Mục Lục cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Tự Thuật 11
Chương 10: Vận thế hậu thiên – niên hạn phân tích suy đoán 18
Tiết 01: Quan hệ giữa mệnh cục, đại nạn, tiểu hạn, lưu niên 19
Tiết 02: Đại nạn Thiên can cầu pháp 26
Tiết 03: Phương pháp cơ bản thôi diễn phân tích Đại nạn 28
Tiết 04: Lưu niên 38
Tiết 05: Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời 46
Tiết 06: Tuế hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận 49
Tiết 07: Chư tinh trị lưu niên vận khí suy đoán 64
Tiết 08: Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán 117
Tiết 09: Tứ hóa quan hệ khái luận 129
Tiết 10: Lưu tinh 131
Tiết 11: Hạn trẻ nhỏ 140
Chương 11: Mệnh lệ suy diễn 141
Chương 12: Dự đoán tai ách 182
Tiết 01: Tai ách dự đoán triết lý 182
Tiết 02: Bình thường tai nạn tổn thương 189
Tiết 03: Đánh nhau giết người họa hại 192
Tiết 04: Tai nạn xe cộ 199
Tiết 05: Rơi ngã tai hoạ 205
Tiết 06: Tai nạn sông nước 206
Tiết 07: Động vật tổn thương 207
Tiết 8: Sấm sét kích thương 207
Tiết 09: Trong dược vật độc tai hoạ 207
Tiết 10: Tự sát 208
Tiết 11: Hút thuốc phiện 208
Tiết 12: Hoả hoạn họa hại 209
Tiết 13: Hình tụng cùng lao ngục tai ương 211
Tiết 14: Mất trộm phá tài 218
Chương 13: Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái. 221
Chương 14: Tường giải về phương pháp luận đoán của Tứ Hóa 235
Tiết 01: Cơ sở của Hà Lạc 235
Tiết 02: Sự biến hóa thái cực của cung vị 237
Tiết 03: Phương pháp luận đoán Hà Lạc 242
Tiết 04: Sáu (đường) tuyến mệnh bàn 243
Tiết 05: Tứ Hóa tường giải 245
– Nội dung và lý lẽ của Tứ Hóa 245
– Tứ hóa phi tinh 251
– Các loại của Tứ Hóa 251
– Tự Hóa của Tứ Hóa 253
– Hóa Nhập và Hóa Xuất của Tứ Hóa 256
– Kị nhập và Kị xuất của Tứ Hóa 257
– Quan hệ của Tứ Hóa 259
Tiết 06: Biểu tượng của Tứ Hóa can năm sinh nhập các cung 268
Tiết 07: Biểu tượng của Tứ Hóa 12 can cung nhập các cung 279
– Can cung Mệnh nhập các cung 283
– Can cung Huynh Đệ nhập các cung 301
– Can cung Tử Tức nhập các cung 312
– Can cung Tài Bạch nhập các cung 322
– Can cung Thiên Di nhập các cung 330
– Can cung Nô Bộc nhập các cung 337
– Can cung Quan Lộc nhập các cung 344
– Can cung Điền Trạch nhập các cung 353
– Can cung Phúc Đức nhập các cung 354
– Can cung Phụ Mẫu nhập các cung 355
Tiết 08: Mối quan hệ giữa Mệnh Cục và hạn năm Tứ Hóa 364
Tiết 09: Phương pháp cơ bản luận đoán Tứ hóa Hà Lạc 369
– Phép luận đoán phân tích Khí Số Vị 369
– Phép luận đoán sự ảnh hưởng lẫn nhau của ba cấp Thượng Trung Hạ 377
– Phép phân tích, luận đoán tung hoành 386
Tiết 10: Phân loại dự đoán phép tứ hóa 389
– Khán nhân sự, địa vị cùng vận số 390
– Khán sự nghiệp 391
– Khán tài vận 403
– Khán quan hệ đối tác 434
– Khán pháp làm ăn bên ngoài 436
– Khán vay tiền, cho vay 437
– Đòi tiền 438
– Tiền về 438
– Thua lỗ 439
– Cùng khảo thí trí thông minh 439
– Khán hôn nhân 441
– Khán lục thân 458
– Khán bệnh tật 460
– Sống và chết 463
– Suy đoán bản thân có được cấp trên lựa chọn? 465
– Tình trạng đơn vị hoặc công ty 466
– Khán lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời khi phát sinh sự tình 467
Chương 15: Đẩu số dự đoán bách sự 472
Tiết 01: Khái lược 472
Tiết 02: Tóm tắt về phương pháp dự đoán 474
Tiết 03: Phân loại hoạt dụng của dự đoán theo đẩu số 486
– Trắc lai ý 486
– Dự đoán phong thủy 489
– Dự đoán tình yêu hôn nhân 491
– Dự báo thất vật 495
– Đoán người đi đường 497
– Dự đoán kỳ vay cổ phiếu 499
– Dự đoán vận khí sắp tới của cá nhân 503
– Dự đoán công việc sự nghiệp 506
– Xem tài vận 508
– Dự đoán lục thân 512
– Dự đoán tật ách 516
– Dự đoán sự tình, tin tức thật hay giả 518
– Dự đoán mang bầu 519
– Dự đoán sổ xố 521
– Dự đoán vận thế quốc gia hay khu vực 522
– Dự đoán xuất hành 527
– Dự đoán hình sự 529
– Dự đoán thi cử 531
– Đoán vật 533
– Đoán khi nào thượng cấp đến kiểm tra 533
– Xem kết bạn 533
– Xem tình hình xuất khẩu 535
– Dự đoán vay tiền, đòi nợ 536
– Dự đoán tuyển cử, thi đua, bình xét 538
– Dự đoán ứng kỳ 539
Tiết 04: Phương pháp luận đoán nhanh 540
Tiết 05: Giới thiệu vắn tắt dùng tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt 546
Chương 16 : Xu cát tị hung 557
Phụ lục 01: Bảng nội dung cơ bản đấu sổ tinh tình 571
Phụ lục 02: Liễu Phàm Tứ Huấn 613

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.