Thiên Phủ và các tinh đẩu khác

tử vi cư Ngọ Thiên Phủ ở Tuất chính thực là Tử Phủ triều viên:

Ngôi Đế cung có tử vi ở đấy thật rực rỡ, lúc này Thiên Phủ ở Tuất chầu lên, mới đúng gọi là cách Tử Phụ triều viên.

Mệnh ở Ngọ nếu có thêm Quyền Lộc Khoa, Tả Hữu, Khôi Việt Xương Khúc thì số làm nên sự nghiệp lẫy lừng, chân mệnh Thiên Tử. Thiên Phủ cư Quan có Liêm Trinh nữa thì khi có địa vị cao rồi là người có trách nhiệm và liêm khiết, có thể gọi là minh quân. Đây mới đúng là Tử Phủ triều viên hạng nhất.

Mệnh ở Tuất có Thiên Phủ bình hòa, người có cách này thì lại chỉ giàu thôi chứ không sang quý. Cung Tài có tử vi thì giàu lớn, cung Quan có Vũ Tướng đều rất đẹp, nhưng chính vì vậy mà Tài Quan đẹp hơn Mệnh. Người có cách này giàu có, công danh nhưng hay buồn phiền, khổ vì tiền, vì danh lợi.

Mệnh ở Dần không nên kể là cách Tử Phủ triều viên, nhưng người có cách này cung Mệnh có nhiều Cát Tinh hội tụ nữa thì cũng đẹp lắm hơn hẳn khi cung mệnh cư ở Tuất.

Phải rất lưu ý đến vòng Thái Tuế. Dù mệnh có tử vi cư Ngọ không đắc vòng Thái Tuế, cũng chỉ nên đứng ở vị trí Quân Sư thôi thì tài quan song mỹ. Nếu là người câm đầu không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc ôm hận công danh.

tử vi Tỵ Hợi có Thất Sát đi kèm, Thiên Phủ xung chiếu:

Đây cũng có thể gọi là “Tử Phủ triều viên”. tử vi lúc này đi cùng Thất Sát như vua đi tuần oai phong lắm, Thiên Phủ xung chiếu lên như Tể Tướng chầu, đồng thời cũng là canh chừng Thất Sát.

Mệnh có cách này rất đẹp ( ở Tỵ đẹp hơn ở Hợi), Mệnh có tử vi Thất Sát cung xung chiếu có Thiên Phủ thì đẹp hơn là mệnh có Thiên Phủ, cung xung chiếu có Tử Sát.

Cách này không sợ Sát Tinh; Không Kiếp Kình Đà có gặp cũng phải sợ Thất Sát mà không dám đụng đến Đế Tinh tử vi.

Thiên phủ là nam đẩu chủ tinh, ngũ hành thuộc dương thổ, chủ đức hạnh tài năng, vào tài bạch chủ phủ khố.

Bởi vì là chủ tinh, cho nên thiên phủ cũng có năng lực lãnh đạo, thế nhưng năng lực lãnh đạo này lại có khuynh hướng gìn giữ, giữ vững, thiếu tính khai sáng. Giống như là thống đốc ngân hàng trung ương, trách nhiệm ở chỗ là quản lí tài sản mà không phải ở chỗ phát sinh tài sản, cho nên khó tránh được sự cẩn thận từng li từng tí,dè dặt, không như tử vi hào phóng độ lượng, cũng không như thái dương khí phách hào hùng.

Bởi vì có tính chất phủ khố cho nên người thiên phủ tọa mệnh tương đối thích tích trữ tiền bạc, cẩn thận, ổn trọng, cực lực tâm cầu an định. Phủ khố không có lực sinh tiền tài, chỉ có khả năng giữ và vận dụng tiền tài, cho nên thiên phủ tối hỉ kiến lộc.Vô luận là lộc tồn hay hóa lộc hội hợp, đều có khả năng gia tăng cách cục chiếm lợi , trở thành phú cách.

Thiên phủ cũng hoan hỉ gặp khôi việt, phụ bật, xương khúc, hội thai, có thể khiến chủ nhân có cách nhìn độc đáo, đồng thời cũng gia tăng khí thế lãnh đạo.

Cũng hoan hỉ gặp tả phụ hữu bật giáp; long trì phượng các giáp, chủ nhân đôn hậu, giỏi giang, lão luyện.Làm việc với đầy đủ trách nhiệm.

Thiên phủ không tốt khi kiến tứ sát. Nếu như không kiến lộc mà chỉ kiến tứ sát, rất không thích hợp cho tính chất tài khố, khó tránh các gian xảo để cầu tài.

