Tứ hóa tọa 12 cung

Bản dịch:

Tứ hóa tọa mười hai cung

Hóa lộc là nguyên nhân, hóa kị là duyên diệt, coi nguyên nhân biết hắn duyên diệt, nhân sinh gì không trong suốt như vậy.

Một, bản mệnh cung hóa nhập:

Lộc: Nhân duyên tốt, thiếu niên vận tốt.

Quyền: Có năng lực nắm quyền, thiếu niên bướng bỉnh.

Khoa: Quý nhân nhã nhặn, thuần khiết nhu thuận.

Kị: Còn trẻ không phải như ý, lục thân mỏng, thân kém.

Hai, cung huynh đệ hóa nhập:

Lộc: Huynh đệ nhiều, được, bằng hữu tốt.

Quyền: Huynh đệ năng lực cường.

Khoa: Sự hòa thuận, bằng hữu tương trợ, quân tử chi giao.

Kị: Không phải như ý, mỏng.

Ba, cung phu thê hóa nhập:

Lộc: sớm, sự nghiệp có trợ giúp.

Quyền: Can thiệp sự nghiệp, phối ngẫu nắm quyền, phụng tí mệnh kết hôn.

Khoa: Phối ngẫu thuần khiết, giới thiệu, xinh đẹp.

Kị: Bất lợi bản thân sự nghiệp, làm bà chủ gia đình tốt nhất, thiếu đối phương khoản nợ.

Bốn, cung tử nữ hóa nhập:

Lộc: Có sản nghiệp tổ tiên.

Quyền: Không tốt quản giáo, có điền sản ruộng đất cho thuê.

Khoa: Cao nhã, phòng điền sản ruộng đất.

Kị: Thiếu tí khoản nợ, có tí. Đau tí không phải như ý. Dọn nhà, không có sản nghiệp tổ tiên.

Ngũ, cung tài bạch hóa nhập:

Lộc: Có tiền, trường thọ, hưởng thụ.

Quyền: Khai sáng tài nguyên, dụng tiền phóng khoáng.

Khoa: Tiền lương thu nhập, liệu cơm gắp mắm.

Kị: Nợ tiền khoản nợ, kiếm tiền khổ cực, không thể hưởng thụ, lên giá không thể hao phí.

Sáu, cung tật ách hóa nhập:

Lộc: Thân thể yếu, tướng mạo giống như lâm đại ngọc hình. Cùng cha hữu duyên?

Quyền: Chiếm đoạt (đào hoa sóng) . Ngoại thương.

Khoa: Phụ mẫu sự hòa thuận. Không có bệnh.

Kị: Không phải như ý, nhiều tai nạn. Cùng cha vô duyên.

Bảy, cung thiên di hóa nhập:

Lộc: Xuất ngoại kiếm tiền.

Quyền: Ra ngoài có quyền.

Khoa: Ra ngoài có quý nhân.

Kị: Ra ngoài không phải như ý.

Tám, cung nô bộc hóa nhập:

Lộc: Bằng hữu có tiền. Quý nhân.

Quyền: Bằng hữu năng lực cường.

Khoa: Quân tử chi giao.

Kị: Bằng hữu thiếu. Huynh đệ vô duyên.

Cửu, cung quan lộc hóa nhập:

Lộc: Có tiền. Phu thê cảm tình tốt.

Quyền: Năng lực lên chức. Phối ngẫu thân thể không tốt.

Khoa: Bình thường.

Kị: Muốn gây dựng sự nghiệp không có tiền (đi làm tốt nhất) .

Mười, cung điền trạch hóa nhập:

Lộc: Tử nữ tốt. Có điền sản ruộng đất (nhiều) .

Quyền: Có phòng cho thuê, có điền sản ruộng đất (lớn) .

Khoa: Tài không nhiều lắm. Bố trí làm.

Kị: Thiếu phòng khoản nợ, có phòng ở, bố trí loạn. Tử nữ có chuyện.

Mười một, cung phúc đức hóa nhập:

Lộc: Hưởng thụ.

Quyền: Không có tiết chế hưởng thụ.

Khoa: Liệu cơm gắp mắm hưởng thụ.

Kị: Số vất vả.

Mười hai, cung phụ mẫu hóa nhập:

Lộc: Phụ mẫu tốt.

Quyền: Nắm quyền. Thiếu niên vận. Năng lực cường.

Khoa: Phụ mẫu quý nhân. Thành thật.

Kị: mỏng. Thân yếu.

Hóa lộc sao tọa thủ tất cả cung hiện tượng:

[ 1] cung huynh đệ; huynh đệ tỷ muội thông minh, lẫn nhau có trợ giúp, tình cảm thâm hậu. Nhân tế quan hệ hài hòa, áo cơm không sứt mẻ.

[ 2] cung phu thê; có tình duyên, sớm kết giao bằng hữu khác phái, nhân duyên trưởng thành sớm, sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn, nhiều lấy tự do yêu đương kết hợp, bản thân đôi phối ngẫu được, lại xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không sai. Phối ngẫu thông minh, có nhân duyên, cụ giúp chồng vận, nhưng cũng không có nghĩa là có tiền.

[ 3] cung tử nữ; bản thân tử nữ nhiều, đào hoa nhiều, tính dục cường liệt, thương yêu tử nữ, tử nữ nhiều hữu cầu tất ứng. Tử nữ thông minh hoạt bát, có tài hoa, tương lai biết có thành tựu, quang tông Diệu Tổ.

