THỬ BÀN TƯỚNG MẠO QUA TỬ VI (ST- KHHB)

Sơn Phương

Theo dõi giai phm KHHB t s đu tin đến nay tôi cm thy hng thú vô cùng, vì không nhng tôi đã được hc hi được nhiu điu mi l, nht là v khoa T vi mà li còn tìm ra được phương thc cho riêng mình đ trau di tích cc v T vi. Vì vây, đ gián tiếp bày tcm tình ca tôi đi vi giai phm KHHB, tôi mo mun đem hết kh năng gii hn ca mình đ trình bày vi quý bn mt ít điu tôi đã hc hi và ghi nh được, vi hy vng nhng bài ca tôi được đăng và giúp ích được phn nào cho các bn chưa có vn liếng gì v T vi. Tôi cũng xin các bc đàn anh trong KHHB khoan dung cho s liu lĩnh ca tôi khi xin đăng bài này.

S dĩ bài đu tiên ca tôi bàn v tướng mo vì mt lý do gin d : Hi tôi mi lp gia đình tôi có đi coi mt thy T vi  Sài gòn. Khi đoán đến cung Thê ca tôi, thy đó t hình dáng ca v tôi đúng y như thy ta thy v tôi trước mt (l dĩ nhiên hôm đó tôi đi mt mình). Vì vy tôi ly làm thích thú quá và t đó hết sc lưu tâm vn đ tướng mo qua Tvi. Bây gi xin quý v đc qua nhng điu tôi ghi chú và chiêm nghim được. Đương nhiên nhng điu này rt sơ đng và không chính xác hoàn toàn được vì ai đã hc T vi đu hiu rng khoa hc này rt linh đng và uyn chuyn.

T Vi cư Tý.

Tôi cần nói một điểm chung với các bạn mới học Tử vi (vì những bạn đã khá đương nhiên phải biết) là theo cách bố cục của các chính tinh thì khi Tử Vi cư Tý bao giờ cũng độc thủ, nghĩa là không có chính tinh khác nào đồng cung, cho nên khi thấy Phá Quân, Tử Vi cư Tý chẳng hạn là hiểu ngay an sao sai, vì Tử Vi, Phá Quân chỉ đồng cung ở Sửu hoặc Mùi. Đối với các cung khác dưới đây cũng phải theo định lệ tương tự, bây giờ tôi xin nói đến tướng mạo.

Người nào có Tử Vi cư Tý người tầm thước, không mập, nước da không trắng và cũng không hồng hào mặc dù có câu : « Tử Vi mặt đỏ lưng dầy ».

Trừ phi có Thiên Khôi, Hồng, Đào, Xương, Khúc thì người đó mới cao lên hơn một chút và nước da khá trắng trẻo, nhưng vẫn khó hồng hào chứ chưa nói là đỏ được. Tử Vi ở cung Tý tuy không hãm địa (vì theo các sách thì không có trường hợp hãm địa với Tử Vi mà chỉ có bình hoà) nhưng Thổ cư Thuỷ thì không thể nào phát triển đúng khả năng, đặc tính. Còn như trường hợp mạng mình khắc Tử Vi (ví dụ mạng Thuỷ) thì tướng mạo khách hẳn vì lúc đó mình sẽ chịu ảnh hưởng của sao xung chiếu (là Tham Lang thuộc Thuỷ – Tôi không cho là Mộc như một vài sách có nêu ra) và sẽ hơi cao dù không có Khôi và trắng trẻo dù không có Hồng, Đào…

T Vi cư Su

Nói đến đây tôi chợt nhớ chưa nói với quý bạn là tôi không nêu miếu, vượng vì tôi nêu ra cả 12 cung để các bạn khỏi phải cân nhắc ngũ hành của sao với cung, tuy vậy khi nào thấy cần tôi cũng bàn sơ qua.

Tử Vi cư Sửu bao giờ cũng đồng cung với Phá Quân, nếu hợp với mạng (Thổ, Kim hoặc Hoả) thì tạm cho là ứng với lưng dầy nhưng mặt vẫn chưa thể hồng hào và vẫn thấp. Tuy vậy chưa thể mập nhiều vì Phá Quân thuộc Thuỷ đã làm hao mòn chất Thổ của Tử Vi mặc dù Tử Vi ở Sửu là Thổ cũng đã gặp môi trường thuận lợi để phát triển khả năng, đặc tính. Trường hợp gặp mạng Thuỷ hoặc Mộc thì Phá Quân sẽ ảnh hưởng mạnh tới mạng, nhất là có thêm Thiên Tướng xung chiếu (theo cách bố cục đương nhiên) cũng thuộc Thuỷ lại càng làm cho người đó có tầm vóc cao hơn nhiều, nhưng cũng không thể gọi là cao lắm được vì dù sao Phá Quân cũng vẫn phải « kiêng nể » Tử Vi một tí. Tuy nhiên nếu có thêm Thiên Khôi, Tướng, Ấn, Hoá Quyền thì Tử Vi hết có uy nữa và người đó có thể cao được.

