Vũ Sát Mão Dậu Cách

Là sự giao hội của nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, với bộ Phủ Tướng ở đối cung, vì Tử Vũ Liêm không kết hợp với Phủ Tướng thành Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nên tính nhất trí không sánh được với Sát Phá Tham, xảy ra xung đột hình thành các cách Tử Phá, Liêm Tham nếu gặp bàng tinh không hợp cách tuyệt đối biến hóa theo hướng cực đoan. Tuy vậy, khi thành cách đây là cách kinh doanh nổi tiếng, đa số thành công nhờ tàn nhẫn và lời nói đi đôi với hành động nhất quán vì Tử Vũ Liêm chủ bạo lực là Sát Phá Tham chủ vạch chiến lược để hành động. Mệnh Vũ Sát trừ khi Thất Sát đáo đầu Triệt nếu không thì nhất định không phải là người hiền lành, đa số khuôn mặt lộ ra sát khí. Cách này thủ mệnh không hay bằng cách Tử Phá Sửu Mùi. Khi Vũ Sát cư Mệnh thì Liêm Tham ở cung Tài Bạch và Tử Phá ở cung Quan Lộc. Do cả hai sao cầm đầu là Tử Vi và Phá Quân đều cư Quan Lộc nên quan vị dễ có uy tín, cũng dễ đứng đầu lĩnh vực nào đó tùy các sao quan trọng. Cung Mão Dậu dễ gặp bại tinh, Vũ Sát không nên gặp bại tinh, nên gặp Thái Tuế để được bộ Tứ Linh giảm hình khắc của tổ hợp hai nhóm sao giao hội, cách cục này dễ lên xuống thất thường, khó đi theo chính đạo, theo con đường kinh doanh là hợp cách. Rất ưa gặp Hóa Khoa để giảm tính hình khắc, định hướng cho nhóm Sát Phá Tham thành công vì Hóa Khoa chính là dấu hiệu của sự thành công, tiếp đến là Hóa Quyền để gia tăng quyền sinh sát của tổ hợp sao này, gặp Kình Dương ( chỉ kình Sửu Mùi ) càng lợi cho kinh doanh, kỵ gặp Không Kiếp, Kỵ Hình, bại tinh, chủ thành bại thất thường, gia tăng tính trắc trở nhưng không phải là thất bại, tùy vào đắc dụng của Không Kiếp, Kỵ Hình vì Sát Tinh chủ cướp đoạt, bị cướp đoạt mà Vũ Sát chính là được hoặc mất. Vũ Khúc chủ tiền bạc, tài chính và Thất Sát là mất, vì vậy cách này dễ bị khủng hoảng tài chính. Thất Sát ở mệnh kỵ sinh giờ Tý Ngọ vì Mệnh Thân đồng cung dễ gặp cảnh bị cắt bỏ thứ gì đó khi đại tiểu hạn trùng phùng đều xấu, trường hợp xấu nhất của mất ( Thất Sát ) là mất mạng. Cung Thân nên an ở cung Quan Lộc hoặc Phu Thê vì ở đó có Tử Vi và Thiên Phủ là hai sao rất tốt cho cung an Thân, cũng cần cung đó không bị Tuần Triệt đáo đầu với Tử Vi và Triệt với Thiên Phủ.

Vũ Sát cư Mão khá tốt với tuổi Giáp vì tuổi này an tứ hóa Liêm Phá Vũ Dương, được cả bộ Khoa Quyền Lộc thành công trong khó khăn, tuy vậy không nên gặp thêm Kỵ Hình, Không Kiếp dễ phạm pháp ngồi tù, vì Kình Dương ở Mão khá độc, phải gặp thêm Phượng Các thành bộ Kình Phượng mới gọi là kỳ cách, nhưng tiếc là Phượng Các không có ở các cung này, nên cát không toàn cát, ẩn tàng hung. Mặc dù vậy, được thêm trợ tinh Thiên Khôi thuộc cách Tọa Quý Hướng Quý, cần gặp thêm Xương Khúc để giảm tính sát phạt. Nhật ở Thìn và Nguyệt ở Tuất không gọi là phản bối mà gọi là Chiếu Bích, ở đây hạn đến có lợi, trường hợp Nhật ở Tuất và Nguyệt ở Thìn gọi là phản bối. “Vũ Quyền Thất Sát ở cùng Thai Toạ Khôi Việt ba phương chiếu về Ấy là phát võ uy nghi”

Với tuổi Nhâm sao Tử Vi Hóa Quyền và Vũ Khúc Hóa Kỵ gia tăng khuyết điểm của cách cục, gặp Thiên Hình khó khăn nhiều bề, tùy hội thêm Tả Hữu Xương Khúc hay sát bại tinh mà luận đoán kết quả, tất nhiên là khó đạt thành tựu hơn tuổi khác, tuy vậy cũng có trường hợp Hóa Kỵ trở nên tốt đẹp nhờ Thanh Long hoặc Linh Quyền thành bộ Linh Kỵ Quyền, đây là cách các sao xấu phối hợp với nhau mà thành tốt. Thường phải xem tướng để biết được đương số hợp với bộ sao Tử Vũ Liêm hay Sát Phá Tham, tất nhiên là dụng lý chế hóa Ngũ Hành của Nguyệt Hạn tác dụng lên đương số cũng có thể nhận biết được mà không cần phải gặp mặt, trong trường hợp này nên ăn vào bộ Tử Vũ Liêm nếu không bị phá cách vì bộ sao này chủ phủ dụ và che chở rất tốt khiến bản thân được an toàn và có được sự che chở của người khác trong cuộc sống khỏi cảnh vất vả bôn ba.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.