Vũ Phá nữ mệnh luận sơ lược trợ cách ( phần 1 )

Với Vũ Phá ngộ Tuần Khoa Quyền Xương Khúc tam hợp có Kình Hỏa thì khả năng chế hóa cặp Không Kiếp rất lớn. Tức mệnh tạo khi qua hành vận gặp cặp đại sát tinh này sẽ không chịu tai họa nặng nề như các bố cục khác. Người viết luận lá số Vũ Phá cư Hợi ở đây là trường hợp giao hội tốt nhất của Vũ Phá tuy cũng gặp bố cục Sát là Hỏa Kình tuy nhiên là cách cục hay về tài cách. Một điểm chính luận ở bộ Vũ Phá là sự đánh mất thời gian, tuổi thanh xuân, phí phạm tuổi trẻ và bắt đầu trở nên tốt đẹp khi thành đạt kể cả bố cục đắc cách như trên. Một điểm xấu là đương số đi sai hướng để dụng bố cục Vũ Phá đắc cách và Tử Tham Kình Hỏa trợ lực lực cát hóa rất mạnh theo tài cách. Riêng biệt cách Tử Tham là ham muốn, lý tưởng cách khi nhập cát hóa có khuynh hướng lấy lý tưởng làm động lực phát triển. Ở đây cách cục này đương số nên có khuynh hướng tới tôn giáo, sẽ chế hóa được sát tinh của nhóm Sát Phá Tham giao hội với nhóm sao bạo lực Tử Vũ Liêm cũng hợp với nữ mệnh. Ở đây tử vi đông a nghiên cứu trợ cách luôn chú trọng tính Không vì chính bố cục này có tính chất kháng cách mạnh nhất trong tử vi. Đương số cần thay đổi dụng cách vì ứng hợp với thực tế của hướng đi hiện tại là không phù hợp và phá cách khiến bố cục thượng cách của Vũ Phá trở nên hãm địa.

Ở đây nhiều trường hợp dụng sai chữ nhập Miếu Địa và Hãm Địa. Miếu và Hãm, tiền nhân hướng tới một phần vị trí của bố cục như thường luận, một phần nhấn mạnh tính chất tác động của bố cục mà Thể tức lá số tử vi và Dụng là biến ứng với thực tế bên ngoài tác động. Đại vận đầu tiên ở bố cục Vũ Phá khá tốt hình thành văn cách, có sự tham muốn, ước mơ khá đúng hướng tốt đẹp. Nhưng càng trưởng thành đương số càng gặp trở ngại của bố cục Vũ Phá vì cách cục này bất lợi cho tuổi trưởng thành và chỉ hay khi tuổi trung niên, chủ gặp nhiều khó khăn, bất mãn phải trải qua dù mệnh tạo tốt đẹp. Ngay tại cách cục Vũ Tham đồng độ tại Sửu Mùi khá hay cũng luận giàu có trung niên. Với bố cục Vũ Phá của đương số mức khí hình ban đầu càng lớn thì đại vận trung niên hoạch phát càng mạnh. Mức độ khí hình cao sẽ đi liền với áp lực lớn, ở đây như một cách chế hóa ban đầu khi chịu áp lực và tạo nêm thành tựu sau khi vượt qua khó khăn. Ở ngay đại vận thứ hai có bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương với bản cung gặp sao Thiên Đồng. Ở đây có Thiên Đồng tại bản cung vận ngộ Kiếp Phượng Ấn giao hội Mã Khốc Khách. Ở đây nhập vòng Trường Sinh có tác động chế hóa lớn tới bố cục này. Thực chất ở đây cách cục cát hung tương bán. Sao Thiên Đồng chủ phúc, cũng chủ tập thể, với Thiên Đồng trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh là ổn định, tuy nhiên ở đây gặp Kiếp Tồn Cô Quả Ấn Phượng ngộ Tuần và đắc Sinh Vượng.

Ý nghĩa của bố cục này là sự không yên bình, tồn tại bất mãn, khó khăn trong tình cảm, nhóm sao chủ tinh thần gặp bố cục xấu. Một Ấn Phượng có Tồn Kiếp ở đại vậm này để lại một dấu ấn khó phai. Với Phượng Ấn ngộ Đồng tại bản cung thì luận với cách Khốc ngộ Ấn tức kỷ niệm buồn ở đây, có thể gặp trường hợp người thân mất trong vận này nếu không cũng gặp phải đau buồn về gia đình. Ở đây vận này có tác động tạo nên sức chịu khó khăn cho đương số. Do bố cục luôn tồn tại tai họa ở vận này nên Vũ Phá luôn cần giải quyết các công việc tuy nhiên bản thân không gặp tai họa vì mệnh cách tốt đẹp và cung đại vận có Kiếp Tồn khiến Phá Quân gặp họa khi cố gắng thay đổi nhưng mọi việc vẫn tồn tại như cũ. Phá Quân có thể khám phá ra tai họa, nguyên nhân nhưng không thể thay đổi tình hình là cách cục của đại vận này. Với cách Đồng Kiếp tại bản cung thì họa tới là họa chung, họa tập thể . Thiên Đồng xấu là không may mắn, không được hưởng thụ mà phải làm việc. Sát Phá Tham vận này do có Cô Quả sẽ hiểu được luật nhân quả vì kết quả tới rất nhanh khi tạo ra hành động. Cách cục này mang ý nghĩa xấu, chủ dễ được đứng đầu, hay có thể lãnh đạo với nam mệnh, tuy nhiên với nữ mệnh ở đây tạo thị phi với Vũ Phá theo văn cách và hoạch phát nếu Vũ Sát theo tài cách.

Nữ mệnh có tính Âm bất ứng Dương không dụng được Vũ Sát mà đa phần phải chịu tai họa, nếu tính cách ban đầu như nam nhi, thể hiện ra bên ngoài thì có thể dụng cách này ổn định. Tuy nhiên còn hướng khác cần sử dụng nghề nghiệp phù hợp với bố cục. Đại vận này đã qua nhưng là quan trọng cho việc lấy khí hình của lá số nên người viết luận các hướng đi rõ ràng. Đương số trong vận này từ 16 đến 25 có thể theo Quan Lộc Cách hoặc Tài Cách. Lại hai khuynh hướng ổn định và đột phá. Nếu theo Tài cách theo hướng thay đổi đột phá mang tính chất của Không Kiếp tại vận này báo hiệu trước một sự khó khăn rất lớn, những bất ngờ ẩn sau sự thanh bình vốn có. Nếu theo tài cách cần lấy văn cách làm trợ lực, tức sử dụng những kiến thức hiểu biết hay mối quan hệ xã hội, cũng như danh tiếng đã có để thực hiện ham muốn, chủ động là Hỏa Kình cách.

Đại vận này tuy không tốt nhưng nhập được vòng Trường Sinh với tính chất khí hóa tăng cường chế ngự cặp Không Kiếp Lộc Tồn, một sự bất mãn luôn tồn tại và Tam Hóa ngộ Vũ Phá lấy đây làm cái để thay đổi phá bỏ tạo nên con người mới, cách cục mới. Quan trọng là có chơi lại được cách Đồng Cơ Không Kiếp hay không. Tuy nhiên đương số do ảnh hưởng từ đại vận hiện tại và đại vận đầu tiên chứa Khoa Kình nên dễ theo cách cục của Quan Lộc. Vì vậy đại vận này sẽ không có được khí hình tốt đẹp tức khả năng phẩm chất của tính cách, kinh nghiệm trong tài cách với mức tham vọng với xung quanh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.