T Vi cư Dn

Khi Tử Vi cư Dần bao giờ cũng có Thiên Phủ đồng cung. Đối với người mạng Thổ hay Hoả thì 2 sao Tử Phủ hoàn toàn ảnh hưởng tới tướng mạo, tức là người đó hơi thấp, người thanh tú vì tuy Tử Phủ đắc cách ở Dần, Thân nhưng vì cũng Dần thuộc Mộc nên vẫn có sự trở ngại cho Thổ, do đó không thể mập được, nhất là lại có Thất Sát ở cung Thân xung chiếu làm cho gầy ốm bớt đi. Nhưng dù sao cũng được dáng bộ chững chạc, quý phái, vẻ mặt phúc hậu, đầy đặn dù cho người không mập, nước da không trắng mấy trừ phi có Đào, Hồng, Quang, Phúc thì đỡ hơn. Đối với người mệnh Kim, tuy cũng chịu ảnh hưởng mạnh của Tử Phủ (vì Thổ sinh Kim) nhưng đồng thời hợp với Thất Sát khá nhiều cho nên lại càng không thể mập và trắng được. Riêng đối với người mạng Mộc thì lại phải tìm các trung tinh tại mạng xem sao nào hợp để giải đoán tướng mạo vì Tử Phủ thuộc Thổ không hợp với Mộc và chính sao Thất Sát cũng khắc với mạng Mộc (còn Liêm Tướng ở Ngọ và Vũ Khúc ở Tuất tam hợp chiếu không gây ảnh hướng gì về phương diện tướng mạo theo kinh nghiệm của riêng tôi). Trường hợp này thí dụ mạng có Địa Kiếp, Kiếp Sát, Đà la, Hoả Linh thì thực gầy đét như con cá mắm và mất hết phúc hậu, quý phái. Bởi vậy thấy Tử Phủ Dần, Thân đừng mừng vội.

T Vi cư Mão

Tử Vi cư Mão bao giờ cũng có Tham Lang đồng cung, riêng trong trường hợp này tôi nghiệm thấy có thể hoàn toàn dùng câu : « Tử Vi mặt đỏ lưng dầy » được miễn là hợp mạng và đừng có nhiều trung tinh và bàng tinh khác chế hoá đi nhiều. Tôi đã được xem lá số nhiều người có Tử Tham thì thấy hầu hết là lùn và mập, mặt lại đỏ như người uống rượu nhưng nếu khắc mệnh thì không đúng, vì người mạng Thuỷ hoặc Mộc chẳng hạn thì Tham Lang sẽ ảnh hưởng nhiều và bớt lùn đi và mặt lại không đỏ mấy. Sở dĩ không cao được nhiều mặc dù có Tham Lang vì cung Mão thuộc Mộc được Tham Lang nuôi dưỡng nên sao này yếu đi rồi không còn gây ảnh hưởng mạnh cho mạng Mộc hoặc Thuỷ nữa.

Trong trường hợp Tử Vi cư Mão quý bạn không cần chú ý tới ảnh hưởng của cung xung chiếu vì cung này Vô chính diệu làm gì có chính tinh để gây ảnh hưởng. Và lại có mạng nào mà không hợp với cả 2 sao Tử Tham, thí dụ mạng Hoả tuy không hợp với Tham Lang nhưng lại hợp với Tử Vi …

Ngoài ra, tôi còn nghiệm thấy dù có Khôi, Việt chăng nữa Tử Tham vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ vấn đề lùn, mập và dù có Đào, Hồng, Xương, Khúc vẫn bị mặt đỏ như thường, trừ phi sinh ban đêm có khi không ứng nghiệm.

T Vi cư Thìn.

Bao giờ cũng có Thiên Tướng đồng cung, nói chung gặp Tử Tướng ở Thìn bao giờ cũng có chiều cao một chút dù gặp mạng nào, vì Tử Vi ở La Võng (Thìn, Tuất) bị câu thúc không phát huy được đặc tính của mình mặc dù Thiên Tướng cũng bị vướng víu vì lưới nhưng không đến nỗi « khổ sở » quá, cho nên Thiên Tướng chủ về cao gầy được ảnh hưởng nhiều hơn, nhất là được Phá Quân xung chiếu hỗ trợ thêm vì Phá Quân thuộc Thuỷ. Tuy vậy cũng nên lưu ý một điểm là nếu Tuần, Triệt án ngữ tại mạng thì Tử vi lẫn Thiên Tướng đều bị mất ảnh hưởng và lúc đó Phá Quân « làm chủ tình hình » và mình sẽ đoán tướng mạo theo Phá Quân cư Tuất, nghĩa là người cao và to con. Còn trường hợp gặp Thiên Hình (tượng trưng cho con dao) thì lưới trời được cắt đứt, lúc đó Tử vi có thể vùng vẫy được và người sẽ lùn bớt đi nếu mạng Thổ hoặc Kim. Còn vẻ mặt nói chung thì có vẻ kiêu kì, còn đẹp hay xấu tuỳ vào sao phụ.

T Vi cư T.