[ 4] cung tài bạch; hóa lộc tọa thủ ở cung tài bạch so với ở cung mệnh cũng may, tiên thiên tài nguyên được, kiếm tiền dễ dàng, có thiên tài vận, tự có năng lực kiếm tiền, có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Nếu tài sao hóa lộc ngồi nữa cung tài bạch, tài lộc thịnh vượng không gì sánh được.

[ 5] cung tật ách; làm người thông minh, phí sức, có nhân duyên, tâm tính lạc quan, nhưng giác tính trơ, lòng thoải mái thân thể béo mập, có ít người trung niên sau mới béo phì. Thể nhược nhiều bệnh, tuổi nhỏ nhiều tai ách, nhưng đa năng gặp dữ hóa lành.

[ 6] cung thiên di; xuất ngoại có nhân duyên, có thể được quý nhân tương trợ, phát triển thuận lợi, xuất ngoại cơ hội kiếm tiền nhiều, bản thân giác cẩu thả.

[ 7] cung nô bộc; giỏi về giao tế, thích kết giao bằng hữu, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, cùng bạn hợp ý, bằng hữu đa số người có thành tựu sĩ, bằng hữu có nghĩa, giúp đỡ nhiều, bản thân đối với bằng hữu đa tình, xuất ngoại nhân tế quan hệ hài lòng. Giác biết hưởng thụ, khó tránh khỏi sẽ có chút phong lưu khoản nợ cùng phong tình vẽ.

[ 8] cung quan lộc; trọn đời vận khí tốt, công tác ung dung, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp dễ dàng, chịu lương hoặc tự hành gây dựng sự nghiệp hai người nên, năng lực kéo hoặc phối hợp người khác công tác, công tác tiến hành thuận lợi, nhân tế quan hệ hài lòng, nhân viên chính phủ lên chức nhiều cơ hội, có quý nhân tương trợ, nên ở nhà nước cơ quan phát triển. Nếu gặp sát tinh xung phá, làm việc giác không còn cách nào chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không có kiên trì cố thủ ở nghề nghiệp công tác.

[ 9] điền trạch quan; còn có tổ nghiệp, gia đình hoàn cảnh đầy đủ, gia đình bố trí được không tệ, năng lực tự lập tự chủ, có thể có được khá nhiều bất động sản. Bản thân lo cho gia đình, nhưng bản thân cũng dễ dàng có đào hoa, đối tượng đa số người lớn tuổi.

[ 10] cung phúc đức; tốt hưởng thụ, tương đối coi trọng đời sống vật chất, cũng so với chịu xài tiền, hiểu được sinh hoạt hưởng thụ. Phúc trạch dày, lão vận tốt.

[ 11] cung phụ mẫu; bản thân thông minh, lạc quan, năng lực hiếu kính phụ mẫu hòa trưởng bối. Cùng cha mẹ rất thâm, có song thân che chở cùng sủng ái, có bề trên, có thể được trưởng bối quan ái, tương đối có tính trơ.

Hóa lộc phân bố mười hai cung

Không chỉ là bản mệnh bàn đích hóa lộc sao muốn xem, mỗi một cái 10 niên đại giới hạn cũng phải nhìn hóa lộc sao rơi ở nơi nào, đã làm một cái mười năm đại hạn thời gian, chúng ta quay đầu xem cái này mười năm, sẽ phát hiện mười năm này tốt nhất bộ phận, chính là hóa lộc sao hạ xuống cung vị ﹔ sau đó còn phải xem mỗi một tuổi tác, thì ra là lưu niên hóa lộc sao ở nơi nào, thậm chí xem mỗi một lưu nguyệt hóa lộc sao.

Hóa lộc sao ở cung phụ mẫu, làm một đời người đi cho tới khi nào xong thôi, sẽ phát hiện hắn cùng cha mẹ quan hệ phi thường tốt, là thứ hiếu thuận người, hóa lộc sao ở cung phụ mẫu người, cũng phi thường ái quốc yêu hương, cho nên là thứ đáng giá sùng kính chính trị hình nhân vật, mà không phải chính khách. (người bàn)

Tử vi đẩu số vì ngũ thuật đứng đầu, căn cứ tính chất sao biến hóa cùng tứ hóa phi tinh bơi mười hai cung hỗ trợ tác động, hóa lộc sao giống như mùa xuân, là hy vọng bắt đầu, dục vọng nguyên thần, hòa tan đóng băng nhiệt lực, là làm cho lý tưởng nảy sinh động lực. Hóa lộc sao ở trên mệnh bàn càng là chống đỡ [ chế tạo ], [ sáng tạo ] sau lưng vẻ này sinh sôi không ngừng lực lượng. Bởi vì hữu hóa lộc sao, cho nên mới năng lực khởi động sinh mệnh cùng sinh hoạt sinh cơ, có người “Muốn “Ở tài phú, có người “Muốn “Ở hôn nhân, có người “Muốn “Ở sự nghiệp, cũng có người “Muốn “Ở tình dục thỏa mãn; có người sinh động hoạt bát, có người dường như walking dead, những điều này đều là bởi vì hóa lộc sao mà chế tạo ra hiện tượng, đứng hàng tử vi bàn về sau, tìm ra hóa lộc tinh vị trí, hóa lộc sao năng lực dẫn đạo ngài tiếp xúc sâu trong tâm linh, tìm kiếm ngài sinh mạng đầu nguồn.