Nếu như thiên phủ có tứ sát hội hợp, đồng thời hội văn xương văn khúc, lại có thể là môn khách ở gia đình giàu có và quyền lực, cũng tức là bạn hữu, bởi vì xương khúc chủ năng văn mặc hán, có tài hùng biện, dù có chút điêu xảo nhưng vẫn có thể xem là nho lưu văn sĩ.

Nhưng nếu văn xương hoặc văn khúc lại hóa kị, tất tinh hệ thiên phủ kiến sát hội xương khúc kém vẻ đi rất nhiều, cho nên chủ nhân dễ là hàn nho ở vùng quê hẻo lánh.Trong tư tưởng thì lại có ý nghĩ là mình có tài mà không gặp thời.

Nói một cách tổng quát thiên phủ không nên độc tọa, bởi vì quan giữ tài khố không nên cô đơn, cô đơn tất đối với tài bạch mắt thấy tâm sẽ toan tính, hội tứ sát tất biến thành gồm cả việc mưu lợi bất chính. Cũng không nên kiến không diệu, chủ cô lập không viện trợ. Thường thường nếu thiên phủ độc tọa, kiến không diệu thêm thiên diêu, chủ nhân quyền thuật âm mưu.

Thiên phủ và thiên tướng, trong đẩu số là đối tinh, cho nên cổ nhân có thuyết pháp: phùng phủ tầm tướng, phùng tướng tầm phủ.

Do quan hệ là đối tinh cho nên phủ tướng triều viên có thể coi là cách cục, cách cục tử phủ triều viên thì xem ra rất khiên cưỡng.Quan điểm trên học giả có thể xem lại kĩ xảo kiến tinh tầm ngẫu trong phần thôi đoạn đẩu số.

Nữ mệnh thiên phủ, chủ hiền từ đôn hậu, thông minh cơ xảo, vui với việc giúp đỡ người khác.Nếu hội cát diệu, đặc biệt là tả hữu hội hợp, có uy nghi của nam nhân, cũng chủ phú quý.Kiến tứ sát hình kiếp chư diệu, tất phu tử bất toàn hoặc tái hôn.

“Tử Phủ đồng cung cách” tức an mệnh ở cung Dần hoặc Thân, trong cung có tử vi cà Thiên Phủ đồng tọa.

Cổ ca nói:

Đồng cung Tử Phủ quý sinh nhân

Thiên địa thanh minh vạn tượng tân

Hỷ ngộ Dần Thân đồng đắc địa

Thanh danh lỗi lạc động kiền khôn.

Dịch nghĩa:

Tử Phủ đồng cung sinh quý nhân

Trời đất tươi sáng vạn vật tân

Ưa gặp Dần Thân cùng đắc địa

Tiếng tăm lỗi lạc động khôn kiền.

Đây là cách rất đáng thảo luận. tử vi là chủ tinh Bắc Đẩu, hơn nữa tử vi còn chủ về “quý”, Thiên phủ chủ về “phú”, xem ra đây là một kết cấu hoàn mỹ, không tỳ vết, hai chủ tinh tự thành Cách tốt.

Có biết vấn đề lại ở chỗ “hai chủ tinh đồng cung” ! Dùng câu “một núi không thể có hai cọp” để hình dung thì dường như hơi quá đáng, nhưng tính chất mâu thuẫn giữa tử vi và Thiên phủ lại có thể ảnh hưởng đến cảnh ngộ của cả một đời người.

tử vi sở trường về sáng tạo, nhưng Thiên phủ lại có khuynh hướng bảo thủ. tử vi có thể phát triển sự nghiệp mới, nhưng Thiên phủ chỉ giỏi về thủ thành, đây là những tính cách mâu thuẫn của hai sao. Thêm vào đó, tài lãnh đạo của tử vi có khuynh hướng về uy tín, còn Thiên phủ chỉ khư khư giữ kiểu mẫu cũ để điều hòa. Vì vậy, về phương diện tài năng lãnh đạo cũng bị hai tính chất này gây cản trở, quấy rối nhau, không thể tạo uy tín, mà cũng không thể điều hòa người dưới quyền.

Cổ nhân đánh giá Cách này quá cao, do đương thời xã hội quan liêu, có chút danh vọng địa vị, đối với chính sự có thể vờ vịt làm cho qua, còn sợ mất chức. Còn xã hội ngày nay thì chú trọng đến trình độ và tài năng sáng tạo thực tế, do đó cách “Tử Phủ đồng cung” chỉ có thể đảm nhiệm vai trò chủ quản một bộ phận nhỏ mà thôi.

