Phú Thần Kê Định Số

Mạng Tử Vi – Lộc Tồn

Tử Vi mà gặp Lộc Tồn

Hoặc Long Phượng chiếu, các phương triều về

Dạ hành đắc cách cẩm y

Nên coi thần sắc, thuộc về mẩu chi

Thân đầy, nét mặt phương phi

Tam đình câu hãm, phát về phú thôi

Lại phải xem nếu người mặt trắng

Thân như que, liếng thoáng, mồm loe

Ấy phường gian yếu, kể chi

Giàu sang giấc mộng, đức kia liệu bàn.

Giải nghĩa: Tử Vi lại có thêm Lộc Tồn là rất tốt, nếu lại thêm Long Phượng càng tốt. Nhưng tốt thật sự cho người nào thân đầy đặn, mặt mũi phương phi, thì tu tam đình không cân đối, cũng được hưởng chữ phú.

Tử Phủ / Song Lộc

Người nào Song Lộc triều viên

Lưng đầy thân mập, đầu tròn, tóc thưa

Mắt sáng quắc, mi như lưỡi kiếm

Sớm công danh, cận kiến cửu trùng

Hoặc là Tử Phủ đồng cung

Phải y hình Tướng, mới không sai lầm

Nếu tiếng nhỏ, mặt không thần sắc

Da trắng xânh, môi tím thâm thâm

Mắt to, tai mỏng, lẹm cằm

Nhan Hồi số, hoặc thọ trong bần hàn.

Thất Sát Triều Đẩu

Thất Sát đóng tại Dần Thân

Lộc Quyền giáp Quý nhiều phần chắc nên

Hợp với các tuổi mạng Kim

Người ca da trắng thần hiền mới hay

Nếu môi đỏ tóc mây thưa thớt

Đường công danh văn nghiệp dễ thành

Kị thay tuổi Bính tuổi Đinh

Vì e Hao, Hổ, Kình, Hình lại lâm

Người xương xẩu, lẹm cằm, mũi hếch

Phải nên phòng bệnh tật hiểm nguy

Đức nhàn, may giải mọi bề

Trán cao, da tía, thiên về phú thương

Nhưng lòng hiểu dạ toan sâu sắc

Thì chín e chữ Phúc suy vong

Như cây càn bị gió rung

Tử toàn bất khả, long dong tuổi già.

Giải nghĩa: Thất Sát tại mạng Dần, Thân có Lộc, Quyền, người tuổi Giáp, Quý là tốt lắm, nhưng phải người mạng Kim và có tướng da trắng, hiền hậu mới hay. Nếu được môi đỏ, tóc mây và thưa, thì dễ thành công trong văn nghiệp.

Những người tuổi Bính, Đinh mà có Hao, Kình, Hình, Hổ thì tướng người xương xẩu, cằm lẹm, mũi hếch, thì phải coi chừng nhiều bệnh tật, phải ăn ngày lành, làm việc phước đức mới giải đi được. Nhất là được trán cao, da tía, cũng được dự phần chữ phú.

(Nhưng nếu là người có tánh hiểu độc, thì chữ phước suy vong như cây càn bị gió, con cháu khó mà khá được hoặc bần yểu, tuổi già bị long đong).

Mạng có Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi

Những người mạng có Âm Dương,

Phải xem ngay mặt, thần quang thế nào.

Nếu mặt tròn không hao chẳng khuyết,

Thì tánh hiền và biết thủy chung.

Lại như thêm cặp mắt trong,

Trên đường khoa bảng, có công đạt thành.

—————————————-

Những người hứa hẹn khoe màu,

Mặt thường khuyết hãm, mắt sâu, nhọn mồm,

Phải coi số lại cho tường,

Kẻo lầm: Không, Kiếp, Âm, Dương, Kỵ, Hình,

Nên suy đoán cho tinh mọi lẽ,

Thì mới tường nội rễ sâu nông,

Bởi chưng Nhật Nguyệt ngộ Không,

Tham tàn, e lại bạo hung không lường,

Dầu thêm có Khúc, Xương thủ chiếu,

Càng cơ mưu lắm mẹo hại đời …

Giải nghĩa: – Nếu người mặt tròn, phước hậu, thì tính hiền, có thủy chung, nếu lại thêm cặp mắt trong thì công danh, khoa bảng học hành được.

