Sao Thiên Diêu trong bộ Hình Diêu

Sao Thiên Diêu trong bộ Hình Diêu

Sao Thiên Diêu được luận là một trong các bại tinh vì tính chất sa ngã về sắc dục của sao này. Thiên Diêu nằm trong bố cục Hình Diêu xét về tính chất của sao này thường dễ theo chiều hướng xấu, đặc biệt trong một số cách cục chủ đào hoa. Sao Thiên Diêu đồng cung với Thiên Y thành cặp Diêu Y. Hai sao này tính chất tương hỗ chủ về việc dễ gặp sai lầm khi thực hiện các công việc. Bộ Diêu Y là một trong ba sao thuộc Tam Ám gồm Diêu Đà Kỵ với Thiên Diêu là sao sai lầm, nhầm lẫn, cũng là sao ưa việc sắc dục nên mang hàm chứa tính Ám. Đặc tính cơ bản của sao này là sự nhầm lẫn, quá tin tưởng vào quyết định của bản thân mà không suy xét ở những việc làm dẫn tới tai họa do sao Đà La mang tính bị động và Hóa Kỵ là sự cản trợ, thất bại, tai họa. Nhìn chung cách cục Tam ám gồm Diêu Đà Kỵ là sự phối hợp tính chất của cả ba sao với Thiên Diêu là suy xét, Đà La là sự nghe theo và Hóa Kỵ là sự ngăn cản, thất bại dẫn tới cuộc sống thường gặp màu u tối do bản thân nghe theo những lời xúi giục mang tính tai họa. Sao Thiên Diêu trong các sao thuộc nhóm bại tinh là ngôi sao khó đắc cách nhưng tai họa cũng không lớn khi đóng tại bản cung mệnh.

Tai họa khi kiến Sát tinh nằm ở vị trí của Thiên Hình là luận bố cục. Thiên Diêu khi cư tại cung Mệnh đặc biệt là gặp Hóa Kỵ đồng độ tính tình thường cầu thả dễ gặp sai sót trong các công việc do nhầm lẫn dễ dẫn tới cách cục trở nên thất bại. Bộ Diêu Kỵ cũng chính là cách Kỵ Hình khi xét chung tổ hợp nhóm Hình Diêu Y giao hội với Hóa Kỵ. Ở đây do việc tính cách suy nghĩ qua loa lấy lợi ích để làm việc nên dễ gặp trường hợp vi phạm pháp luật. Sao Thiên Diêu có tính ham muốn rất mạnh, đặc biệt trong một số trường hợp cách cục giao hội theo chiều hướng xấu dẫn tới sự ham muốn về sắc dục rất lớn, thêm cả một số những thứ gây nghiện để thỏa mãn ham muốn nên việc công danh trễ mãi dẫn tới thời trẻ không xây dựng sự nghiệp nên thất bại. Tất nhiên sao Thiên Diêu có trường hợp đắc cách biến ham muốn sắc dục trở thành tham vọng về tiền bạc hay quyền lực. Thiên Diêu gặp Không Tinh tức hay gọi là cách Không Hình, đặc biệt là cách Tham Triệt hay Tam Không sao Thiên Diêu tính chất biến hóa tượng hoa sen. Cách cục này thường được luận với Thiên Diêu cư Mão Dậu có Phượng Các hội họp nhưng nghiệm lý các vị trí khác đều thể hiện tính chất này. Không Vong biến đổi tính chất sa ngã của Thiên Diêu trở thành cách cục tin tưởng một sự cao quý khi có Phượng Các, sao Thiên Hình là khuôn mẫu, Diêu Y biến đổi ý nghĩa thành thanh khiết, tuy nhiên cách cục vẫn phá vỡ nếu dâm tinh hội họp, đặc biệt là cách Cơ Diêu khiến toàn cục theo chiều hướng sắc dục rất mạnh trên cơ thể khác phái.