Hiện tại chúng ta đơn giản thực dụng đấy, nhìn một chút hóa lộc ở tử vi đẩu số mười hai cung biểu hiện.

◆ hóa lộc sao ở cung mệnh: [ chuyện ], [ muốn ] là ngài sinh mạng nguồn nước, cho nên là vị đa tình, cảm tính; lạc quan, nhiệt tình, phú sức tưởng tượng là của ngài tính chất đặc biệt, thường có thể ở sinh hoạt hàng ngày trên biểu hiện ra hòa hợp cùng đầy cõi lòng nhân tình vị. Bởi vì đa tình, đối với chuyện tình cảm món tiếp xúc sớm, mà chuyện nhiều người biết thiếu đi lý tính, trưởng thành sớm sẽ làm ngài như là sớm mở đóa hoa, vô cùng có khả năng ở cảm tình trên đường, hôn nhân đồ thượng gặp được tàn lụi thất bại!

◆ hóa lộc sao ở cung huynh đệ: [ giàu có ], [ tài phong ] là của ngài tính chất đặc biệt, đa tình mặc dù không là bản tính, nhưng 10 tới tuổi 20 xuất đầu, ngài liền có cơ hội thấm vào ở nam nữ cảm tình hoặc hôn nhân trong thế giới, đây hết thảy vô cùng có khả năng tự song thân một trong di truyền, có người nói, đã lâu đã lâu trước đây, bọn hắn một trong từng có một đoạn sầu triền miên phong lưu sự kiện.

◆ hóa lộc sao ở cung phu thê: Đối với hôn nhân hướng tới, cho nên ngài sẽ sớm đàm luận cảm tình chắc có tảo hôn hiện tượng, đối với hạnh phúc truy cầu, cho nên ngài sẽ đau mượn ngài người yêu hoặc phối ngẫu; quá nhiều nùng chuyện, ý nghĩa ngài hôn nhân cảm tình khó có thể rất trung thành, bất luận là chủ động hoặc bị động, [ một trước một sau ], [ một sáng một tối ], [ trái ôm phải ấp ], có khả năng phát sinh ở ngài trên người, đây cũng không phải là ngài sai, mà là chữ tình gây họa!

◆ hóa lộc sao tại tử nữ cung: Ngài đích thị là trên thế giới có thể…nhất từ tình ái trong cảm thấy hạnh phúc người vui sướng, ở giường đệ tầm đó luôn nhiệt tình dâng trào! Đông tích tử nữ là của ngài thiên tính, sẽ đem toàn bộ yêu không giữ lại chút nào tưới ở trên người bọn họ; ngài rất yêu gia, nhưng hấp dẫn ngài đi ra ngoài lực lượng càng cường đại hơn, ngài sẽ hứng thú với giao tế, cũng dễ dàng ở bên theo đuổi thế giới tình cảm trong sa vào!

◆ hóa lộc sao ở cung tài bạch: Từ ngài đối xử mọi người xử sự trong thái độ, năng lực cảm thụ được đến từ ngài nội tâm cảm tình nồng đậm; ngài đặc hữu mị lực, tiếp xúc là nhân tình vị cùng cảm tính biểu hiện, cũng sẽ nhờ đó mà thu được khác phái ưu ái; ngài giác thường nhân nhiều một ít cơ hội kiếm tiền, nhưng không cần thiết chứa đựng được lên, bởi vì ngài dùng tiền thái độ là đã hùng hồn lại rộng lượng, tiền tài ra vào đường ống nhiều lại nhanh, mà tình cảm tụ tán cũng là nhiều lại nhanh!

◆ hóa lộc sao ở cung tật ách: Cảm tình của ngài thế giới cùng sức tưởng tượng giống như mạch khoáng, không lịch sự khai thác thì không cách nào biết được phong phú trình độ, là cái gọi là muộn tao mẫu người, cũng cực dễ buồn bực ra nhiều loại tật bệnh tới; [ ngầm hiểu ] cảm thụ lực cường, nhưng thường thường chỉ là [ chỉ có vào chứ không có ra ] khó có thể phát tiết đầy cõi lòng nỗi lòng, loại hiện tượng này cũng làm cho ngài có được phát tướng điều kiện, mà sở dĩ dưỡng thành loại này cá tính nguyên nhân, nghe nói là ở trước đây thật lâu, song thân một trong từng có nhiều nguyên nhân chuyện tình cảm món, mà ngài lấy được là ẩn tính di truyền.

◆ hóa lộc sao ở cung thiên di: Ngài rìa ngoài hơn nhiều bên trong được, là vị thích hợp ra ngoài cầu phát triển người; ngài dễ dàng chịu đến ngoại lai ảnh hưởng cùng dẫn dắt, mà trong tiềm thức thì là vì không chịu cô đơn, cho nên mới phải hướng tới tràn ngập sức tưởng tượng cùng cơ hội bên ngoài tại thế giới; làm kết hôn về sau, ngài vô cùng có cơ hội thu được đến từ phối ngẫu ấm trợ giúp, mặc dù là như thế, lại không bảo đảm hôn nhân nhất định hài hoà đẹp đẽ, bởi vì rìa ngoài được, cũng đồng thời ý nghĩa cảm tình gặp gỡ cơ hội nhiều.

