Tứ đại giai không, Tứ sinh, tứ sát

Tứ đại giai không:

Năm không: tuần

Tháng không: triệt

Ngày không: VCD

Giờ không: Địa Không

Tứ sát:

Sát Phá Tham của vòng chính tinh

Mộc Suy Tuyệt của vòng Trường Sinh

Kình Đà của can năm sinh

Không Đào Sát của chi năm sinh

Tứ sinh:

Tử Vũ Liêm của vòng chính tinh

Tuế Hổ Phù của vòng thái tuế

Lộc Tướng Ấn của vòng lộc tồn bác sỹ

Sinh Vượng Mộ của vòng trường sinh

Đến đây ta đã có thể xem tử vi theo hệ thống.

Với yếu lĩnh lượng đổi chất đổi, khi có 1 thì gọi là mầm mống, khi có 2 là thành hiện tượng, khi có 3 thì cực điểm, nhưng khi có 4 yếu tố hội tụ thì lại phản vi kỳ, không trở thành có, mà sát lại đảo thành cát.

Tứ sinh cộng hưởng với nhau thì hoàn mỹ.

Việc xem số xoay quay Tứ Không, Tứ Sát và Tứ Sinh. Dựa vào hệ thống này thì giờ đây chúng ta có thể xem tử vi một cách toàn diện, không thiếu sót. Và hiểu được cái gì là chính cái gì là phụ

Mệnh Tài Quan trong cách hiểu tổng quát thì cũng là một loại “sao”. Loại sao này có thể tổ hợp với bất cứ bộ sao nào phía trên để ra chi tiết cuộc đời. Tức là bạn có 5 yếu tố để xét số rồi đấy. Trước giờ bạn nghĩ cứ phải nhìn từ mệnh tài quan nhìn đi. Giờ bạn đã biết có thể nhìn từ bất cứ cung nào cũng là lá số của mình, và mệnh tài quan cũng chỉ là một tam hợp.

Khi 5 yếu tố cộng hưởng: Mệnh tài quan có Tử Vũ Liêm+Tuế Hổ Phù+Lộc Tướng Ấn+Sinh Vượng Mộ.

Nếu Mệnh Tài Quan là tượng của Sinh Vượng Mộ thì Điền Tật Bào chính là tượng của Mộc Suy Tuyệt. Giả sử Điền Tật Bào của bạn hội tụ 4 yếu tố tứ sinh thì bạn có tứ sinh+ 1 Tuyệt tất nhiên sẽ không tốt bằng ngũ sinh khi Mệnh Tài Quan + 4 sinh rồi.

Và khi đại vận đi đến cung Tật, bạn cũng ngầm hiểu giống như mình từ vị trí Sinh Vượng Mộ đến vị trí Mộc Suy Tuyệt ắt không thể tốt đẹp. Đó là lý thống nhất về quy luật của tất cả các tam hợp. 

Chân mệnh thiên tử là cách gọi hình ảnh cho ngôi Tử Vi (tượng vua, thời nay là định mệnh) nằm trong tam hợp Tuế Hổ Phù bất kể mệnh thân ở đâu. Nếu ngôi Tử Vi không thuộc tam hợp Thái Tuế nhưng thuộc tam hợp Quốc Ấn Lộc Tồn thì coi như có số khoác hoàng bào cầm ngọc ấn nhưng chưa đúng chân mệnh, lên ngôi gặp nhiều dị nghị như Ung Chính hoặc ngồi trên ngai vàng nhưng không thi triển được vai trò hoàng đế như Bảo Đại. Nếu ngôi Tử Vi không gặp Tuế Hổ Phù, mà Thiên Phủ gặp Tuế Hổ Phù thì số chỉ đáng làm chúa như Tưởng Giới Thạch chứ chưa đáng mệnh vua. Trừ người phụ nữ như Victoria của Anh Quốc thì lại là chân mệnh nữ hoàng vì Thiên Phủ là tượng nữ, tượng phó so với Tử Vi.

– Alexphong

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.