Lá sô tử vi Natalie Wood- hồng nhan bạc mệnh

Giờ ngọ, 20/7/1938

– Được mẹ định hướng theo nghề diễn viên ngay từ nhỏ

Shortly after Natalia was born in San Francisco, her family moved to Santa Rosa. Natalia (often called “Natasha”, the Russian diminutive) was noticed by members of a crew during a film shoot in downtown Santa Rosa. Her mother soon moved the family to Los Angeles in order to pursue a film career for her daughter

– 1943/Quý Mùi/6t: A few weeks before her fifth birthday, Wood made her film debut as a character actress in a fifteen-second scene in the 1943 film Happy Land

– 1946/Bính Tuất/9t: She played a post-World War II German orphan, opposite Orson Welles as Wood”s guardian, and Claudette Colbert, in Tomorrow Is Forever (1946)

-1947/Đinh Hợi/10t: her mother signed her with 20th Century Fox studio for her first major role, the 1947 Miracle on 34th Street, which has become a Christmas classic

-1955/Ất Mùi/18t: She successfully made the transition from child star to ingénue at age 16 when she co-starred with James Dean and Sal Mineo in Rebel Without a Cause (1955)

Năm 1981, DH vào cung Dậu, tam hạn trùng phùng: Hoả Linh KK Kỵ Lưu Hà đánh nát tam hợp mệnh thân .

Lưu Hà Cự Kỵ KK = cái chết vì hoạ thuỷ . Tính tình hay cãi, nghịch với người chồng đẹp trai Robert Wagner . Trên du thuyền vào đêm định mệnh tử vong, lúc đó có cả người tình Chirstopher Walken cùng chồng, tư”c 2 nguời đàn ông giao du thân mật với mình .

Tài tử Robert Wagner, chồng của Natalie Wood, giờ Sửu, 10/2/1930 DL

Natalie nhập quái tại Dần : Cơ Âm đẹp gái, trúng Hoả Linh Lưu Hà chết sớm vì thuỷ nạn .

Năm 1981, Tang Hổ vào cung Thê . Kình Đà tâp kích tượng vợ . 

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.