nương kế bái, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, bằng không hình khắc khó tránh khỏi, có chứa đến đây mệnh cách người, lúc mới sinh ra, nên bái thần minh hoặc nhận thức nghĩa phụ mẫu, có thể giảm bớt hình khắc. Thái âm, thái dương miếu vượng thì, có vượng cung không được kị của hiện tượng, cho nên không sợ Hóa kị lai nhiễu (đây là thay đổi cảnh), hãm địa, mẫu hệ thân nhân so sánh dễ mắc tật hoặc bị thương tổn, hoặc có hình khắc của hiện tượng

Phi tinh tứ hóa – bính can

Bính can

<thiên đồng hóa lộc>

Thiên đồng, là phúc tinh, bản là cát tường của ở lại, hóa lộc, hình thành phúc, lộc tụ, cát không thể nói, vô sát nhập, có thể an hanh mà trường thọ mệnh, bình sinh không có gì lạ chí ưa nhàn nhã đi chơi, cuộc sống yên tĩnh, cho nên vu lịch trình cuộc sống so sánh khuyết thiếu tiến thủ khai sáng tinh thần, nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc giai, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ. Thiên đồng phúc tinh hóa lộc, vu khi còn nhỏ, có trưởng bối của chiếu cố, mà đa sống phóng túng, lão niên thì, có tử nữ của hiếu kính phụng dưỡng, cạn sạch tình du sơn ngoạn thủy, hoặc được thiên luân của nhạc, an nhĩ lúc tuổi già, có nữa ngôi sao may mắn lai phù, có tổ tiên để lại tài sản. Tị địa hóa lộc, gia thiên mã lộc tồn, là đế hậu mệnh, vưu ưa giờ Dậu sinh ra, văn xương ở xấu địa hóa khoa, xuất thế vinh hoa, đây là thế tập hoàng đế, hoặc thái bình hoàng đế, nữ mệnh quý vi hoàng hậu.

<thiên cơ hóa quyền>

Thiên cơ thuộc mộc, thân gỗ có sống phát hướng ra phía ngoài mở rộng ý, lại thêm hóa quyền, càng tích cực chủ động, khí thế bảng bạc, thích hợp ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tại gia trái lại đa tranh chấp làm phức tạp. Thiên cơ là một viên trí tuệ ngôi sao, có mưu lược, khẩu tài giai, ngoại giao cổ tay không sai, hóa quyền có thể cổ vũ kỳ bày ra, giao tế năng lực, đề cao thật lớn kỳ lĩnh đạo và tài quản lý, nhưng vất vả cực nhọc khó tránh khỏi. Thiên cơ hóa quyền, tại chức nhân viên, đi hạn phùng của sẽ chủ động tranh thủ lên chức đổi đi nơi khác, vượng địa phùng lộc lập tức tới trợ giúp, có thể như nguyện, nhưng như hãm địa gia sát, bạch mang một hồi, hoặc cho dù có thể được đáo thăng điều, cũng không tẫn lý tưởng.

Thiên cơ hóa quyền, từ thương việc buôn bán người gặp của, sẽ có chủ động tích cực mở rộng đầu tư, mở rộng doanh nghiệp của dấu hiệu, về phần kết quả thật xấu, thì cần phải xem xét cân nhắc kỳ sở hội chiếu tinh diệu tốt phôi mà định của.

Thiên cơ hóa quyền, học thuật nhân viên nghiên cứu hoặc nhà phát minh, hội không ngủ không ngớt địa đầu nhập kỳ công việc nghiên cứu, mặc dù vất vả cần cù nhưng đa sẽ có thu hoạch.

Tí địa, dậu địa tọa mệnh hóa quyền, vừa thúi vừa cứng, có ly hôn hiện ra. Ngọ tọa mệnh hóa quyền, mọi việc nên chủ động tranh thủ, mọi việc nên tích cực, thường có thiên di, điều động. Tối kỵ can cung tọa mậu, suốt đời cần lao vẫn đang không thể được như nguyện, như đèn hạ đau khổ độc, vẫn như cũ thi rớt, Tứ Sát cùng cung, mất chức bãi chức hoặc đảo điếm, nhược và Hỏa Tinh cùng cung, trong đầu phong, phải tránh hảo cao vụ viễn hoặc đứng núi này trông núi nọ. Top

<văn xương hóa khoa>

Văn xương là khoa bảng của ở lại, chủ thông minh, bị người thưởng thức, danh tiếng hảo, có văn nghệ tài hoa, mi thanh mục tú, mà hóa khoa, chủ công minh, thanh danh, cho nên văn xương hóa khoa thì, càng thông minh hơn người, tài hoa dào dạt mà thanh danh biểu dương, miếu vượng, kỳ có thực học, gia cát có cơ hội mở ra trường tài, mà lại danh dự câu giai, có thể thực tới danh về.

Độc thủ, không có tài hoa, khó có được bày ra, dễ có có tài nhưng không gặp thời của thán, lạc hãm, hư danh mà thôi, gia sát xung chiếu, dễ lưu vu vì tư lợi, quyền mưu thuật sĩ.

Hóa khoa thuộc thủy đại diện trí tuệ, khoa cũng có phân loại của hàm ý, cập có hệ thống của phân tích và kế hoạch, mà lại hóa khoa như cổ đại của khoa cử (khoa bảng), cố hữu đại diện công danh cập danh dự làm sử dụng. Văn xương thuộc chính đồ của văn danh, cũng đại diện pháp luật, mà lại ngũ hành thuộc tân kim, kim của co rút lại cập đọng lại lực rất mạnh, cho nên văn xương hóa khoa, có thể đem bản thân của trí tuệ ngưng kết quy nạp, mà phát huy đầy đủ đi ra, mà lại có thể đem lý tưởng cập kế hoạch, theo giữa lúc cách, dĩ thủ đoạn đàng hoàng, cao độ địa phát huy, mà lại có đại chúng của nhận đồng, mà dương danh, lạc hãm gia sát, dễ lưu vu tà môn, mà sản sinh pháp luật thượng nặng nặng vấn đề. Ưa ở tị địa, xấu địa hóa khoa, nhưng không thích can cung tọa tân, cũng không ưa ở dậu địa hóa khoa, nảy mầm mà chẳng ra hoa.

<liêm trinh Hóa kị>

Liêm trinh ngũ hành thuần âm hỏa, bản so sánh đen tối, âm ngoan, mà lại vừa là tù tinh, bản tức không được cát mà Hóa kị, chủ thị phi, đa cữu, mà lại Hóa kị ngũ hành thuộc thủy, cho nên liêm trinh Hóa kị, nước lửa tương khắc, nặng thêm kỳ hại, biến thành không giải được đến chết kết, tính toán đa không được trôi chảy, gặp chuyện phiền nhiễu mà phân loạn vô chương, vận hạn phùng của có có tài nhưng không gặp thời cảm giác thán. Liêm trinh Hóa kị phùng kình dương, dễ có tiền tài gút mắt không rõ của hiện tượng, hoặc nhân quay vòng mất linh mà nỗi lòng phân loạn, cập liêm trinh ở cung thiên di thì, gặp Hóa kị vừa phùng kình dương, thiên mã, bạch hổ, thiên hình lai xúc phạm, thì có nửa đường mai thi của hung tướng, ứng với tận lực tránh cho ra ngoài, hoặc ra ngoài thì ứng với cẩn thận, không thích hợp tăng tốc độ, thì có thể hóa hiểm vi di, vận hạn phùng của, ứng với đa làm việc thiện, sớm muộn gì thắp hương lễ Phật tụng kinh, dĩ kỳ bình an. Liêm trinh là thứ đào hoa, vừa là tù tinh, cho nên liêm trinh Hóa kị giống như khúc mắc sâu tỏa nan khai, chủ tình cảm và tâm tình phương diện, đa ba động làm phức tạp, như phùng cái khác đào hoa tinh cập sát tinh lai xung, thì nhân sắc phạm hình, nhược tái lạc hãm, thì thành không giải được của kết, dễ có lao ngục tai ương.

Liêm trinh Hóa kị nhập cung điền trạch, tình cảm vợ chồng đa làm phức tạp, phòng ốc có lậu thủy của hiện tượng, mà lại tài không được tụ, nên trồng cây hoa lan có thể giải trừ.

Đi hạn gặp liêm trinh Hóa kị có quan tòa, đào hoa, phiền não, tai nạn xe cộ, ở đã hợi, đại hung, liêm trinh chủ phẩm trật và quyền lệnh, Hóa kị thì phẩm trật đại loạn, quyền lệnh không được, cho nên sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức, chính lệnh bất năng phổ biến, ra lệnh, không người tuân thủ.

Phi tinh tứ hóa – đinh can

<Thái âm hóa lộc>

Thái âm chủ phú, chủ giấu mà hóa lộc chủ tài lộc, cho nên Thái âm hóa lộc, chủ dệt hoa trên gấm, tài nguyên thu nhập trôi chảy như ý, mà lại tinh thần cập vật khảnι hạt nguyệnQ tâm. Thái âm ngày đêm liên tục của vận chuyển, kỳ vận chuyển là tuần hoàn tính khảnΓ thị sam 摚 quắc nãi luânQ dễ hoặc và ngoại quốc làm sinh ý của vãng lai, có tiền thể kiếm tịnh có tốt thanh danh.

Thái âm là điền trạch chủ, chủ tài phú, cho nên Thái âm hóa lộc thì, chủ nhà đình viên mãn hài hòa, mà lại sẽ có mua phòng địa sản của dấu hiệu, nữ mệnh có thể làm cho bản thân càng thêm ôn nhu động nhân, nhân duyên cao hơn, nam mệnh thì có thể tăng đối với người khác phái của lực hấp dẫn. Thái âm hóa lộc ở miếu vượng, tức thủ, tí, hợi, mọi việc may mắn, mọi việc thể diện, tâm tình khoái trá, lạc quan, có phong phú hưởng thụ, nhưng ở lạc hãm nơi, ký mão, thìn, đã, ngọ, xưng “phá lộc “.

Tí địa cùng trời cùng cùng cung, lúc này thiên đồng hóa quyền, Thái âm hóa lộc, vô luận tọa mệnh, tài, quan, thiên, đều dĩ phú quý luận của.

Dần, thân thiên cơ cùng cung, lúc này thiên cơ hóa khoa, khoa lộc cùng cung, thái độ làm người hiền hoà, giảng đạo lý, sẽ không bãi quan cái, giở giọng, là một thật lâu quan, hơn nữa phú quý kham kỳ, mừng nhất tọa mệnh, quan, tài, tam kỳ chiếu mệnh, mà khi lập pháp uỷ viên, nước đại đại diện… .

<thiên đồng hóa quyền>

Thiên đồng là phúc tinh, yêu thích thanh nhàn, mà không ưa cạnh tranh, cho nên bốc đồng bất túc, hóa quyền cường thế ngôi sao, chính có thể làm cho thẳng kỳ khuyết điểm, khiến cho hăng hái hướng về phía trước, mà ở sự nghiệp thượng yêu cầu thủ ẩn định phát triển. Thiên đồng thuộc thủy, chủ trí, chủ thông minh, mà hóa quyền thuộc mộc, chủ sinh sôi, hướng ra phía ngoài mở rộng, mà lại có tích cực chủ động tinh thần, cho nên thiên đồng hóa quyền, ở sự nghiệp thượng so sánh năng lực chủ động khứ tranh thủ thực tích, mà lại sẽ có trác việt biểu hiện, về phần thành công và phủ, cần phải thị sở hội tinh thần của cát hung mà định. Thiên đồng hóa quyền, hành sự có điểm cố chấp, mà lại sẽ đi tranh thủ siêu việt bản thân chức vụ của quyền, thì có vượt quyền cử chỉ động, mà rước lấy một ít thị phi, đến đây thị phi giai thuộc về phía sau bị phê bình của thị phi. Xấu, vị, ngọ hóa quyền, tốt mã dẻ cùi, mọi việc có lòng không đủ lực. Tị, hợi, tí, thân, dần, chủ đang động loạn trong nhưng có an bình, ý cũng không là lao lực bôn ba của mệnh, nhưng không thích cùng Tứ Sát cùng cung, hội mất chức bãi chức, mà lại có tàn tật, cô khắc.

Thiên đồng hóa quyền, chủ có tốt chuyển cơ hoặc cơ duyên đúng dịp, mà thăng chủ quản hoặc có khai sáng tinh thần, nhưng không thích hợp tự lực tự nghĩ ra, nên kết phường hoặc phía sau màn bày ra.

<thiên cơ hóa khoa>

Thiên cơ bản là trí tuệ ngôi sao, lại thêm hóa khoa, thì như hổ thêm cánh, chủ nhân ý nghĩ linh mẫn, có kỳ tưởng, có mưu lược, tịnh có thể thành lập thanh danh, thanh uy lan xa, có thể hiện ra tốt kế hoạch và bản in ô-da-lit, tịnh có thể thu được người khác thưởng thức và chi trì, mà hài lòng toại nguyện địa vận dùng đến, lý tưởng có thể thực hiện, tịnh chở dự mà về, cũng thực tới danh về của điển hình. Thiên cơ hóa khoa, gây dựng sự nghiệp đầu tư việc buôn bán, có thể ở thương giới thanh danh đại táo, dương danh lập vạn, có hay không chân chính kiếm được tiền, là một chuyện khác. Thiên cơ hóa khoa, làm học thuật nghiên cứu người, miếu vượng có độc đáo kiến giải, có thể thu được người khác nhận đồng và tán thưởng, có thể thành danh hậu thế, nhưng như lạc hãm, thì thiên về lý luận, thường thường bỏ quên thực dụng tính, cho nên có thể là lý luận gia, nhưng đa không được thiết thực tế. Thiên cơ hóa khoa, vu hãm địa, đa không tưởng, trong lòng thường tính toán kế hoạch, nhưng đa dừng lại ở kế hoạch phác thảo giai đoạn, mà không năng lực phó chư thực hiện, cho nên có thể là giảng sư, danh chủy, nhà bình luận, mà nan là thực tiễn gia. Xấu, vị, nhân thiên cơ lạc hãm, hóa khoa ở xấu địa miếu vượng, nhưng nhân thiên cơ bản thân quá yếu, tú mà không thực. Dần, thân lưỡng địa, lúc này Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, phú quý kham kỳ, tọa tài, quan cùng luận. Tí, ngọ, dĩ ở ngọ địa so sánh cát, mừng nhất ở thìn địa tọa mệnh, tam kỳ gửi thông điệp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phú ông.

