Luận về Đại Tiểu Hao

Luận về Đại Hao và Tiểu Hao

Đại Hao và Tiểu Hao là hai sao thuộc nhóm Bại Tinh. Thuộc vòng sao Bác Sĩ. Đại Tiểu Hao thường gọi chung là Song Hao nhưng thực chất tính chất khác nhau hoàn toàn của hai sao này, cần tách biệt ra để tránh khỏi việc nhầm lẫn khi luận đoán. Song Hao thường có mặt trong các cách chú Phú và Quý. Bộ sao này luôn có Kình Dương hoặc Đà La tam hợp nên gọi là cách Kình Hao hoặc Đà Hao. Từ đó ta lại chia nhỏ ra các cách Kình Đại, Kình Tiểu, Đà Đại, Đà Tiểu. Mệnh có Song Hao lưu ý khác chỉ một sao như Đại Hao hoặc Tiểu Hao tam hợp.

” Lưỡng Hao thiết Kỵ ư Tài cung”.

Cách này đề cập tới việc Đại hoặc Tiểu Hao tọa thủ tại cung Tài thì tiền vào ra thất thường, khó tụ nên khó giàu. Có người luận rằng lấy tiền đi đầu tư xoay vòng nên ít có tiền mặt là hiểu sai tính chất của bộ Song Hao. Lưu ý trường hợp Mệnh có Song Hao và Tài cung có Song Hao. Ở cung Tài Bạch có bộ Song Hao là cách tiêu tiền không có sự suy nghĩ tiết kiệm. Trường hợp này gọi là tán tài. Tài sản chính là những vật chất có giá trị, tiền là thứ tài sản có thể hoán đổi. Như một cách Song Hao cư Tài Phúc tức trường hợp tốt ta kiếm được nhiều tiền thuộc tầng lớp cao nhưng chi phí cho sinh hoạt, mua sắm, ăn uống mất gần hết khoản tiền, hơn nữa đa phần chi phí ấy là tiêu thụ ( Song Hao ) cho việc hưởng thụ Phúc Đức nên khó giàu. Khác với việc đầu tư, tích trữ như mua đi bán lại để tăng thêm lại là cách khác.

Tuy nhiên chỉ Song Hao cư Tài Phúc biến đổi tính chất khi ngộ Bàng Tinh, tùy trường hợp luận đoán. Không phải như một số người luận rằng ngày nay việc buôn bán trao đổi, xã hội hiện đại nên Song Hao cư Điền Tài thay đổi tính chất. Thời Phong Kiến hay trước đó thương nhân, tiểu thương buôn bán cũng lấy tiền mua vật phẩm rồi kiếm lợi chẳng phải như bản chất mua đi bán lại như bây giờ sao?.

” Lưỡng Hao Cự Vũ Hỏa Quyền, chiếu sai trấn thủ một phương bên ngoài”.

Cách Cự Môn hoặc Vũ Khúc ngộ Song Hao gia Hỏa Quyền thường được trấn ải xa xứ. Cự Môn tối hỉ ngộ Song Hao, Cự Môn chủ sự phản đối, kháng cự, bất mãn cần thiết có Song Hao để thay đổi nhận thức cho phù hợp, Cự Môn kỵ gặp Lộc Tồn có tính ổn định luôn trong tình trạng tồn tại bất mãn. Cách Cự Môn chủ xa, Cự Nhật chủ rời xa. Có Quyền tức dễ theo binh nghiệp do hình thành cách Kình Hao hoặc Đà Hao ngộ Quyền. Cự Môn thích hợp với cả Đà La và Kình Dương.

” Cự Cơ Mão Dậu hạnh ngộ Song Hao uy quyền quán thế”.

Cách này hay do Cự Cơ hay chủ thay đổi tốt, do Phá nhị hợp phá bỏ Tồn Tại xấu của Lộc Tồn ở bên ngoài, lại được Song Hao chủ thay đổi khiến Cự Môn giải quyết được bất mãn này đến bất mãn khác, thức đẩy sự tiến bộ, đây là cách thay đổi suy nghĩ để tạo chuyển biến tốt. Mệnh hoặc Hạn đến Cự Cơ ngộ Song Hao luôn có sự biến động lớn tại đây.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.