Ngay đại hay tiểu hạn ngộ Cơ Diêu cũng là cách dâm tình tự phát khởi, cách cục này ý nghĩa là mê đắm thân thể, cũngang ý nghĩa sự khởi dục của bản thân đương số khiến cách cục hay trong đại vận biến đổi theo chiều hướng mạnh này. Ngày nay việc tìm kiếm trên mạng những văn hóa phẩm đồi trụy và việc để những khái niệm về tính dục rất phát triển nên đa phần có thêt nhìn thấy sự chi phối của người bình thường về những thứ này. Sát Tinh chứa chữ Sát không mang tính chiến tranh như thời kỳ trước mà đặc biệt đóng vai trò của việc kích phát cách cục thoát khỏi những thứ dục vọng hay việc dành thời gian rất lớn sử dụng mạng để lên mạng xã hội hay đọc các báo chí, những bộ phim. Người viết nghiệm lý từ trước khi có việc xuất hiện phổ biến của các thiết bị kết nối là ở những năm khoảng 2008 trở về trước và trong những năm gần đây tính chất của Sát Tinh trở nên biến hóa, thay đổi. Nhiều cách cục kinh thương vẫn có thể ứng ở việc sử dụng công cụ thông tin lan truyền trên mạng để thực hiện kinh thương, tuy nhiên nghiệm lý cát tinh khó có thể thành tựu nếu không được Lục Sát và cách cục ham muốn lớn hỗ trợ. Đặc biệt với cách cục Hình Diêu, bản cung là Thiên Diêu chịu tác động rất lớn của thông tin trên mạng. Rất nhiều thông tin không chính xác để nghe và làm theo gây ra tai họa lớn. Thiên Diêu cũng chịu tác động của dục vọng rất lớn từ các trang mạng này, đặc biệt nếu sao này tọa mệnh hay ở cung độ đại vận thứ hai khiến việc khuyết thiếu kinh nghiệm có được từ đại vận khiến đa phần khuynh hướng tham vọng, lý tưởng không thành lập theo đúng hướng. Việc khuyết thiếu này có thể mô tả như việc thuở nhỏ không được giáo dục về các vi phạm pháp luật khi trưởng thành do không hiểu luật dẫn tới những vi phạm này.

Cách cục bị phá cách do sao Thiên Diêu rất lớn, tuy các sách thường luận đây là sao nhỏ tác động không gây ra biến đổi cách cục nhưng thực tế là khác do hiện tại việc tồn tại những thứ đồi trụy luôn chiếm một phần ở mức độ ngày với các hình ảnh quảng cáo hay những mạng xã hội. Sát Tinh dụng được cách Thiên Diêu đứng đầu là cách cục Hỏa Tham và Tham Linh. Lực cát hóa của hai cách cục này rất lớn, đặc biệt khi nhập cách không bị phá biến dục tính của Thiên Diêu trở thành khả năng hoạch phát về tài với Hỏa Tham và về danh với Tham Linh, tất nhiên ở cách cục này dùng dục để chế hóa dục. Nghiệm lý thực tế sao Thiên Diêu và tất cả các cách cục của Tử Vi hiện nay là cần thiết để tránh việc luận theo các câu phú hay sách mô tả xã hội xưa sẽ có khuyết điểm tại một số cách cục thay đổi. Ở cách cục Mão Dậu Hình Diêu tối cát cách này Thiên Diêu minh mẫn khi cư tại Hợi. Cặp Hình Diêu tính chất tổ hợp thường mang yếu tố hình khắc, đặc biệt khi hội Sát Kỵ nhưng đây cũng là cách cục hướng bản thân tới kỷ luật trong công việc là một yếu tố lớn để thành tựu. Đứng ở Thiên Diêu bãi nãi do sai lầm, vị trí Thiên Hình chủ hình khắc do tính chất. Với Thiên Diêu khi cách cục biến đổi trở thành sự tin tưởng, đức tin mang ý nghĩa tốt như tin vào thành công, tức yếu tố lạc quan khi đắc cách và có phương hướng là Thiên Hình để thực hiện, xấu là tin tưởng vào chữ thắng trong trò đỏ đen, không có phương hướng và đặt mọi sự vào may mắn. Thiên Diêu ở vị trí chủ động đắc cách khi hình thành bộ Tướng Ấn là cách Binh Hình Tường Ấn. Bộ Hình Diêu giao hội với nhóm sao này mang ý nghĩa cẩn trọng, chế hóa khuyết điểm của Thiên Diêu và ở đây cũng mang ý nghĩa về biểu tượng của một tổ chức nên được luận là hay. Tính chất khi giao hội nếu luận rõ thì việc gặp thêm Sát Tinh hay Tuần Triệt khiến biến đổi cách cục sẽ đưa ra phương hướng kết quả để tiến hành nghiệm lý được có gốc, không bị loạn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.