Chương 62: Sinh Mổ Và Sinh Thường

I. Sinh Mổ Có Xem Được Tử Vi

Có người gặp tôi hỏi sinh mổ có xem Tử Vi được hay không ? Hỏi ra mới biết là người đó đọc trên mạng thấy như thế này:

Rất nhiều người cho rằng đẻ tự nhiên mới đúng số. Đẻ mổ là bất thường, là không tự nhiên, nên không ứng số – trừ trường hợp đẻ non, bắt buộc phải mổ.

Giỡn hoài, cái số của đứa trẻ được định sẵn sinh giờ đó thì cứ lấy giờ đấy mà lập lá số Tử Vi.

Sinh Mổ đúng giờ Tốt thì cũng do Thiên mà Sinh Thường đúng vào giờ Tốt thì cũng là do Thiên…

II. Chọn Giờ Sinh Mổ

Người nào mà chọn giờ để sinh mổ thì tôi thấy người đó rất “gan dạ”, bản thân tôi khi luận đoán một lá số Tử Vi còn phải suy nghĩ và xem xét cẩn thận, một ngày 24 giờ, 1 tháng gần 30 ngày, có nghĩa phải hơn 300 lá số…

Tuy nhiên nếu đã biết về Tử Vi mà không chọn giờ sinh cho con thì khác nào bỏ phí thời gian để tìm hiểu.

Chọn giờ sinh thì nên lưu ý các điều sau đây:

  • Hoàn cảnh gia đình.
  • Điều kiện kinh tế.
  • Sức khỏe của Cha Mẹ..

Sinh Mổ đúng giờ Tốt thì cũng do Thiên mà Sinh Thường đúng vào giờ Tốt thì cũng là do Thiên…

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.