<cự môn Hóa kị>

Cự môn ngũ hành thuộc thủy, hóa khí là ám hối, cự môn là mương máng nước, tất cả giai dựa vào đường ống mà đi, mà Hóa kị chủ thị phi đa cữu, cho nên cự môn Hóa kị thì, thường thường hội kiên trì đã thấy, mà câu nệ không tỉnh, thường dễ khiến cho thị phi, quan tụng, mà lại sự hậu thường có di chứng, mà bị bị nguy nhiễu, nhân cự môn thuộc thủy, Hóa kị ngũ hành cũng thuộc thủy, mà lại cự môn là mương máng nước, so sánh bẩn, sở chảy qua chỗ, tất lưu hữu vết tích, cố sự tình phát sinh qua hậu, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại một chút hậu di chứng. Cự môn thuần âm thủy, hóa khí là ám, mà Hóa kị, vừa chủ thị phi hao tổn, cho nên cự môn Hóa kị, hội ý ngoại tổn hại tài, tịnh thường thường tổn hại được hồ lý hồ đồ, không minh bạch, mà lại sau đa cho rằng tổn thất phi kỷ mong muốn, mà không cam lòng, cho nên dễ dẫn phát khẩu thiệt thị phi, phân tranh làm phức tạp, gia linh tinh, thường có bị thẩm vấn công đường của hiện tượng, tịnh nhân tố tụng mà tăng chi, hãm địa, phùng sát diệu xung chiếu, canh chủ khốn thua kiện mà bị tiền tài và tinh thần song trọng tổn thất.

Cự môn bản là thị phi của ở lại, Hóa kị cũng chủ thị phi đa cữu, càng thêm nặng kỳ hại, cho nên cự môn Hóa kị, chủ thường gặp tiểu nhân, khẩu thiệt phân tranh, thị phi dây dưa, trong công tác dễ dàng và thủ trưởng, đồng sự ý kiến không gặp nhau, tăng thêm khẩu thiệt thị phi, lạc hãm, canh nguyên nhân chính bị người hãm hại, gạt lấn, phản loạn hoặc ác tính cạnh tranh chờ mà tổn hại tài tổn hại danh, thậm chí rách nát, vượng địa, mặc dù bại trung có thể cứu chữa, nhưng cũng khúc chiết không được thuận, lao lực khó tránh khỏi, môn Hóa kị, tuy là phi khúc chiết trọng trọng, nhưng cũng dấn thân vào kháo chủy nói chuyện mưu sinh hành nghiệp, để cầu hóa giải, hoặc giảm bớt kỳ hại.

Cự môn Hóa kị ở cung phu thê, lạc hãm, gặp thiên hình, thiên diêu, chủ và phối ngẫu tranh chấp khó tránh khỏi, hoặc có một thân thể nghèo nàn, nên nuôi điểu hoặc giường chiếu vị trí lựa chọn ở địa phương tốt vị cũng có thể, có thể làm cho phu thê tình cảm canh hài hòa.

Cự môn Hóa kị nhập cung tật ách, gia linh tinh, văn khúc, âm sát… Chờ tinh diệu, dễ có phạm âm cập không biết tên của chứng bệnh, hoặc nhân quả bệnh, nên tạ đạo lực, pháp lực, thần minh lực, dĩ kỳ hóa giải, hoặc thỉnh pháp sư tiêu tai cầu phúc, có thể trăn bình an.

Cự môn hãm địa Hóa kị (thủ địa) hung nhất, thường nhạ ngoài ý muốn quan tòa, khẩu thiệt, buồn lo vô cớ, hoặc nói không được thể, đến nỗi đắc tội đối phương, làm việc quyết đoán thiếu, không quả quyết, đến nỗi vuột thời cơ cơ hội tốt. Thiên hình cùng cung, quan tòa không khỏi, ở xấu vị tọa mệnh, suốt đời tình cảm bất lợi ở thìn, thủ tọa mệnh, thường chọc không giải thích được thị phi và quan tòa.

——————————————————————————–

Mậu can

Phi tinh tứ hóa

<tham lang hóa lộc>

Tham lang là tài nghệ ngôi sao, có tài nghệ thiên phú hoặc cơ sở, hóa lộc thì, tài nghệ xuất chúng, nhưng hãm địa gia sát, vô cát phù không khỏi phát triển bị nhục, mà có tài nhưng không gặp thời, mèo khen mèo dài đuôi, vượng địa gia tử vi cùng độ, hội lục cát có chính xác tài thực nghệ, tịnh có cơ hội tốt phát huy, mà mở ra trường tài, nữ mệnh am hiểu nữ hồng, công việc quản gia có cách, có thể đem gia sự liệu lý được đâu vào đấy, tỉnh tỉnh có tự, nhưng như vô hỏa linh, thiên hình, thiên không cướp lai hội, thì dễ sinh tình cảm của làm phức tạp. Tham lang hóa lộc và hỏa linh cập tả hữu một trong cùng cung, có thể tăng tài nguyên thu nhập, thường thường có ý định ngoại thiên tài hoặc tiền của phi nghĩa của hiện tượng, như cận và hỏa linh cùng cung, mà vô tả hữu, nhưng hội thiên không cướp là tiểu thiên tài, như có thiên tài hoặc tiền của phi nghĩa thu nhập thì, ứng với tấn tức mua bất động sản, hoặc dĩ bộ phận tiền tài cứu cấp tế bần, đúng lúc là giải quyết tốt hậu quả phúc vô cùng, bằng không lai tài không được tụ, chắc chắn có điều tổn hao, thậm chí vui quá hóa buồn. Tham lang bản là đa tài đa nghệ ngôi sao, vừa là đào hoa tinh, vừa món chính lộc, thiên tài, hóa lộc miếu vượng, thì ở trong xã hội danh tiếng rất kiện, giao du rộng, mà tốn hao quá lớn, vãng lai của giao hữu đa số rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại mưu cầu phát triển của sinh ý nhân, hoặc và tài chính và kinh tế hữu quan của quan viên, nhưng đến đây cũng cần phải thị cách cục cao thấp mà định của, lạc hãm thì, thường không đi chính đồ, mà ưa đi tà môn chi giao tế, mà lưu luyến tửu sắc tài vận của hương.

Tham lang hóa lộc suốt đời đa diễm ngộ, suốt đời rượu mừng sắc tài vận, đa xã giao, tối kỵ và dương, đà cùng cung, nhân sắc gây, mừng nhất và hỏa, linh cùng cung, có đột phát chủ triệu, hóa lộc chỉ ở tứ mã nơi là may mắn, tích tham lang ở tứ mã nơi không được địa. Top

<Thái âm hóa quyền>

Thái âm thuần âm thủy, vừa chủ tịnh, nguyên bản xử sự vô cùng âm nhu ôn hòa, không đủ mạnh, cố hữu điểm kéo dài, mà lại thiếu tích cực của hiện tượng, mà hóa quyền có chủ động tiến thủ, tích cực hăng hái của tinh thần, cho nên Thái âm mừng nhất gặp hóa quyền lai trợ giúp chính có thể cương nhu tịnh tể, khiến cho canh gắng đạt tới tiến tới, vừa chủ động tích cực, làm việc thay đổi thành công. Thái âm hóa quyền thuộc ám quyền, là phụ trợ tính của quyền lợi, nữ mệnh có, có thể gián tiếp ảnh hưởng tiên sinh quyết sách. Thái âm hóa quyền, gặp gỡ thiên cơ Hóa kị, hội tăng gia vụ tranh cãi, xuất ngoại không được thuận, là không được hoàn mỹ. Tí địa hóa quyền, có thiên đồng cùng cung, tính tình bất trí táo bạo, năng lực tự tìm nhân sinh lạc thú, thái độ làm người nhạc thân. Mão, thìn, đã, ngọ không được dĩ cát luận của, lao lực bôn ba, xưng “phá quyền “. Kị và Tứ Sát cùng cung, kị Thái âm can cung tọa ất. Thái âm chủ điền trạch, hóa quyền có thể đầu tư bất động sản, hội kiếm tiền.

<hữu bật hóa khoa>

Hữu bật quý thủy, hóa khoa cũng thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, mà lại thủy vừa chủ động, cho nên hữu bật của hóa khoa, tuy có thể được quý trợ giúp, nhưng so sánh không thực tế, vừa phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cho nên hữu bật hóa khoa, thường có sùng bái hoặc tối yêu có chút nhân vật đặc biệt là kỳ tượng gỗ của hiện tượng. Hữu bật là quý thủy, hóa khoa cũng thuộc thủy, thủy là lưu động tính, nhưng đều có ướt át bẩn thỉu của hiện tượng, thủy của ngũ thường, chủ trí, cho nên hữu bật hóa khoa, là thủy càng thêm thủy, bằng trí tuệ gia trí tuệ, hữu bật vừa chủ quý nhân tinh, là có quý nhân của ám trợ giúp, nhưng nhân trí tuệ rất cao cực kỳ, cho nên bất khả có quá phận của yêu cầu, nếu vậy thì có thể phát huy cao siêu của trí năng, mà trải qua có hệ thống của kế hoạch phân tích hậu, ứng dụng cơ hội tiếp cận quý nhân, mà được quý nhân trợ giúp, miếu vượng thì, có chí, lạc hãm thì, đứng của kế hoạch so sánh thiên về lãi nặng, khuyết thiếu công đạo, mà không thái lý tưởng, gia sát, chỉ phần nhiều là phi tranh cãi, mà sản sinh di chứng, như nước của ướt át bẩn thỉu. Hữu bật hóa khoa có quý nhân tương trợ mà thành danh, ở dậu địa, thì nảy mầm mà chẳng ra hoa, mừng nhất cùng trời tương đồng cung, dệt hoa trên gấm. Thái độ làm người thượng biết tiến tới, tích phạm đào hoa.

<thiên cơ Hóa kị>

Thiên cơ, là động tinh, Hóa kị, đa khúc chiết, trong lòng kế hoạch việc, khó có thể thực hiện, sự nghiệp thượng kế hoạch cải cách biến động, có trở ngại lực, khó có thể khai triển, tiến tài cũng rất khó nắm giữ, thời gian thượng thường bất năng được như nguyện. Thiên cơ Hóa kị, chủ tâm phiền, tâm thần không yên, đa nhân gia vụ tranh cãi, bản thân ốm đau, sự nghiệp ngăn trở mà khiến cho. Thiên cơ Hóa kị, tuy có tài hoa, nhưng cái khó có cơ hội thi triển, thường có có tài nhưng không gặp thời cảm giác khái, hoặc có thai để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc luẩn quẩn trong lòng của hiện tượng, hoặc tính toán việc so sánh bất năng hài lòng toại nguyện, nên sớm muộn gì thắp hương bái thần phật, tịnh trì tụng tâm trải qua, dĩ khẩn cầu thể xác và tinh thần của sự yên lặng cân đối. Thiên cơ Hóa kị gia sự thường không yên, mọi việc nhiều lần bất định, quyết định vừa thay đổi, thường điệt thương, lạc đường, kế hoạch, lý tưởng, khó có thể thực hiện, sẽ làm ra hồ đồ sự (thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, Hóa kị, trí tuệ bị mông tế, một thời hồ đồ, cho nên sẽ làm ra hồ đồ sự), thậm chí thần kinh suy nhược, mất ngủ, khổ não, tâm phiền, dễ bi quan muốn tự sát.

Phi tinh tứ hóa – kỷ

<vũ khúc hóa lộc>

Vũ khúc, thuộc kim, hóa khí là tài, là một viên chính tài tinh, lai tài phương thức này đây thủ đoạn đàng hoàng khứ tranh thủ mà đến, cho nên vũ khúc tuy có tài có, nhưng tương đối khổ cực lao lực, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình độ, khiến cho nhập tài dễ dàng hơn, được tài cũng nhiều hơn.

Vũ khúc bản là tài tinh, mà hóa lộc cũng chủ tài, cho nên vũ khúc hóa lộc, tài nguyên đầy đủ, quan võ kinh thương tối thích hợp, vũ khúc tài tinh, ưa sai ai ra trình diện hóa lộc, là là dệt hoa trên gấm, cát tự không đợi nói, nhưng Thiên can kỷ vũ khúc hóa lộc, tất gặp phải văn khúc Hóa kị, một sẽ tới hoàn hảo, như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị tam phương xung hội, hoặc cùng triền thì cát chỗ giấu hung, thành trung có bại, lai tài nan toàn bộ lưu, tất sẽ có sở tổn hao, có lúc tổn hao trình độ thậm chí vượt lên trước lai tài, hình thành tiêu hao của hiện tượng, tương đương não nhân, nhất là kinh thương đầu tư người, ra vào hoặc tròn và khuyết kim ngạch so sánh cự, sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc thì, chớ cao hứng trước được quá sớm, cần phải đặc biệt kiểm tra mệnh bàn trung, có vô đồng thời hội kiến văn khúc Hóa kị, cẩn thận văn khúc Hóa kị của làm hại. Vũ khúc hóa lộc, hội kiến văn khúc Hóa kị, cát trung có hung, gặp tình huống như vậy, giải trừ ách phụ cứu chi đạo, ở tiến tài hoặc kiếm tiền lúc, chưa từng thấy hao tổn trước, nhanh lên đầu tư mua bất động sản, thượng khả có thực khảnκ tìm quỳ dữu hộo vị của hao tổn.

Vũ khúc hóa lộc, lúc này tham lang hóa quyền, đây là tối cát tổ hợp, người này (vô luận vũ khúc tọa ở đâu cung đất) tất ngao đáo đau khổ tẫn nhập lai, tự nhiên một phen phong cảnh. Vũ khúc hóa lộc kinh thương so sánh cát, là cái thiên tài, cổ tay người tốt duyên giai, mọi việc đều thuận lợi, mọi việc thuận buồm xuôi gió, bất khả đổ tiền, ứng với tương đầy đủ tinh thần kiếm tiền, cũng ứng với tránh cho rượu, sắc dụ hoặc.

<tham lang hóa quyền>

Tham lang, là dục vọng của ở lại, sự nghiệp tâm bản nặng, hóa tạm thời, càng dã tâm bừng bừng, mà lại chủ động ra hệ, thường trì mã vô cỏ dại không được mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu của ăn ý tâm tính, ưa tác phong hiểm đại, lợi nhuận cao to lớn đầu tư, như mãi thiên không chính xác thiên không, buôn bán cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, đầu tư công ty, đánh bạc, tiêu khiển sự nghiệp, hoặc cái khác ăn ý tính sự nghiệp chờ, miếu vượng gia cát, chung có thu hoạch, lạc hãm cần phải suy giảm, lại thêm sát thì tự nhiên đâm ngang, đa thành bại. Tham lang vốn là có muốn chiếm làm của riêng cường của đặc tính, cập lĩnh đạo dục vọng và tài năng, nhập miếu hóa tạm thời, có thể tăng kỳ cạnh tranh lực lượng, nhược vừa phùng tả, bên phải, hỏa, linh, cập hóa lộc hoặc lộc lập tức tới trợ giúp, giống như trời hạn gặp mưa của vu ruộng cạn, có thể thoát dĩnh mà ra, có thể làm cho kỳ lợi cho chính giới của đặc tính, biến thành vãng thương giới phát triển, có thể tạ do công thương giới của thành tựu, chuyển nhập chính giới phát tích, cũng lợi cho quan võ cao chót vót danh vọng, nhưng lạc hãm thì, sở cầu so sánh nan trôi chảy, mà lại đa thiên thất. Tham lang hóa quyền háo khách, lãng phí, vưu ưa dùng tiền ngoạn nữ nhân, vung tiền như rác, không chút nào keo kiệt, mừng nhất và vũ khúc cùng cung, tiên bần hậu phú, tất có tiền đồ, nhân tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa lộc, bất luận tọa mệnh, thiên, quan, tài, tất thành phú ông, nhưng không thích cùng dương, đà cùng cung, nhân sắc gây, hoặc nhân ham món lợi nhỏ lợi mà mất hết mặt mũi.