Ở cung này có cách Tử Sát đồng cung, đối cung có Thiên Phủ. Trong trường hợp này, chưa bao giờ tôi thấy có người nào mập lùn và nước da trắng, dù cho ngũ hành hợp (như Thổ hoặc Kim), mặc dầu có người nói rằng Thất Sát là Kim cư cung Tị là Hoả bị khắc nên không có ảnh hưởng, nhưng Tử Vi là Thổ ở cung Hoả bị nung cháy rồi thì khối lượng đâu còn nở nang mà phải rút bớt đi, còn sao Thiên Phủ xung chiếu là Thổ bị cung Hợi là Thuỷ làm tan rã đất rồi còn gì mà ảnh hưởng mạnh. Vì vậy người nào Tử Sát ở cung Tị thường thường gầy (trừ phi có thêm trung tinh Quan, Phúc hoặc Hoá quyền thì còn đầy đặn một chút) và da ngăm ngăm, vẻ mặt nghiêm trang như quan toà. Phụ nữ không nên có cách này vì như thế bớt vẻ nữ nhi đi nhiều, nhưng nếu kén vợ thì quý, bận nên lựa chọn người Tử Sát (vì người đó vừa đoan trang, vừa khá giỏi vì « Tử Sát đông lâm Tị Hợi nhất triều phú quý song toàn » mặc dầu phải chịu vợ kém nhan sắc kiều diễm. Tuy vậy nếu có Long, Phượng, Tả, Hữu, Thai, Toạ, Quang, Quý hội chiếu thì trông cũng được lắm.

T Vi cư Ng

Cũng như ở Tý, Tử Vi không có chính tinh nào đồng cung ở Ngọ, nhưng về tướng mạo lại khác nhau vì Tử Vi cư Ngọ là đắc vị nhất, chưa bàn tới công danh tính tình. Người mạng Thổ, Kim thì trông bệ vệ, bảnh bảo nhất và cũng cao lớn để để cho xứng với Tử Phủ Vũ Tướng với Tử Vi cư Ngọ. Vẻ mặt nhất định là vừa uy nghi, vừa đẹp một cách quý phái nước da cũng không đen hoặc hồng mà lại trắng. Nếu là phụ nữ thì đúng là mệnh phụ rồi.

Nếu không may gặp người mạng Thuỷ hoặc Mộc, thì mất biết bao cách hay (đây tôi chỉ đề cập tới tướng mạo) vì lúc đó Tử Vi chẳng có tí gì ảnh hưởng tới mạng mà chính sao Tham Lang cư Tý xung chiếu chi phối hoàn toàn, mà Tham Lang cư Tý tuy đẹp đẽ, duyên dáng nhưng tham vọng, dâm đãng nên vẻ mặt, hình dáng kém quý phái, đoan trang đi nhiều. Tuy vậy, nếu may cung mạng có nhiều sao Kim thì đỡ lắm vì lúc đó Tử Vi sinh các sao Kim rồi các sao sinh mạng Thuỷ (mạng Mộc thì coi như hỏng) do đó lại ăn được sao Tử vi mặc dù vẫn không hoàn toàn. Ngoài ra, tuổi Giáp, Đinh, Kỷ cũng dễ được hình dánh như vậy vì khi đã được hưởng về công danh, sự nghiệp, không lẽ lại bị mất tướng mạo tốt đẹp hay sao.

T Vi cư Mùi

Bao giờ cũng có Phá Quân đồng cung và Thiên Tướng xung chiếu giống như cư Sửu. Vì cũng Mùi và Sửu đều thuộc Thổ cho nên quý bạn có thể tạm đoán trường hợp này như trường hợp Tử Vi cư Sửu. Tôi chưa nghiệm thấy được điều khác biệt, nếu quý bạn thấy khác, chẳng qua vì các sao phụ chi phối mà thôi.

T Vi cư Thân

Cũng như cư Dần, nghĩa là Tử Vi đồng cung với Thiên Phủ và có Thất Sát cư Dần xung chiếu. Tử Phủ cư Thân kém hơn Tử Phủ cư Dần vì hai sao thuộc Thổ sinh cung Kim (sinh xuất) nên kém ảnh hưởng trong khi cư Dần thuộc Mộc không hợp nhưng không mất khả năng vì Thổ khắc Mộc chỉ bị cản trở chút đỉnh (nhưng đó là nói về công danh). Do đó người mạng Thổ, Kim trong trường hợp cư Thân không có dáng quý phái và phúc hậu như cư Dần tuy hình dáng cao thấp vẫn giống nhau và nước da vẫn không trắng lắm, thường thường được hàm răng đều (kể cả hai trường hợp).

T Vi cư Du

Bao giờ cũng có Tham Lang đồng cung, cũng như trường hợp Tử Vi cư Mão. Nhưng có điều khác biệt là Tử Vi ở Dậu bị sinh xuất, trong khi Tham Lang thuộc Thuỷ được cung sinh nên Tham Lang có uy thế mạnh hơn. Do đó gặp người hợp với mạng Tử Vi cũng không được mập lắm và cũng không lùn lắm, mặt cũng bớt hồng hào mà trái lại phải cao hơn Tử Tham ở Mão vì Tham Lang có bản chất khá cao (trừ khi Tham Lang cư Tí Ngọ). Còn mạng Thuỷ hoặc Mộc thì đương nhiên hết ảnh hưởng của Tử vì và lúc đó người phải dong dỏng cao, thon, nước da trắng nhưng vẻ mặt đa tình, nhất là nếu có thêm Đào Hoa, Thiên Hỉ. Tôi không bao giờ ưa phụ nữ có Tử Tham (dù cư Mão hay Dậu) có Đào Hoa, Thiên Hỉ vì đương nhiên lẳng lơ, bất chính, lộ ra vẻ mặt.