HÓA KHOA THIÊN PHỦ

Thiên Phủ ưa nhất Lộc. Khoa đối với Phủ chỉ là thứ yếu. Thiên Phủ thiếu Lộc mà gặp cả Sát tinh như Triệt Tuần, Linh Hỏa, Không Kiếp sách gọi bằng: “Phủ khố không lộ” (kho thủng, kho không cửa ngõ). Khoa vào chẳng giúp ích được gì.

Thiên Phủ Hóa Khoa không bị sát tinh là người quản thủ tiền bạc giỏi. Thiên Phủ Hóa Khoa gặp Sát tinh nên học một nghề cho tinh để vinh thân.

Phủ Khoa thành một cách đặc biệt nếu gặp Thiên Riêu đứng bên. Hễ có Riêu thì không sợ các sát tinh. Thêm Sát tinh càng tốt, biến ra con người nhiều mưu chước kinh doanh tài chánh, hoàn cảnh càng biến hóa càng lên cao. Phủ Khoa Riêu không Sát tinh thì chỉ là con người gây được tín nhiệm của thiên hạ nhưng coi chừng tâm tư người này quá lớn.

tử vi Thiên Phủ đồng cung hoặc đối xung thì Thiên Phủ Hóa Khoa kể làm tốt nhất là với người tuổi Nhâm vì còn hội thêm với Quyền Lộc. Phủ Khoa trong trường hợp trên đem lại khả năng lãnh đạo và được người tin cậy miễn đừng thấy Hóa Kị đứng bên Vũ Khúc. Có Vũ Kị biến ra lý tưởng quá mức mà đưa đến không tưởng.

Phủ Khoa đóng lục thân, có thể tin cậy trong mọi công việc làm ăn. Tỉ dụ vào cung Bào hãy cộng tác với anh em ruột thịt. Phủ Khoa đóng Thê cung hay Phu cung luận đoán phức tạp hơn. Vì Phủ ở Thê thì Mệnh là Tham Lang. Phủ Khoa như vậy người phối ngẫu sẽ chỉ phúc hậu với điều kiện hơn tuổi (vợ già hay chồng già). Phủ Khoa gặp Sát tinh đóng Tật Ách thường bị bệnh ở bộ phận tiêu hóa: dạ dày, ruột.

Phái Trung Châu định lệ Thiên Phủ hóa Khoa, còn các phái khác thì Thái DươngThiên Phủ không hóa Khoa, mà thay vào đó là Tả phụ và Hữu bật.

Sự truyền thụ nào thì cũng có nguồn gốc lịch sử của nó, do đó tốt nhất là giải quyết theo cách: để cả hai thuyết cùng lưu truyền tùy theo môn phái.

Thiên Phủ hóa Khoa có uy tín như giới ngân hàng, uy tín là điều tối trọng yếu của ngân hàng, cho nên phái Trung Châu cho rằng khi Thiên Phủ hóa Khoa cũng không phải là vô lý.

Do đó, ý nghĩa của Thiên Phủ hóa Khoa cực kỳ đơn giản, nó không giống như các Sao khác, thông thường sau khi Hóa Khoa sẽ có bản chất “lưỡng trùng”, đó là vừa cải thiện khuyết điểm, vừa làm tăng năng lực cho sự biểu hiện. Nhưng bản chất của Thiên Phủ hóa Khoa chỉ có một, đó là làm tăng mức độ của uy tín. Thực ra đây cũng đã bao gồm bản chất “lưỡng trùng” đã thuật ở trên. Bởi vì “kho tiền” mà có uy tín thì đương nhiên phải rất ít khuyết điểm, đồng thời phải có biểu hiện tốt thì mới tạo dựng được uy tín.

Cho nên, Thiên Phủ thuộc vào loại “kho trống”, “kho lộ” vốn chủ về gian xảo, nhưng sau khi hóa Khoa, thì dù là “kho lộ” hay “kho trống”, cũng biến thành không thể gian xảo.

Tinh hệ “Vũ khúc Thiên Phủ” thủ Mệnh ở hai cung Tý hoặc Ngọ, mà Thiên Phủ hóa Khoa thì Vũ khúc ắt sẽ hóa Kị, còn đồng độ với Kình dương hoặc có Đà la hội chiếu, đối cung là Thất sát, tam phương tương hội là Liêm trinh độc tọa ở cung Tài bạch, và “tử viThiên tướng” ở cung Sự nghiệp mà tử vi hóa Quyền.

Thông thường tổ hợp tinh hệ này không thích hợp tự kinh doanh làm ăn. Vũ Khúc hóa Kị chủ về “nhập xuất” tài chính gặp khó khăn và nhiều nan giải, còn Thiên Phủ hóa Khoa chủ về được người ta tín nhiệm, do đó kinh doanh làm ăn dễ bị hoàn cảnh khách quan gây ảnh hưởng, biến thành mối quan hệ tài chính có hệ số rủi ro rất cao. Lúc Thiên Phủ hóa Khoa chỉ thích hợp làm việc trong ngành tín dụng hoặc chính giới, chủ về dễ được thượng cấp tin tưởng đề bạt. Có điều không nên ở vị trí cao nhất, nếu không sẽ dễ thất bại. Ngoài ra mệnh tạo cũng thích thực thi công việc có tính liều lĩnh, mạo hiểm có hệ số nguy hiểm cao.

Đối với nữ mệnh, phần nhiều đều bất lợi về hôn nhân, thường ít có lạc thú phòng the đối với chồng (nhưng vẫn thích lạc thú phong the đối với nhân tình).

Thiên Phủ độc tọa thủ Mệnh hóa Khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối cung là “Liêm trinh Thất sát”, tam phương tương hội là Thiên tướng ở cung Sự nghiệp, và mượn “tử vi Tham lang” nhập cung Tài bạch để hội cung mà tử vi hóa Quyền.

Thiên Phủ hóa Khoa nên tinh hệ này vẫn chủ về tốt, do ảnh hưởng của “tử vi Tham lang” ở cung Phúc nên có lúc xảy ra mâu thuẫn. Có trí tiến thủ, chịu tiêu xài thích đáng trong giao tế, nhưng vẫn giữ tác phong rất bảo thủ, nhất là quá xem trong chữ “tín”.

Thiên Phủ hóa Khoa của tinh hệ này cũng chỉ có lợi khi ở địa vị ” cấp phó”. Thích hợp với những nghề mang tính chuyên nghiệp, trong lúc làm việc thường để lại uy tín và có thể còn được nhiều trợ lực.

Trọn lựa quyết định về địa vị đối với nhóm tinh hệ này là rất quan trọng, thường thường sẽ biểu hiện khi đến các cung hạn như “Từ vi Tham lang”, “Vũ khúc Phá quân”, “Liêm trinh Thất sát”, những hành động thuộc hậu thiên ở vào thời điểm này có thể ảnh hưởng đến tình huống diễn biến thực tế.

Nhưng về phương diện hôn nhân tinh hệ này cũng có khuyết điểm, nhất là nữ mệnh, hoặc người phối ngẫu có những khiếm khuyết đáng tiếc, nên dốc tâm vào việc giáo dục con cái.

Ở đại hạn hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, thì không có những bản chất đã thuật ở trên, nhưng nên lưu ý đến cơ hội thăng chức, hoặc nguồn tiền tài thay đổi theo hướng tốt, cũng chủ về là vận thế thuận lợi toại ý nhưng vẫn rất bảo thủ.

Tinh hệ “tử vi Thiên phủ” thủ Mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, mà Thiên phủ hóa Khoa thì tử vi ắt sẽ hóa Quyền, có Lộc tồn đồng độ hoặc vậy chiếu, đối cung là Thất sát, tam phương hội cung với Vũ khúc hóa Kị độc tọa ở cung Tài bạch, và “Liêm trinh Thiên tướng” ở cung Sự nghiệp.

Khi tử vi và Thiên phủ đồng độ, thì sức mạnh của Thiên Phủ thường khó phát huy, có lúc biến thành gây lụy. Nhưng trong kết cấu tinh hệ này, lực của Thiên Phủ khá mạnh, tức có sao Lộc mà còn hóa Khoa, sẽ ảnh hưởng đến năng lực quyết đoán và chí tiến thủ của tử vi tuy bị giảm thấp nhưng lại có thể tiến bộ trong sự phát triển ổn định. Tinh hệ này có sở trường thích bàn luận về chính trị, binh pháp.

Nhưng tinh hệ này cũng bất lợi về hôn nhân, chủ về không hợp tính cách với người phối ngẫu, nhìn bề ngoài vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân, nhưng bên trong cấu thành nỗi đau khổ thầm kín.

