Học quán Sơn Chu

Rate this post

Những bệnh ở mắt

Nhật, Nguyệt chỉ cặp mắt. Nhật là mắt bên trái. Nguyệt là bên phải. Đi với sát, hình hai bại tinh, mắt bị bệnh từ nặng đến nhẹ.

Ngoài ra còn ghi nhận thêm vài bộ sao dưới đây chỉ đau mắt:

– Nhật, Kình, Kỵ ở Hợi, Tý: bị đau mắt có thể mù.

– Nguyệt, Riêu, Hình, Ky: cũng đồng nghĩa.

– Đà Riêu, Ky: mắt kém.

– Phá, Vũ: hay đau mắt.Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời