Đại hạn thay đổi cát hung luận

Đại hạn thay đổi cát hung luận

Tử Vi không phải chỉ nhìn Mệnh Tài Quan mà chính Đại Hạn vận hành trong lá số là gốc của việc phân biệt họa phúc, tất cả 12 cung không một cung nào thừa. Xưa nay người ta thường có câu nhìn Mệnh xem Tử Vi, nhìn Hạn xem Tử Bình. Môn Tử Bình với việc luận đoán đi liền với từng hạn trải qua. Mỗi hai chữ Can Chi trong Đại Hạn mới biến hóa thay đổi toàn bộ lực lượng ngũ hành và xung hợp của bốn trụ, quan trọng là việc chuyển tới đại vận mới có thể hoạch phát tài danh chỉ trong một hạn, nếu hàn vận đi ngược hướng khác lại lụn bại. Tử Vi cũng như vậy, nhưng lấy Mệnh làm tiền đề khái quát cuộc đời, rồi cũng dùng tính chất tại Mệnh mà xem phối hợp với hạn, hay bản chất môi trường thích hợp của Đại Hạn mà đưa ra luận đoán cho từng hạn gặp. Khó có thể nói việc môn nào xem dễ hơn. Tử Bình dùng ngũ hành luận cát hung, Tử Vi dùng tinh đẩu cũng thực chất là dòng khí của Can Chi của bốn trụ nhưng chi tiết hơn vì đã chuyển thành tên sao với tính chất đặc trưng nhằm luận cát hung. Tử vi nhìn chung mọi thứ biểu hiện trên lá số tử vi có sự chi tiết hơn. Tử Bình thì cô đọng ngũ hành nhưng phân tích rộng ra thuộc tính của sự tương tác ngũ hành này cũng đưa ra các tính cách sâu tương tự như Tử Vi. Xem Tử Vi có câu ” Mệnh hảo bất như Thân hảo, Thân hảo bất như Hạn hảo”. Mệnh có tốt hay xấu không chết yểu là tốt. Thân có tốt hay xấu thân thể không bị giết, mất, làm thân trâu ngựa là tốt. Hạn mới chính là thứ quan trọng nhất của lá số. Chẳng qua nhìn Mệnh cũng chỉ là đại hạn đầu tiên của lá số, khi con người bắt đầu nhận thức ra Tài Bạch và Quan Lộc. Cũng như lớn lên sang hạn thứ ba ta nhận thức được Phúc Đức và chuyện Phu Thê. Cái hình thành nhân cách ở tại cung Mệnh, vì vậy xét hạn phải nhìn sang mệnh, hợp với Chính Tinh thủ Mệnh thì tốt đẹp. Nếu không nhìn tại bản cung và tam hợp cung hạn tạo thành cách cục tốt thì không cần nhìn tới Mệnh cũng luận là hạn tốt.

Môi trường tốt khi cá tính xấu chưa gây ra họa vì chưa có điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên môi trường xấu khi cá tính tốt hay nguy hơn là cả cá tính cũng xấu sẽ chịu tác động gây ra họa lớn. Môi trường như là Đại hạn, cá tính như cung Mệnh. Vì vậy, khi nhìn lá số Tử Vi và tất cả các sách vở đều ghi rõ Tinh Hệ Tử Vi cư Ngọ là thượng cách, đệ nhất trong các cách cục. Sở dĩ vì có cách Nhật Xuất Phù Tang, Nguyệt Lãng Thiên Môn, Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Vũ Tướng Dần Thân, Liêm Phủ Thìn Tuất. Và quan trọng hơn là lý tưởng của Tử Vi được ủng hộ mức cao nhất, ngồi tại Ngọ tức Đế Tọa Ly Cung. Nhìn cấu trúc Tinh Hệ cho thấy sự gian tà, sát tính của nhóm Sát Phá Tham tất cả đều ở ngôi hãm. Sự chống đối, bất mãn, làm phản của Cự Môn bị hãm lực yếu. Đây là cách lý tưởng của Tử Vi là cải tạo xã hội, được lòng nhân do phá trừ được tính Sát, cũng là cách có Sát khí thấp nên hưởng sự an toàn. Mệnh an tại bất kỳ vị trí nào trong lá số này đều không xấu trừ ở phe phản đối là Cự Môn và Sát Phá. Tuy nhiên, đại hạn tới cung hạn Sát Phá Tham vẫn nguy hiểm như thường, tốt là những khó khăn có thể vượt qua, những cản trở của lý tưởng Tử Vi, xấu là không thể vượt qua, đồng nghĩa với việc thất bại ở tư tưởng, nặng hơn là chết. Vì vậy lá số Tử Vi tốt là không được có cung Hạn quá nặng, tụ hội toàn cách cục xấu dẫn tới khó qua được đại hạn ấy mà nên chia đều Sát Tinh hợp và bất hợp tại các tổ hợp khác nhau. Nhìn chung, cung Đại Hạn có giá trị như sự việc hiện tại xảy ra, Mệnh tốt gặp Đại Hạn tốt mới thành công lớn, quan trọng còn các sao tăng giá trị cho cung số.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.