◆ hóa lộc sao ở cung nô bộc: Ngài lui tới bằng hữu nhiều, ngài luôn lấy chân tình chân nghĩa đối lập nhau đợi, trong đó đủ ha hả thích chơi đồng bọn; ở ngài học ở trường ham học hỏi niên đại, bọn hắn vô cùng có thể trở thành làm cho ngài không còn cách nào chuyên tâm đi học mê hoặc, nhưng ngài vẫn sẽ lấy bằng hữu thành tựu làm vinh; tại chức tràng lên, ngài vốn có gặp may mắn cơ hội, có thể thu được đặc thù nhân tế quan hệ hoặc trưởng bối dẫn!

◆ hóa lộc sao ở cung quan lộc: Ngài sẽ gắng đạt tới hoàn mỹ biểu hiện với chức tràng lên, đối với xử lý là sự nghiệp hoặc công tác, đã hiểu ôm cực đại nhiệt tình đầu nhập, may mắn, tính chất công việc thường có thể cùng ngài hứng thú tương xứng hợp, thậm chí sẽ đi đầu tư chuyện khác nghiệp, ngài không thích khô khan không đổi hành nghiệp, view thịnh vượng, phi thường náo nhiệt chức tràng, đó là có thể làm cho ngài đặt chân lại năng lực phát huy sở trường địa phương.

◆ hóa lộc sao ở cung điền trạch: Ngài là dẫn khẩu phần lương thực xin vào thai, ở oe oe chào đời một khắc này bắt đầu, được gọi là người nhà mang đến liên tục hơn mấy năm tài vận; không phải luận nhân sinh lịch trình phải chăng nhiều phong vũ, chung quy ngài định năng lực có được không chỉ một đống bất động sản, là thuộc về giàu có nhân gia; ngài người đối diện cảm tình phong phú, cho nên không phải bài trừ có rất nhiều [ gia ], cũng thích lấy mua đồ hướng trong nhà thả, cho nên nhà của ngài như không phải ** hoàng lộng lẫy, thì cũng sẽ có rất nhiều sưu tập hoặc mở đồ trang sức!

◆ hóa lộc sao ở cung phúc đức: Nhìn thoáng được, xua đuổi khỏi ý nghĩ, kế toán giác, ở trong lúc vô hình vì chính mình khai sáng rất nhiều lai tài đường; khá hiểu được sinh hoạt sở thích, biết lấy nỗ lực đoạt được phản hồi chính mình vật chất cùng tinh thần tầng diện hưởng thụ; ngài cá tính được, biết hưởng thụ, có lúc khiếm khuyết một ít tích cực lực, sau khi cưới ngài, cho dù cùng phối ngẫu sản sinh tranh chấp, nhưng mà phối ngẫu đối với ngài nùng chuyện sẽ không bởi vì khắc khẩu mà thất vọng di chuyển.

Sao tứ hóa trong hóa kị tinh chỗ rơi

Một, hóa kị ở cung mệnh: Ngươi là chỉ lo thân mình người, cá tính có chút cổ quái bất cận nhân tình, người ta cũng không thích nợ nhân tình, mình yêu cầu cao, biết nghiêm lấy kiềm chế bản thân cũng nghiêm mà đối đãi người, mà người ta không sung sướng nguyên nhân cũng đang ở đây, vô cùng hoàn mỹ chủ nghĩa, cảm giác, cảm thấy không thể để cho người chế giễu, không thích mở miệng xin giúp đỡ, sinh hoạt tràn đầy cảm giác nguy cơ, dường như mỗi người cũng có thể dắt ngươi chân sau, dễ dàng cho mình rất lớn áp lực, tự nhiên rất khó khoái hoạt được lên, đương nhiên, người ta rất có thể là thứ chịu khổ coi như ăn bổ gia hỏa.

Hai, hóa kị ở cung huynh đệ: Ngươi thật giống như thiếu huynh đệ tỷ muội khoản nợ, biết không tự chủ được đối tốt với bọn họ, hết lần này tới lần khác bọn hắn chưa chắc cảm kích, đồng thời, người ta cũng sẽ cảm thấy miệng của ngươi túi dường như phá cái lổ lớn, tiền bỏ vào đã không thấy tăm hơi, coi như người ta có mạnh đi nữa quản lý tài sản năng lực tựa hồ cũng vô dụng, rất có thể bình thường nguyễn túi ngượng ngùng nếu như người ta thống khổ nhất.

Ba, hóa kị ở cung phu thê: Người ta lớn nhất đau buồn âm thầm chính là chuyện tình cảm luôn làm không được, rõ ràng người ta là thật tâm quan ái một nửa khác, lại luôn để cho ngươi có “Hảo tâm đổi lòng lang dạ thú ” cảm thụ, luôn rất bị thương, hơn nữa, còn bởi vì ảnh hưởng này công tác của ngươi cảm xúc, thật đúng là tránh thoát không được võng tình si tình chủng.

Bốn, hóa kị tại tử nữ cung: Cùng vãn bối hoặc thuộc hạ quan hệ biết là phiền não của ngươi, nhất là tại tử nữ giáo dưỡng trên nhất định cũng làm cho người ta đau đầu quan tâm, nếu như người ta lấy người kết phường làm sự nghiệp mà nói…, nhân viên tố chất hoặc lực hướng tâm cũng bình thường khốn nhiễu người ta, đương nhiên, cùng phía đối tác tầm đó khó tránh khỏi tin lẫn nhau không đủ càng là của ngươi đau buồn âm thầm.

Ngũ, hóa kị ở cung tài bạch: Cho dù là có tiền, ngươi đều người trước người sau kêu nghèo, trăm phương ngàn kế doanh tài, đối với chính mình phóng khoáng, đối ngoại nhân keo kiệt, người ta chỉnh thể tính toán phải như thế nào để người ta túi tiền mặt lộng tiến mình hà bao, người ta lo lắng nhất không ai qua được phải trước tát bạc kinh doanh nhân tế quan hệ, muốn thì không cách nào thu về thật đúng là ảo não.

Sáu, hóa kị ở cung tật ách: Người ta lo lắng nhất thân thể của ngươi cốt không rất cứng lãng, kỳ thực người ta là có chút buồn lo vô cớ đấy, e rằng người ta bình thường bệnh vặt không ngừng, bất quá tráng kiện tình hình cũng không tính hỏng bét, e rằng người ta quá yêu tính toán một ít chi không quan trọng tiết chuyện, chuyện gì cao thấp sự tình đều thấy ở trong mắt, tâm tình không đủ rộng rãi mới sẽ đem mình khiến cho vui buồn thất thường!

Bảy, hóa kị ở cung thiên di: Nhân gia nói, tại gia dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, muốn tại nơi này cởi mở xã hội xông ra một ít danh hào, thật đúng là phải cần bằng hữu giúp đỡ đấy, chỉ là người ta có chút không thả ra, có lẽ là da mặt quá mỏng, có lẽ là người ta lòng tự trọng quá mạnh mẽ, không thể chịu đựng được bị cự tuyệt, vô thì vô khắc không cho mình áp lực, đương nhiên sẽ có không thi triển được quấy nhiễu, người ta cũng không có cách nào rảnh rang rảnh rang không có chuyện làm, an phận ở lại nhà, luôn phải nóng vội doanh doanh tại ngoại bôn ba lao lực, tâm sự ai biết, thật đúng là làm ngươi thống khổ.

Tám, hóa kị ở cung nô bộc: Người ta rất dung ý đối với bằng hữu móc tim móc phổi, cũng vô cùng coi trọng bằng hữu của ngươi, hết lần này tới lần khác cái kia người ta để ý nhất đồng bọn, e rằng để cho thương thế của ngươi tâm, người ta rất dễ dàng vì bằng hữu chịu tiếng xấu thay cho người khác, thậm chí bị gửi liên lụy, không thể không bị tinh thần hoặc tài vật tổn thất, giao nhau khắp thiên hạ, tri kỷ không một người, để cho ngươi không kham.

Cửu, hóa kị ở cung quan lộc: Không cần phải nói, người ta rất muốn đem thư niệm được, chung quy lại phải không được kỳ môn mà vào, lão sư giáo huấn tựa hồ nước đổ đầu vịt, rất có thể là ngươi thuở thiếu thời phiền não, vào công tác xã hội cũng hầu như thì không cách nào làm được làm chính mình thoả mãn, không phải là công tác không thành tựu cảm giác, liền là đồng nghiệp chỗ không đến, nếu không nữa thì chính là thủ trưởng rất xe máy vẫn tìm ngươi tra, đối với công tác không xác định cảm giác là ngươi nhất khốn nhiễu, mà người ta lại thiết yếu ném rất nhiều tâm lực về công tác, thậm chí ảnh hưởng đời sống tình cảm của ngươi.

Mười, hóa kị ở cung điền trạch: Không có chỗ ở cố định hoặc là vì nguyên nhân đặc biệt không thể không bốn phía dọn nhà là của ngươi quấy nhiễu một trong, người ta rất hi vọng cho người nhà cùng tự có cái yên ổn sinh hoạt lại không nhất định có thể, người ta sẽ đem tiền tài hòa tâm lực tốn hao tại gia trên thân người, người ta cũng sẽ bình thường lo lắng cho mình không đủ tiền dụng, cả đời cũng phải vì gia đình tận tâm tận lực, nhưng người nhà e rằng cũng không lĩnh tình cũng cho rằng đó là đương nhiên, nếu như người ta kiếm rất nhiều tiền mà không có một cái nào làm chính mình hài lòng ổ, tâm linh của ngươi là trống rỗng mà thống khổ.

Mười một, hóa kị ở cung phúc đức: Trước mặt người khác người ta luôn miễn cưỡng vui cười, bí mật người ta khó có được chân chính khoái hoạt được lên, rất dễ dàng gặp hết ý đả kích, để cho ngươi từ tầng mây đỉnh rơi xuống, tâm tình đãng đến đáy cốc, dung ý để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ không ra, người ta cũng hầu như là phải bôn ba lao lực, cho đến già đều không thể chân chính hưởng thụ du tai du tai thời gian.