T Vi cư Tut

Đoán giống như cư Thìn vì hai cung đều thuộc thổ và vướng vào lưới trời (một bên là Thiên la, một bên là Địa võng). Rất có thể có sự khác biệt phần nào về tướng dạng, nhưng tôi chưa tìm ra được.

T Vi cư Hi

Không thể nào đoán giống như cư Tỵ, vì cư Tỵ là được sinh nhập trong khi cư Hợi (Thuỷ) bị khắc chế, còn Thất Sát Kim lại sinh cung Hợi làm Thuỷ vượng thêm và khắc Tử Vi mạnh hơn. Do đó người nào có mạng Tử Sát cư Hợi cũng gầy và mặt hơi đen, u buồn hơn Tử Sát cư Tị, nhất là người mạng Thuỷ và Kim. Mạng Thổ và Hoả còn đỡ hơn. Và chính vợ tôi có Tử Sát (theo cung Thê của tôi) nên ông thầy nói trên đã đoán như vậy khiến tôi phục quá và nhớ mãi, nhất là vợ tôi mạng thuộc Thuỷ lại càng đúng nữa.

Tôi xin tạm ngưng bài tướng mạo tại đây và nếu được KHHB chiếu cố, tôi sẽ tiếp tục bàn tới các chính tinh khác theo phương thức trên đây. Đáng lẽ tôi phải bàn thêm trung tinh nữa, nhưng thế bài sẽ quá dài mà khuôn khổ giai phẩm không cho phép, mong quý bạn thông cảm. Do đó mỗi khi quý bạn muốn quyết đoán tướng mạo của ai, xin quý bạn hãy phối hợp thêm các sao phụ cho chính xác.

KHHB 73 D1 (Ngày 18/4/1973)

TÌM HIỂU TƯỚNG MẠO QUA TỬ VI

  • Những vị có Liêm Trinh tại mạng, tướng mạo như thế nào?

Sơn Phương

Trong bài trước tôi đã có dịp trình bầy cùng quý độc giả sao Tử vi qua 12 cung để tìm hiểu về tướng mạo, nay xin bàn lần lượt các chính tinh khác thuộc nhóm sao Tử vi, rồi mới tới sao Thiên Phủ để cho khỏi lộn xộn. Và trước khi thảo luận tiếp tôi cần nêu ra một điểm mà tôi đã quên không đề cập tới trong bài trước để tránh mọi sự lầm lẫn đối với những bạn mới biết tử vi: khi tôi nói Tử vi cư Tý, Sửu…tức là phải hiểu rằng Mệnh đóng tại cung đó, chứ không phải cung nào khác, kể cả cung có “Thân”, vì Mệnh mới là vai trò chính. Nhiều người coi tử vi cứ cho rằng có thể xét “thân” để tìm ra hình dáng đích thực sau khi phối hợp với Mệnh. Kể ra cũng có phần hợp lý, nhưng dù sao lúc sinh ra đời tướng dạng con người được thể hiện ở cung mệnh, cho nên về sau (từ 30 tuổi trở đi) “Thân” chỉ làm thay đổi phần nào thể xác, hình dáng con người mà thôi, nghĩa là một người gầy có thể thành mập, trắng có thể thành đen, nhưng thấp không thể thành cao được, hoặc đã có nước da đen rồi thì khó trở nên trắng.

Vậy trong bài này tôi vẫn theo cách thức cũ, nghĩa là không cần nêu rõ là cung Mệnh để khỏi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thêm rườm rà. Sao tôi tiếp tục bàn tới là Liêm Trinh.

-Liêm Trinh cư Tý: khi sao này cư Tý bao giờ cũng có Thiên Tướng đồng cung, xung chiếu có Phá Quân (tọa thủ tại cung Ngọ) và hợp chiếu có Tử Phủ (cư Thân), Vũ Khúc (cư Thìn). Ở cung này Liêm trinh (Hỏa) không phát huy được năng lực vì bị thủy của cung kết hợp với thủy của Thiên Tướng lấn át hết, và do đó Thiên Tướng coi như ảnh hưởng mạnh tại cung này. Vì vậy nói chung người nào có Liêm Trinh cư Tý thường thường cao, vẻ mặt uy nghi, hơi dài, lông mày hơi xếch, thân hình không được mập mấy nhưng không gọi là gầy ốm được, nước da hơi ngăm ngăm. Đó là nói tổng quát, vì còn cần phối hợp với ngũ hành của mệnh cùng các sao phụ nữa. Thí dụ người mạng Hỏa, Thổ thì vẫn cố bám lấy Liêm Trinh cho nên không cao nhiều được mà còn gầy dài ra: người mạng Kim, Thủy, Mộc thì chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên Tướng với sự trợ lực của Phá Quân xung chiếu (tôi không nói tới các sao hợp chiếu vì ảnh hưởng không mạnh mẽ về tướng dạng) nên cao thêm và người đầy đặn hơn. Còn về sao phụ nếu có Đào Hồng chẳng hạn thì nước da vẫn có thể trắng trẻo được, nhất là đối với phụ nữ, và lại còn thêm chút “da thịt” nữa; nếu chẳng may có thêm Không Kiếp, Hỏa Linh thì khó lòng trắng được, mà lại còn gầy bớt đi nhiều. Còn trường hợp có Khôi Việt thì thực là con người “có tướng” lắm, lại còn đẹp trai nữa; đối với phụ nữ cũng khá kiều diễm nhưng không hợp bằng phía nam…

