Cung Dần Thân với Chính tinh tọa thủ

Cung Dần Thân với Chính tinh tọa thủ

Cung độ Dần Thân thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Hai cung Dần Thân là nơi các chính tinh đồng tọa thủ tại bản cung với nhiều cách cục. Với nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật cư tại cung này hai nhóm sao đều hoàn chỉnh. Ở nhóm sao đầu tiên có các cách cục Cơ Âm, Đồng Lương tại hai cung này. Cách Đồng Lương là cách cục nổi tiếng trong tử vi với ý nghĩa là phúc ấm. Thiên Lương rất mừng khi có Thiên Đồng, Đồng Lương là cách làm việc tốt cho tập thể, chủ hạnh phúc vì giúp đỡ chung và có hàm ý là cách cục giàu vì ta may mắn hơn người khác. Cách cục Cơ Âm ý nghĩa thiên về ngoại hình chủ xinh đẹp, thanh cao. Mệnh Cơ Âm cư Dần Thân mang ý nghĩa thời cơ luôn tiềm ẩn may mắn. Cơ Âm thiên về nữ tính vì Thiên Cơ có tính chất hiền lành, là Thiện tinh và Thái Âm thuộc âm nhu. Bộ Cơ Âm còn là sự hưởng thụ về cá nhân, có khuynh hướng thiên về văn hóa nghệ thuật. Trong trường hợp ngộ Sát Kỵ lại là người mang tính quyền ngầm không luận như trên, chỉ xét cho bố cục Chính Tinh. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương cư tại đây mang ý nghĩa tốt trừ trường hợp Cơ Âm tại cung Dần do Thái Âm lạc hãm tối nên có phần kém hơn. Bộ Cự Nhật cư tại Dần Thân cùng là cách cục hay khi đầy đủ hai sao bổ trợ tính chất cho nhau. Thường được luận là cách “Trì danh thực lộc” và “Quan phong tam đại”. Cách này do cung Phúc Đức có Cơ Lương rất tốt kết hợp với cung Mệnh. Cự Nhật cư Dần hay hơn tại vị trí cung Thân. Về cách cục giữa nhóm Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều có ý nghĩa tốt đẹp khi tọa thủ tại hai cung này trừ việc liên quan tới bộ Âm Dương tính chất đa phần do phân thành ngày đêm. Ở cung Dần Thân và Tị Hợi là vị trí của Trường Sinh. Các cung Dần Thân đắc vòng Trường Sinh khiến tính chất của hai nhóm sao này tăng lên về mức độ tốt xấu. Cách Đồng Lương cư Dần Thân rất cần thiết được Trường Sinh khiến phúc vượng là cách cục hay.

Nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham tại vị trí này cũng có được sự hoàn chỉnh. Xét về nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ta có cách cục Tử Phủ, Vũ Tướng, Liêm Trinh độc tọa. Nhiều sách có đề cập tới cách Tử Phủ Vũ Tướng và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đa phần do xét tại cách này như việc Cơ Âm và Đồng Lương tại đây tạo đủ cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Thực chất Tử Phủ Vũ Tướng là cách cục thiếu không hoàn chỉnh về ý nghĩa và mâu thuẫn khi xét về sự hoàn chỉnh tính chất nếu Liêm Trinh sang nhóm Sát Phá Tham thành cách Sát Phá Liêm Tham. Bộ sao Tử Phủ đồng cung tại đây là cách cục hay thứ hai sau cách Tử Vi độc tọa tại cung Tí Ngọ. Ở đây tính chất của Tử Phủ mang tính quản lý, lý tưởng của Tử Vi bị chi phối bởi tính chất cẩn trọng và bao phủ, thiên về lời nói của sao này. Tuy nhiên do không mang tính Sát và ngược lại tăng thêm uy lực cho lý tưởng của Tử Vi hơn cách Tử Vi đồng cung với Thiên Tướng hay Sát Phá Tham. Cách cục Vũ Tướng cư Dần Thân cũng là cách cục hay phục vụ, trợ lực cho lý tưởng của Tử Vi độc tọa Tí Ngọ. Vũ Khúc phối hợp với Thiên Tướng là đa tài đa năng cách, cũng mang ý nghĩa tài lôc rất lớn. Sao Liêm Trinh độc tọa tại đây mang ý nghĩa bình thường do Tử Tướng nhập Thìn Tuất có Vũ Phủ cư Tí Ngọ. Nhóm Sát Phá Tham các chính tinh đều độc tọa tại hai cung này và đặc biệt Sát Phá rất hay khi cư tại đây. Tham Lang cư Dần Thân có Thất Sát cư Tí Ngọ tuy nhiên Phá Quân nhập La Võng khiến bố cục không mấy tốt. Cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham. Nhìn chung khi đầy đủ hoàn chỉnh cách cục tại vị trí Dần Thân đều tốt, duy cách Liêm TrinhTham Lang hai sao đối nghịch về ý nghĩa ở vị trí trung bình.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.