Luận bàn về Phượng Khốc

Luận bàn về bộ sao Phượng Khốc

Mỗi người dù trong mọi trường hợp tuổi tác hay địa vị xã hội luôn quan trọng nhất cái mối quan hệ của xã hội và vị trí của bản thân trong mối quan hệ ấy. Có thể mệnh tạo nghèo khổ nhưng cuộc sống xung quanh đều là những người nghèo khổ, không có sự chê bai hay những thái độ tới bản thân thì cuộc sống vẫn tiếp tục dù chúng ta không được sự sung túc. Cũng như vậy nên nhìn vào mối quan hệ của mỗi người cho biết một phần vị trí địa vị của họ trong xã hội. Bản thân con người tự phân chia xã hội ra thành các tầng lớp để chung sống cho phù hợp. Vố tầng lớp giàu thường những người này có mối quan hệ xã hội, không kể quan hệ gia đình, dòng họ với những người giàu và tri thức là chủ yếu. Ngược lại với những người nghèo lao động chân tay đa phần đều có các mối quan hệ tương ứng. Vì vậy phát sinh ra các trường hợp giới trẻ hiện nay người viết nhìn thấy rõ việc do đa phần các trường đại học chuyển lên Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh và những người thuộc tầng lớp lao động cho con trẻ của mình lên các thành phố này học và chúng bắt đầu với cuộc sống mà báo đài hay viết là lối sống ảo. Những việc lấy mạng xã hội để đăng tải những thứ của cuộc sống thường ngày mang tính chất thỏa mãn sự tư tưởng nông nổi muốn thể hiện bản thân. Trên lá số Tử Vi có bộ Phượng Khốc khiến tăng giá trị của bam thân vì đây là cách được người khác ngưỡng mộ và khiến bản thân ta thay đổi vị trí mối quan hệ của bản thân bằng một mặt nào đó như ngoại hình, phẩm chất.

Phượng Khốc là bộ sao góp phần thành công rất lớn, tương tự về tính chất giá trị như Khôi Việt nhưng có thêm được sự ngưỡng mộ của người khác. Vì vậy bộ sao này nếu ở vị trí tam hợp mệnh, đặc biệt có Phượng Các tại mệnh bổ cứu cho trường hợp bố cục cho chính tinh không đắc ý. Phượng Khốc an theo Địa Chi có tính chất thể hiện ra bên ngoài, đây là nhóm sao quan trọng của Địa Chi. Phượng Các thủ mệnh luôn có một tài năng hay đa phần là ngoại hình đẹp để thu hút người khác. Thường ngoài cuộc sống kẻ có ngoại hình đẹp được ưu ái hơn xét về việc tài năng chỉ hơn kém nhau chút ít, chưa kể Phượng Khốc có cả tài năng. Chỉ hai sao Quyền Khốc được tôn vinh là cách hay. Hoặc Đồng Âm có Kình Dương chủ tranh đoạt mang tính chất xấu, người khác ghét bỏ nhưng có Phượng Các lại thành hay được sự ngưỡng mộ. Phượng Khốc cho bản thân ta cái danh, ngoài thực tế mệnh có sao này tọa thủ thường có khuôn mặt dương lên, cách này mang tính biểu tượng như sao Quốc Ấn. Kình Phượng là biểu tượng của sự tranh đấu. Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách tùy giao hội với Phượng Khốc được ngưỡng mộ bởi cả phẩm chất. Phượng Các còn có mặt ở các cách tôn sùng, sùng bái. Như việc tạo tượng của vua Quang Trung để nhân dân ngưỡng mộ cho vị anh hùng dân tộc là một trường hợp. Phượng Khốc vì vậy còn mang cả ý nghĩa về danh tiếng. Phá Quân cư Tí Ngọ tượng trưng là quân tử nếu đắc cách, đặc biệt của cách Khốc Hư ngộ Phá Quân là cách phá cũ đổi mới được ngưỡng mộ, vì thế Phá Quân được quần chúng ủng hộ đắc cách. Nhìn trên lá số Tử Vi vị trí của Phượng Khốc để luận được sự ngưỡng mộ của ta hay người khác dành cho bản thân ta ở mặt nào. Như Phượng Các ở cung Thiên Di khi ta ra ngoài tùy theo hạn thường được nhiều người biết đến, nếu tốt là sự ngưỡng mộ, nếu xấu là bị chê cười, xấu hơn là chửi rủa. Phượng Khốc khi gặp Thiên Mã hay bộ Tang Mã Khách sẽ hình thành bộ sao Mã Khốc Khách thực chất là Phượng Khốc giao hội với Tang Hư Khách. Bộ sao này có ý nghĩa là sự vượt qua khó khăn bằng bản lĩnh và linh hoạt, nghi lực được người khác tôn trọng, yêu quý nên luận là cách hay, đặc biệt trong võ nghiệp cách này rất có giá trị trong việc dùng binh để khiến binh lính tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy. Nếu Phượng Khốc đi với Tuế Hổ Phù được bộ Tứ Linh chủ được ngưỡng mộ vì phẩm chất thẳng thắn, tư cách của bản thân. Vì vậy thực chất bộ Phượng Khốc tùy đi với nhóm sao nào thì thường được thành công tại đó.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.