-Liêm Trinh cư Sửu: Nếu Liêm Trinh cư tại cung này bao giờ cũng có Thất Sát đồng cung, xung chiếu có Thiên Phủ (cư Mùi) hợp chiếu có Tử Tham (Dậu), Vũ Phá (Tỵ) (tôi vẫn nêu ra các sao hợp chiếu mà không bàn tới mục đích để quý bạn nhớ rõ cách cục cố định của các chính tinh qua 12 cung). Ở cung nầy tuy không bị khắc nhưng Liêm Trinh cũng vẫn bị yếu, vì Hỏa sinh cung Thổ là sinh xuất, trong khi Thất Sát là Kim lại được cung (Thổ) sinh và sao Thiên Phủ (Thổ) nuôi dưỡng thêm, cho nên tuy bàn tới Liêm Trinh mà thực ra Thất Sát đóng vai trò chính. Do đó về hình dáng, người nào có Liêm Trinh cư Sửu thế nào cũng phải gầy, trừ phi có các sao phụ như Quan Phúc, Đào Hồng…đồng cung thì mới giảm bớt được phần nào, chứ nếu có Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, Kiếp Sát…thêm vào thì thực là “gầy đét như cá mắm”. Ngoài ra nước da cũng không trắng, có thể nói là đen, và lại ít khi có nhan sắc, đối với phái nam tương đối đỡ xấu hơn, chỉ vì vẻ mặt lúc nào cũng u buồn (nhất là khi có thêm Tang Hổ, Khốc Hư…) như muốn khóc, có nhiều khi lại hay nhăn nhó. Trường hợp này người mạng Hỏa lại đỡ bị ảnh hưởng của Thất Sát, như thế là hay hơn về phương diện diện mạo (rất có thể kém hay về phương diện công danh, tài lộc chẳng hạn, nhưng đó là vấn đề khác) còn người mạng Kim hay Thủy thì nhất định là có vẻ mặt khó thương nổi.

-Liêm Trinh cư Dần: Trường này Liêm Trinh độc thủ tại cung Dần (tức là không có chính tinh nào khác đồng cung), xung chiếu có Tham Lang (cư Thân) hợp chiếu có Tử vi Thiên Tướng (cư Tuất) và Vũ Khúc, Thiên Phủ (cư Ngọ). Khi Liêm Trinh cư Dần tôi thấy câu phú tổng quát ứng nghiệm nhiều (miệng rộng cổ cao) vì lúc đó sao này một mình tung hoành, huống chi lại được cung (Mộc) sinh sao. Ngoài điểm miệng rộng, cổ cao, tôi cần thêm là tay chân, mặt cũng dài rõ rệt, giống như con cò hương vậy. Tôi chưa thấy ai có Liêm Trinh cư Dần lại lùn và mập (trừ phi sai giờ sanh là chuyện khác) dù có các sao phụ chế hóa đi chăng nữa, nhất là đối với người mạng Hỏa hoặc Thổ lại càng ứng nghiệm nhiều. Người mạng Thủy hoặc Kim tuy ít bị ảnh hưởng của Liêm Trinh nhưng lại chịu ảnh hưởng của Tham Lang cũng là sao có chiều cao cho nên cũng không khác được nhiều. Vì vậy ta không thể nào cho người có Liêm Trinh cư Dần lại đẹp đẽ về bề ngoài được, dù cho vẻ mặt cũng có khi duyên dáng, dễ coi, nhưng khi nhìn tới thân hình thì dù gái hay trai cũng lòng ngồng xấu xí, thiếu sự cân đối, nhất là con gái mà ứng về miệng rộng thì sợ các cụ chê là “tan hoang cửa nhà” mất. Do đó nếu chẳng may ở trường hợp Liêm Trinh cư Dần thì rất cần có nhiều sao phụ chủ về mập đồng cung hay xung chiếu cho giảm bớt chiều cao đi và cần tránh được những sao làm gầy thêm.

-Liêm Trinh cư Mão: Liêm Trinh trong trường hợp này phải đồng cung với Phá quân xung chiếu có Thiên Tướng (Dậu), hợp chiếu (Mùi), Tử vi Thất Sát (Hợi). Ở cung Mão (mộc) Liêm Trinh lại được tung hoành nữa, nhất là có Phá Quân (Thủy) dưỡng cung Mộc để cung này sinh Liêm Trinh mạnh mẽ thêm. Do đó, người nào có Liêm Trinh cư Mão thế nào cũng cao lớn lắm, có khi cũng khá mập (nhất là về già) nhưng dù sao vẫn không lấn át được chiều cao, thành ra trông vẫn là gầy.