– Còn những người hứa hẹn lung tung, mặt khuyết, hãm, mắt sâu, nhọn miệng thì tuy cũng có Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi ở mạnh nhưng phải xem coi có Kỵ, Hình, Không, Kiếp thì người đó thuộc các sao này chớ không phải thuộc Nhật Nguyệt. Cái ý cụ Bảng Lê Quý Đôn là muốn bảo rằng trong cung mạng không phải cứ gặp chính tinh nào là mình ăn về chính tinh đó, còn phải xét các sao khác, và xem nét tướng của mình ăn vào sao nào trong cung mạng, thì mới biết đích thật vận mạng mình theo theo sao nào. Nếu mạng có Nhật Nguyệt mà lại có Không, Kiếp lâm vào, lại thấy dáng người, nét tướng, và tính tình như trên, thì đó là con người hung bạo, dầu có thêm Xương, Khúc cũng không phải tài giỏi, học khá, mà càng có nghĩa là lắm mẹo, dễ hại đời, do cái hiểu biết gia tăng của mình.

Sát Phá Liêm Tham

Người nào Sát Phá Liêm Tham

Phải uy nghi, phải hiên ngang mới hùng

Nếu tóc rậm, đầu không vuông vức

Mắt đỏ hoe, miệng tựa thiềm thừ

Như say, như tỉnh đôi khi

Ất Canh Đinh Bính liệu bề lo toan

Có Thiên Đức lòng hiền khả phú

Ngộ Đà, Kình e khó thọ trường

Dần Thân mạng có Tham Lang

Hổ, Long, Linh, Hỏa hiên ngang anh hùng

Tham ngộ Tuế, dễ lòng tửu sắc

Râu rậm xanh, thê thiếp đa phòng

Tham, Hình mặt đỏ môi cong

Nên tu nhân đức, mới mong thọ trường.

Giải nghĩa:

– Người có Sát Phá Liêm Tham là tốt, nhưng phải oai nghi, hiên ngang mới thật là đúng với cách đó và mới hùng (nghĩa là làm võ và làm lớn).

– Còn cũng Sát Phá Liêm Tham mà tóc rậm đầu không vuông, mắt đỏ, miệng như miệng cóc, người khật khừ như say như tỉnh, với các tuổi Ất, Canh, Đinh, Bính thì không được ăn về Sát Phá Liêm Tham. Nếu có Thiên Đức và lòng hiền thì gỡ được, và làm giàu được. Nhưng nếu có Kình, Đà thì khó thọ.

– Mạng ở Dần, Thân có Tham Lang, có thêm Hổ, Long, Linh, Hỏa thì anh hùng.

Tham Lang mà có Tuế thì dễ say tửu sắc, nhất là người râu rậm, thì nhiều thê thiếp.

– Có Tham Lang mà có Hình, nếu lại mặt đỏ, môi cong thì kém thọ. Phải tu nhân đức, mới mong thêm chữ thọ.

Tham Lang thủ mệnh

Tham Lang mà ngộ Lộc, Quyền

Sức như Phàn Khoái, tửu nhường Lưu Linh

Nếu lại có Mã Hình Ấn chiếu

Tài tướng quân danh trấn biên cương

Vai to, nhãn lộ, tiếng vang,

Râu hàm, hàm én, ngang tàng cường hung

Tuổi Mậu, Kỷ, Quý cùng với Giáp

Có tướng trên mới được vương hầu

Giải nghĩa: Có Tham Lang thủ mạng, thêm Lộc Quyền, lại thêm Mã, Hình, Ấn chiếu thì chưa phải là tuyệt thế. Phải có sức khỏe (như Phạm Khoái) và phải uống rượu nhiều (cũng một thứ giỏi, theo quan niệm xưa) thì mới được danh trấn biên cương. Sức khỏe như Phạm KHoái bộc lộ ra bằng những nét tướng vai to, mắt lộ, tiếng vang, râu hằm, mắt én, và tánh tình ngang tàng. Những người tuổi Giáp, Mậu, Kỷ, Quý được như vậy là có số Vương Hầu.

Cơ Nguyệt Đồng Lương

Người nào Cơ Nguyệt Đồng Lương

Thân hình phải được như hàng nho sinh

Mặt tròn, da trắng, môi hồng

Thiếu niên khoa bảng, sân rồng có phen

Nhưng cũng phải nhìn vào thần mắt

Như sao băng mới được công khanh

Cổ cao, tiếng nói thanh thanh

Văn chương lỗi lạc, luật thình đắc nghi

Nếu mắt lé, răng chìa, mũi nhọn

Tráng rộng cao, tóc gọn mà thưa

Thân thô, cổ rụt, lưng gù

Nói năng nhân nghĩa, đón đưa ngọt ngào

Xin chớ vợi tin vào mà hỏng

Thử dò xem lòng rộng, hẹp sao?

Mới tường mọi lẽ thấp cao

Đồng Lương hạng ấy thuộc vào lại nhân 

(Lại nhân là loại người có học vấn có lý thuyết để đưa người ta vào các ý muốn của mình).

