Phân loại ngũ thuật

SƠN: TU LUYỆN TINH THẦN

Sơn chính là chỉ các thuật tu đạo, tu luyện, dưỡng sinh, khí công. Trong thuật tập luyện thân tâm và tu dưỡng trong núi, thông qua việc thực nhĩ, trúc cơ, huyền điển, quyền pháp và phù chú để tu luyện thể xác và tinh thần, nhằm đạt đến sự hiểu biết toàn diện về thân tâm.

 • Thực nhĩ: Phương pháp tu luyện dựa trên cơ sỗ việc ăn uống thường ngày và uống rượu bổ để tăng cường sức khỏe, chữa trị bệnh tật.
 • Trúc cơ: Phương pháp tu luyện lợi dụng việc thiền, tĩnh tọa để khống chế tinh, khí, thần nhằm tăng cường thể lực.
 • Huyền điển: Phương thức luyện tập lấy tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử làm cơ sỏ để đạt đến tu thân dưỡng tính.
 • Quyền pháp: Phương pháp lấy việc tập luyện các môn võ thuật để tăng cường thể lực, bồi dưõng tâm hồn.
 • Phù chú: Là phương thức tu luyện các phép thuật thần thông, tác dụng chủ yếu của nó là tránh tà hóa sát, tránh hung tìm cát.

Tóm lại, “sơn” chính là thuật lợi dụng các phương pháp thiền, tĩnh tọa, võ thuật, trị liệu để bồi dưỡng cơ thể và tâm hồn.

NGUỒN GỐC CỦA Y THUẬT TRUNG HOA

Y chính là phương pháp sử dụng các phương thuật, phương tế, châm cứu, linh trị để giữ gìn sức khỏe và chữa trị bệnh tật.
Phương tế (thuốc): Là phương pháp sử dụng thuốc được tán thành viên để chữa trị bệnh tật và tụ luyện.

 • Châm cứu: Là phương thuật được gọi chung từ hai loại là châm pháp và cứu pháp. Đó là phương pháp dựa trên cơ sở kinh mạch của con người, nguyên lý tuần hoàn của khí huyết để kích thích các huyệt vị nhằm chữa trị bệnh tật.
 • Linh trị: Là một phương thuật lợi dụng việc nắm vững tâm linh (trạng thái tâm lý) để tiến hành chữa trị bệnh tật cho con người. Đó cũng chính là cái mà hiện nay chúng ta gọi là “tâm lý trị liệu”.

Tóm lại, “y” chính là một loại phương pháp lợi dụng các phương thức như phương tế, châm cứu, linh trị để phòng và chữa bệnh cho con người.

MỆNH: PHÉP TẮC CỦA TỰ NHIÊN ĐỂ HIỂU VỀ NHÂN SINH

Mệnh là phương thức thông qua lý giải vận mệnh để hiểu về nhân sinh, lấy việc đạt đến phép tắc tự nhiên để cải thiện vận mệnh của con người. Những tác phẩm phổ biến dùng để đoán mệnh gồm có Tử vi đẩu số, Tử Bình thôi mệnh, Tinh bình hội hải. Phương thức đoán mệnh là lấy thời gian con người sinh ra và Âm dương Ngũ hành làm cơ sở lý luận. Tóm lại, “mệnh” là suy đoán về vận mệnh của con người, là học thuật đạt đến việc tránh hung tìm cát, từ đó cải thiện nhu cầu phát triển của nhân loại. Loại hình chủ yếu có các loại như Tứ trụ, Bát tự, Tử vi đẩu số và Thiết bản thần số.

TƯỚNG: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI

Tướng là phương thuật dựa trên phương pháp quan sát hình tưởng, công việc, địa hình sinh sống để nghiên cứu về vận mệnh của con người. Nói chung nó bao gồm cả 5 loại là: Ấn tướng (xem con dấu), danh tướng (xem tên họ), nhân tướng (xem tướng người), gia tướng (xem tướng nhà) và mộ tưởng (phong thủy), lấy việc quan sát sự tồn tại của các hình tướng để dự đoán vân mệnh con người,

 • Ấn tướng: Chính là phương pháp xem xét con dấu để suy đoán vận mệnh. Con dấu ở Trung Quốc thời cổ đại là bằng chứng cho quyền lực.
 • Danh tướng: Là phương pháp lấy họ tên của con người hoặc tên gọi của cửa hàng, thông qua phương pháp ngũ cách kết hợp với nhân tướng, đồng thời vận dụng sự kết hợp mệnh lý để suy đoán về cát hung.
 • Nhân tướng: Được phân làm 2 loại là xem tướng mặt và xem tướng tay, là phương pháp thông qua việc quan sát khí sắc ở khuôn mặt và những đưòng nét ở mặt, tay để biết được cát hung cũng như bệnh lý của con người.
 • Gia tướng: Cũng chính là phong thủy dương trạch, là phương thuật lấy việc quan sát cách cục của ngôi nhà, sau đó tiến hành phân tích để suy đoán về sự cát hung nơi ở của con người.
 • Mộ tướng (phong thủy): Cũng chính là phong thủy âm trạch, là một loại phương thuật thông qua việc lựa chọn đất an táng tổ tiên nhằm mục đích phù hộ, giúp sức đốì vói con cháu đời sau.

Tóm lại, “tướng” là một loại phương pháp quan sát các sự vật, hiện tượng để đạt được mục đích tránh hung tìm cát.

BỐC: TÌM KIẾM QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT

Bốc là chỉ bốc quẻ hoặc là chiêm bốc, bắt nguồn từ Bát quái (tám quẻ) trong Kinh dich, bao gồm 3 loại là chiêm bốc, trạch cát và trắc cục. Mục đích của nó là dự đoán và xử lý sự việc. Chiêm bốc bao gồm: Lục hào, Lục nhâm, Mai hoa dịch số, Kỳ môn độn giáp và Thái ất thần số.

 • Chiêm bốc: Là phương pháp lấy Kinh dịch làm cán cứ lý luận, kết hợp với thiên, địa, nhân để suy đoán lành dữ.
 • Trạch cát: Kỳ môn độn giáp là tác phẩm tiêu biểu, thông qua sự kẹt hợp giữa bố cục, phù chú để xử lý những nhân tố gây bất lợi cho sự phát triển của sự vật, chủ yếu được vận dụng trong vấn đề quân sự ở thời cổ đại.
 • Trắc cục: Thái ất thần số là tác phẩm tiêu biểu, là môn Tượng số học thông qua quẻ tượng của 12 vận đề dự đoán về vận mệnh, khí số của quốc gia và quy luật biến hóa trong lịch sử.

(Thiên tinh đẩu số điển phạm – Vũ Đức Huỳnh)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.