Rơi ngã tai hoạ

Rơi ngã tai hoạ bao gồm sụp đổ đè người, chỗ cao rơi xuống, tai nạn máy bay các loại.
Nếu mệnh thân có hung sát tinh, mệnh của niên hạn thiên tuyến lại đụng phải sát tinh gia tăng thiên không, tiệt không tinh, dễ phát sinh rớt ngã sự cố. Tổn thương tình hình, đoán có hay không bị thương tinh đồng quấn. Có hay không tử vong, đoán có hay không tử vong tinh quấn lấy. Niên hạn cung mệnh có hung tinh, trước sau (tức tả hữu cung) có thái âm địa kiếp đồng cung hoặc thái dương cự môn đồng cung, dễ tử vong. Mệnh thân tật cung Thiên di đồng thời có hung họa tinh cùng thái âm, tiệt không, tuần không, địa kiếp, thiên khôi các loại tử vong tinh hội hợp, tử kiếp khó thoát.
Dự đoán rủi ro nguyên nhân, có thể tham khảo khán tan nạn tiết một. Bên ngoài, thiên cơ biểu hiện máy bay; kình dương biểu hiện siêu tốc, va chạm; Hỏa Tinh biểu hiện bốc cháy; thiên không, tiệt không biểu hiện rơi xuống; âm sát biểu hiện âm mưu, tinh thần rối loạn; vũ khúc thất sát kình dương biểu hiện đánh nhau, cướp máy bay.
Mệnh thân có sát phá lang xương khúc các loại sao, có từ chỗ cao quẳng xuống hoặc ngã rớt ngoại ý, gia tăng không kiếp càng hơn. Hạn vận gặp không kiếp cũng dễ té ngã rơi xuống, không thích hợp chỗ cao cùng ngồi máy bay.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.