Mười hai, hóa kị ở cung phụ mẫu: Mặc dù người ta rất hiếu thuận, chung quy lại rất là ngon giống như cùng phụ mẫu ở sống chung bên trên, có chút sự khác nhau tồn tại, nói không chừng người ta sẽ cảm thấy phụ mẫu thân đầy bất công đấy, đối với ngươi không đủ thương yêu, hoặc là, bọn hắn phải vì công tác sự nghiệp, truy cầu cuộc sống tốt hơn phẩm chất mà bận rộn, không rảnh câu thông với ngươi, thỏa mãn người ta tâm linh cần; mà ở người ta tuổi tác hơi dài có thành tựu thời điểm, muốn muốn hảo hảo hiếu thuận phụng dưỡng bọn hắn, lại lại vô duyên, nếu gặp một ít ngoài ý muốn đả kích lúc, người ta tương đối dễ dàng chịu đựng u buồn chứng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

四化与十二宫

化禄是缘起, 化忌是缘灭, 观其缘起知其缘灭, 人生何不清澈如斯.

一, 本命宫化入:

禄: 人缘好, 少年运好.

权: 有能力掌权, 少年顽皮.

科: 贵人斯文, 清白乖巧.

忌: 年少不顺, 六亲缘薄, 身差.

二, 兄弟宫化入:

禄: 兄弟多, 缘好, 朋友缘好.

权: 兄弟能力强.

科: 和睦, 朋友相助, 君子之交.

忌: 不顺, 缘薄.

三, 夫妻宫化入:

禄: 缘早, 事业有助.

权: 干涉事业, 配偶掌权, 奉子命结婚.

科: 配偶清白, 介绍, 漂亮.

忌: 不利自己事业, 作家庭主妇最好, 欠对方的债.

四, 子女宫化入:

禄: 有祖产.

权: 不好管教, 有田产出租.

科: 高雅, 房田产.

忌: 欠子债, 有子. 疼子不顺. 搬家, 没有祖产.

五, 财帛宫化入:

禄: 有钱, 长寿, 享受.

权: 开创财源, 用钱大方.

科: 薪水收入, 量入为出.

忌: 欠钱债, 赚钱辛苦, 不能享受, 要花不能花.

六, 疾厄宫化入:

禄: 身体弱, 长相像林黛玉型. 与父有缘?

权: 强占 (桃花波) . 外伤.

科: 父母和睦. 没有病.

忌: 不顺, 多灾多难. 与父无缘.

七, 迁移宫化入:

禄: 出外有钱赚.

权: 外出有权.

科: 外出有贵人.

忌: 外出不顺.

八, 交友宫化入:

禄: 朋友有钱. 贵人.

权: 朋友能力强.

科: 君子之交.

忌: 朋友少. 兄弟无缘.

九, 官禄宫化入:

禄: 有钱. 夫妻感情好.

权: 能升迁. 配偶身体不好.

科: 平平.

忌: 想创业没有钱 (上班最好) .

十, 田宅宫化入:

禄: 子女缘好. 有田产 (多) .

权: 有房出租, 有田产 (大) .

科: 财不多. 布置素.

忌: 欠房债, 有房子, 布置乱. 子女有问题.

十一, 福德宫化入:

禄: 享受.

权: 没有节制的享受.

科: 量入为出的享受.

忌: 劳碌命.

十二, 父母宫化入:

禄: 父母缘好.

权: 掌权. 少年运. 能力强.

科: 父母贵人. 老实.

忌: 缘薄. 身弱.

化禄星坐守各宫的现象:

[1]兄弟宫;兄弟姐妹聪明, 彼此有帮助, 感情深厚. 人际关系和谐, 衣食无缺.

[2]夫妻宫;有异性缘, 早结交异性朋友, 姻缘早熟, 早发, 但不一定早婚, 多以自由恋爱结合, 本身对配偶好, 且社会背景, 工作环境不错. 配偶聪明, 有人缘, 具帮夫运, 但并不代表有钱.

[3]子女宫;本身子女多, 桃花多, 性欲强烈, 疼爱子女, 子女多有求必应. 子女聪明活泼, 有才华, 将来会有成就, 光宗耀祖.

[4]财帛宫;化禄坐守在财帛宫比在命宫还好, 先天财源好, 赚钱容易, 有偏财运, 自己有能力赚钱, 可自行创业. 若财星化禄再坐财帛宫, 财禄旺盛无比.

[5]疾厄宫;为人聪明, 劳心, 有人缘, 心性乐观, 但较惰性, 心宽体胖, 有些人中年后才发胖. 体弱多病, 幼年多灾厄, 但多能逢凶化吉.

[6]迁移宫;出外有人缘, 能得贵人相助, 发展顺利, 出外赚钱的机会多, 本人较大而化之.

[7]仆役宫;善于交际, 喜欢结交朋友, 朋友多, 应酬多, 与朋友投缘, 朋友多为有成就的人士, 朋友有义, 多助, 本人对朋友多情, 出外人际关系良好. 较会享受, 难免会有些风流债与风情画.

[8]官禄宫;一生运气很好, 工作轻松, 也能赚钱, 创业容易, 受薪或自行创业两相宜, 能带动或配合他人工作, 工作进行顺利, 人际关系良好, 公职人员升迁机会多, 可得贵人相助, 宜在公家机关发展. 若逢煞星冲破, 做事较无法专心, 喜欢轻松的工作, 没有耐心固守在本业工作.

[9]田宅官;可有祖业, 家庭环境优裕, 家庭布置得不错, 能自立自主, 可拥有较多的不动产. 本人顾家, 但本人也易有桃花, 对象多为年长者.

[10]福德宫;好享受, 比较重视物质生活, 也较舍得花钱, 懂得生活享受. 福泽厚, 老运很好.