Tuy thật là cao nhưng may nhờ có vai rộng và cũng không gầy lắm (lúc trẻ tuổi vẫn gầy) nên về hình dáng tổng quát vẫn có vẻ trội hơn Liêm Trinh cư Dần nhiều. Nhưng đối với phụ nữ không nên có Liêm Trinh cư Mão vì người Việt Nam mình, nhất là các cụ, ít ai ưa con gái cao lênh khênh. Chẳng thế mà các cụ có câu “dài lưng tốn vải, ăn co lại nằm” đấy sao. Còn đối với phái nam lại rất hay, vì nếu làm lớn trong xã hội trông người cao và to thật là bệ vệ, khỏi sợ ai chê (nhất lé nhì lùn)…” Ngoài ra, tôi còn xin nói thêm là phái nam trong trường hợp Liêm Trinh cư Mão thường có trán rất cao và khi già hay bị hói, đến nỗi trông từ đằng xa cũng đã nhận thấy cái trán rồi. Còn đối với phụ nữ điểm này tôi không bao giờ thấy ứng nghiệm, cũng là may cho họ. Về vẻ mặt nhan sắc, thì chỉ có phái nam được lợi vì tôi nghiệm thấy nhiều người rất bảnh trai, duyên dáng, nhưng đa tình lắm (lúc đó Liêm Trinh thật đúng là sao Đào hoa thứ hai).

  • Liêm Trinh cư Thìn: Nếu cư cung này phải có Thiên Phủ đồng cung xung chiếu có Thất Sát (Tuất), hợp chiếu có Vũ Tướng (Thân) Tử Vi (Tý). Ở cung Thìn là Thổ nên Liêm Trinh vừa sinh sao Thiên Phủ cho nên bị yếu hẳn đi và nhường chỗ cho Thiên Phủ phát huy năng lực của mình đến mức tối đa. Vì vậy đối với người mạng Thổ và Kim khó có thể cao và gầy ốm nhưng cũng không mập được nhiều vì dù sao Liêm Trinh cũng cản lại phần nào, hơn nữa gương mặt cũng vẫn thấy hơi dài hoặc cằm hơi nhọn một chút. Về nước da tương đối trắng hơn và nhan sắc, diện mạo cũng dễ coi hơn các trường hợp khác, nhưng không phải đẹp một cách lộng lẫy, duyên dáng mà đẹp một cách nghiêm trang và hơi kiêu kỳ. Đối với người mạng Thủy thì không được như vậy, vì chẳng hợp với Thiên Phủ mà cũng chẳng chịu ảnh hưởng của Liêm Trinh, thành ra sao Thất Sát xung chiếu tự nhiên đóng vai trò chính, do đó người này thường thường gầy gò, cũng hơi cao, nước da ngăm ngăm, vẻ mặt kém tươi tỉnh. Còn người mạng Hỏa và Mộc thì trung dung, nghĩa là ở giữa hai loại người kể trên, quý bạn cứ việc phối hợp mà đoán.

-Liêm Trinh cư Tỵ: Luôn luôn có Tham Lang đồng cung trong trường hợp này, xung chiếu không có chính tinh vì cung Hợi vô chính diệu, hợp chiếu có Vũ Sát (Dậu), Tử vi Phá quân (Sửu). Nếu nói riêng về Liêm Trinh ở cung này (hỏa) thì Liêm Trinh cũng tung hoành được, nhưng vì có Tham Lang là Thủy làm hỏa giảm bớt đi cho nên dáng người không cao được nhiều và cũng không gầy và dài theo đặc tính của Liêm Trinh vì Tham Lang làm cho mập ra và có chiều cao vừa phải, nhưng mập ra đây chỉ có nghĩa làm cho thân hình vạm vỡ chứ không bao giờ béo bệu dù cho có thêm các sao phụ chỉ về mập. Và ngược lại dù cho có gặp sao gầy ốm (như Đại tiểu hao, Kiếp sát, Hỏa Linh…) thân hình vẫn không bị coi là gầy, có khi trông lại thon đẹp hơn. Tuy nhiên, người mạng Thủy thường đẫy đà hơn người mạng Hỏa và các người mạng khác thì trung bình, còn về chiều cao thì bất cứ mạng nào cũng chỉ tầm thước thôi vì cả hai sao Liêm Tham đều không cao lắm, và cung xung chiếu lại không có chính tinh nào để chế hóa hoặc ảnh hưởng thêm cho các mạng thuộc ngũ hành khác. Do đó, tôi đã nghiệm thấy nhiều người trong trường hợp này có thân hình rất vừa, nếu tập thể thao thêm lại còn đẹp hơn, nhưng đương nhiên vẻ đẹp này không có tính cách nho nhã (vì thường phải hoạt động nhiều bằng tay chân dù thuộc hạng trí thức) mà cũng chưa phải có vẻ lực sĩ. Đó là nói về phái nam, còn phụ nữ nếu có Liêm Trinh tại Tỵ cũng rất hợp về phương diện hình dáng (tôi không nói đến khía cạnh khác có thể coi là hơi bất lợi), thân hình dễ cân đối và nở nang, đầy đặn.

