Chơi số trong tử vi – Bác Kim Hạc

Lá số của cô này có 17 anh chị em

Tinh số như Tam thai =3 , Vượng = 4 , Thất sát = 2 & 7, Dưỡng = 2 ,

Bát toạ = 8 . Tồn = 1 , TSinh = 5 -8 . etc .

Cách tính như sau :

Tràng sinh : từ 4 đến 8 vị . ( theo câu : Trường sinh Bát tử trung tuần Bán )

Bán = 1/2 . 8 chia 2 còn 4 . tức Tsinh có số là 8 ,đến tuổi trung tuần ( 30-40 tuổi )thì thường chỉ còn 4 hay 5 người .

Tuy Câu này là dùng để tính số con trong cung Tử tức ( bát Tử = 8 con ) , nhưng vẫn có thể vận dụng để tính số acm .

Bào cung có Thai -Toạ = 3 + 8 = 11 .

Tả -Hữu = 2 .

Tsinh = 4 . ( ko dùng Tsinh = 8 vì khi sinh đến khoảng 10 người con thì người Mẹ chắc chắn đã quá Trung tuần rồi )

Total = 17 .

Đây là cách ứng dụng Số trong TV .

Nếu ko dùng Tinh số thì Case này sẽ ko thể nhìn ra , cả TV lẫn Tử bình .

Hy vọng các vị sẽ quen thuộc và surpass phương pháp này trong quá trình ứng dụng .

PP này chỉ có thể sử dụng trong các trường hợp sinh sản tự nhiên , ko có sự can thiệp của 

thuốc men , phòng ngừa thai sản và chế độ sinh sản ( như TQ chỉ cho 1 gia đình có 1, 2 con . ) 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.