<thiên lương hóa khoa>

Thiên lương, ngũ hành thuộc mậu thổ, là dương sĩ, là nổi lên của sĩ, là cao sơn hoặc cao tốp của đất, hóa khoa thì, có thể làm cho danh thanh đạt được ngọn núi cao nhất, nhưng cao sơn của đất, nhân kỳ quá cao, trái lại không hề cú chặt chẽ rắn chắc, sơn có xốp dễ đổ nát của khuyết điểm, cho nên thiên lương hóa khoa, tuy có thể khiến cho sự nghiệp và thanh danh đạt được tương đương phong cảnh của trình độ, miếu vượng thì, canh năng lực khiến cho sự nghiệp kiệt xuất và thuận lợi phát triển, bị người ca ngợi, thanh danh truyền xa, nhưng không thích hợp phong đầu thái lộ, như lạc hãm kỳ danh so sánh khoe khoang khoác lác không thật, tam phương gia phùng văn khúc Hóa kị, vất vả cực nhọc mà ít thành, hoặc dễ có công văn khế ước cập dị đồ của vô vị thị phi. Thiên lương, ngũ hành là mậu thổ, là cao sơn của đất; cao sơn của đất, phi một ngày có thể hình thành, cho nên có lịch sử tính, thiên lương, vừa là ấm tinh, phùng hung giải trừ ách, đại diện thiên của thi tế, mà hóa khoa, thuộc thủy, ngũ thường chủ trí, mà lại thủy có chứa chuyển vận lưu thông của tính khảnΓ? Thẩm thấu lực cũng cường, cho nên thiên lương hóa khoa thì, kỳ tư tưởng, kế hoạch cập lý luận, có thể gặp may mắn, so sánh có thể đem tiềm lực phát huy đầy đủ đi ra, kỳ thành tựu cũng có lịch sử tính ý nghĩa, mà kỳ thanh danh được hóa khoa nước vận chuyển lưu thông, canh năng lực danh khí đại táo, mà nổi danh gần xa, miếu vượng, canh hội bị người tán thưởng cập chi trì, hanh có vạn toàn thanh danh, thanh uy lan xa, mà lưu phương muôn đời, nhưng lạc hãm thì, kỳ tư tưởng, kế hoạch cập lý luận, không khỏi khuyết thiếu thi tế, lòng thương hại, mà thiên về lãi nặng khinh nghĩa, mà lại kỳ tư tưởng việc, cũng không tẫn hoàn mỹ lý tưởng, dễ có tỳ vết nào, gia sát, có chứa tà dâm khí, càng không tốt, như sát đa, gia phùng sao Hóa kỵ xung chiếu, thường thường lý luận bất công, tà dâm quá nặng, là chúng xuyên qua, mà tao bài xích, thậm chí phỉ nhổ, lúc này, ứng với tu thân dưỡng tính, tố nói lễ Phật, dĩ đoan chính bản thân của dục niệm, thì có thể khiếp trừ tà dâm khí.

Thiên lương hóa khoa mừng nhất hóa khoa, vưu nên học tập triết học, y học, trường thọ thuật, đến đây tinh hóa khoa, đồng thời cũng khiến cho vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, nhược mệnh tọa thìn địa, giáp thượng tam kỳ, suốt đời phú quý, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phú ông.

<văn khúc Hóa kị>

Văn khúc thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, là dị đồ công danh, mà Hóa kị cũng thuộc thủy, là hao tổn, không hoàn toàn, thị phi, ám hối, cho nên văn khúc Hóa kị, là vì thủy thượng châm nước, trí càng thêm trí, một thân có một loại dị đồ của trí tuệ, miếu vượng thì, là hướng khoa học thượng không có khả năng của giới hạn khiêu chiến, tuy có bóc lột, trắc trở cập thị phi ý tồn tại, nhưng như phùng ngôi sao may mắn thì, nhưng có hoàn chỉnh của tư tưởng, lạc hãm thì thì phần nhiều là phi, không lý tưởng, không trúng nói, gia sát thì, hội lưu vu bóc lột không được nghĩa cử chỉ, có lừa dối hành trình là tư tưởng. Văn khúc khẩu tài không sai, năng lực chậm rãi mà nói, nói của có vật, Hóa kị thì, thường nhân sính khẩu thiệt mà phần nhiều là phi, miếu vượng tuy có thị phi, nhưng đáo tối hậu nhưng có thể giải quyết, lạc hãm, thị phi tranh chấp so sánh nan giải quyết, làm phức tạp trọng trọng, gia sát thì, chỉ có quan phi. Văn khúc Hóa kị nói đa tất thất, họa là từ ở miệng mà ra, công văn lệch lạc, thông nhau bị phạt tiền, danh dự có tổn hại, không thích hợp đào tạo sâu, ở ngọ, thủ, dần Hóa kị, ưa xuy ngưu, không được người hoan nghênh, dễ sinh tàn nhang, bất khả bài bạc, túi thâu.

Phi tinh tứ hóa – canh can

<thái dương hóa lộc>

Thái dương là quang minh của ở lại, chủ bác ái, chuyên gia, hùng hồn, cho nên thái dương hóa lộc, lai tài nan toàn bộ lưu, tất có bộ phận tổn hao, nhân đại dương chủ quý không được chủ tài, hóa lộc, tăng quý hiển vinh mà thôi, vu tài hiệu quả và lợi ích không lớn. Thái dương lạc hãm, là thất huy, khổ cực phấn đấu, lao lực khó tránh khỏi, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình thụ, nhưng phùng sát phá tan, hóa lộc vô dụng. Thái dương hóa lộc, sự nghiệp thượng thanh danh không sai, nhưng lạc hãm thì, cận vi phong cảnh một lần, nan kéo dài, hoặc hư danh mà thôi, đi hạn gặp thái dương hóa lộc, sự nghiệp thượng nỗ lực yêu cầu thủ tài lộc, mà lại có tăng tư mở rộng xu thế, có thể danh lợi song thu vào, nhưng vất vả cực nhọc không khỏi.

Thái dương hóa lộc thái độ làm người có uy nghiêm, danh vọng hảo, vưu ưa ở miếu vượng, ở xấu, vị và Thái âm cùng cung cũng giai, bởi vậy thì Thái âm hóa khoa, vô luận tọa mệnh, tài, quan, thiên, đều chủ phú quý, nhưng lúc này tối kỵ dương nhận, đà la, hỏa, linh cùng cung.

<vũ khúc hóa quyền>

Vũ khúc thuộc kim kim của ngũ thường chủ nghĩa, nghĩa đại diện nghĩa khí, khí phách, mà lại vũ khúc vừa danh tướng tinh, cho nên vũ khúc hóa quyền, năng lực chưởng thực quyền, làm việc có quyết đoán, bốc đồng mười phần, là xuất sắc của tài năng, cũng lý tưởng của thực tiễn gia, quyền bính nắm chắc, nên quan võ cao chót vót, gia cát được viên, uy danh hiển hách, lạc hãm, mọi việc không thích hợp vô cùng cương nghị tự cao, để tránh khỏi luân vu cô độc cảnh địa.

Vũ khúc thuộc kim, kiên nghị quả quyết, có nhiệt tình, hóa quyền càng thêm thực lực, chưởng thực quyền, mão đủ toàn lực, ở sự nghiệp thượng đại đao khoát phủ phát huy, cho nên vũ khúc hóa quyền, sẽ ở sự nghiệp thượng cực lực khai sáng mở rộng, biểu hiện tương đương kiệt xuất, mà lại có thể có thực tế thành quả hiện ra, nhất là lợi cho quan võ, có thể mở ra trường tài, như dấn thân vào quân lữ hoặc cảnh giới, công tích sặc sỡ, cống hiến trác trước, nhược từ thương gây dựng sự nghiệp, khai sáng có công, lợi lộc tùy theo, hoặc xuất nhâm tài chính và kinh tế chức vị quan trọng, chưởng quản kế toán, xuất nạp các loại công việc, cũng có thể biểu hiện ra sắc, mà xứng chức như ý.

Vũ khúc là tài tinh, tái hóa quyền, có thể tăng được tài lực lượng, mà lại sẽ có muốn thu hoạch càng nhiều lớn hơn nữa tài vật dục vọng, bởi vậy, như tam phương hội chiếu lộc mã hoặc hóa lộc, thì có thể làm cho tài tới nhanh hơn vững hơn mà lại càng nhiều. Vũ khúc hóa tạm thích ứng đương quân cảnh, hoặc chưởng tài chính và kinh tế, chủ quan quá mạnh mẽ, dục vọng rất cao, mọi việc rất không dễ dàng thỏa mãn tối kỵ có cướp thiên không cùng cung, tất phá sản, và dương, đà cùng cung, phối ngẫu bất lợi, suốt đời cô độc.

Vũ khúc mừng nhất hóa quyền, mọi việc đều thuận lợi, có động giai cát, quả đoán, làm việc liên chiến giải quyết nhanh, không được ướt át bẩn thỉu, cá tính thẳng thắn, một lời nói một gói vàng, kị tọa can cung nhâm, danh mỹ tài hư.

<Thái âm hóa khoa>

Thái âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cho nên Thái âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cho nên Thái âm hóa khoa, thiên về vu tài hoa của biểu hiện và danh khí của tăng, như gặp lại ba máy bát tọa, canh có thể mở rộng nổi danh độ, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm sinh ra, kỳ tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cho nên kỳ nổi tiếng so sánh bất năng trì cửu, hoặc cận được hư danh mà thôi.

Thái âm hóa khoa, có xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực mà lại danh dự giai, danh khí truyền xa, nhưng Thái âm lạc hãm hóa khoa, phùng Hóa kị, gia gặp hỏa linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng. Thái âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng “phá khoa”, vu sự vô bổ. Thái âm hóa khoa lợi cho học thuật nghiên cứu, lệnh chúng ta phong độ, tu dưỡng, đều có bang trợ, cho nên ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn.

<thiên đồng Hóa kị>

Thiên đồng là phúc tinh, có giải trừ ách lực lượng, cho nên không được bá Hóa kị của làm hại, thụ Hóa kị của trùng kích ảnh hưởng nhỏ lại, nhất là thiên đồng nhập miếu thì, Hóa kị đối kỳ ảnh hưởng trình độ, càng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu lạc hãm gia sát, thì thụ hại trọng đại. Thiên đồng Hóa kị so sánh dễ có tình cảm phương diện của làm phức tạp, lạc hãm càng rõ ràng hơn.

Phi tinh tứ hóa – tân can

<cự môn hóa lộc>

Cự môn đại diện miệng, chủ khẩu thiệt, hóa lộc thì, thiện vu ngôn từ, nói rất ngọt rất êm tai, nói về nói lai, đạo lý rõ ràng, dễ là người khác tiếp nhận, có mê hoặc tính, không chỉ nói điềm từ lợi, có thể nói thiện nói, mà lại cũng quảng kết nhân Lộc cho nên cự môn hóa lộc, cũng có thể nhân miệng mà phát tài, miếu vượng dùng tài hùng biện có tài, gia cát được tài không uổng nói khoác lực, nhưng lạc hãm thì, được tài cố sức, thường thường cần phải trải qua cạnh tranh hoặc hao hết một phen lời lẽ, mới có thể tiến tài, mà lại cũng không tất tẫn như người ý. Cự môn hóa lộc khẩu tài giai, nhân duyên quảng, mà có thể nhân miệng phát tài của đặc tính, cho nên đặc biệt lợi cho kháo tát vào mồm mưu sinh hành trình nghiệp, thường nhân có thể làm cửa hàng bán lẻ nhân viên cửa hàng, nghiệp vụ doanh tiêu, người đại lý, ca xướng diễn nghệ, đại chúng truyền bá các loại công việc, cũng mà khi danh chủy, diễn thuyết gia, nhà bình luận, lão sư, giáo thụ, giảng đạo gia, số tử vi học giả chờ tương quan hành nghiệp, thậm chí có thể làm quan toà, luật sư, y sư, dân ý đại diện chờ, bởi vậy cự môn hóa lộc, trên cơ bản mặc dù giai thích hợp dựa vào miệng phát tài của chức nghiệp, nhưng tuyển trạch của trình tự và phát triển của trình độ, thì cần phải thị mệnh cách cao thấp mà định.

Cự môn chủ khẩu thiệt cạnh tranh, mà lại phi chân chính tài tinh, cho nên dục được tài, trước phải trải qua thị phi khúc chiết cập một phen cạnh tranh, cho nên được tài khổ cực cố sức, mà lại lai tài hữu hạn, hóa lộc thì, có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình độ, mà lại có thể làm cho lai tài lớn hơn nữa càng nhiều. Cự môn phi tài tinh, cũng chủ căng tranh, hiếu động, cho nên hóa lộc thì, mặc dù cũng chủ tiến tài không nhỏ, nhưng so sánh nan toàn bộ tích lưu, thường thường bộ phận lánh tác hắn dùng, thường nhân có, thì có thực lộc yến khách của tốn hao, kinh thương người, đa quảng cáo của chi tiêu, hãm địa, vừa phùng sát kị xung, thận phòng nhân tranh chấp tố tụng, mà tốn hao cự khoản.

Cự môn hóa lộc tất có văn khúc hóa khoa, văn xương Hóa kị, nhưng không nhất định gặp nhau hội chiếu, cự môn hóa lộc, như chỉ biết văn khúc hóa khoa, mà không sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, chủ mồm miệng thông minh vừa thiện biện, tiến tài không nhỏ, mà lại có thể khai hỏa nổi tiếng, nên vãng chính giới, văn giáo giới, ngũ thuật giới, ca xướng diễn nghệ quyển các phương diện phát triển, nhưng nếu gặp văn xương Hóa kị, còn lại là phi làm phức tạp khó tránh khỏi, cần phải phòng công văn khế ước phương diện xảy ra vấn đề, kiếm vất vả có hại, lạc hãm thay đổi nhân người bảo đảm, ký chương, trướng vụ, nợ nần chờ vấn đề lai cật ám khuy, tổn hại tiền tài, mà không cam lòng.