-Liêm Trinh cư Ngọ: về cách bố cục của chính tinh cũng giống như trường hợp cư Tý, nghĩa là có Thiên Tướng đồng cung, xung chiếu có Phá quân, hợp chiếu có Tử Phủ (Dần), Vũ Khúc (Tuất). Tuy các sao chính bố cục y hệt nhau nhưng hình dáng vẫn không thể giống nhau hoàn toàn được (vì thế không bao giờ ta có thể áp dụng một câu phú về một chính tinh để luận hình dáng cho đúng được)

Ở cung Ngọ Liêm Trinh lấn áp được Thiên Tướng vì cung Ngọ thuộc Hỏa nên hợp với Liêm Trinh mà kỵ Thiên Tướng, và do đó Phá quân ở ngoài cũng không trợ lực được cho Thiên Tướng để chế ngự Liêm Trinh. Vì vậy hình dáng bị Liêm Trinh chi phối nhiều nên gầy hơn, gương mặt cũng dài hơn, nhất là đối với người mạng Hỏa, Mộc, nhưng nước da không được trắng mấy, nếu có Không Kiếp đương nhiên là đen. Tuy vậy vẫn có thể khả ái được nhờ có chút ảnh hưởng của Thiên Tướng, nhất là khi có thêm Khôi Việt, Xương Khúc, Đào Hồng…

Liêm Trinh cư Mùi: Cách bố cục sao cũng như Liêm Trinh cư Sửu (để cho khỏi dài dòng từ cung này trở đi tôi chỉ nêu ra đơn sơ như vậy). Về cách phân tách sự khác nhau, quý bạn cứ theo như trường hợp Liêm Trinh cư Ngọ để suy luận; tôi chỉ nói thẳng về hình dáng để khỏi choán nhiều chỗ trong KHHB. Tuy nhiên riêng về trường hợp cư Mùi vì cung này cũng thuộc Thổ như cung Sửu nên cũng chẳng tìm ra được gì khác biệt, nếu có chẳng qua vì ảnh hưởng của các sao phụ. Do đó tôi tạm coi hình dáng của Liêm Trinh cư Mùi cùng một loại với Liêm Trinh cư Sửu. Rất có thể có những nhà tử vi giỏi đã tìm ra được những dị biệt, nhưng đó lại là vấn đề khác.

-Liêm Trinh cư Thân: Cũng như Liêm Trinh cư Dần về cách bố cục các chính tinh. Ở cung này tương đối hình dáng không cao lòng ngòng, chân tay và mặt cũng không dài như Liêm Trinh cư Dần vì Tham Lang đã “cướp ngôi” Liêm Trinh rồi. Tuy nhiên, phải người mạng Kim, Thủy mới đỡ, chớ còn những người mạng khác vẫn bị ảnh hưởng sao Liêm Trinh nhiều. Phụ nữ ở trường hợp này tương đối còn khá hơn trường hợp cư Dần, thân hình có thể đầy đặn được một chút.

-Liêm Trinh cư Dậu: Vị trí của các chính tinh cũng y hệt Liêm Trinh cư Mão. Tuy hai cung Mão Dậu thuộc ngũ hành khác nhau nhưng về hình dáng vẫn khá giống nhau, nghĩa là vẫn cao lớn, vai rộng, trán cao (và nói về già). Chỉ có điểm là nước da sáng và mịn hơn trường hợp cư Mão.

-Liêm Trinh cư Tuất: Quý bạn có thể tạm coi như giống trường hợp cư Thìn vì hai cung đều thuộc thổ. Đây tôi chỉ nói về hình dáng giống nhau chứ thực ra về các phương diện khác không thể giống nhau được.

-Liêm Trinh cư Hợi: Cũng giống như Liêm Trinh cư Tỵ về cách bố cục các chính tinh, nhưng hình dáng của người có Liêm Trinh cư Hợi vạm vỡ dễ dàng hơn và gương mặt cũng phúc hậu, đầy đặn hơn. Chỉ có giống nhau về tầm thước và nước da.

Bài hôm nay về chính tinh Liêm Trinh được chấm dứt nơi đây và nhân dịp này tôi cần nêu ra sớm một điều chung cho tất cả những bài thuộc về tướng mạo, hình dáng: quý bạn hẳn đều nhận thấy rằng giải đoán hình dáng tổng quát (như cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng…) còn dễ dàng chứ tìm hiểu về nhan sắc, vẻ đẹp của phái nam cũng như nữ rất khó khăn vì nhiều khi thấy nhiều yếu tố không thuận lợi cho sắc đẹp mà trên thực tế đương số vẫn bảnh trai hoặc mỹ miều, rất có thể chỉ vì một vài yếu tố khác trong tử vi đã chế hóa đi mà mình tìm không ra. Ngược lại cũng vậy, tôi đã từng thấy những lá số phụ nữ rất diễm lệ mà bề ngoài thực tế lại làm cho mọi người thất vọng. Tôi xin lấy một thí dụ đơn giản: Đồng Lương cư Dần hội Đào Hồng, Khôi Việt ai mà chẳng cho là đẹp, là trắng trẻo, duyên dáng, thân hình đầy đặn, nẩy nở, cân đối, nhưng trên thực tế đương số bị trán gồ, răng vổ và mắt hơi lé thì các yếu tố đẹp trên kia làm sao mà khen. Vẫn biết rằng một nhà tử vi giỏi phải tìm hết mọi khía cạnh để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết đoán về nhan sắc, nhưng điều đó mấy ai đã đạt được. Vì vậy về phương diện vẻ đẹp quý bạn cần phải thận trọng lắm, chứ đừng áp dụng một cách mù quáng những điều tôi đã nêu ra, những điều này chỉ nên coi là một ước lệ tương đối mà thôi.

