Học quán Sơn Chu

Rate this post

Chơi số trong tử vi – Bác Kim Hạc

Lá số của cô này có 17 anh chị em

Tinh số như Tam thai =3 , Vượng = 4 , Thất sát = 2 & 7, Dưỡng = 2 ,

Bát toạ = 8 . Tồn = 1 , TSinh = 5 -8 . etc .

Cách tính như sau :

Tràng sinh : từ 4 đến 8 vị . ( theo câu : Trường sinh Bát tử trung tuần Bán )

Bán = 1/2 . 8 chia 2 còn 4 . tức Tsinh có số là 8 ,đến tuổi trung tuần ( 30-40 tuổi )thì thường chỉ còn 4 hay 5 người .

Tuy Câu này là dùng để tính số con trong cung Tử tức ( bát Tử = 8 con ) , nhưng vẫn có thể vận dụng để tính số acm .

Bào cung có Thai -Toạ = 3 + 8 = 11 .

Tả -Hữu = 2 .

Tsinh = 4 . ( ko dùng Tsinh = 8 vì khi sinh đến khoảng 10 người con thì người Mẹ chắc chắn đã quá Trung tuần rồi )

Total = 17 .

Đây là cách ứng dụng Số trong TV .

Nếu ko dùng Tinh số thì Case này sẽ ko thể nhìn ra , cả TV lẫn Tử bình .

Hy vọng các vị sẽ quen thuộc và surpass phương pháp này trong quá trình ứng dụng .

PP này chỉ có thể sử dụng trong các trường hợp sinh sản tự nhiên , ko có sự can thiệp của 

thuốc men , phòng ngừa thai sản và chế độ sinh sản ( như TQ chỉ cho 1 gia đình có 1, 2 con . ) 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời