Học quán Sơn Chu

Rate this post

Thứ tự hào từ

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

5 11 17 23 29 35 41 47 53 59

4 10 16 22 28 36 40 46 52 58

3 9 15 21 27 35 39 45 51 57

2 8 14 20 26 34 38 44 50 56

1 7 13 19 25 33 37 43 49 55

——————————————————————————————-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thay số bằng chữ: 10 chữ cái đầu của Thiên can:

K A T Đ Q K A T Đ Q

M G C B N M G C B N

Đ Q K A T Đ Q K A T

B N M G C B N M G C

A T Đ Q K A T Đ Q K

G C B N M G C B N M

————————————————————————————

  G A B Đ M K C T N Q

 

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời