Một số cách cục của Thiên Mã

Một số cách cục của Thiên Mã

Sao Thiên Mã an theo địa chi. Năm Thân Tí Thìn an tại cung Dần. Năm Tị Dậu Sửu an tại Hợi. Năm Dần Ngọ Tuất an tại cung Thân và năm Hợi Mão Mùi an tại Tị. Vì vậy, Địa Chi của năm sinh quyết định vị trí của Thiên Mã. Đây là sao dễ luận đoán trong tử vi, đặc tính là sự chuyển động. Nhập vào bất cứ cung nào đều thể hiện rõ tính chất. Thiên Mã hợp cách là mẫn tiệp đa năng. Sao Thiên Mã thuộc nhóm Tang Tuế Điếu, xảy ra hai trường hợp. Sao Thiên Mã đi cùng với bộ Phượng Khốc. Sao Thiên Mã không có Phượng Khốc. Để được luận là mẫn tiệp đa năng hay cách Lộc Mã giao trì.

” Lộc Mã giao trì đắc chúng nhân sủng ái”.

” Giao trì Lộc Mã tài lộc đầy kho”.

Lộc Tồn đi với Thiên Mã là cách tài lộc. Thực chất ở đây cần hình thành bộ Mã ngộ Phượng Khốc và Lộc Tồn Ấn Bệnh. Nếu chỉ có Mã ngộ Lộc Tồn không hay.

” Phúc cư Đoài xứ, Lưỡng Tướng Hình Quyền, Hổ Khốc Sinh Mã giao lai võ cách phát liên Hầu Bá”.

Thiên Mã rất quan trọng vị trí của Vòng Trường Sinh vì sao này chủ chuyển động trên cung độ đóng, nếu gặp cách Mã ngộ Trường Sinh là cách thanh vân đắc lộ.

” Dần Thân Phá Hỏa Việt Lâm ư Tân Đinh tuế cơ sảo tài hành. Hạn Lưu Mã Tuyệt Sát tứ chi nan toàn”.

Phá Quân cư Dần Thân ngộ Thiên Việt và Lâm Quan tuổi Tân, Đinh giỏi về việc làm tinh tế từ tay chân. Hạn gặp Lưu Mã gia Tuyệt Sát tinh thì tổn hại đến tứ chi. Cách Mã Tuyệt cũng là cách hay được luận, chủ sự chuyển động bị chặn đứng, gặp cách này dễ thất bại khi đáo hạn. Thiên Mã cư tại 4 cung tính chất có khác biệt. Mã ở các cung không luận đắc hãm mà xét việc có được bộ Phượng Khốc. Cách Hổ Khốc Sinh Mã rất hay vì Hổ Khốc ngộ Sinh Mã thuộc võ cách với sự táo bạo của Hổ Khốc.

” Cự Nhật mệnh viên hạn đáo Sát Kỵ Hình Kiếp tu phòng tâm phế, kiêm Thiên Mã hội hãm tật tứ chi, duy hạnh Song Hao khả giải”.

Cách Cự Nhật tại cung Dần Thân hạn gặp Kỵ Hình Kiếp là cách phải đề phòng vấn đề sức khỏe ở tâm và phế. Khi có Thiên Mã hội họp là cách xấu vì thêm bộ Tang Tuế Điếu của Thiên Mã. Sao Thiên Mã không có sức chống đỡ lớn. Gặp Không Kiếp trở thành cách xấu. Cách này gặp Song Hao tốt hơn vì ở tuổi Bính Mậu Nhâm có Song Hạo tại Dần Thân.

” Nhật cư Tị cung nhất mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc Mã Trang Tồn Phụ Bật thế sự yên bình vi đại phú”.

Sao Thiên Mã thường có giá trị khi Vòng Trường Sinh tại cung Thiên Mã tốt đẹp. Cách Lộc Mã cũng cần thiết được vị trí tốt vòng Trường sinh. Nếu vào trường hợp Lộc Mã Tuyệt là cách cục xấu chủ tai họa.

” Khoa Quyền Lộc Mã vận này, mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh”.

Thiên Mã nhập cung Tài khi phát tiền vào như nước. Sao này gặp Thiên Hình gọi là Phù Thi Mã hoàn toàn vô căn cứ. Bộ sao Hình Quyền rất cần thiết có Thiên Mã. Sao Thiên Mã có đặc tính chuyển động gặp Lộc Tồn đồng cung là cách cục chủ sự phát triển, chuyển động theo chiều hướng tốt, cách Mã Ấn chủ do động của Mã mà hóa thành Quyền. Thiên Mã gặp các Chính Tinh tính chất khác nhau.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.