TỬ VI NHƯ LÀ CON MA, BƯỚC CHÂN VÀO RỒI LẠC LỐI KHÓ RA

Có một vấn đề đó là trước khi học tử vi thì người ta đi xem thấy đúng tầm 60-70%, sau khi học tử vi một thời gian xong thì cảm thấy lá số của họ % đúng tăng dần, tới 1 ngưỡng nào đó thì gần như đúng 100%. tại sao lại như vậy? hay tử vi là thần thánh?

Khi tâm con người khởi lên 1 ý nghĩ (duyên khởi), ý nghĩ ấy có thể là tích cực hoặc tiêu cực, lập tức ý nghĩ ấy sẽ tạo ra một tâm cảnh (giả tưởng) tương ứng với những gì họ nghĩ, tâm cảnh này tạo ra các hạt giống gieo sâu vào tiềm thức (A Lại Da thức). Nhưng không phải nghĩ một lần mà suy nghĩ trong vô số lần (trùng trùng duyên khởi), bởi vì việc học tử vi sẽ khiến tâm họ vướng bận vào lá số, luôn nghĩ đến lá số của chính mình, bao gồm cả suy ngĩ chủ động và bị động. Cho nên cảnh tượng tốt xấu sẽ in sâu vào tiềm thức họ.

Cảnh tượng này trong hằn sâu tâm thức sẽ phát ra một trường sóng có thể là nặng đục hoặc thanh trong. Khi đó tâm thức giống như 1 chiếc đài dò sóng và bắt sóng ở xung quanh nó. Khi tìm được trường sóng thích hơp với tâm thức của nó thì lập tức tâm cảnh ấy hiện ra bên ngoài. Đây là nghĩ như thế nào thì sẽ được gần y chang như thế. Như tâm người hay nghĩ đến một vấn đề xấu thì cái xấu ấy ở xung quanh sẽ vây quanh họ, đó là ứng hợp tâm thức và thế giới xung quanh. Dễ hiểu người tiêu cực lại hay gặp xui xẻo là thế.

Ví dụ 1 người học tử vi thấy lá số mệnh có Không kiếp thì họ luôn nghĩ về Không Kiếp như là một sát tinh gây ra tai nạn, phá sản, chia ly, khổ tình cảm… (dù thực tế Không Kiếp có thể không như vậy). Vô tình cái tốt và cả cái xấu in sâu vào tâm thức, hiện lên những tâm tưởng hiện tại lặp đi lặp lại (trùng trùng duyên khởi). Như thế ý nghĩ ấy đang phát ra các trường sóng và kéo theo trường sóng phù hợp xung quanh ở cảnh hiện tại. cho nên hiện tại họ thấy rất đúng!

Và gieo rất nhiều những hạt giống vào tâm thức (trùng trùng duyên khởi), như họ nhắc đi nhắc lại một hạn vào 2020 với có mặt của Không Kiếp. Những hạt giống này rất nhiều và có cùng đặc tính, như ném nhiều hạt lúa xuống đất thì trong nhiều hạt ấy cũng sẽ có hạt nảy mầm. Và những hạt giống ấy sẽ nảy mầm ở tương lai vào năm 2020 khi có đủ các điều kiện thích hợp. Đó là môi trường, hoàn cảnh, sự tương tác. Khi đó người học Tử vi sẽ nhận ra hạn đúng 100%( duyên diệt).

Tâm người là thứ vô hình nhưng có một sức mạnh vô lượng, cho nên Phât giáo chẳng nói gì ngoài Tâm, Phật giáo ra đời không phải để giải thích thế giới mà để đi sâu vào nội tâm, tìm thấy bổn tâm thanh tịnh bất sinh bất diệt.

Vì vậy tôi khuyên bạn nào đang học Tử Vi để tránh rơi vào đường tà ma đạo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời thì nên giữ thái độ trung lập (bất sinh bất diệt). Điều mà tôi cố gắng truyền tải đến các học viên của tôi. Học Thuật Số phải gắn liền với học Đạo để không rơi vào tà kiến ma đạo.

Hãy nghĩ là mình làm chủ lá số Tử Vi, không phải lá số Tử Vi làm chủ mình.

Kim Ca

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.