[11]父母宫;本人聪明, 乐观, 能孝敬父母和长辈. 与父母缘很深, 可得双亲的庇护与宠爱, 有长上缘, 能得到长辈的关爱, 比较有惰性.

化禄分布十二宫

不只是本命盤的化祿星要看, 每一個10年大限也要看化祿星落在何處, 當過了一個十年大限時, 我們回頭看這個十年, 會發現這十年最好的部分, 就是化祿星降落的宮位﹔然後還要看每一年歲, 也就是流年的化祿星在何處, 甚至看每一流月的化祿星.

化禄星在父母宫, 当人一生走完的时候, 会发现他与父母的关系非常好, 是个孝顺的人, 化禄星在父母宫的人, 也非常爱国爱乡, 所以是个值得崇敬的政治型人物, 而不是政客. (人盘)

紫微斗数为五术之首, 依据星性之变化及四化飞星游走十二宫之互动, 化禄星像春天, 是希望的肇始, 欲望的元神, 溶解冰封的热力, 是让理想萌芽的动力. 化禄星在命盘上更是支撑 [制造], [创造] 背后的那股生生不息的力量. 因为有化禄星, 所以才能启动生命及生活的生机, 有人”欲”在财富, 有人”欲”在婚姻, 有人”欲”在事业, 也有人”欲”在情欲的满足;有的人生动活泼, 有的人如同行尸走肉, 这些都是因为化禄星而制造出来的现象, 排紫微盘后, 找出化禄星的位置, 化禄星能引导您接触心灵深处, 寻找您生命的源头.

现在我们简单实用地, 看一下化禄在紫微斗数十二宫的表现.

◆化禄星在命宫: [情], [欲] 是您生命的泉源, 所以是位多情, 感性的人;乐观, 热情, 富想象力是您的特质, 常能在日常生活上表现出圆融及满怀的人情味. 因为多情, 对感情事件接触的早, 而情多的人会少了理性, 早熟会让您像是早开的花朵, 极有可能在感情路上, 婚姻途上遭遇到凋零的挫折!

◆化禄星在兄弟宫: [富足], [财丰] 是您的特质, 多情虽然不是本性, 但10来岁20出头, 您就有机会浸润在男女感情或婚姻的世界里, 这一切极有可能缘自双亲之一的遗传, 据说, 好久好久以前, 他们之一曾有过一段缠绵悱恻的风流事件.

◆化禄星在夫妻宫: 对婚姻的向往, 所以您会早谈感情或有早婚的现象, 对幸福的追求, 所以您会疼借您的恋人或配偶;过多的浓情, 意味着您的婚姻感情难以从一而终, 不论是主动或被动, 那 [一前一后], [一明一暗], [左拥右抱], 有可能发生在您身上, 这并非您的错, 而是情字惹的祸!

◆化禄星在子女宫: 您定是世界上最能从性爱中感到幸福快乐的人, 在床第之间总是热情澎湃!疼惜子女是您的天性, 会把全部的爱毫无保留的灌溉在他们身上;您很爱家, 但吸引您外出的力量更为强大, 您会热衷于交际, 也容易在旁骛的感情世界里沉溺!

◆化禄星在财帛宫: 从您待人处事的态度上, 能感受得到来自您内心浓厚的感情;您特有的魅力, 即是人情味及感性的表现, 也会因此而获得异性的青睐;您较常人多一些赚钱的机会, 但不见得储存得起来, 因为您的花钱态度是既慷慨又大方, 钱财进出的管道多且快, 而感情的聚散也是多且快!

◆化禄星在疾厄宫: 您的感情世界及想象力像矿脉, 不经开采则无法知道丰富的程度, 是所谓闷骚型的人, 也极易闷出多种疾病来; [心领神会] 的感受力强, 但往往只是 [只进不出] 的难以渲泄满怀的衷情, 这种现象也让您拥有发福的条件, 而之所以养成这种个性的原因, 据说是在很久以前, 双亲之一曾有多端的感情事件, 而您得到的是隐性遗传.

◆化禄星在迁移宫: 您的外缘远比内缘好, 是位适合外出求发展的人;您容易受到外来的影响及牵引, 而潜意识里则是因为不甘寂寞, 所以才会向往充满想象力及机会的外在世界;当结婚以后, 您极有机会获得来自配偶的荫助, 虽是如此, 却不保证婚姻一定谐美, 因为外缘好, 也同时意味着感情邂逅的机会多.

◆化禄星在交友宫: 您交往的朋友多, 您总是以真情真义相对待, 其中不乏嘻哈爱玩的伙伴;在您求学求知的年代, 他们极可能成为让您无法专心读书的诱惑, 但您还是会以朋友的成就为荣;在职场上, 您具有得天独厚的机会, 能获得特殊人际关系或长辈的提携!

◆化禄星在官禄宫: 您会力求完美的表现于职场上, 对于所从事的事业或工作, 总会抱着极大的热忱投入, 幸运的, 工作性质常可能与您的兴趣相符合, 甚至会去投资其他事业, 您不喜欢呆板不变的行业, 人气旺盛, 热闹非凡的职场, 就是能让您立足且能发挥所长的地方.

