Sao Hoa Cái

Sao: Hoa Cái

Hành: Kim

V: Tí

Đài các tinh. Ưa sa hoa lộng lẫy

1. Ý nghĩa công danh, phúc thọ:

Hoa Cái chủ phú quý, sự ngưỡng mộ, sự trọng vọng của người đời khi đi với Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ (thành bộ Tứ Linh), chủ về công danh, chức vị, uy quyền

2. Ý nghĩa của hoa cái và một số sao khác:

– Cái, Mộc, Riêu: se sua, chưng diện; dâm đãng, có thể làm điếm hạng sang

– Cái, Tướng, Khúc, Mộc, Đào: đàn bà dâm đãng theo lối sang, thích các mối tình vương giả, mới lạ, với các nhân vật nổi tiếng; người chuyên quyến rũ kẻ khác, làm cho người khác chết mê chết mệt vì yêu đương.

– Cái, Tấu Thư: người thanh cao, lịch lãm, có gu về ăn mặc, có năng khiếu về trình diện; người biết thưởng thức ái tình một cách sành điệu.

– Tiền Cái, Hậu Mã: Mệnh giáp Hoa Cái phía trước, Thiên Mã phía sau: chủ về phú quý, sang trọng

3. Ý nghĩa ở các cung

CUNG MỆNH

– Hoa Cái tọa Mệnh ngộ phúc tinh:rất tốt, có địa vị.

– Hoa cái, Tấu thư: thanh cao.

– Ngộ Thương, Hóa Quyền, Tướng, An, Long, Phượng: được trọng dụng làm nên lớn.

– Cái, Phượng, Đào, Hồng: chê vợ, chê chồng, không ưa nhau muốn bỏ.

– Hoa cái trùng Thiên Lương: bần tiện.

– Cái, Long, Phượng: đẹp và thông minh.

– Hoa cái thủ Thân: đàn ông đi ra được nhiều thương yêu. Đàn bà thì đa tình.

– Cái, Mộc thủ Thân, Mệnh: làm gái phong sương

CUNG BÀO

– Hoa, Đào, Hồng ngộ Tướng, Phá, Phục và Trực, Phù chiếu: anh em, chị em có người dâm đãng.

CUNG THIÊN DI

– Hoa, Hỷ, Tả, hữu: thân cận người quyền quí và được trọng dụng.

CUNG PHÚC

– Cái, Đào ngộ Tử vi, Thái dương: đàn bà đại quí hiển.

– Hai bên CUNG PHÚC có Hoa cái, Thiên mã: mả phát.

– Hạn gặp Hoa cái: hao phí thường.

– Cái ngộ phúc tinh thì tôt

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.