Số Tướng – Mã

Sao Thiên Tướng đi cùng Thiên Mã

Gặp Trường Sanh răng ngựa, chân dài

Đi mau như gió ấy tài

Nam nhân vượng tưo8″ng, nữ thời truân chuyên

Nhưng phải có da đen, mắt lớn (mắt lộ)

Mã diện thời Khanh tướng, công hầu

Mã mà Tuần Triệt, khác nhau

Vai so, cổ rút, chân cao, ống đồng

Đi như cò long tong ngoài ruộng

Thì cơ hàn, khó hưởng thọ trường

Cuộc đời sống kiếp tha hương

Đường nhân duyên khó châu toàn một phen

Giải nghĩa: Người có lá số Thiên Tướng, Thiên Mã thủ mạng, mà mặt ngựa, chân dài, đi mau, da đen, mắt lớn mà lộ như mắt ngựa thì phát chức vị lớn, nhưng chỉ đàn ông được hưởng, còn đàn bà thì lại phá cách. Nhưng có thêm Tuần Triệt mà tướng lại không như trên, vai so, cổ rút, chân cao dài mà dái chân không có (thẳng đuột như ống đồng) thì lại nghèo mà yểu, sống tha hương, nhân duyên ngang trái, dễ cô độc.

Nam bất nhân, Phá Quân Thìn Tuất?

Phá Thìn Tuất thân hình phì đại

…………………………………..

Phá Quân vốn chủ về thủy tinh

Ở Tuất Thìn La Võng đa đoan

…………………………………..

Tuổi Quý, Giáp vai ngang mắt lộ

Mặt chữ Vương, thân thế điêu linh

Đời hay gây chuyện bất bình

Đa tài mà ít, nên danh phận gì

Phá Thìn Tuất thân phì da trắng

Thủy hợp Kim sự nghiệp đạt thành

Mắt hay liếc, nói năng nhân nghĩa

Chính thuộc hàng, giả trá hiểm sâu

Công danh e khó bền lâu

Kình, Hình, Tuần, Triệt đương đầu dễ nguy

Xét thanh sắc, dáng đi sẽ luận

Nói hụt hơi, chuyển vận nhẹ nhàng

Nên phòng tai nạn hình thương

Không tu nhân đức, khó đường giải nguy

Phá Quân cực Bất Nhân

Phá Thìn Tuất uy nghi thô đại

Bụng tròn vo, lưng lại vông đầy

Đi nhanh, ngực ưỡn, vung tay

Trán cao, võng lệch, tóc dầy cứng đen

Râu quai nón, mắt tròn như ốc

Ma ảo thanh, hoặc đục hay nhàn

Đi ngoảnh lại lúc liếc ngang

Lòng gian hiểm, dạ mưu toan khôn lường

Thời ly loạn gặp thường phát hiển

Tài điều quân, quyền biến cơ mưu

Gian tham, taà ác lựa chiều

Bạn đồng liêu khó giữ điều thủy chung

Nặng danh lợi mà không tình nghĩa

Ruột thịt kia, coi tựa quân thù

Cuộc đời như thể cây khô

Tử tôn khó giữ lưu cơ lưu truyền

Cự Cơ Mão Dậu

Thủy Hỏa Mộc cũng là Kim vị

Có Cự Cơ lưu ý kẻo lầm

Vì TÀi, Quan thuộc đất không

Ất Tân Đinh Bính lại cùng tuổi Canh

Kình Đà Hổ Hao Hình đồng chiếu

Mặt trái xoan, dáng điệu uy nghi

Da trắng, môi đỏ, tóc thưa

Văn chương, công nghệ, kiêm bề giao thương

Hình tướng hoặc ngũ trường, ngũ đoản

Thì công hầu khanh tướng vang danh

Còn người mắt cú, sát thanh

Mưu mô gian xảo, tính tình đổi thay

Đường cư xử, tựa bàn tay

Lật lên úp xuống, phút giây cạn tình

Nên xem Hình Triệt Đà Kình

Tài Quan Di ắt khó lành vận giao

Mãn phần, tử nghiệp thương đao

Những ai định kết tương giao liệu chừng

Thiên Phủ ngộ Kình – Đà – Hao

Thiên Phủ mà ngộ Đà, Kình

Hoặc cư hoặc chiếu kém phần giàu sang

Nếu thần tướng gia đen mũi lộ

Mắt đỏ lồi hoặc có mây che

Mặt Đại, mặt Tiểu ra chi

Phi bần yểu tất có khi duyên đồ

Tiếng vang thân gấm mắt to

Mi như lưỡi mắc, thần phô dữ dằn

Ấy là Hao, hoặc Kình, Đà nhập

Theo võ công đao nghiệp tử nàn 

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.