Lá số mẫu tướng ZZZ (một bí ấn năm 1967)

Quan Tử Vi cư Ngọ, tuổi Giáp Đinh Kỉ, hiềm phạm “Hình” (tức là phá cách của Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị), nhưng ngược lại nhờ Hình mà quan đắc Binh Hình Tướng Ấn.

Mệnh đắc tam kỳ Khoa Quyền Lộc và cả ba sao khởi của ba vòng Lộc Tồn (thiên), Thái Tuế (địa), Tràng Sinh (nhân); chỉ hiềm Không Kiếp không phải là đầy tớ của Vũ Tướng.

Mệnh thân đắc Lộc Mã giao trì, Mã ngộ Tràng Sinh.

Thân cư di nghịch lại cả ba vòng, Phá hãm ngộ Triệt đắc Quyền hội Hình Riêu Không Kiếp.

————————————–

Người này bị hại chết ( hoặc suýt chết )vào năm đinh Mùi 1967 tháng 6 AL , tức mạng chuyển qua Thân : đúng 

Đs sanh năm 1914 , tức 67-14 = 53 t DL , tức 54t AL gặp nạn vào cuối đại vận quan cung ( 46-55 )

Lưu Đ V tại điền , lưu NTV tại Tật .

-ĐV quan cung : ngoài cách tốt ra ( không bàn ) có bộ tướng phục kiếp linh hình . với bô sao phụ Tướng phục hình cũng khá hợp với Tử vi đi kèm hàng loạt sao quý văn tinh cũng như đắc ngộ tả hữu chứng tỏ người này có quyền lực , lại nhị hợp Nô cung toàn sao tốt hổ trợ nói trên nên được lòng người dưới quyền

-Tuy nhiên bô tướng phục kiếp linh hình là bộ sao tác họa . Thân cư di Phá mã ngộ triệt gặp lại kiếp phục lình hình ( hỏa phi việt ) là cách bị hình thương ( tai nạn hoặc bị giết bởi đao thương hay súng dạn )

—————————————

Đại vận 46-55, là đại vận trùm lên năm 1967. Đây là đại vận xuất tướng nhập tướng. 

Người Phá Không Kiếp với xuất tướng nhập tướng dũng mãnh + Với Mã ở di, hội Hỏa Linh tượng người lính chiến 

Phúc cung người này không xấu, khi Thất sát không phải là chủ cung, chỉ có tác dụng khiến cho Phúc khí đầy sát khí, thì cuộc đời chinh chiến đã ứng rồi. Tất nhiên, Thất sát làm phúc khí suy bại, nhưng với bố cục tinh đẩu như thế này, chỉ có thể gây suy bại cho đời sau mà thôi. 

————————————-

Thân cứ di Phá hãm , mã triệt sát tinh đi kèm trong đời luôn có sự bôn ba và nguy hiểm . 

Hậu vận phá cách :

Khi mệnh chuyển qua thân người này bị phá cách bởi không còn Cách TPVT nữa , mà chuyển thành phá cách thân Phá quân ( mã, triệt ) phi việt hỏa linh hình kiếp không- đó là sao tác họa hình thương , và có tính lập lại nơi quan cung đó là Phục Kiếp linh Hình – Từ đó ta dễ dàng nhận ra đs dễ gặp nạn “binh đao” sau 30 .

Cái chính xác ở lá số này là Thân cư Di , người này nghiệp nhà Binh nên càng ứng nghiệm hơn , thấy rõ hơn .

Lá số này nếu là người khác ( không phải nghiệp nhà binh ) cũng không tránh khỏi nạn hình thương trong đời , hoặc bị tai nạn xe cộ nguy hiểm .

Tóm tắt :

– Quan cung tướng phục kiếp linh hình tả hữu ( 1 nhóm ám hại hoặc phục kích )

– Di cung Phá ( mã triệt ) phi việt hỏa Linh hình 

– Thân cư Di gặp lại các bộ sao nêu trên .

– Phúc kém nên họa khó tránh ( xảy ra )

– thân người này dù sao được hôi Khoa, quyền , lộc( tồn ) nên cũng là một hóa giải .

– Nô cung ở thế giáp có Ân quang Thiên quý , đây là bộ sao giải hạn cực mạnh với cả cung Nô ở thế Giáp Thân ( Di )

——————————————

Thử nghiệm lại vận năm Đinh Mùi xem có gì đáng kể:

– Vận cung Quan 46-55 Tử Vi cư Ngọ quá sáng chói, không thể nói không phạm Hình vì có Hình Linh xung chiếu;

– Tử Vi nếu kể nhị hợp ở Nô cũng có thể luận hội Tả Hữu Xương Khúc, Quang Quí -đã là một cách cục đặc biệt;

– Hình Linh là gốc chờ cho đủ bộ Hoả Linh Hình Việt (cùng Phi Liêm ở Di) là lằn tên mũi đạn mới phát động;

-Tiểu vận năm Mùi có Kình Dương (cuốc xẻng) Thiên Không (hố Trời, bất ngờ) cùng Hoả Tinh, Thiên Riêu;

– Lưu ĐV Song Hao Cô Quả Thiên Khôi;

– Lưu Thái Tuế Thiên Việt.

—————————————–

Năm hạn Đinh Mùi – 1967

Hóa Kỵ chiếu về Tật 

Các sao Kỵ sau đây đã tung chưởng công phá đương số vào năm Đinh Mùi (1967):

– Hóa Kỵ nguyên thủy: quan trọng nhất .

– Kỵ theo Lưu cung, hiện ra ở cung Sửu chiếu về Lưu Thái Tuế : DH Canh an Kỵ với Thiên Đồng hãm

– Lưu niên Đinh Mùi an Kỵ cùng Cự Môn —> song Kỵ trong cung Sửu được kích hoạt mạnh vì Lưu Thái Tuế

– TH vào Dậu trúng 3 Kỵ (1 Kỵ nguyên thủy, 2 Kỵ lưu động từ Sửu)

Lưu Tật an tại Sửu vào năm Đinh Mùi bị kích hoạt bởi 2 Hóa Kỵ .

Hãy lưu ý đến DH cuối cùng của ông cư Ngọ hội tụ các sao rực rỡ như Tứ Linh, Tử Vi cư Ngọ, Song Lộc, Khoa nhưng hiểm họa từ cơ cấu của Mệnh Thân và cung Nô cùng cung Tật Ách . Ngay cả gốc đã có mầm hủy họa (KK đắc miếu phát dã như lôi, bại dã như lôi).

Danh tướng xông pha trong lửa đạn :

– Kình Đà Kiếp Sát giáp hợp mạng Giáp, cùng Thiên Hình chiếu tướng (tức giáng đòn chí tử vào tam tinh của mệnh khi DH vào Ngọ) tức các sao hành Kim ác liệt tấn kích DH cư Ngọ là cách ngựa trúng tên ngay đầu tức mã đầu đối kiếm cho tuổi Giáp (Mộc) rất sợ sát hung tinh hành Kim .

– Linh Hỏa tập kích Thân là chiến tranh đầy khói lửa và yểu mạng .

Đẩu Quân = phản phục, thân ôm Hư Tuế Phá + Phá Quân dễ liều mạng mà tính sai đường

Một người có lá số đẹp nếu xét cung Mệnh hội Thiên Tướng + Tướng Quân + Đẩu Quân (cũng là Tướng) nhưng Đẩu trúng KK thành soái kỳ bị gió thổi ngang mà gẫy gục

Đẩu + KK + Hư cùng 2 Phá là những gì chua chát và bất ngờ cho đương số !

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.