Cự môn hóa lộc ở miếu vượng nơi, chủ có có lộc ăn, danh lợi song thu vào, tối kỵ và dương, đà cùng cung, là phá cuộc, chủ ưa náo đồng tính luyến ái, có tình cảm tranh cãi, mà lại hội đượcAIDS.

<thái dương hóa quyền>

Thái dương làm quan lộc chủ, có quyền, có uy nghi, gia hóa quyền, chủ ác có thực quyền, muốn có một phen làm, cho nên tại chức nhân viên hội triển lộ tài hoa, chí ở lên chức, hoặc nhậm chức không lâu sau, đổi nghề thay đổi nghiệp, lánh mưu lối ra, hoặc tự hành gây dựng sự nghiệp, tranh thủ ra mặt cơ hội. Thái dương như vào cung Quan lộc, là về chính vị, hóa quyền thành tựu huy hoàng, tài vượng danh khí cũng nhiều người biết tới, người khác cũng đối kỳ ước ao khâm phục và ngưỡng mộ. Thái dương hóa quyền hùng tâm vạn trượng, lợi cho quan võ từ thương, có thể tài danh kiêm được, vượng địa phùng sát, hơi có khúc chiết, hoặc tăng kỳ lao lục mà thôi, không được trở kỳ tích cực mở rộng của nhuệ khí, vô phương thân thể to lớn.

Thái dương bản là nhiệt năng chòm sao, ánh dương quang chiếu khắp, mà lại hóa quyền thuộc mộc, mộc năng lực nhóm lửa, canh trợ giúp kỳ quang mang bắn ra bốn phía oai lực, cho nên một thân có lệnh nhân không được uy mà úy, cực sợ của tự nhiên uy nghi, mà kỳ nói bị người ủng hộ chi trì, tính toán hài lòng toại nguyện, thế nhưng dễ lưu bảo thủ, vận hạn phùng của, lộc mã thấu, quan nhân uy quyền hiển hách, không ai bì nổi, lạc hãm thiện mưu quyền mưu.

Thái dương hóa quyền ở miếu vượng, mão, thìn, đã, ngọ hóa quyền, bị người khâm phục và ngưỡng mộ, uy phong bát diện, thái độ làm người có uy nghi, chính phái, tích bảo thủ chủ quan quá mạnh mẽ, ở hãm địa, thủ, hợi, tí, phức cảm tự ti quá nặng, nhưng biểu hiện ra nhưng giả ra rất có tôn nghiêm, tối kỵ ở tí địa hóa quyền, hung vô thực học, lại giả bộ ra uyên bác thái độ, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng.

<văn khúc hóa khoa>

Văn khúc chủ khoa bảng, nhưng là dị đồ công danh (phi con đường làm quan công danh, hoặc là cái khác đặc thù công danh, như quang vinh Nhâm mỗ công hội lý sự trưởng, nào đó học được lý sự trưởng chờ), cho nên văn học, nghệ thuật tài hoa, song song xuất chúng, hóa khoa thì, canh khiến cho tài nghệ nổi tiếng, tịnh được hưởng nổi danh, miếu vượng tài hoa bị người khẳng định cập chi trì, tịnh có thể cho nên bởi vì phát huy, lạc hãm thì hư có kỳ biểu, lãng đắc hư danh mà thôi. Văn khúc hóa khoa đa tài đa nghệ, có khả năng, danh tiếng hảo, có văn nghệ thiên phú, tài tử phong lưu, suốt đời đa diễm ngộ, suốt đời đa tửu sắc, ở ngọ địa hoặc tuất địa hóa khoa, chỗ có kỳ biểu, mừng nhất ở xấu địa hóa khoa, xuất thế vinh hoa.

<văn xương Hóa kị>

Văn xương Hóa kị, tân can thuộc kim, văn xương bản thân cũng thuộc kim, kim phùng kim, kỳ từ cách lực lượng tăng mạnh, sát khí nặng hơn, mà sản sinh tiêu hao của hiện tượng, mà Hóa kị thuộc thủy, văn xương của tân kim lại tới nước lã, khiến cho văn xương lực lượng tiêu hao, mà không hoàn chỉnh, mà lại văn xương thuộc kim, đại diện pháp luật, cho nên văn xương Hóa kị, kỳ tư tưởng cập hành vi, khó tránh khỏi sẽ có tỳ vết nào, thậm chí huỳnhΨ phụ tang ôi cưup thân, miếu vượng thì, so sánh năng lực đầy đủ giải pháp luật của điều lệ, cập chăm chú tự định giá câu thông, cho nên tối hậu đa năng lực viên mãn giải quyết, lạc hãm so sánh thiên về lãi nặng khinh nghĩa, phần nhiều là phi, gia sát thì, đa phân tranh dây dưa, quan nhục hình tụng của hiện tượng. Văn xương, tư khoa bảng, thông minh hiếu học, Hóa kị gia sát, dễ học ở trường bị nghẹt, hoặc bằng cấp gián đoạn, hoặc cuộc thi thất bại thi rớt. Văn xương Hóa kị không thích đọc sách hoặc bỏ học, cùng người người bảo đảm mà bị liên lụy, ở dần, ngọ, tuất Hóa kị vưu kị.

Phi tinh tứ hóa – nhâm can

<thiên lương hóa lộc>

Thiên lương là ấm tinh, thọ tinh, có thai đương lão đại chi tâm thái, hóa lộc thì, sẽ có tự mình nghĩ làm lão bản dục vọng, mà thường chính vận dụng tiền tài khứ kinh thương, nhưng thiên lương hóa lộc, trừ thích hợp và nhà nước bộ phận then chốt có sống ý vãng lai, lợi cho thảng giấu của tài ngoại, giống nhau của kinh thương cũng không thập phần thích hợp, thường cần phải trải qua gian nguy, mà đa thành bại, nhân thiên lương là gặp dữ hóa lành ngôi sao, dục hóa cát, trước phải phùng hung, tài năng hiển hiện kỳ hóa cát lực lượng, cho nên thiên lương tuy có thể hóa cát, nhưng cũng đa hung hiểm ngôi sao, kinh thương tất sai ai ra trình diện hung hiểm trọng trọng, khúc chiết lao lực, nhưng cũng gặp dữ hóa lành, hóa lộc thì, khiến người rất có muốn đầu tư của dục vọng cập hành động, miếu vượng thì chỉ là hung hiểm khúc chiết mà thôi, là có thể hóa hiểm vi di, mà lại thiên lương vừa là ấm nhân ngôi sao, dục ấm nhân, trợ giúp nhân, trước phải nỗ lực, cho nên thiên lương hóa lộc, cũng chủ tản tài, nhưng đa số thiện của tản tài, lạc hãm, tái phùng sát kị xung chiếu, hội nghị thường kỳ có tổn thất, đến nỗi rách nát, sát đa, canh nhân lỗ lã rách nát, mà mắc nợ buồn thiu, hình thành trái thai cao trúc của hiện tượng, vô cát lai phù, tổn thất thảm trọng, khiến người gặp nạn dĩ phàι giai cự lô mẫu hạnhX, lúc này bất khả cùng người đầu tư gây dựng sự nghiệp. Thiên lương hóa khí là ấm, có thể ấm nhân trợ giúp nhân, khiến người không làm mà hưởng, cho nên thiên lương hướng vào ngoại của tài, hóa lộc thì, càng thêm rõ ràng, lai tài cũng lớn hơn, nhưng thiên lương thanh cao, không thích sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa lộc thì, tuy có thể đắc ý ngoại tặng, nhưng đồng thời cũng thiếu nhân tình, người khác có nhiều mời thác, chính không tiện cự tuyệt, trái lại hội mang đến làm phức tạp. Thiên lương chủ thanh quý, mà không chủ phú, cho nên thiên lương đa không có trợ giúp nhân chi tâm, mà bất lực nhân lực, nhưng hóa lộc thì, có thể tăng cường kỳ trợ giúp nhân của tiềm lực, bởi vậy thiên lương hóa lộc thì, gặp lại nhân từ ngôi sao, một thân sâu cụ thiện căn, và tiên đạo thần phật có Lộc, nhưng tâm địa vô cùng từ thiện, tính thích trợ giúp nhân, mà lại không tiếc hùng hồn giúp tiền, tế khốn cứu nguy, nhưng nếu lạc hãm, tái phùng sát tinh xung chiếu, dễ có (bão tư tài ích người khác) của hiện tượng, mà tạo thành bản thân của làm phức tạp.

Thiên lương hóa lộc ở đã, hợi, thân, dậu, hóa lộc trái lại hung, xưng “phá lộc”, ở miếu vượng nơi, tí, ngọ, thìn, thủ, dần, mão, có siêu nhiên địa vị đặc thù, dễ có mạo hiểm việc phát sinh, nhưng thiên lương có hóa giải công, nên học tập ngũ thuật.

Thiên lương hóa lộc nhược hệ nhân viên công vụ, vật thu vào nhân tiền lì xì.

<tử vi hóa quyền>

Tử vi là đế tọa, bổn cụ quyền uy tính, tái hóa tạm thời, chính là quyền càng thêm quyền, giả vờ hơi miễn thiên về khí phách bá đạo, lúc này nếu không hội tả hữu, hành sự thường chuyên quyền độc đoán, bảo thủ, mà không năng lực thẩm tra và tiếp nhận nhã nói, biết nghe lời phải, đến nỗi xử lý sự tình, có lúc hội làm ra thành kiến sai lầm quyết đoán, mà bị tổn thất thật lớn, vừa nhâm can tử vi hóa quyền, tam phương tất nhiên sẽ sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, bởi vậy ở tiền tài vận dụng lên, thường khư khư cố chấp, vô cùng tự tin, tùy hứng, thậm chí lỗ mãng địa tương tài sản tác được ăn cả ngã về không đầu tư, dẫn đến sau lại phát sinh tài vụ trắc trở, mà quay vòng mất linh, hoặc cùng người có tiền tài tranh cãi hiện tượng, lại thêm kình dương, thậm chí có nguyên nhân tài cầm đao của khả năng. Tử vi hóa quyền tu hữu tả phụ hoặc hữu bật cùng cung, tài đoán có uy có phúc, bằng không, cô độc, dương dương tự đắc, vưu kị ở tí địa hóa quyền, vừa thúi vừa cứng, ly hôn hiện ra.

Tử vi hóa quyền mừng nhất ở đã, hợi (đã địa vưu cát), có quyền thế, có thể kết hôn với một hiền thục lại được lực thái thái, nữ mệnh có thể là nữ cường nhân, nhưng chỉ nên nhà kề, bính năm cập mậu năm sinh ra, lộc tồn cùng cung, nhân vật anh hùng, và dương, đà cùng cung, trái lại thành tiểu nhân, hoặc tâm thuật bất chính, (dương nhận cùng cung, nhân sinh hưng tụng, dương nhận đối cung, có lý tưởng, có hoài bão, tích không thể thực hiện).

<tả phụ hóa khoa>

Nhâm can khiến cho tả phụ của mậu thổ hóa khoa, nhân nhâm thủy, là dương thủy, thủy thế cuộn trào mãnh liệt, vạn vật có bị lưu hợp xung thất chi hiện tượng, nhưng tả phụ, là mậu thổ, là dương đất, là cao sơn của đất, chỉ có tả phụ của mậu thổ, tài năng khắc chế nhâm thủy, cho nên tả phụ hóa khoa, là là vạn vật của cứu tinh, cũng ký quý nhân tinh. Tả phụ là dương đất, là hiển hiện, cao đột vật, cho nên phần kết minh, cũng rõ ràng của quý nhân, mà lại có trác việt tài can, có khá cao quý, thực sự của quý nhân lai tương trợ, đề bạt, mà vận dụng bản thân của trí năng, trải qua có hệ thống của phân tích, kế hoa cập ứng dụng, khiến cho được nhân quý nhân trợ giúp, mọi việc có vẻ thập toàn thập mỹ, có dệt hoa trên gấm vẻ đẹp, lạc hãm thì kế hoạch giai bất tận lý tưởng, phân tích số cư thiếu hoàn chỉnh, khiến cho quý nhân trợ giúp lực, bất năng và bản thân của khai sáng lực xứng đôi hợp, mà giảm phân nửa, phùng sát kém hơn.

<vũ khúc Hóa kị>

Vũ khúc là tài tinh, sợ nhất sai ai ra trình diện Hóa kị, chủ lai tài không được thuận, đa khúc chiết, khổ cực lao lực, tiên bại hậu thành, sát kị lai xung, canh chủ tiền tài hao tổn, nan tồn trữ, tài vụ thu chi khó có thể cân đối, đa làm phức tạp, thậm chí dẫn đến mắc nợ triền thân, mà thống khổ vạn phần.

Vũ khúc Hóa kị nhập mệnh, suốt đời ở giữa tất sẽ phát sinh tài vận không được thuận của hiện tượng, hội sát tinh, trắc trở trọng trọng, nếu không có cát phù, lao lực phiêu bạt, kinh thương vất vả cực nhọc khó thành, tài nghệ an phận hoặc xảo nghệ mưu sinh, kinh thương người, không thích nhất vũ khúc tài tinh hóa kị, lai tài bị nghẹt, phấn đấu quá trình càng gian khổ, đầu tư thường trên đường phát sinh tài vụ vấn đề, mà khiến cho mong muốn thu về vô pháp được như nguyện, vận hạn phùng của, đầu tư thường vô cùng bạch tín mãng chàng, mà được ăn cả ngã về không, dẫn đến phỏng chừng lệch lạc, tài chính vận chuyển không nhạy, mà làm phức tạp nhiều hơn, phùng sát diệu xung hội, thay đổi hình thành nợ nần chồng chất, vay nợ độ nhật, khó có thể dọn dẹp tràng diện. Vũ khúc là tài tinh, Hóa kị chủ quay vòng mất linh, hoặc nhân tài mà có thị phi, ở thân, tị, hợi Hóa kị, tất rủi ro, vừa nhạ tức giận, và cướp thiên không cùng cung, tất rủi ro (ký khiến cho không thay đổi kị, cũng rủi ro), cùng trời hình cùng cung, nhân quan tòa phá tài.

