Định nghĩa tổng quát cung Thiên Di, Tài Bạch và Quan Lộc

Cung Thiên Di

Nói vắn tắt, cung Thiên Di chỉ ngoại cảnh và tất cả những gì liên hệ đến ngoại cảnh, đặc biệt và cụ thể là:

Đời sống ngoài xã hội, trong đó có sự hên xui may rủi của mình khi ra khỏi nhà, cụ thể như bạn bè, người ngoài, gái trai, già trẻ, tính tình, thái độ của những kẻ đối với mình, tình trạng tha phương.

Môi trường xã hội, thời thế và thời gian lúc mình sinh sống, cụ thể là những lợi thế hay nghịch cảnh của môi trường xã hội, việc sinh phùng thời hay bất phùng thời, hạnh phúc và sự thích ứng của mình với xã hội bên ngoài, chức vị, địa vị, uy tín của mình ngoài xã hội, cái gì xã hội có thể mang cho mình.

Cuộc sống ngoại hôn của đương sự.

Tai nạn bên ngoài gây cho mình, bệnh tật mắc phải.

Cái chết, cách chết của mình, tình trạng lúc chết, cụ thể là nguyên nhân chết, phương cách chết, chết lúc xa nhà hay trở về quê…

Trực chiếu vào Mệnh, cung Di rất quan trọng vì gây được ảnh hưởng trực tiếp và mật thiết trên tính tình, tác phong của con người. Ba cung Phúc, Phu Thê và Mệnh đều liên lạc nhau mật thiết và ban Di, thì sự quan trọng của cung này càng tăng. Con người lúc bấy giờ hòa mình vào xã hội bên ngoài và tìm hạnh phúc ở đó: đây là trường hợp của Việt kiều hải ngoại, những người ly hương lập nghiệp, xem quê người như quê hương của mình.

Nói 1 cách khác, vì vị trí chính chiếu vào Mệnh, cung Di hầu như không khác gì cung Mệnh: đó là con người ở ngoài đời, còn Mệnh là con trong nội tâm.

Cung Tài Bạch

Cung Tài chỉ các khía cạnh sau:

– Tiền bạc của mình hay của gia đình mình.

– Các thủ đắc tiền bạc (thừa hưởng, tự tạo, người ngoài giúp đỡ, trộm cướp…)

– Mức độ giàu nghèo.

– Khả năng bảo toàn tài sản, sự hên xui về tiền bạc.

– Sinh kế, nghề nghiệp của mình qua khía cạnh của sinh kế liên quan đến tiền bạc.

– Thời gian phát tài, hao tài, thời kỳ hưởng thụ.

– Cách sử dụng tiền bạc (bỏn xẻn, vị tha, cờ bạc).

– Những người có liên hệ với mình về tiền bạc (gái, cổ đông, trộm, cướp, họ hàng).

– Tư cách con người trước đồng tiền (lòng tham, hà tiện, bố thí, khắt khe với gia đình, rộng rãi với người ngoài, dại gái…)

Tiền bạc tượng trưng cho hạnh phúc vật chất, do đó, cung Tài có ảnh hưởng rất quyết định đối với vận mệnh, tính tình nghề nghiệp con người và của con cái. Cung Phúc, vốn xung chiếu vào cung Tài, có nghĩa người nào có phúc mới được hưởng di sản hay được hưởng của do mình tạo nên. Cung Quan chiếu vào cung Tài, vì tiền bạc có thể đắc từ nghề nghiệp hay khả năng chuyên môn. Ngoài ra, giáp tài là Tử và Tật. Cung Tài tốt cho con về vật chất – trường hợp cha để di sản cho con. Mặt khác, trong tương quan với Tật, cung Tài bao giờ cũng đi liền với tai họa, bệnh tật khả hữu, hay sức khỏe tốt do tiền bạc có thể tạo cho mình. Vì các ảnh hưởng đó cho nên các cung chiếu và giáp Tài rất quan trọng. Các sao chủ về tiền tài cũng cần lưu ý.

Cung Quan Lộc

Cung Quan chỉ các khía cạnh sau:

– Công danh, sự nghiệp nói chung.

– Nghề nghiệp (loại nghề, các nghề liên tiếp trong đời).

– Khả năng chuyên môn (năng khiếu).

– Khoa bảng, quyền hành, thế lực từ sự nghiệp mà ra.

– Triển vọng của nghề nghiệp (sự đắc thời hay thất bại).

– Người giúp việc trong sự nghiệp.

– Tư cách ước vọng của mỗi người về nghề nghiệp.

– Thời kỳ thịnh suy, những may rủi trong nghề nghiệp.

– Tiền bạc từ quan trường mà có.

Rất quan trọng đối với phái nam, cung Quan kém quan trọng hơn đối với phái nữ, trừ phi phái nữ cũng có nghề nghiệp riêng. Trong xã hội hiện tại, phái nữ, vì gánh vác nhiều chứ nghiệp, nên cung Quan đối với họ phải được xem là cung cường như đối với phái nam.

Đối diện với cung Quan, cung Phu Thê cũng có thể nói lên 1 nghề nghiệp thứ hai, của vợ hay chồng. Cũng như các cung khác, cung Quan phải được khảo sát trong bối cảnh của Mệnh, Thân, Phúc, Tài mới xác định được kết luận sau cùng. Mặt khác, giáp cung Quan là cung Nô và cung Điền, trong đó cái hay cái dở đều có ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Ngoài ra, đối với người có hai đời vợ, chồng, cung Quan tượng trưng cho đời vợ hay đời chồng thứ hai.

Lược trích cuốn “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.