Tam hợp Cục (minhgiac)

– dần tuất ngọ là hỏa cục

– thân tý thìn là thủy cục

– hợi mão mùi là mộc cục

– tỵ dậu sửu là kim cục

vậy tại sao nó như thế? vậy nó có giá trị như thế nào trong việc luận đoán? thực chất ý nghĩ của nó là cái gì tại sao không có thổ cục? thú thật minhgiac có đọc mấy bài viết của vài vì viết và phân tích nhưng quả thật thấy không thỏa đáng. minhgiac cũng biết nhiều người biết và hiểu sâu về vẫn đề này và ta có thể kể đến người đi đầu trong lĩnh vực này là Địa Sư Thiên Lương trong việc xét và đưa ra nguyên lý tam hợp tuổi, tam hợp thái tếu. nhưng nay minhgiac cũng xin được trình bày theo ý hiểu của mình về nó, với tất cả những người chưa hiểu rõ về vẫn đê này.

+ để gải thích điều này ta phải hiểu từ nguyên lý khởi vòng tràng sinh trong dịch học, âm dương:

– dần tuất ngọ là hỏa cục là vì: hỏa khởi tràng sinh tại dần, được đế vượng tại ngọ và nhập mộ tại tuất. đó là những nới mà hỏa hình thành, phát triển và tận diệt. vậy là một quy luật bất thành văn của tự nhiên, của sự sống, của tạo hóa vậy. và cũng chính là quá trình một quá trình vẫn hành của âm dương vậy. chứ không theo cái lối giải thích vì dần mộc sinh cho hỏa ngọ, hỏa ngọ sinh cho tuất thổ mà nhiều người vẫn nghĩ, vẫn hiểu.

– tương tự như vậy là có thân tý thìn là thủy cục là vì thủy khỏi tràng sinh tại thân, đế vượng tại tý và nhập mộ tại thìn.

– hợi mão mùi là mộc cục là vì mộc tràng sinh tại hợi, đế vượng tại mão, nhập mộ tại mùi

– tỵ dậu sửu là kim cục là vì kim khỏi tràng sinh tại tỵ, đế vượng tại dậu và nhập mộ tại sửu.

+ vậy tại sao không có thổ cục? xin thưa là theo quan điểm của minhgiac thì thổ cục chính là thìn tuất sửu mùi. trong dịch học ta đã biết bốn vị trí ấy là trung cung là nơi trời đất, âm dương giao hòa. cái lạ đời là trong thổ hàm chứa 4 nguyên tố kia đó là mộc, thủy hỏa, kim. vận vật dựa vào thổ mà sinh xôi phát triển, mà tồn tại. có sự sống, sinh xôi phát triển, vận động của thổ, của vạn vật từ đó màtứ tượng mới có, mới hình thành vậy.

+ tam hợp cục là theo cụ Thiên Lương là khi đắc tam hợp thái tếu( tam hợp tuổi) là đắc thiên thời. còn đối với minhgiac chỉ xét tới nếu tam hợp cuc là cái địa lợi trong việc luận đoán tử vì. ví dụ như người mệnh hỏa mà hạn gặp hỏa cục( dần tuất ngọ ) là đắc địa lợi tương ứng với vị trí vượng, thứ đến là mộc cục( hợi mão mùi) là tướng tức tốt thứ nhì.hạn đến thổ cục ( tức thìn tuất sửu mùi) là hưu, hạn đến kim cục là tù, hạn đến thủy cục là tử. tức dụa trên nguyên tắc: vượng , tướng, hưu, tù, tử của ngũ hành mục đích là xét địa lời mà thôi. và các mệnh khác cũng tương tự

vậy thiên thời và nhân hòa trong việc luận đoán hạn là ở đâu?

1) thiên thời chính là chính tinh, nhân hòa chính là phụ tinh kết hợp với mệnh+thân+phúc để xét hạn

2) thiên thời là các tinh đẩu, nhân hòa là mệnh+ thân+ phúc

————————————————–

như chúng ta đã biết tử vi là môn tinh đẩu tức là sao. mà sao thì phải có sự tỏa sáng và hội chiếu đây là nguyên tắc

_ khi an các sao ta dùng đến can và chi đó là 2 cái độc lập

_ tất nhiên là ta có xét tới tác dụng của ngũ hành tam hợp cục chứ ( vượng tướng hưu tù tử) nhưng lấy bản mệnh mà suy xét vậy.