Phi tinh tứ hóa – quý can

<phá quân hóa lộc>

Phá quân thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cho nên phá quân hóa lộc thì, một thân mặc dù thiên tư thông minh nhưng tích phá quân hóa lộc, tam phương tất sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, miếu vượng nơi, thượng khả, như lạc hãm, vừa phùng cái khác đào hoa tinh cập sát tinh lai xung, sẽ có thông minh một đời, hồ đồ một thời, dẫn đến nhân sắc rủi ro của hiện tượng. Phá quân nước, là biển rộng thủy, kỳ ba động tính quá nhiều, sự nghiệp thượng thành bại phập phồng đại mà không ẩn, mà hóa lộc, thuộc đất, đất so sánh rất nặng bảo thủ, mà lại có thể khắc thủy, chính có thể giảm bớt kỳ ba động tính, cho nên phá quân ưa sai ai ra trình diện hóa lộc, có thể giảm thiểu sự nghiệp của ba chiết, rung chuyển, mà tăng sự nghiệp của ổn định tính, miếu vượng là lúc, thể xác và tinh thần khoái trá, có tinh thần của an bình, lạc hãm là lúc, thể xác và tinh thần không thăng bằng, tâm thần không yên, so sánh dễ phán đoán lệch lạc, mà đa thành bại.

Phá quân hóa khí viết hao tổn, là vì ba động ngôi sao, mà phá quân tam phương tất hội kiến thất sát, tham lang, giai thuộc về biến động ngôi sao, cho nên đi vận phùng của, so sánh có bốc đồng, bởi vậy, phá quân hóa lộc, ở miếu vượng nơi, có thể do chuyện xưa nghiệp trung lánh sinh tân cơ, hoặc có kiêm nghiệp kiêm chức của hiện tượng, so sánh dễ làm đại quy mô của đầu tư, mà lại so sánh có khai sáng tính, như miếu vượng hội cát, tương thị tốt biến động, nhược lạc hãm thì, hoành nổi giận phá, cũng thẩm mê tửu sắc, mà thân bại danh liệt. Phá quân hóa lộc ở tí, ngọ lưỡng địa hóa lộc tối cát, dần, thân lưỡng địa cũng giai, sẽ có đột nhiên hoặc hết ý cao điệu vinh thăng cơ hội. Kinh thương (nên siêu thị hoặc chợ sinh ý) hội kiếm tiền. Phá quân tọa cung phu thê không được cát, hội ly hôn, nhưng nếu có hóa lộc, có gương vỡ lại lành cơ hội.

<cự môn hóa quyền>

Thiên đồng, là phúc tinh, bản là cát tường của ở lại, hóa lộc, hình thành phúc, lộc tụ, cát không thể nói, vô sát nhập, có thể an hanh mà trường thọ mệnh, bình sinh không có gì lạ, chí ưa nhàn nhã đi chơi, cuộc sống yên tĩnh, cho nên vu lịch trình cuộc sống so sánh khuyết thiếu tiến thủ khai sáng tinh thần, nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc giai, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ. Cự môn chủ khẩu thiệt cải cọ, cạnh tranh, hiếu động, mà hóa quyền, vừa chủ hăng hái, mở rộng, hảo nắm quyền, cho nên mà lại môn hóa quyền cổ vũ kỳ cạnh tranh tính, tăng cường kỳ hoạt động lực, mọi việc tiến thủ mà dã tâm lớn, vui hơn tranh cường háo thắng, sự nghiệp thượng, sáng tạo thác triển. Lũ cây kỳ công, biểu hiện bất phàm, nhưng đa tranh can thiệp vào, thường thường hội nhân danh tiếng quá kiện mà tao tật, bị người xa lánh, hoặc cùng người thị phi tranh chấp, khiến nhân tế quan hệ bị hao tổn, và thủ trưởng, thuộc hạ, đồng sự hoặc đồng hành của

Quan hệ thiếu hài hòa viên mãn, cho nên vô luận công tác của tiến hành, hoặc nghiệp vụ của thôi triển, giai thì có trở ngại lực xuất hiện, mà khúc chiết không ngừng, bởi vậy, cự môn hóa quyền, tuy có thể thành công lập nghiệp, nhưng cũng tất nhiều lần trải qua gian khổ, nhận hết khúc chiết, phương đắc thành công. Cự môn chủ khẩu thiệt, bổn cụ biểu đạt năng lực, hóa quyền canh năng lực phát huy ngôn ngữ của sắc bén uy lực, mà khiến cho nói càng sức thuyết phục, cập tạo quyền uy tính, bởi vậy cự môn hóa quyền, đặc biệt thích hợp nhà ngoại giao, quan toà, luật sư, dân ý đại diện chờ chức nghiệp. Nam mệnh cung phu thê, không thích cự môn hóa quyền, nhân cự môn chủ cạnh tranh, vừa chủ thị phi, thái thái quyết đoán có thừa, mà ôn nhu bất túc, trượng phu trước mặt, ưa tranh can thiệp vào, mà phần nhiều là phi tranh chấp, dẫn đến ma sát xung đột, ảnh hưởng nghiêm trọng phu thê hài hòa, phu thê không thích hợp đồng nhất sự nghiệp, hoặc đồng nhất công tác hoàn cảnh, ứng với đều tự phân công nhau phát triển là giai, có thể cải thiện quan hệ vợ chồng. Cự môn hóa quyền khẩu tài hảo, nói hữu lực lượng, kẻ khác tâm phục khẩu phục, làm lão sư, huấn luyện viên, ngoại giao, ngoại vụ… Điều kiện tốt nhất, năng lực viên mãn đạt thành nhiệm vụ, nhưng lúc nói chuyện đương khán tràng diện, không thích hợp khắc khẩu, bất khả nhân vấn đề mặt mũi mà cùng người hỗ không được tương nhượng, địa phương nhỏ có hại, không có vấn đề gì, làm cho một chút cũng vô phương, chỉ cần ở đại tràng diện thượng, năng lực đạt thành nhiệm vụ là tốt rồi. Cự môn mừng nhất hóa quyền, đăng cao nhất hô, tứ ầm ầm ứng với, kim khẩu vừa mở, mọi việc như ý, giữ lời nói, còn đối với phương tất phụng như thánh chỉ. Cự môn hóa quyền tối kỵ tọa can cung đinh, có sát cùng cung, mất chức bãi chức, và dương, đà cùng cung, ưa đồng tính luyến ái, tà dâm, tất có tình cảm làm phức tạp và tranh cãi.

<Thái âm hóa khoa>

Thái âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cho nên Thái âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cho nên Thái âm hóa khoa, thiên về vu tài hoa của biểu hiện và danh khí của tăng, như gặp lại ba máy bát tọa, canh có thể mở rộng nổi danh độ, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm sinh ra, kỳ tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cho nên kỳ nổi tiếng so sánh bất năng trì cửu, hoặc cận được hư danh mà thôi.

Thái âm hóa khoa, có xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực mà lại danh dự giai, danh khí truyền xa, nhưng Thái âm lạc hãm hóa khoa, phùng Hóa kị, gia gặp hỏa linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng. Thái âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng “phá khoa”, vu sự vô bổ.

Thái âm hóa khoa lợi cho học thuật nghiên cứu, lệnh chúng ta phong độ, tu dưỡng, đều có bang trợ, cho nên ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn.

<tham lang Hóa kị>

Tham lang Hóa kị, như vô sát lai xung, mặc dù khúc chiết tổn thất khó tránh khỏi, nhưng thụ hại trình độ, là sở hữu Hóa kị trung so sánh nhỏ nhẹ một loại (thiên đồng Hóa kị cũng), nhưng như lạc hãm, vừa phùng sát diệu xung chiếu (hỏa linh ngoại lệ không ở chỗ này hạn), thì nam mệnh cuồng say hào đổ, gặp lại đào hoa tinh, tất là sắc như mạng, mà dẫn đến hoành nổi giận phá, bi kịch xong việc, nhân tham lang Hóa kị tam phương tất nhiên sẽ sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, nữ mệnh thì hành vi phóng đãng, bất an vu thất. Tham lang vu miếu vượng của Hương Hoá kị, gặp hỏa linh có thể làm cho tham lang ở tài nghệ kỹ thuật phương diện có điều phát huy, hoặc có đặc thù của xảo nghệ, mà thành danh lập vạn, nhưng cũng cần phải nhiều lần trải qua gian khổ cập khúc chiết, mà lại thường có không thủ được tài của hiện tượng. Tham lang lạc hãm Hóa kị nhập cung phu thê, đa chủ lần thứ hai hôn nhân, hoặc trước khi cưới đa tình cảm hỗn loạn, mà hôn hậu cũng không hài hòa, như vừa phùng sát xung chiếu, chỉ có ba lần hôn nhân, trúng mục tiêu phùng đến đây cách cục người, phu thê nên đều tự gây dựng sự nghiệp hoặc phân công nhau mưu chức, canh khả đồng thất phân sàng mà miên, hoặc tổ chức lần thứ hai hôn lễ, tương có thể tăng tiến phu thê của hài hòa. Tham lang Hóa kị nhân rượu, sắc sinh bệnh, hoặc gây chuyện, ở thân địa, suốt đời kẻ vô tích sự, tọa thân, mệnh, phu, tam hôn, hãm địa vưu đa, ở tị, hợi, Hóa kị gia sát, phạm bạch hổ, nữ mệnh lưu lạc phong trần, như kinh thương nên tố tiền mặt sinh ý, và dương, đà cùng cung, chết vào hoa mẫu đơn hạ, không thích cùng liêm trinh cùng cung.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数天干四化表

甲干 廉贞化禄 破军化权 武曲化科 太阳化忌
乙干 天机化禄 天梁化权 紫微化科 太阴化忌
丙干 天同化禄 天机化权 文昌化科 廉贞化忌
丁干 太阴化禄 天同化权 天机化科 巨门化忌
戊干 贪狼化禄 太阴化权 右弼化科 天机化忌
已干 武曲化禄 贪狼化权 天梁化科 文曲化忌
庚干 太阳化禄 武曲化权 太阴化科 天同化忌
辛干 巨门化禄 太阳化权 文曲化科 文昌化忌
壬干 天梁化禄 紫微化权 左辅化科 武曲化忌
癸干 破军化禄 巨门化权 太阴化科 食狼化忌
甲 干

《 廉贞化禄 》

廉贞属阴火,庙寅位,取木生火之意,而寅为甲之禄位,故甲以廉贞为化禄。 廉贞为官禄,因其属阴,故廉贞之官禄主属静态,代表营业状态,赚钱状态,当化禄入命宫、财帛、官禄时,主做事顺利,有地位提升之象。 廉贞又为次桃花,化禄入命宫或田宅,主有财且带桃花,入六亲宫,主有异性缘,属暗桃花。 廉贞乃权柄之星,命宫廉贞化禄者,主其人颇具威权,且能得到朋友的助力及部属的爱戴,并有呈现持续性领导的机会,尤喜在申地坐官禄宫,有帝王相,甲年生 人,三奇照命,富贵堪期,必是一方之主。 廉贞星坐命宫或身宫为次桃花,惟不遇化禄,桃花之象较不明显,如果廉贞加会桃花星文昌、文曲、贪狼、天姚等自又另当别论,大限、流年遇之,才以桃花论之。 大限、流年遇廉贞化禄,过去所不能解决之事,可望迎刃而解,会吉星,主有喜庆之事,未婚者可遇上理想对象,惟会遇煞星,虽感情缠绵悱恻,亦不会有结果。

廉贞为官禄主,有领袖欲,喜掌权,但生性顽强,常让人有气势凌人的感觉,故人际关系虽努力推展,仍易受阻,化禄使其交际手腕更加灵活,又肯将钱花在交际应酬上,可从而改善人际关系,事业也可因此而较易推展发挥。

廉贞为次桃花含苞待放,含蓄羞涩,主贞洁,化禄,使其心动,开启其桃花之情,入庙,正常感情得以顺利进展,主清白能相守,此为正常之桃花,落陷,容易滋生 感情困扰,婚姻波折难免,再加煞星或其它桃花星,则呈现出泛水桃花之性,为不正常之桃花,用情不专,或沉溺酒色,或污名失节,甚至婚姻破裂。

《 破军化权 》

破军属阴水,庙于子位,水乃木之长生位,故化权。

破军化权,主驿马,乃多变迁、变动之象,在本宫入庙,有环境变动的迹象,属于主动的去改变,能往好的方面去发展,陷地,则其变动往往呈现不吉利之兆。

破军化权虽主驿马,但以入寅申己亥四马之地,较能显现驿马之作用。若入迁移宫,冲动命宫,主劳碌奔波。

化权,属木,木为向四方放射之动态,象征物向四方积极放射扩展之趋向,表示宇宙中万物具有生生不息之功能,故化权之木,积极主动,进取奋发,而破军,五行为癸水,有渗透及滋润木之功能,水能生木,
水本为养木之源,而木本身又具有抽水作用,可抽取大量的水来涵养自己,使白已成长茁壮,因此破军化权时,破军之癸水,可以掌握木之生与死的权柄,而 木之积极主动,成长奋发,必须消耗癸水,故有先败后成之意义,而化权之木,不断消耗癸水,使木身也可以不断的主动扩展,故破军化权,属主动之变化。

于财帛庙旺,主先去后来,结果还是财旺,陷地,则一去无回。

在事业宫,主动争取改变,庙旺,变得很好,落陷则失职,会有纠纷。

破军属水,水之五常主智,而化权属木,其有抽水吸水之作用,故破军化权时,可使本身潜在之聪明与智慧,全部表露出来,而作充分而多方面的发挥,也使其全部 之计划有所掌握,并作有规格地变化改良,而取得权柄,正如破军之癸水,能够掌握木之滋润成长,故庙旺之时,其构想光明正大,必能充分掌握,而得权柄,此种 权柄可受人之尊重与赞美,落陷,则较不完善,较有偏颇之现象,而受人指责及批评。

破军,性刚暴,好强好争,化权时,更为强势,具有无比之暴发.暴破力,庙旺,为英星入庙,武职峥嵘,投身军旅,屡建奇功,可为军中大将,投资从商,创建有 功,为大企业之开创人才,及拓展能手,陷地,则横发横破,多成败,加煞而运限逢,事业不宜迁动扩展,更不可因从新行而弃旧业,谨防大破败。 最忌在申、酉地坐命化权,为人又臭又硬,不通情理,面目可憎,言语乏味,君子远之,小人畏之。 在丑、午最吉,凡事宜主动求变,变则有吉,为国之栋梁,军人可升将官。 在未地最吉,因廉贞化禄在亥坐官禄宫,武曲化科在卯坐财帛宫,三奇照会,会有突发之吉兆。 在巳地,也属三奇,宜军职,立功边疆,不喜昌曲同宫,屡试不第,一生贫寒,与四煞同宫,孤独,丢官罢职,与劫空同宫,一生浪荡。

破军化权在财帛宫,主偏财运强烈,能横发财富,并且花钱慷慨,有财来财去之象。 破军化权居夫妻宫,易有争执、干涉的情形发生,故不利夫妻宫,喜会合吉星以减低争权的现象。

破军化权入田宅宫,主整理或修缮居住环境。 破军化权在子女宫,主子女较不听话,反抗心强烈。 破军化权入官禄宫,生意人主辛勤赚钱;公职人员主有升迁或变动职位之兆。

《 武曲化科 》
化科,主科名、名声,而武曲为财星,故武曲化科,有财大家知道,财名显扬无比,神气风光,知名度亦大为增加,但通常武曲化科,多仅是表面上增加光采而已,对于进财多寡,实侃χ娌淮螅 湎莞 翘撁 摾 ?