◆化禄星在田宅宫: 您是带着口粮来投胎, 在呱呱落地的那一刻开始, 即为家人带来连续好几年的财运;不论人生的历程是否多风雨, 终究您定能拥有不止一栋的不动产, 是属于富足人家;您对家的感情丰富, 所以不排除拥有许多 [家], 也喜欢采买东西往家里放, 所以您的家如不是装璜富丽, 则也会有许多搜集或摆饰!

◆化禄星在福德宫: 看得开, 想得开, 会计较, 在无形中为自己开创许多来财路;颇懂得生活情趣, 会以努力所得回馈自己物质及精神层面的享受;您的个性好, 会享受, 有时欠缺一些积极力, 婚后的您, 即使与配偶产生争执, 然而配偶对您的浓情不会因争吵而憾动.

四化星中化忌星的落点

一, 化忌在命宫: 你是个独善其身的人, 个性有些古怪不近人情, 你也不喜欢欠人情, 自我要求高, 会严以律己也严以待人, 而你不快乐的原因也正在于此, 过于完美主义, 总觉得不能让人看笑话, 不喜欢开口求助, 生活充满了危机感, 好像每个人都有可能扯你后腿, 容易给自己很大的压力, 自然很难快乐得起来, 当然, 你很可能是个吃苦当作吃补的家伙.

二, 化忌在兄弟宫: 你好像欠了兄弟姐妹的债, 会不由自主的对他们好, 偏偏他们未必领情, 同时, 你也会觉得你的口袋好像破了个大洞, 钱放进去就不见了, 就算你有再强的理财能力似乎都没用, 很可能经常阮囊羞涩是令你最痛苦的.

三, 化忌在夫妻宫: 你最大的隐忧就是感情的事老是搞不定, 明明你是真心的关爱另一半, 却老是让你有“好心换来驴肝肺”的感受, 总是很受伤, 而且, 还因此影响你的工作情绪, 还真是挣脱不了情网的痴情种.

四, 化忌在子女宫: 跟晚辈或部属的关系会是你的烦恼, 尤其是在子女的教养上一定也让你头痛操心, 如果你跟人合伙做事业的话, 员工的素质或向心力也经常困扰着你, 当然, 跟合伙人之间难免互信不足更是你的隐忧.

五, 化忌在财帛宫: 就算再有钱, 你都人前人后的喊穷, 处心积虑的营财, 对自己大方, 对外人抠门, 你整天盘算着要如何把人家口袋的钞票弄进自己的荷包, 你最担心的莫过于得要先撒银子经营人际关系, 要是无法回收还真懊恼.

六, 化忌在疾厄宫: 你最担心你的身子骨不够硬朗, 其实你是有些杞人忧天的, 也许你经常小毛病不断, 不过健康情形并不算糟的, 也许你太爱计较一些枝微末节的事, 甚么大小事都看在眼里, 心境不够开朗才会把自己弄得神经兮兮!

七, 化忌在迁移宫: 人家说, 在家靠父母, 出外靠朋友, 想要在这个开放的社会闯出一些名号, 还真得需要朋友的帮衬咧, 只是你有些放不开, 也许是脸皮太薄, 也许是你自尊心太强, 无法忍受被拒绝, 无时无刻不给自己压力, 当然就会有施展不开的困扰, 你也没法子闲闲没事做, 安份的呆在家里, 总是必须汲汲营营的在外奔波劳碌, 心事谁人知, 还真令你痛苦.

八, 化忌在仆役宫: 你很容意对朋友掏心掏肺, 也非常重视你的朋友, 偏偏那个你最在意的伙伴, 也许最让你伤心, 你很容易为朋友背黑锅, 甚至遭致牵连, 不得不蒙受精神或财物的损失, 相交满天下, 知己无一人, 最让你不堪.

九, 化忌在官禄宫: 不用说, 你很想把书念好, 却总是不得其门而入, 老师的教诲似乎左耳进右耳出, 很可能是你年少时的烦恼, 入了社会工作也总是无法做得令自己满意, 不是工作没成就感, 就是同事处不来, 再不然就是上司很机车一直找你碴, 对于工作的不确定感是你最困扰的, 而你又必需投注很多的心力在工作上, 甚至影响你的感情生活.

十, 化忌在田宅宫: 居无定所或是因为特殊的原因不得不四处搬家是你的困扰之一, 你很希望给家人和自己有个安定的生活却不一定办得到, 你会把钱财和心力花费在家人身上, 你也会经常担心自己的钱不够用, 一辈子都得为家庭尽心尽力, 但家人也许并不领情也认为那是理所当然, 如果你赚很多钱而没有一个令自己满意的窝, 你的心灵是空虚而痛苦.

十一, 化忌在福德宫: 在人前你总是强颜欢笑, 私底下你难得真正快乐得起来, 很容易遭逢意外的打击, 让你从云层顶端跌落, 心情荡到谷底, 容意钻牛角尖, 想不开, 你也总是必须奔波劳碌, 一直到老都无法真正享受悠哉游哉的日子.

十二, 化忌在父母宫: 虽然你很孝顺, 却总是好像跟父母在相处上, 有些代沟存在, 说不定你会觉得父母亲满偏心的, 对你不够疼爱, 或者是, 他们必须为了工作事业, 追求更好的生活品质而忙碌, 无暇跟你沟通, 满足你心灵的需要;而在你年事稍长有了成就之时, 想要好好孝顺奉养他们, 却又无缘, 若遭逢一些意外打击时, 你比较容易罹患忧郁症.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.