Tử Phủ Dần Thân Cách

Tử Vi đứng đầu nhóm sao Tử Vũ Liêm đồng độ với Thiên Phủ đứng đầu nhóm Phủ Tướng tại Dần Thân tạo thành cách Tử Phủ Dần Thân, nếu được trợ lực lại không gặp phá cách thuộc cách cục đại quý, khi hai đế tinh đồng cung phúc lộc đầy đủ, xếp hạng thứ hai sau cách cục Tử Vi cư Ngọ.” Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu”. Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham ở đây cũng rất đẹp với Phá Quân cư Tý Ngọ tượng là Người Quân Tử, hạn đến cung độ Sát Phá Tham thích hợp dễ đạt kết quả bạo phát lớn. Mệnh trong môn Bát Tự Hà Lạc thường được Nguyên Đường quẻ Càn ( Trời ), quẻ tốt nhất trong kinh dịch. Do có Thất Sát bên ngoài xung nên kém Tham Lang như ở Tử Vi cư Ngọ, vì Tham Lang ở Tí nội lực không đủ đối trọng với Tử Phủ Vũ Tướng, ngay cả khi nhóm sao này bị sát tinh xâm phạm, Tham Lang ở Tí là nơi yếu nhất của sao này, dù không bị phá cách cũng khó đấu tranh được với bên ngoài, trừ khi có bàng tinh hợp cách. Trái lại ở đây khi Thất Sát bên ngoài xung ở nơi Miếu Địa, vì Tử Phủ Dần Thân lực cát hóa không đủ mạnh lại dễ bị phá cách. Khi đó, Thất Sát bên ngoài dễ đoạt được địa vị cho đến cả tính mạng nếu bên trong tức Tử Phủ bị phá cách nặng nề.

Tử Vi và Thiên Phủ ở Dần Thân là cách cục rất hoàn chỉnh, tối hỉ được bộ Tả Hữu, không cần gặp các trợ tinh tốt khác nếu không bị Tuần Triệt và Không Kiếp luận là tốt, tùy theo sự tốt đẹp của cát tinh gia hội mà luận đoán. “Tử Vi vô Phụ Bật đồng hành, vi cô quân, mỹ trung bất túc:”. Thường mệnh Tử Phủ đều có tính lãnh đạo, thường ưa gánh vác nên tuy địa vị cao trách nhiệm cũng lớn, rất dễ bị phá cách, như việc lãnh đạo bao nhiêu việc tốt không ai biết nhưng không hoàn thành nhiệm vụ lập tức bị khiển trách. Vì vậy cần gặp Tả Hữu để có chân tay giúp việc, cần gặp Xương Khúc để có học thức, cần thiết nhất là bộ Tồn Tướng Ấn, để củng cố quyền lực trường tồn, cũng là cách người đứng đầu nắm giữ vận mệnh đất nước, tức là các vị lãnh đạo chủ chốt của quốc gia. Bộ Tử Phủ không cần gặp đủ Tam Hóa và cũng khó có đủ, cần trợ tinh tốt đẹp và đại hạn Tam Hóa dễ thành công lớn. Thiên Phủ thủ mệnh nên sao Cự Môn cư ở cung Điền Trạch, tốt thì Cự Môn biến thành Ngọ Môn, xấu thì Cự Môn trở thành xa cách, đối cung sao Thái Dương thành cách Cự Nhật với cách nội Cự ngoại Nhật, ngôi sao Thái Dương nhị hợp với Thiên Phủ cũng nên sáng để công khai những thứ tốt đẹp ra bên ngoài, vì vậy cách Tử Phủ ở Thân tốt đẹp hơn ở Dần vì bộ Âm Dương đều sáng. Xét trục Tài Phúc là cách Vũ Tham đối củng ở Thìn Tuất, đây là cách cục hay của bộ sao này, vì vậy tài vận của người Tử Phủ cũng lớn hơn số khác, tuy vậy cần phải xem bàng tinh hỗ trợ tốt đẹp hay xấu.

Tử Phủ Dần Thân rất dễ bị phá cách, ưa được tam hợp Thái Tuế, tức được bộ Tuế Hổ Phù, kỵ bộ Tang Hư Khách làm hỏng cả cách cục, chủ phạm tội, còn chủ hữu danh vô thực, chỉ thích hợp kinh doanh. Cách này cũng kỵ Đà La chủ thua thiệt về khả năng lãnh đạo, gặp Kình Dương thích hợp kinh doanh vì chủ tranh đoạt trên thương trường. ” Tử Phủ Kình Dương tất cự thương”. Tử Phủ tính Thổ ôn hòa có thể chế ngự được Hỏa Linh hóa thành Quyền mà đắc dụng. Tử Phủ cư Dần thích hợp cho tuổi Đinh Kỷ được bộ Lộc Tồn Quốc Ấn và Lưỡng Tướng, thêm Đào Hồng với Đào Hoa cư Ngọ. ” Chỉ có điểm xấu là Phá Quân ngộ Phi Liêm nên đại hạn không đến vận đến cung Tý gặp Phá Quân. Tử Phủ cư Dần đắc cách nhất là tuổi Giáp, vì Tứ Hóa theo Liêm Phá Vũ Dương, được bộ Khoa Lộc, có Lộc Tồn ở Dần thành cách Song Lộc, do Phá Quân được Hóa Quyền chủ quyền bắt thả, thêm Tả Hữu là cách cục chuẩn mực. “Tử Phủ đồng cung vô sát Giáp nhân phú quý chung thân”.” Tử Phủ triều viên phùng Hoạt Lộc vị chí tam công”. tối kỵ gặp thêm Triệt Tuần hoặc Không Kiếp rất xấu, trong trường hợp Không Kiếp phải có Triệt tại bản cung tuy rất kỵ bộ Tử Phủ nhưng nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, trường hợp có thêm Tuần ở tam hợp là kiến đủ Tam Không rất xấu.”Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hàm nội trở Triệt Tuần”.

Mệnh Tử Phủ cung Thân không nên an tại vị trí Thất Sát nếu mệnh vững tuy không gặp cảnh chết yểu như câu phú “Thất sát lâm thân chung thị yểu”, nhưng dễ gặp cảnh bị đè nén, nếu vị trí sao Vũ Khúc thì thường thấp hơn so với chiều cao trung bình, Tử Phủ Dần Thân hỉ Mệnh Thân đồng cung tức sinh giờ Tý Ngọ, cung Thân tức thân thể được an toàn, thân phận được định đoạt. ” Lưu Huyền Đức đạt thừa Hán nghiệp, thị ư Tử Phủ Khoa Quyền Hình,Ấn, Hồng, Khôi mệnh thân”.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.