武曲化科,虽名多于利,但运限若三方加会禄存或化禄,则于财能有真正帮助,可获利扬名,而名利双收。武曲化科,正如人之钱财露白,如三方又会照擎羊或煞忌 来冲,则会有损财之现象,运限逢之,不宜将钱财借人生利息,否则会因小而失大。 卯地,因武曲陷地苗而不秀,在酉地因化科陷地苗而不秀。 武曲忌宫干坐壬,必有事业破败或财富破败。

财星化科,一生财运安稳,不致寅吃卯粮,化科的人,长相清秀。

武曲为正财星,但化科时并不主财,仅代表声望的提高,以服务金融界者佳,有升迁的机会,一般人则名声显赫,生意人主赚平稳之财,公职人员则有清誉。 武曲化科落财帛宫,主得财安稳,有多余的钱存入银行或邮局,家庭主妇则可存私房钱。在巳或亥宫武曲化科与破军化权同坐,主财得而复失,乃守财不牢之象,加 遇煞星者,朋友借贷必有去无回,且财难聚。

武曲化科坐官禄宫者,宜服务于财经界,或军警职,能得令誉,事业有所成就,陷地则有财亦无支配权(钱财由父母或妻子掌理),虚名而已。

武曲化科在戌宫,则破军化权居子位,而廉贞化禄坐午宫,皆得其位,若在金融界任职,可位居要津,但对宫为贪狼星,惟不发少年人,必历尽艰辛始克有成,此格以廉贞与天相坐午位,甲年生人为上格,如坐子位者,则差矣。

《 太阳化忌 》 太阳,本为动星,化忌,更为奔波劳碌,人生历程波折程度增加,坎坷艰辛,旺宫劳而可成,陷地,多口舌足非,纷争困扰。 太阳化忌,不利阳性近亲,年少时,父亲与官贵无缘,女命,丈夫有灾疾,会煞多,生离死别。 太阳化忌,凡事缺乏计划性,有时更会鲁莽行事,往往会在不知不觉中惹来是非麻烦,徒增困扰。 太阳化忌,不利眼目,落陷加煞,会有眼疾,有失恋之悲,最忌坐迁移宫,坐命必劳碌,与父缘薄,陷地多口舌争纷,早年辛苦奔波、劳碌,固执己见,自以为是, 不听他人规劝,一意孤行,心烦,缺乏耐裕洸黄鸫煺邸⒋骕簦 彩虏蝗缫饩驮固煊热恕?
飞星四化-乙干
《 天机化禄 》

天机为智能之星,擅长策划设计,庙旺化禄,所计划之事,可如愿达成,天机庙旺化禄,利于事业之开创,或工作之变换,运逢天机化禄,庙旺加吉,升迁有望,如 落陷又逢煞聚,则职务调动,徒增忙碌而已,实侃Λ@益不多,天机化禄加天马,适合武市之生意,或外务工作,或从事贸易。 寅、申化禄,但此时又有太阴同宫,太阴化忌,禄忌同宫坐命,主此人感情多波折,与母、妻女,有代沟或刑克。 在子、午化禄,宜动不宜静,但子、午是化禄的陷地,故主此人华而不实,虚有其表,乃称”破禄”。
《 天梁化权 》

天梁,为荫星,为老人星,历尽人生考验,阅历丰富,故多少难免会有点自负心态,化权时,更是处处表现凡事皆经验十足,而办事较老成世故,但易令人有倚老卖 老,老气横秋的感觉。 天梁化权,具有名士风度,及绅士之作风,本身具有自然之威严,如再会有吉星,其职位临于风宪,即司弹劾、监督的职责,或与刑法、纪律有关之行业。 天梁,主清贵,而不主富,故庙旺化权,加左右,官资清显,但易流于尖酸苛刻。 天梁化权,鸡婆性,主动排纷解难,果断能力较强,但较易流于专权、霸道、自负,使人有难以接近,或较难与之和睦相处之感慨。 天梁化权自视甚高,孤芳自赏,与人寡合,不信他人之言,尤忌命坐沐浴,最忌在酉地,怀才不遇,满腹牢骚,为人又臭又硬,孤独。 在巳地,必受人白眼以报,最喜在午地,惟不宜锋芒过露,可善意指点他人过错,勿蓄意揭人隐私,在辰地,最喜文曲同宫,夺魁天下。

《 紫微化科 》

化科,主科名、名声、知名度,及贵人、助力,且紫微本为尊星,故紫微化科很风光,很有面子,名声响亮,名扬四海,到处受人欢迎,事业推展顺遂,在职人员运 限逢之,易升迁。 化科,主多才多艺,又紫微星高居尊位,故紫微化科,才艺出众,技冠群雄,有特殊表现,获得掌声最多,更主真才实学,而实至名归,绝非浪得虚名。 紫微化科,利于往文艺界及学术界发展,能够崭露头角,甚至大放异彩,建立权威,而成为有独特见解及特异表现,且声誉俱佳的专家学者,故紫微化科才华洋溢, 讲话有份量,会受到别人的欣赏和支持,而得
以充分发挥,因此,紫微化科在所有化科中,乃最佳者,且获益较多。

紫微化科,为人好面子,惜缺乏主张,耳软、好高、自大、自私、偏心,故心中存有「爱之欲其生,恶之欲其死」的偏激心理,但化科主声誉颇佳,也不会孤独,脾气、风度都很好。 申地坐命化科,不吉,因被天机化禄、太阴化忌相夹,禄忌相夹之命,心中酸楚无人知。
《 太阴化忌 》

太阴,属阴水,本具阴柔之个性,又逢化忌,则做事缺乏魄力,且猜忌心重,常有朝三暮四,举棋不定之现象。

太阴,为阴水,主静,主收敛,有拖泥带水之现象,化忌则易有长时间内心苦闷之精神折磨,如又落陷,再逢阴煞……等星曜,易患精神分裂症,此时应多礼佛拜神,行善事,以祈心灵平静,则可安然无恙。

太阴,为水之精,化忌,五行又属水,凡水皆与桃花有关,故太阴化忌,必有感情之困扰,落陷,逢煞聚,会有因感情不如意,而想不开殉情之倾向,无吉来扶,自杀身亡,须有禄马左右来救,方可获救重生,化险为夷。
太阴,主刀笔之光,如落陷又化忌,易流于花酒文章(桃花),阴谋权术之辈,邪淫难免。 太阴落陷化忌在身宫,且又为本命之迁移宫时,再逢煞来冲,主随娘继拜,或离祖过房,否则刑克难免,带有此命格者,出生之时,宜拜神明或认义父母,可减轻刑 克。 太阴、太阳庙旺时,有旺宫不忌之现象,故不怕化忌来扰(此为变景),陷地,母系亲人较易患疾或受伤害,或有刑克之现象

飞星四化-丙干

丙 干

《 天同化禄 》

天同,为福星,本为吉祥之宿,化禄,形成福、禄聚,吉不可言,无煞入,可安亨而长寿命,平生无奇志喜悠闲、平静的生活,故于人生历程较缺乏进取开创的精 神,女命虽面貌皎好人绿佳,但容易滋生感情困扰,美中不足。 天同福星化禄,于幼年时,可得长辈之照顾,而多吃喝玩乐,老年时,可得子女之孝敬奉养,而尽情游山玩水,或得天伦之乐,安耳晚年,再有吉星来扶,可得祖先 遗留下来的财产。 巳地化禄,加天马禄存,为帝后命,尤喜酉时生人,文昌在丑地化科,出世荣华,这是世袭皇帝,或太平皇帝,女命贵为皇后。
《 天机化权 》

天机属木,木本有生发向外扩展之意,再加化权,更为积极主动,气势磅礡,适合外出创业,在家反多争执困扰。 天机是一颗智慧之星,有谋略,口才佳,外交手腕不错,化权可助长其策划、交际能力,大大提高其领导与管理才能,但辛劳难免。 天机化权,在职人员,行限逢之会主动争取升迁调职,旺地逢禄马来助,可以如愿,但如陷地加煞,白忙一场,或纵使能得到升调,亦不尽理想。

天机化权,从商做生意之人遇之,会有主动积极扩大投资、扩大营业之迹象,至于结果好坏,则须参酌其所会照星曜之好坏而定之。

天机化权,学术研究人员或发明家,会不眠不休地投入其研究工作,虽辛勤但多会有所收获。

子地、酉地坐命化权,又臭又硬,有离婚之兆。午坐命化权,凡事宜主动争取,凡事宜积极,常有迁移、调动。 最忌宫干坐戊,一生勤劳仍然未能如愿以偿,如灯下苦读,依然名落孙山,四煞同宫,丢官罢职或倒店,若与火星同宫,脑中风,切忌好高骛远或见异思迁。△Top
《 文昌化科 》

文昌为科甲之宿,主聪明,受人赏识,名声好、有文艺才华,眉清目秀,而化科,主功明、声名,故文昌化科时,更是聪颖过人,才华洋溢而声名显扬,庙旺,其有真才实学,加吉有机会一展长才,且声誉俱佳,可实至名归。

独守,空有才华,难得展现,易有怀才不遇之叹,落陷,虚名而已,加煞冲照,易流于自私自利,权谋术士。

化科属水代表智慧,科亦有分门别类之含意,及有系统之分析与计划,且化科如古代之科举(科甲),故有代表功名及声誉之作用。 文昌属正途之文名,亦代表法律,且五行属辛金,金之收缩及凝固之力很强,故文昌化科,能将本身之智慧凝结归纳,而充分发挥出来,且可将理想及计划,循正当 途径,以正当手段,高度地发挥,且可得到大众之认同,而扬名,落陷加煞,易流于邪门,而产生法律上之重重问题。 喜在巳地、丑地化科,但不喜宫干坐辛,亦不喜在酉地化科,苗而不秀。

《 廉贞化忌 》

廉贞五行属阴火,本较晦暗、阴狠,且又为囚星,本即不吉而化忌,主是非、多咎,且化忌五行属水,故廉贞化忌,水火相克,加重其害,变成解不开之死结,所谋 多不顺遂,遇事烦扰而纷乱无章,运限逢之有怀才不遇之感叹。 廉贞化忌逢擎羊,易有金钱纠葛不清之现象,或因周转不灵而心绪纷乱,及廉贞在迁移宫时,遇化忌又逢擎羊、天马、白虎、天刑来冲克,则有半路埋尸之凶象,应 尽量避免外出,或外出时应谨慎小心,不宜开快车,则可化险为夷,运限逢之,应多行善,早晚烧香礼佛诵经,以祈平安。 廉贞为次桃花,又为囚星,故廉贞化忌有如心结深锁难开,主感情与情绪方面,多波动困扰,如逢其它桃花星及煞星来冲,则因色犯刑,若再落陷,则成解不开之 结,易有牢狱之灾。

廉贞化忌入田宅宫,夫妻感情多困扰,房屋有漏水之现象,且财不聚,宜种植兰花或可解。

行限遇廉贞化忌有官司、桃花、烦恼、车祸,在已亥,大凶,廉贞主品秩与权令,化忌则品秩大乱,权令不行,故会发生很多麻烦,政令不能推行,下达命令,无人遵守。

飞星四化-丁干
《 太阴化禄 》

太阴主富、主藏而化禄主财禄,故太阴化禄,主锦上添花,财源收入顺遂如意,且精神及物侃ι辖愿蟹Q心。 太阴日夜不停之运转,其运转为循环性侃Γ侍幓摚镢氖沦Q易或与外国从事生意之往来,有钱可赚并可得到好的声名。

太阴为田宅主,主财富,故太阴化禄时,主家庭圆满和谐,且会有购置房地产之迹象,女命可使本身更加柔美动人,人缘更佳,男命则可增加对异性之吸引力。 太阴化禄在庙旺,即戍、子、亥,凡事吉利,凡事体面,心境愉快,乐观,有丰富享受,但在落陷之地,既卯、辰、已、午,称”破禄”。

子地与天同同宫,此时天同化权,太阴化禄,无论坐命、财、官、迁,均以富贵论之。

寅、申与天机同宫,此时天机化科,科禄同宫,为人随和,讲道理,不会摆官架、打官腔,是个好长官,而且富贵堪期,最喜坐命、官、财,三奇照命,可当立法委员、国大代表……。

《 天同化权 》

天同为福星,喜爱清闲,而不喜竞争,故冲劲不足,化权强势之星,正可矫正其缺点,使其奋发向上,而在事业上求取隐定的发展。 天同属水,主智,主聪明,而化权属木,主生发,向外扩展,且有积极主动的精神,故天同化权,在事业上较能主动去争取实绩,且会有卓越的表现,至于成功与 否,须视所会星辰之吉凶而定。天同化权,行事有点固执,且会去争取超越本身职务之权,时有越权之举动,而惹来一些是非,此是非皆属于背后被批评之是非。 丑、未、午化权,虚有其表,凡事心有余而力不足。 巳、亥、子、申、寅,主在动乱之中仍有安宁,意既不是劳碌奔波之命,但不喜与四煞同宫,会丢官罢职,且有残疾、孤克。

天同化权,主有好的转机或机缘凑巧,而升主管或有开创精神,但却不宜独力自创,宜合伙或幕后策划。
《 天机化科 》

天机本为智慧之星,再加化科,则如虎添翼,主人头脑灵敏,有奇想,有谋略,并可建立声名,声威远播,可呈现好的计划与蓝图,并可获得别人的欣赏和支持,而 顺心遂意地运用出来,理想得以实现,并载誉而归,亦为实至名归之典型。 天机化科,创业投资做生意,可在商界声名大噪,扬名立万,是否真正的赚到钱,是另外一回事。 天机化科,从事学术研究者,庙旺有独到见解,可获得别人的认同和赞赏,可以成名于世,但如落陷,则偏重理论,往往忽略了实用性,故可为理论家,但多不切实 际。 天机化科,于陷地,多空想,心中常盘算计划,但多止于计划草拟阶段,而不能付诸实现,故可为讲师、名嘴、评论家,而难为实践家。 丑、未,因天机落陷,化科在丑地庙旺,但因天机本身太弱,秀而不实。 寅、申两地,此时太阴化禄、天同化权,富贵堪期,坐财、官同论。 子、午,以在午地较吉,最喜在辰地坐命,三奇照会白手起家,富翁。

