Nếu chỉ nhìn mệnh tam phương cách cục – khác gì ếch ngồi trong giếng

Người thấy bầu trời vũ trụ vô tận,bản thân chỉ như vi khuẩn nhỏ bé không đáng kể. Bản thân con người cũng thế là một tiểu vụ trụ.

Đại vũ trụ cất dấu huyền bí vô cùng,bản thân tiểu vũ trụ cũng vậy.

Đẩu số chính là con đường biết vô hạn bí ẩn của người. Là tinh vi trí tuệ kết tinh lại. Nếu dám bỏ sức dày công tu dưỡng. Thì như phật thuyết nó là ”xinh đẹp cực phẩm”.

Mà nếu như chỉ lấy mệnh tam phương để luận thì khác gì cóc nhái nhìn trời.

Mệnh tam phương là hành động cung,nó chẳng qua miêu tả người ở hồng trần lăn lộn kiếm sống.ăn no,ăn bậy,ăn nhiều ,ăn ít còn phải nhìn ý trời.

Mệnh tam phương đối cung là thiên di – thuộc phúc đức tam phương.mệnh tam phương tất cả là dương cung( dương chủ hành động) mà vẫn thuộc về lý cung. Mệnh tam phương đối cung là phúc đức tam phương,cũng là mệnh tam phương hình vu ngoại cung vị. Trong là âm ngoài là dương. Mệnh tam phương là dương trung chi âm,mà phúc đức tam phương mới là dương trung chi dương.

Dương trung chi dương là cực dương, dương cực thì sinh âm. Tức là lấy phúc đức tam phương tồn tại qua đời đời nghiệp báo, cùng với âm đức hiện tại.

Đối với số mệnh, phúc đức tam phương dương cực sinh âm, mà âm là gì? Là túc thế nhân quả nghiệp lực sai khiến. Không nhìn được, không sờ được. Đó là ý trời.

Túc thế nhân quả dĩ nhiên là hạt mầm thiện, ác trưởng lên căn khí là cát hung nghiệp báo.

Từ xưa thấy nhiều người tốt mà chẳng được gì, tiểu nhân thì lại gà chó thăng thiên. Loại phân chó lỗ mãng thì lại cưới được vợ hiền, còn người hiền lành thì gặp loại dữ tợn lăng loan. Ngươi tốt sống không lâu mà họa hại thì ngàn năm. Người tốt sinh tử chẳng ra gì mà loại trúc xấu mọc ra măng tốt.

Thế thì nói sao? Không nên trách trời mà trách mình đời trước không làm ra nhiều chuyện tốt.

Có thể nghe tôi nói thì nghĩ là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng không phải là chuyện thần thoại (cẩn trọng cùng tham khảo).

(Phi tinh phái – Lương Nhược Du)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.