Trong khoa tử vi, hầu hết các sao đều mang ý nghĩa chỉ tướng mạo, nhân dạng của con người. Thường thì cứ nhìn vào cung Mệnh Thân và Tật với các sao trong đó thì có thể nhìn ra hình dáng của con người đó, gầy béo cao thấp ra sao đều có thể biết.

Các sao ở cung Mệnh Thân và Tật là các sao chỉ tướng mạo và nhân dạng nói chung của một người, nhưng vẫn ở trạng thái tĩnh. Người ta còn phải kết hợp cung hạn (thường là tiểu hạn) để dự đoán hình tướng của một người trải qua các hạn (có người thời điểm này gầy, thời điểm kia béo), nhưng hình tướng nhân dạng chung vẫn không đổi mấy.

Sau đây là một số ý nghĩa về tướng mạo và nhân dạng một số sao thông dụng, chủ các bộ phận trên cơ thể. Kết hợp các sao này để luận đoán vận hạn, đặc điểm hình dáng của một người. 

Thiên Khôi Đầu

Thiên Tướng Mặt

Thái Dương Mắt trái

Thái Âm Mắt phảI

Tam Thai Trán

Long Trì Mũi

Cự Môn Mồm/nhân trung

Hóa Kỵ LưỡI

Tuế Phá Răng

Bát Tọa Cằm

Hóa Lộc Râu

Phượng Các Tai

Lâm Quan Cổ

Phá Toái Cuống họng

Thiên Việt Hai vai

Hóa Quyền Gò má

Đế Vượng Lưng

Tham Lang Nách/vết bớt

Vũ Khúc Vú trái/Nốt ruồI

Văn Khúc Vú phảI

Văn Xương Thính giác

Thai Rốn, chỗ kín phụ nữ

Thiên Đồng Bộ máy tiêu hóa

Hỉ Thần Hậu môn

Kình Dương Dương vật

Thiên Mã Chân tay

Bạch Hổ Xương, máu

Thiên Riêu Lông, tóc, bộ ngực

Phi Liêm Tóc

Tả Phụ Lông mày trái

Hữu Bật Lông mày phảI

Thiên Hình Da hay vết sẹo

Đà La Chân tay

Mộ Nhọt, u bướu

Những sao trên đây sẽ được gia giảm tốt xấu khi kết hợp với Tuần Triệt, Lục Sát, Phá Hư, Tuyệt… hay Đào Hồng Hỉ Tấu Thư… 

Ví dụ Vũ Khúc gặp Hồng Đào thường có nốt ruồi son quý, Phi Liêm với Đào Hồng thường là tóc dài mượt, Tham Kỵ dễ bị hôi nách hoặc không thì có vết bớt đen, Long Trì gặp Kình Dương thường mũi gẫy/sống trâu, Phượng Các Tấu Thư là thính tai, Phượng Các gặp Kình Kiếp lại dễ là lãng tai hay điếc tai, Mộ gặp Không Kiếp lại dễ là u bướu ác tính, Thái Âm/Dương gặp Kỵ lại là mắt kém hoặc dễ bị đãng trí, hay quên, Tuế Phá Thiên Hư dễ là răng yếu hay xấu (xỉn, khấp khểnh)… cứ thế mà suy

Lưu ý là đôi khi một sao trong tử vi chủ nhiều bộ phận trong cơ thể. Người giải đoán phải biết kết hợp và sử dụng logic trong giải đoán để biết sao đó chủ bộ phận gì.

Ngoài ra một số cung cũng chỉ bộ phận trên cơ thể, ví dụ: cung Hợi là Thủ, cung Tí là Nhĩ, Cung Dần là Thủ (Tay), Cung Mão là Túc (Chân), Cung Tị là Cổ, Cung Ngọ là Mục (Mắt), Cung Thân là Phúc (bụng), cung Dậu là Khẩu (miệng)…

Ngũ hành còn quy ra Ngũ tạng (Can Tâm Tỳ Phế Vị) cũng là một yếu tố rất được chú trọng khi phán đoán về hình dạng và nhân tướng. Dựa vào Mệnh một người quá vượng hành nào hay quá suy hành nào mà suy ra người đó yếu về bộ phận nào trên cơ thể, tạo nên hình dạng gì… 

Sự kết hợp của tử vi không qua khỏi âm dương ngũ hành và tượng sao. Chủ yếu là do logic suy luận của người giải. Đến độ cao rồi thì nhìn vào lá số tử vi như nhìn vào một bức tranh mô tả hình dáng chi tiết của đương số.

Nguồn: ST

P/s:

Lời người post:

Các ví dụ trên chỉ là một phần và còn rất nhiều đặc điểm tướng mạo khác nhau nếu các bạn có một chút tinh ý. Như trong hội họa màu sắc được phối màu thiên biến vạn hóa nhưng không ngoài các màu cơ bản.

Quan trọng hơn, lá số Tử vi là của Ta, toàn bộ lá số Tử vi đều miêu tả ta, quá trình sinh trụ hoại không của cơ thể ta – Vậy cung Thân là gì? (Thân đây khác với thân là chi Khỉ)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.