《 巨门化忌 》

巨门五行属水,化气为暗晦,巨门为沟渠之水,一切皆依管道而行,而化忌主是非多咎,故巨门化忌时,往往会坚持已见,而执着不悟,常易引起是非、官讼,且事 后常有后遗症,而备受困扰,因巨门属水,化忌五行亦属水,且巨门为沟渠之水,较脏,所流过之处,必留有痕迹,故事情发生过后,总是或多或少会留下些许后遗 症。巨门属阴水,化气为暗,而化忌,又主是非耗损,故巨门化忌,会意外损财,并往往损得糊里胡涂,不明不白,且事后多认为损失非己所愿,而心有不甘,因而 容易引发口舌是非,纷争困扰,加铃星,常有对簿公堂之现象,并因诉讼而增加开支,陷地,逢煞曜冲照,更主困败诉而蒙受钱财与精神双重损失。

巨门本为是非之宿,化忌亦主是非多咎,更加重其害,故巨门化忌,主常遇小人,口舌纷争,是非纠缠,工作上易于与上司、同事意见相左,徒增口舌是非,落陷, 更主因受人牵累、诈欺、反叛或恶性竞争等而损财损名,甚至破败,旺地,虽败中有救,但亦波折不顺,劳碌难免,门化忌,虽是非波折重重,但可投身靠嘴讲话谋 生的行业,以求化解,或减轻其害。

巨门化忌在夫妻宫,落陷,遇天刑、天姚,主与配偶争端难免,或有一身体欠佳,宜养鸟或床铺位置择在好方位亦可,可使夫妻之情感更和谐。

巨门化忌入疾厄宫,加铃星、文曲、阴煞……等星曜,易有犯阴及不知名之病症,或因果病,宜藉道力、法力、神明之力,以祈化解,或请法师消灾祈福,可臻平安。

巨门陷地化忌(戍地)最凶,常惹意外官司、口舌,杞人忧天,或说话不得体,以致得罪对方,做事魄力不够,优柔寡断,以致坐失良机。 天刑同宫,官司不免,在丑未坐命,一生感情不利在辰、戍坐命,常惹上莫名其妙的是非与官司。
——————————————————————————–
戊 干

飞 星 四 化

《 贪狼化禄 》

贪狼为才艺之星,有才艺天赋或基础,化禄时,才艺出众,但陷地加煞,无吉扶不免发展受挫,而怀才不遇、孤芳自赏,旺地加紫微同度,会六吉具有真才实艺,并 可得好机会发挥,而一展长才,女命擅长女红,持家有方,可将家事料理得有条不紊,井井有序,但如无火铃、天刑、空劫来会,则易生感情之困扰。 贪狼化禄与火铃及左右之一同宫,可增加财源收入,往往有意外偏财或横财之现象,如仅与火铃同宫,而无左右,但会空劫为小偏财,如有偏财或横财收入时,应迅 即购置不动产,或以部分金钱救急济贫,及时为善后福无穷,否则来财不聚,必将有所损耗,甚或乐极生悲。 贪狼本为多才多艺之星,又为桃花星,又主食禄、偏财,化禄庙旺,则在社会上风头很健,交游广阔,而花费甚巨,往来之友多为离乡背井,出外谋求发展之生意 人,或与财经有关之官员,但此亦须视格局之高低而定之,落陷时,常不走正途,而喜走邪门之交际,而流连酒色财气之乡。

贪狼化禄一生多艳遇,一生喜酒色财气,多应酬,最忌与羊、陀同宫,因色惹祸,最喜与火、铃同宫,有突发主兆,化禄只在四马之地为吉利,惜贪狼在四马之地不得地。△Top
《 太阴化权 》

太阴属阴水,又主静,原本处事过于阴柔温和,不够强势,故有点拖拉,且不够积极之现象,而化权有主动进取、积极奋发之精神,故太阴最喜遇化权来助正可刚柔 并济,使其更力求上进,又主动积极,做事更易成功。 太阴化权属暗权,为辅助性之权利,女命得之,可间接影响先生的决策。 太阴化权,遇上天机化忌,会增加家务纠纷,出外不顺,为美中不足。 子地化权,有天同同宫,脾气不致暴躁,能自找人生乐趣,为人乐亲。 卯、辰、已、午不以吉论之,劳碌奔波,称”破权”。 忌与四煞同宫,忌太阴宫干坐乙。 太阴主田宅,化权可投资不动产,会赚钱。

《 右弼化科 》

右弼癸水,化科亦属水,水之五常主智,且水又主动,故右弼之化科,虽可得贵助,但较不实在,又凡水皆与桃花有关,故右弼化科,常有崇拜或暗恋某些特殊人物 为其偶像之现象。 右弼为癸水,化科亦属水,水为流动性,但皆有拖泥带水之现象,水之五常,主智,故右弼化科,为水上加水,等于智慧加智慧,右弼又主贵人星,乃可得贵人之暗 助,但因智慧太高超,因而不可有太过分之要求,如此则可发挥高超之智能,而经有系统之计划分析后,应用机会接近贵人,而得贵人之助,庙旺时,可得志,落陷 时,所立之计划较偏于重利,缺乏公道,而不太理想,加煞,恐多是非纠纷,而产生后遗症,如水之拖泥带水。 右弼化科有贵人相助而成名,在酉地,则苗而不秀,最喜与天相同宫,锦上添花。为人尚知上进,惜犯桃花。

《 天机化忌 》

天机,为动星,化忌,多波折,心中计划之事,难以实现,事业上计划改革变动,有阻力,难以开展,进财亦很难掌握,时间上常不能如愿以偿。 天机化忌,主心烦,心神不宁,多因家务纠纷,身体病痛,事业挫折而引起。 天机化忌,虽有才华,但难有机会施展,常有怀才不遇之感慨,或有喜钻牛角尖,凡事想不开之现象,或所谋之事较不能顺心遂意,宜早晚烧香拜神佛,并持诵心 经,以祈求身心之宁静平衡。 天机化忌家事常不宁,凡事反复不定,说定了又变卦,常跌伤、迷路,计划、理想,难以实现,会做出胡涂事(天机是智慧之星,化忌,智慧被蒙蔽,一时胡涂,故 会做出胡涂事),甚至神经衰弱、失眠、苦恼、心烦,易悲观想自杀。

飞星四化-已干

《 武曲化禄 》

武曲,属金,化气为财,是一颗正财星,来财方式是以正当手段去争取而来,故武曲虽有财可得,但较为辛苦劳碌,化禄可以减轻其辛劳的程度,使其入财更为容易,得财也更多。
武曲本为财星,而化禄亦主财,故武曲化禄,财源丰沛,武职经商最适宜,武曲财星,喜见化禄,乃为锦上添花,吉自不待言,但天干己武曲化禄,必会出现文 曲化忌,没会到还好,如见文曲化忌三方冲会,或同躔则吉处藏凶,成中有败,来财难全留,必会有所损耗,有时损耗程度甚至超过来财,形成透支之现象,相当恼 人,尤其经商投资之人,进出或盈亏金额较巨,见武曲化禄时,先别高兴得过早,务必特别检视命盘中,有无同时会见文曲化忌,小心文曲化忌之为害。 武曲化禄,会见文曲化忌,吉中有凶,遇此情况,解厄辅救之道,在进财或赚钱之后,未见耗损之前,赶紧投资购置不动产,尚可有实侃κ找妫庾鳠o谓之耗损。

武曲化禄,此时贪狼化权,这是最吉的组合,此人(无论武曲坐何宫何地)必熬到苦尽廿来,自然一番风光。武曲化禄经商较吉,是个天才,手腕好人缘佳,左右逢源,凡事得心应手,不可睹钱,应将全付精神赚钱,也应避免酒、色诱惑。
《 贪狼化权 》

贪狼,为欲望之宿,事业心本重,化权时,更是野心勃勃,且主动出系,常持马无野草不肥,人无横财不富之投机心态,喜作风险大、利润高之大投资,如买空真 空、买卖股票、期货、投资公司、赌博、娱乐事业,或其它投机性事业等,庙旺加吉,终有收获,落陷须打折扣,再加煞则横生枝节,多成败。贪狼本就具有占有欲强之特性,及领导欲望和才能,入庙化权时,可增加其竞争之力量,若又逢左、右、火、铃,及化禄或禄马来助,有如甘霖之于旱地,可脱颖而 出,可使其利于政界之特性,转变为往商界发展,或可藉由工商界之成就,转入政界发迹,亦利于武职峥嵘显耀,但落陷时,所求较难顺遂,且多偏失。贪狼化权好客,挥霍无度,尤喜花钱玩女人,一掷千金,毫不吝啬,最喜与武曲同宫,先贫后富,必有出息,因贪狼化权、武曲化禄,不论坐命、迁、官、财,必成富翁,但不喜与羊、陀同宫,因色惹祸,或因贪小利而丢尽面子。

《 天梁化科 》

天梁,五行属戊土,为阳士,为凸显之士,为高山或高岗之土,化科时,可使名 声达到最高峰,但高山之土,因其过高,反有不够紧密结实,山有松软易崩塌之 缺点,故天梁化科,虽可使事业与声名达到相当风光之程度,庙旺时,更能使事 业杰出与顺利发展,受人赞美,声名远扬,但不宜锋头太露,如落陷其名较虚夸 不实,三方加逢文曲化忌,辛劳而少成,或易有文书契约及异途之无谓是非。 天梁,五行为戊土,为高山之土;高山之土,非一日可形成,故具有历史性,天梁, 又为荫星,逢凶解厄,代表天之施济,而化科,属水,五常主智,且水带有输送流通之性侃Γ?渗透力亦强,故天梁化科时,其构想、计划及理论,可得天独厚,较 能将潜力充分发挥出来, 其成就亦具有历史性的意义,而其声名得化科之水的运送流通,更能名气大噪,而远近驰名, 庙旺,更会受人赞赏及支持,亨有万全声名,声威远播,而留芳万世,但落陷时,其构想、 计划及理论,不免缺乏施济、怜悯之心,而偏于重利轻义,且其构想之事, 亦不尽完美理想,易有瑕疵,加煞,带有邪淫之气,更为不佳,如煞多,加逢忌星冲照, 往往理论偏颇,邪淫过重,为众识破,而遭排斥,甚至唾弃,此时,应修身养性,参道礼佛, 以端正本身之欲念,则可怯除邪淫之气。

天梁化科最喜化科,尤宜学习哲学、医学、长寿术,此星化科,同时也使武曲化禄、贪狼化权,若命坐辰地,甲上三奇,一生富贵,白手起家,富翁。
《 文曲化忌 》

文曲属水,水之五常主智,为异途功名,而化忌亦属水,为耗损、不完全、是非、暗晦,故文曲化忌,是为水上加水、智上加智,其人有一种异途之智慧,庙旺时, 乃向科学上不可能之界限挑战,虽有剥削、困难及是非之意存在,但如逢吉星时,仍可得到完整之构想,落陷时则多是非、不理想,不中道,加煞时,会流于剥削不 义之举,有欺骗之行为构想。文曲口才不错,能侃侃而谈,言之有物,化忌时,常因逞口舌而多是非,庙旺虽有是非,但到最后仍可以解决,落陷,是非争执较难排解,困扰重重,加煞时,恐有官非。文曲化忌言多必失,祸从口出,文书错误,交通被罚金,名誉有损,不宜深造,在午、戍、寅化忌,喜吹牛,不受人欢迎,易生雀斑,不可赌钱,包输。

飞星四化-庚干

《 太阳化禄 》

太阳为光明之宿,主博爱、大方、慷慨,故太阳化禄,来财难全留,必有部分损耗,因大阳主贵不主财,化禄,增贵显荣而已,于财效益不大。 太阳落陷,为失辉,辛苦奋斗,劳碌难免,化禄可减轻其辛劳程受,但逢煞冲破,化禄无用。 太阳化禄,事业上声名不错,但落陷时,仅为风光一度,难持久,或虚名而已,行限遇太阳化禄,事业上努力求取财禄,且有增资扩展的趋势,可名利双收,但辛劳 不免。

太阳化禄为人有威严,声望好,尤喜在庙旺,在丑、未与太阴同宫亦佳,因此时太阴化科,无论坐命、财、官、迁,均主富贵,但此时最忌羊刃、陀罗、火、铃同宫。

《 武曲化权 》

武曲属金金之五常主义,义代表义气、气魄,且武曲又名将星,故武曲化权,能掌实权,做事有魄力,冲劲十足,为出色之干才,亦为理想之实践家,权柄在握,宜武职峥嵘,加吉得垣,威名显赫,落陷,凡事不宜过于刚毅自恃,以免沦于孤独之境地。

武曲属金,坚毅果决,有干劲,化权更增实力,掌实权,卯足全力,在事业上大 刀阔斧的发挥,故武曲化权,会在事业上极力开创扩展,表现相当杰出,且能有实际成果呈现,尤其利于武职,可一展长才,如投身军旅或警界,功积彪炳,贡献卓 着,若从商创业,开创有功,利禄随之,或出任财经要职,掌管会计、出纳等工作,亦可表现出色,而称职遂心。

武曲为财星,再化权,可增加得财的力量,且会有想要获取更多更大财物的欲望,因此,如三方会照禄马或化禄,则可使财来得更快更稳且更多。 武曲化权宜当军警,或掌财经,主观太强,欲望很高,凡事很不容易满足最忌有劫空同宫,必破产,与羊、陀同宫,配偶不利,一生孤独。

武曲最喜化权,无往不利,有动皆吉,果断,做事连战速决,不拖泥带水,个性干脆,一诺千金,忌坐宫干壬,名美财虚。
《 太阴化科 》

太阴五行属水,水之五常主智,故太阴有刀笔之光,而化科,主才华洋溢,主功名,故太阴化科,偏重于才华之表现与名气之增加,如再遇三台八座,更可扩张知名 度,庚年生人,较具有内涵,为真才实学,其表现亦为实至名归,但癸年生人,其才华往往较浮夸不实,或只是短暂突发性之才华,一幌即过,故其知名度较不能持 久,或仅得虚名而已。
太阴化科,有昌曲同度,或会照,或夹持时,必然聪慧过人,文章出众,博学多能且声誉佳,名气远扬,但太阴落陷化科,逢化忌,加遇火铃同度,反主恶名 昭彰。 太阴庙旺化科才算有益有利,陷地化科,称”破科”,于事无补。 太阴化科利于学术研究,令吾人风度、修养,均有帮助,故在庙地化科此人必是风度好、有修养,对人不会恶言相向,或给他人颜色看看。

《 天同化忌 》

天同为福星,有解厄之力量,故不伯化忌之为害,受化忌之冲击影响较小,尤其天同入庙时,化忌对其影响的程度,更是微不足道,但若落陷加煞,则受害较大。 天同化忌较易有感情方面之困扰,落陷更为明显。