Ở đại hạn hoặc lưu niên mà gặp nhóm tinh hệ này, chủ về được tăng quyền lực một cách thầm kín, lợi ích cũng nhờ đó mà tăng lên.

Thiên Phủ độc tọa thủ Mệnh hóa Khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Sát tinh, đối cung là “Vũ khúc Thất sát” mà Vũ khúc hóa Kị, tam phương tương hội là Thiên Tướng độc tọa ở cung Sự nghiệp, và mượn “Liêm trinh Tham lang” để nhập cung Tài bạch. Thiên Phủ ở cung Mão được gặp Lộc tồn.

Tinh hệ này tuy bất lợi khi đi xa, nhưng “Liêm trinh Tham lang” ở cung Phúc đức thường thường lại khiến mệnh tạo phải rời xa quê hương mới phát triển tốt, dễ gặp vận trình tốt có tính phát đột ngột. Nếu cố thủ ở nơi sinh ra, thì uy tín chỉ đạt được trong phạm vi hạn chế, sự nghiệp phát triển nhỏ hơn, có thể vì danh tiếng trong địa phương quá nhỏ hẹp, nên thường ở vào tình cảnh bị ép phải tham gia những cuộc thù tạc giao tế mà bản thân không thích, thậm chí còn phải hao tổn, do đó tạo thành những phiền phức khó xử trong lòng.

Cung Thiên Di có “Vũ khúc Thất sát” mà Thiên phủ hóa Khoa tương hội, cho nên sau khi trải qua gian khổ ở xứ người, thì có thể tạo dựng được sự nghiệp và được tin tưởng, cho nên có thể xoay chuyển được tình thế công việc đúng lúc cần thiết nhất. Ngoài ý vị thích hợp với những ngành nghề mang tính mạo hiểm có mức độ nguy hiểm cao, nếu mệnh tạo an phận thủ thường, ở lại quê nhà thì không nên tự kinh doanh làm ăn, chỉ thích hợp làm nhân viên hưởng lương.

Ở đại hạn hoặc lưu niên mà gặp nhóm tinh hệ này, không nên mở rộng việc kinh doanh làm ăn, chỉ chủ về vận trình tăng thêm vẻ vang.

Tinh hệ “Liêm trinh Thiên phủ” thủ Mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, mà Thiên phủ hóa Khoa, đối cung là Thất sát, (ở cung Thìn mệnh tạo được Lộc tồn hội chiếu), tam phương hội cung có tử vi độc tọa ở cung Tài bạch, và “Vũ khúc Thiên tướng” ở cung Sự nghiệp mà Vũ khúc hóa Kị. Cung Mệnh gặp Sát tinh đồng độ hoặc vây chiếu.

Tinh hệ này, về sự nghiệp và hôn nhân đều có khuyết điểm.

Ở phương diện sự nghiệp, không nên tự sáng lập sự nghiệp, bất lợi nhất là các công việc hay nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng, không được đầu cơ vì có đầu cơ thì cũng thất bại, nếu làm việc hưởng lương thì cũng không được quản lý tiền bạc.

Về phương diện hôn nhân, thường chủ về tái hôn, mà cũng dễ “ngó đứt mà tơ vương”.

Ở đại hạn hoặc lưu niên mà gặp nhóm tinh hệ này, người kinh doanh làm ăn phải đề phòng vấn đề xoay chuyển tiền bạc khó khăn, trắc trở về sự nghiệp.

Thiên Phủ độc tọa thủ Mệnh, hóa Khoa ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Lộc tồn đồng độ hoặc vây chiếu, đối cung là “tử vi Thất sát” mà tử vi hóa Quyền, tam phương tương hội với Thiên Tướng độc tọa ở cung Sự nghiệp, và mượn “Vũ khúc Tham lang” nhập cung Tài bạchVũ khúc hóa Kị.

Tinh hệ dạng này chủ về đời người khá thuận lợi toại ý, nhưng phần nhiều đều có thanh thế lớn bề ngoài, mà bên trong chi ra quá nhiều, may mà có tín dụng chống đỡ, vẫn có thể vững bước phát triển sự nghiệp.

Thiên Phủ hóa Khoa thì không sợ thiếu nguồn tiền tài, nhưng khuyết điểm lớn nhất của tinh hệ này là dễ xác định sai kế hoạch. Đạo “xu cát tị hung” là cần phải kinh doanh thiết thực và sống có tiết chế một cách thích đáng.

Ở lưu niên hoặc đại hạn mà gặp tinh hệ này, cũng phải lưu ý khuyết điểm đã thuật ở trên.

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.