Chương trình đào tạo Huyền Học

Để giúp mọi người tiếp cận và học tập Tử Vi tốt hơn, nhóm nghiên cứu Tử Vi Cổ Học xây dựng một chương trình đào tạo Huyền Học chuyên sâu giúp mọi người tiếp cận và sử dụng Huyền Học cho cuộc sống và công việc. Đây là chương trình đào tạo rất căn bản và chất lượng. Tôi xin giới thiệu đến tất cả mọi người.

Đơn vị đào tạo: Nhóm nghiên cứu Tử Vi Cổ Học

Địa điểm học:

 • Địa điểm 1: Văn phòng Tử Vi Cổ học, địa chỉ: B6B Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Địa điểm 2: sẽ update sau

Liên hệ: 0947xxxx65

Email: [email protected]

Tử Vi Bắc Phái nhập môn

12 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

 1. Cơ sở âm dương ngũ hành.
 2. Hà Đồ, Lạc Thư, Ngũ Hành. Nạp Âm. Can Chi, Ngũ Hổ Độn
 3. Cách lập mệnh bàn tử vi bắc phái.
 4. Tính chất cơ bản của 28 tinh đẩu.
 5. Các cách cục cơ bản. Lý thuyết cung khí và huyền khí của cung vị.
 6. Huyền nghĩa của 12 cung chức. Điểm, diện, tuyến. Lai nhân cung.
 7. Lý thuyết phi hóa tiên thiên và ý nghĩa của tứ hóa. Sao tự hóa.
 8. Tương tác của tứ hóa.
 9. Lập thái cực.
 10. Cơ sở lý thuyết xem vận Bắc Phái.
 11. Luận lá số mẫu

Nội dung khóa học Tử vi Nam phái

12 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

A. Cơ sở

 1. Cơ sở lý luận chung
 2. Đại cương Lịch Pháp
 3. Cơ sơ các quy luật áp dụng trong Tử vi
 4. Cách lập lá số tử vi
 5. Tính chất cơ bản của sao Tử Vi
 6. Hệ cơ sở tính toán giúp cho luận đoán lá số
 7. Khán số Sang, hèn thọ yếu.
 8. Hệ các sao ở bản mệnh
 9. Hệ các sao ở các cung còn lại
 10. Các sao lưu
 11. Cơ sở khán hạn
 12. Cách cục cơ bản
 13. Hệ phú
 14. Luận đoán lá số, trình tự luận đoán, và các phương pháp tính toán cơ bản
 15. Luận các lá số thực tiễn.

B. Nâng cao

 1. Một mô hình về nguồn Tử Vi
 2. Cơ sở gốc của tứ yếu Thập dụ bát pháp
 3. Cơ sở Hình khí theo thiên địa nhân
 4. Dạng thức chuyển hóa chính tinh,hóa khí theo hình, hóa khí theo thiên, biến hóa theo cung.
 5. Lý thuyết tuần triệt
 6. Chủ khách trên 12 huyền đồ.
 7. Luận tĩnh 12 cung
 8. Hệ sao đôi lục cát lục cát, lục sát
 9. Hệ tứ vinh, tam minh, lục bại
 10. Hệ trung tinh trợ giúp hóa khí
 11. Ý nghĩa vòng thái tuế
 12. Ý nghĩa vòng Bác sĩ
 13. Ý nghĩa Vòng trường sinh
 14. Vòng trường sinh tĩnh, cơ sở điều chỉnh số mệnh.
 15. Giải Mã phú
 16. Tứ hóa và góc nhìn các sao theo Khoa, quyền, lộc, kỵ.
 17. Luận Lá số, và cách chập hạn.
 18. Luận các lá số thực tiễn

Nội dung khóa học Tứ Trụ

12 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

Trải qua quá trình nghiên cứu Tứ trụ học đương đại. Lấy can làm Bản mệnh, dùng chi làm lệnh, dựa vào chi làm lệnh chúng tôi tạm chia ra làm 3 xu hướng phát triển chính.

 • Qua góc nhìn suy vượng ( Suy vượng pháp)
 • Qua nhận thức cách cục( Cách cục pháp)
 • Nhận thức thông qua tứ thời( Tứ thời pháp)

Mỗi xu hướng có thể độc lập tạo thành dòng chính của môn Tứ trụ lộ trình đầu tiên chúng ta khảo cứu về nhánh thông dụng nhất là Suy vương pháp.

 • Học thuyết âm dương, ngũ hành.
 • Học thuyết can chi, cở sở của chi tàng can. Can chi sở thuộc.
 • Vòng tràng sinh xác định độ vượng của can.
 • Lịch pháp thực tiễn của tứ trụ theo lịch tiết khí,
 • An lá số tứ trụ, đổi chi tàng can, an thập thần, đại,tiểu vận, lưu niên.
 • An thần sát tứ trụ và tính chất của thần sát.
 • Tính chất của thập thần
 • Định nghĩa “Dụng thần” cơ bản, Phù ức, Thông quan, Điều hậu. Hỉ kỵ Dụng thần.
 • Sự phân các lớp thông tin về Lục thân, theo tứ trụ, theo thập thần, theo thần sát.
 • Quy tắc luận lá số( thứ tự luận)
 • Chuẩn tắc nhận Biết lá số sang, hèn, thọ, yểu
 • Lục thân luận (Tổ tiên, ông bà, bố mẹ, vợ chồng, anh em, con cái)
 • Quy tắc luận hạn, đại hạn, tiểu hạn, Lưu niên ( quy tắc chập hạn và đặc điểm của các hạn Tài, quan,ấn…vv)
 • Luận lá số mẫu

Nội dung khóa học Lục hào (Bốc phệ)

12 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

 1. Cơ sở Dịch lý của Bốc phệ
 2. Hệ quẻ Lục hào
  – Thứ tự hệ quẻ
  – Nạp can, chi
  – Lục thân, lục thú
 3. Lý luận về cơ chế thu nhận, và giải mã thông tin
 4. Hệ các hào
  – Hào động
  – Ám động
  – Tiến thần, thoái thần
  – Hồi đầu sinh, hồi đầu khắc
  – Tam hợp, tam hội, nhị hợp, hình
  – Phi, phục
  – Quái thân
 5. Nhật thần, Nguyệt kiến
 6. Vòng trường sinh và sự đánh giá độ vượng của các hào
 7. Dụng thần, dụng thần lưỡng hiện và dụng thần không hiện
 8. Tuần không, xuất không điền thực
 9. Tùy quỷ nhập mộ
 10. Tượng quẻ ứng sự chiêm
 11. Hệ quẻ biến hóa
  – Quẻ lục xung, Quẻ lục hợp
  – Quẻ du hồn, quy hồn
  – Quẻ phản ngâm, phục ngâm
 12. Ứng kỳ
 13. Giảng giải nâng cao về Hoàng Kim Phú. Thập bát luận.
 14. Các cách cục khác, hào 5, thái tuế tương tác.
 15. Âm dương tiêu tức và tương tác giữa âm dương thăng giáng với ngôi của hào thế.
 16. Các đề mục chiêm bốc
  – Cầu tài
  – Cầu quan
  – Hôn nhân
  -…

(Tử Vi Cổ Học)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.