飞星四化-辛干

《 巨门化禄 》

巨门代表口,主口舌,化禄时,擅于言词,说话很甜很好听,讲起话来,头头是道,容易为别人所接受,具有煽惑性,不但言甜词利,能说善道,且亦广结人绿故巨 门化禄,亦可因口而生财,庙旺动口有财,加吉得财不费吹嘘之力,但落陷时,得财费力,往往须历经竞争或费尽一番唇舌,方能进财,且亦未必尽如人意。巨门化 禄口才佳,人缘广,而可因口生财之特性,故特利于靠嘴巴谋生之行业,常人可从事门市店员、业务营销、中介、歌唱演艺、大众传播等工作,亦可当名嘴、演说 家、评论家、老师、教授、布道家、星相学家等相关行业,甚或可从事法官、律师 、医师、民意代表等,因此巨门化禄,基本上虽皆适宜依口生财之职业,但其选择之层次与发展之程度,则须视命格之高低而定。

巨门主口舌竞争,且非真正财星,故欲得财,必先历经是非波折及一番竞争,故得财辛苦费力,且来财有限,化禄时,可减轻其辛劳程度,且可使来财更大更多。巨 门非财星,亦主兢争、好动,故化禄时,虽亦主进财不小,但较难全部积留,往往部分另作他用,常人得之,时有食禄宴客之花费,经商者,多广告之开销,陷地, 又逢煞忌冲,慎防因争执诉讼,而花费巨款。

巨门化禄必有文曲化科、文昌化忌,但不一定相遇会照,巨门化禄,如只会文曲化科,而不见文昌化忌,主口齿伶俐又善辩,进财不小,且可打响知名度,宜往 政界、文教界、五术界、歌唱演艺圈等方面发展,但若遇文昌化忌,则是非困扰难免,须防文书契约方面出问题,受累吃亏,落陷更易因作保、签章、帐务、债务等 问题来吃暗亏、损钱财,而心有不甘。

巨门化禄在庙旺之地,主有口福,名利双收,最忌与羊、陀同宫,为破局,主喜闹同性恋,有感情纠纷,且会得AIDS。
《 太阳化权 》

太阳为官禄主,有权、有威仪,加化权,主握有实权,想要有一番作为,故在职人员会展露才华,志在升迁,或任职不久,改行换业,另谋出路,或自行创业,争取 出头的机会。 太阳如入官禄宫,为归正位,化权成就辉煌,财旺名气也响叮当,别人亦对其羡慕钦仰。 太阳化权雄心万丈,利于武职从商,可财名兼得,旺地逢煞,略有波折,或增其劳碌而已,不阻其积极扩展之锐气,无妨大体。

太阳本为热能星座,阳光普照,且化权属木,木能生火,更助其光芒四射之威力, 故其人有令人不威而畏、不寒而栗之自然威仪,而其所言受人拥护支持,所谋顺心遂意,但是易流刚愎自用,运限逢之,禄马凑,官人威权显赫,不可一世,落陷善谋权术。

太阳化权在庙旺,卯、辰、已、午化权,受人钦仰,威风八面,为人有威仪、正派,惜刚愎自用主观太强,在陷地,戍、亥、子,自卑感太重,但表面上仍装出很有尊严,最忌在子地化权,胸无实学,又装出饱学之态,为人又臭又硬。
《 文曲化科 》

文曲主科甲,但为异途功名(非仕途之功名,或为其它特殊之功名,如荣任某工会 理事长、某学会理事长等),故文学、艺术才华,双双出众,化科时,更使才艺出类拔萃,并享有盛名,庙旺才华受人肯定及支持,并可因而人为发挥,落陷则虚有 其表,浪得虚名而已。 文曲化科多才多艺,能干,名声好,有文艺天赋,风流才子,一生多艳遇,一生多酒色,在午地或戌地化科,处有其表,最喜在丑地化科,出世荣华。

《 文昌化忌 》

文昌化忌,辛干属金,文昌本身亦属金,金逢金,其从革之力量加强,煞气较重,而产生消耗之现象,而化忌属水,文昌之辛金又来生水,使文昌之力量消耗,而不 完整,且文昌属金,代表法律,故文昌化忌,其构想及行为,难免会有瑕疵,甚至萤Ψ阜 桑 偎纠p身,庙旺时,较能充分了解法律之条例,及认真思量沟通,故最后多能圆满解决,落陷较偏于重利轻义,多是非,加煞时,多纷争纠缠,官非刑讼之现象。 文昌,司科甲,聪明好学,化忌加煞,易求学受阻,或学历中断,或考试挫败落榜。 文昌化忌不喜读书或辍学,与人作保而被连累,在寅、午、戌化忌尤忌。

飞星四化-壬干

《 天梁化禄 》

天梁为荫星、老人星,有喜当老大之心态,化禄时,会有自己想当老板的欲望,而常自己运用钱财去经商,但天梁化禄,除适合与公家机关有生意往来,利于帑藏之 财外,一般之经商并不十分适宜,常须历经艰危,而多成败,因天梁为逢凶化吉之星,欲化吉,必先逢凶,才能显现其化吉之力量,故天梁虽可化吉,但亦为多凶险 之星,经商必见凶险重重,波折劳碌,但可逢凶化吉,化禄时,使人更有想要投资之欲望及行动,庙旺时仅是凶险波折而已,乃可化险为夷,且天梁又为荫人之星, 欲荫人,助人,必先付出,故天梁化禄,亦主散财,但多为善之散财,落陷,再逢煞忌冲照,常会有所损失,以致破败,煞多,更因亏损破败,而负债累累,形成债 台高筑之现象,无吉来扶,损失惨重,使人有难以柀ι皆倨鸬母杏X,此时不可与人投资创业。 天梁化气为荫,可荫人助人,使人不劳而获,故天梁属意外之财,化禄时,更加明显,来财也更大,但天梁清高,不喜见化禄,化禄时,虽可得意外馈赠,但同时亦 欠下人情,别人多有所请托,自己不好意思拒绝,反会带来困扰。 天梁主清贵,而不主富,故天梁多空有助人之心,而无助人之力,但化禄时,可增强其助人之潜力,因此天梁化禄时,再遇仁慈之星,其人深具善根,与仙道神佛有 绿,但心地过于慈善,性喜助人,且不惜慷慨解囊,济困救危,但若落陷,再逢煞星冲照,易有(抱私财益他人)之现象,而造成本身之困扰。

天梁化禄在已、亥、申、酉,化禄反凶,称”破禄”,在庙旺之地,子、午、辰、戍、寅、卯,有超然特殊地位,易有惊险之事发生,但天梁有化解之功,宜学习五术。

天梁化禄若系公务员,勿收人红包。

《 紫微化权 》

紫微为帝座,本具权威性,再化权时,乃是权上加权,故作为难免偏于霸气霸道,此时若不会左右,行事常专权独断,刚愎自用,而不能察纳雅言,从善如流,以致 处理事情,有时会作出偏差错误的决断,而蒙受巨大的损失,又壬干紫微化权,三方必然会见武曲化忌,因此在钱财运用上,常一意孤行,过于自信、任性,甚至鲁 莽地将财产作孤注一掷的投资,导致后来发生财务困难,而周转不灵,或与人有金钱纠纷的现象,再加擎羊,甚或有因财持刀之可能。 紫微化权须有左辅或右弼同宫,才算有威有福,否则,孤独,自鸣得意,尤忌在子地化权,又臭又硬,离婚之兆。

紫微化权最喜在已、亥(已地尤吉),有权有势,可娶一位贤淑又得力的太太,女命可为女强人,但只宜偏房,丙年及戊年生人,禄存同宫,英雄人物,与羊、陀同宫,反成小人,或心术不正,(羊刃同宫,因产兴讼,羊刃对宫,有理想,有抱负,惜未能实现)。

《 左辅化科 》

壬干使左辅之戊土化科,因壬水,为阳水,水势汹涌,万物有被流合冲失之现象,但左辅,为戊土,为阳土,为高山之土,唯有左辅之戊土,才能克制壬水,故左辅 化科,乃为万物之救星,亦既贵人星。 左辅为阳土,为显现、高突之物,故主文明,亦为明显之贵人,且有卓越之才干,可得较高贵,实在之贵人来相助、提拔,而运用本身之智能,经有系统之分析、计 划及应用,使其得因贵人之助,凡事显得十全十美,有锦上添花之美,落陷则计划皆不尽理想,分析之数据不够完整,使贵人之助力,不能与本身之开创力相配合, 而减半,逢煞更差。

《 武曲化忌 》

武曲为财星,最怕见化忌,主来财不顺,多波折,辛苦劳碌,先败后成,煞忌来冲,更主钱财耗损,难积存,财务收支难以平衡,多困扰,甚至导致负债缠身,而痛苦万分。

武曲化忌入命,一生当中必会发生财运不顺之现象,会煞星,困难重重,若无吉扶,劳碌飘泊,经商辛劳难成,技艺偏安或巧艺谋生,经商之人,最不喜武曲财星化 忌,来财受阻,奋斗过程更为艰辛,投资常中途发生财务问题,而使预期回收无法如愿以偿,运限逢之,投资常过于白信莽撞,而孤注一掷,导致估计错误,资金运 转失灵,而困扰多多,逢煞曜冲会,更易形成债台高筑,举债度日,难以收拾的场面。 武曲是财星,化忌主周转不灵,或因财而有是非,在申、巳、亥化忌,必破财,又惹生气,与劫空同宫,必破财(既使不化忌,也破财),与天刑同宫,因官司破 财。

飞星四化-癸干

《 破军化禄 》

破军属水,水之五常主智,凡水皆与桃花有关,故破军化禄时,其人虽天资聪颖但惜破军化禄,三方必见贪狼化忌,庙旺之地,尚可,如落陷,又逢其它桃花星及煞 星来冲,会有聪明一世,胡涂一时,导致因色破财之现象。 破军之水,为大海水,其波动性甚大,事业上成败起伏大而不隐,而化禄,属土,土较厚重保守,且可克水,正可减轻其波动性,故破军喜见化禄,可减少事业之波 折、动荡,而增加事业之稳定性,庙旺之时,身心愉快,可得精神之安宁,落陷之时,身心不平衡,心神不宁,较易判断错误,而多成败。

破军化气曰耗,是为波动之星,而破军三方必会见七杀、贪狼,皆属于变动之星,故行运逢之,较有冲劲,因此,破军化禄,在庙旺之地,可由旧事业中另生新机, 或有兼业兼职之现象,较易从事大规模之投资,且较具有开创性,如庙旺会吉,将是好的变动,若落陷时,横发横破,亦沈迷酒色,而身败名裂。 破军化禄在子、午两地化禄最吉,寅、申两地亦佳,会有突然或意外的高调荣升机会。 经商(宜超级市场或市场生意)会赚钱。 破军坐夫妻宫不吉,会离婚,但若有化禄,有破镜重圆的机会。

《 巨门化权 》

天同,为福星,本为吉祥之宿,化禄,形成福、禄聚,吉不可言,无煞入,可安亨而长寿命,平生无奇,志喜悠闲、平静的生活,故于人生历程较缺乏进取开创的精 神,女命虽面貌皎好人绿佳,但容易滋生感情困扰,美中不足。 巨门主口舌争辩,竞争、好动,而化权,又主奋发、扩展、好掌权,故且门化权助长其竞争性,增强其活动力,凡事进取而野心大,更喜争强好胜,事业上,创建拓 展。屡树奇功,表现不凡,但多争强出头,往往会因风头过健而遭嫉,受人排挤,或与人是非争执,致使人际关系受损,与上司、部属、同事或同行之
关系不够和谐圆满,故无论工作之进行,或业务之推展,皆时有阻力出现,而波折不断,因此,巨门化权,虽可成功立业,但亦必历尽艰辛,受尽波折,方得 有成。 巨门主口舌,本具表达能力,化权更能发挥语言之凌厉威力,而使说话更其说服力,及树立权威性,因此巨门化权,特别适合外交家、法官、律师、民意代表等职 业。 男命夫妻宫,不喜巨门化权,因巨门主竞争,又主是非,太太魄力有余,而温柔不足,丈夫面前,喜争强出头,而多是非争执,导致磨擦冲突,严重影响夫妻和谐, 夫妻不宜同一事业,或同一工作环境,应各自分头发展为佳,可以改善夫妻关系。 巨门化权口才好,说话有力量,令人心服口服,当老师、教官、外交、外务……最佳,能圆满达成任务,但说话时当看场面,不宜争吵,不可因面子问题而与人互不 相让,小地方吃亏,没有关系,让人一点也无妨,只要在大场面上,能达成任务就好。 巨门最喜化权,登高一呼,四山响应,金口一开,诸事如意,说话算数,而对方必奉如圣旨。 巨门化权最忌坐宫干丁,有煞同宫,丢官罢职,与羊、陀同宫,喜同性恋、邪淫,必有感情困扰与纠纷。

《 太阴化科 》

太阴五行属水,水之五常主智,故太阴有刀笔之光,而化科,主才华洋溢,主功名,故太阴化科,偏重于才华之表现与名气之增加,如再遇三台八座,更可扩张知名 度,庚年生人,较具有内涵,为真才实学,其表现亦为实至名归,但癸年生人,其才华往往较浮夸不实,或只是短暂突发性之才华,一幌即过,故其知名度较不能持 久,或仅得虚名而已。

太阴化科,有昌曲同度,或会照,或夹持时,必然聪慧过人,文章出众,博学多能且声誉佳,名气远扬,但太阴落陷化科,逢化忌,加遇火铃同度,反主恶名昭彰。太阴庙旺化科才算有益有利,陷地化科,称”破科”,于事无补。

太阴化科利于学术研究,令吾人风度、修养,均有帮助,故在庙地化科此人必是风度好、有修养,对人不会恶言相向,或给他人颜色看看。
《 贪狼化忌 》

贪狼化忌,如无煞来冲,虽波折损失难免,但其受害程度,为所有化忌中较轻微的一种(天同化忌亦是),但如落陷,又逢煞曜冲照(火铃例外不在此限),则男命 狂醉豪赌,再遇桃花星,必嗜色如命,而导致横发横破,悲剧收场,因贪狼化忌三方必然会见破军化禄,女命则放浪形骸,不安于室。 贪狼于庙旺之乡化忌,遇火铃可使贪狼在才艺技术方面有所发挥,或有特殊之巧艺,而成名立万,但亦须历尽艰辛及波折,且常有守不住财之现象。 贪狼落陷化忌入夫妻宫,多主二次婚姻,或婚前多感情纷扰,而婚后亦不和谐,如又逢煞冲照,恐有三次婚姻,命中逢此格局之人,夫妻宜各自创业或分头谋职,更 可同室分床而眠,或举办二次婚礼,将可增进夫妻之和谐。 贪狼化忌因酒、色生病,或惹是非,在申地,一生一事无成,坐身、命、夫,三婚,陷地尤多,在巳、亥,化忌加煞,犯白虎,女命沦落风尘,如经商宜做现金生 意,与羊、陀同宫,死于牡丹花下,不喜与廉贞同宫。

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.