_ ngũ hành trong tam hợp cục là một thể thống nhất tất nhiên là tương tác tới nhau ( nghĩa thực sự của bản chất tam hợp cục là khí)

– nạp âm là sự hóa hợp của trời và đất ( can và đại chi) dựa vào đặc tính âm dương và số hà đồ. nó khác hoàn toàn với tam hợp cục hay lục cục tức chỉ dựa vào hangd chi

_ vẫn có lục hợp của can và chi đó thôi ta có thể xét tuổi của bản mệnh tới một cung vậy

_ tại sao không có tam hợp can là vì can thì có 10, mà chi thì có 12

_ ngừoi ta xét tới tam hợp cục để xét tới vượng tướng hưu tù tử để hiểu cái đại lợi nhất, đương nhiên tam hợp suy, hay tam hợp mộc dục tuy thì có nghĩa là những vị trí không tốt chính = hưu, tù, tử đó thôi.

—————————————————–

TAM TÀI CỦA CUNG!

Nhiều người sẽ buồn cười lắm khi nói ồ có cả “tam tài của cung nữa ư? nó là cái chi chi vậy. minhgiac tôi chả lời rằng nó là như thế đó. là cái chi trong chi vậy!

Tam hợp cục, dịch đồ số, tam hợp cung, 3 cung liên giáp vậy có phải là tam tài không? có là nghĩa lễ tín với nhau không? hay nó là cái chi? không nhiên ta lại phối số 3 của tâm hợp, số 3 của cung liên giáp nhau, số 3 của dịch Đồ số.

3 cung tam hợp giúp trợ, năng đỡ nhau như cáo kiềng 3 chân vậy, hỏng cũng kém, hỏng hay thì càng kém. nếu tam hợp không thỏa đáng có kháng gì cô hóa, cô đơn không? có khác gì kẻ không có thiên thời địa lợi không? có khác người, trời đất tương tác, tương giao không?

Trong một bản cung luôn có 2 cung kề giáp, đếm 1, 2, 3 có phải tam tài không? có phải là thiên địa nhân không? đương nhiên là ảnh hưởng cũng vô cùng lớn vậy sao lại bỏ quên mấy cái số học tam tài nảy nhỉ.

Ví như cung mệnh luôn có cung huyênh đệ phụ mẫu tiếp giáp hỏi có ảnh hưởng đến cuộc đời ta không? nếu nó đẹp hẳn người đó có được cha mẹ, anh em hòa thuận, giúp đỡ vậy lý lẽ có chặt chẽ có hữu lý không?

Cung phụ mẫu tiếp cung phúc,và cung mệnh, hỏi rằng cha mẹ có phúc thì được hưởng, có phúc thì có con ngoan hiếu lẽ có phải là quan trong không?

Cung phúc giáp cung điền cchẳng phải là lý phúc nhiều ít do hợp phong thủy không, do dòng họ, hay cha mẹ đã làm được gì ư?

Cung điền giáp cung quan lộc, giáp phúc đức chẳng lý tam tài có công danh làm ăn tốt sẽ và có phúc, có thời cơ thì có nhà đất đẹp và nhiều chăng?

Cung quan lộc giáp cung nô bộc và cung điền chẳng phải lý của tam tài là có người trên kẻ dưới giúp đỡ, hay quản chế thêu mướn, có đất đai đẻ xay dụng sự nghiệp, vương quốc của mình ư?

Cung nô giáp quan lộc, và thiên di, thì sao?

Cung di giáp cung tất và nô bộc thì sao?

Cung tật giáp tiền tài và di cung thì sao?

Cung tài giáp tật và tử thì sao?

Cung tử giáp tài và thê phu thì sao?

Cung thê giáp huênh đệ và tử tức thì sao?

ôi chúng chẳng phải lý tam tài ư? vậy tam cung, 2 cung liên giáp chẳng phải là lý tam tài sao? nên nhìn tam tài đó đẻ phân biệt thiên thời địa lợi của một cung, lễ nghĩ tín của một cung ra sao vậy, trước và sau này cung đó ra sao vậy. kỳ thực không nên bỏ quên hay coi thường nó. 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.