Đại vận hoặc lưu niên Vũ Khúc

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan tời tiền bạc lợi lộc, tranh đấu, tổn thương, họa hại, sức khỏe, du lịch. Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh của nguyên cục, hành vận đến đây, khả năng sẽ tòng quân, hoặc học kỹ thuật, nhưng có các sao sát kị thì bất lợi.

Đại vận

Vũ khúc miếu vượng, không có sát tinh, thích hợp lập sự nghiệp, tiếng tăm tốt, tham chính thì thăng tiến, kinh doanh làm ăn thì phát tài; thêm Văn xương, Văn khúc, sự nghiệp suôn sẻ trôi chảy; gặp Hóa quyền càng tốt; thêm sát tinh, thường hay xảy ra bất hòa, tranh chấp về tiền bạc, thậm chí đánh nhau, nỗ lực thì sự nghiệp vẫn có thành tựu.

Vũ khúc thất hãm, tài vận kém, sự nghiệp sa sút; thêm cát tinh có thể có thành tựu nhỏ; thêm các sao sát kị, là hao tổn tiền bạc, thâm vốn, mắc nợ, vỡ nợ, sập tiệm; đóng cửa, đến nỗi dẫn tới kiện tụng, tù tội, tật bệnh, nạn tai thương tật.

Vũ khúc gặp Khoa Quyền Lộc, là đại lợi về cầu tài và mưu cầu; gặp hóa kị, thì hao tổn tiền bạc, xoay chuyển đồng vốn khó khăn ( tiêu tiền nên tiết chế, sớm đề phòng, không được đầu tư lớn ).; bất lợi về cầu tài, thù tac, sức khỏe; nên đề phòng bị thương do kim loại và bị phẫu thuật, do đánh nhau quyết liệt ( nên nhường nhịn, nói năng cẩn thận ).

Vận tuổi trẻ gặp Vũ khúc, đủ lực xông xáo, nhưng dễ sinh bất hòa, tranh chấp, đánh nhau; thêm Đà la, Kình dương, Thiên hình, đề phòng bị thương; Gặp hóa Quyền cà nghiêm trọng; gặp hóa Kị còn phải đề phòng vì đánh nhau mà dẫn đến kiện tụng lao ngục, có tứ sát tinh lẫn lộn càng hung hiểm.

Vận trung niên và lão niên, không có sát tinh, cần cù làm việc có thể phát tài; có sát tinh thì bất lợi, dễ bị bệnh tật hay bị thương.

Đại vận hoặc lưu niên gặp Vũ khúc, Phá quân, chủ về càu tài gian nan; thêm các sao sát kị, là có chuyện thị phi, tranh đấu, hao tài tốn của.

Lưu niên

Vận hạn gặp Vũ khúc, Tham lang, miếu vượng thì chủ về thăng chức, thăng tiến, phát tài, nắm quyền; thất hãm thì chủ về nạn tai tật bệnh. Tuổi trẻ không nên đến đại vận Vũ khúc, Tham lang, đầu óc lúc nào cũng muốn làm ông chủ, sẽ bỏ phế việc học hành. Có Hỏa tinh, Linh tinh đồng cung hoặc đối chiếu, là hoạnh phát, danh lợi có đủ, có thời cơ xuất ngoại ( để hoạt động thương nghiệp ).

Ba sao Vũ khúc, Tham lang, Văn khúc cùng thủ ở hai cung Ngọ hoặc Sửu, hành hạn đến đây, nếu không có Lộc tồn. Thiên Mã đến cứu giải, là chủ về Thủy tai hung hiểm.

Hành hạn gặp cung có bốn sao Linh Xương Đà Vũ thủ hoặc chiếu, chủ về nhảy sông trầm mình mà chết, hoặc vận đến đường cùng. Nếu cung vượng còn có Lộc tồn, Thiên mã đến cứu giải, cung rất nguy hiểm. Gặp đại vận hoặc lưu niên Vũ khúc Hóa kị, át hung; nếu như ba sao Vũ Xương Linh cùng thủ cung hạn ở Tuất, gặp lưu niên can Nhâm, Lưu Đà tại Tuất đồng cung với ba sao này thì càng hung, ắt phải mất mạng.

Vũ khúc, Thất sát thêm sát tinh, Đạo hao của lưu niên dễ xảy ra đánh nhau, kiện tụng thị phi.

Vận này và phương vị này, đầu quân, đầu tư, kinh doanh làm ăn.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.