Học quán Sơn Chu

Rate this post

12 CUNG CÁC SAO LẠC HÃM

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Sửu Mùi: Cự, Cơ vi hạ cách

Dần Thân: Cơ, Nguyệt phúc tu khinh

Mão Dậu: Liêm, Phá dữ Dương nhận

Tuất Thìn: Tử Phá tối vi điên (điên đảo)

Tỵ Hợi: Đồng, Lương, Tham, Trinh hãm

Ngọ cung Âm cực bất kham xưng

Thân cung: Phá, Vũ vi hạ cách

Dậu phùng Cơ, Cự, Nhật vô tình

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: Thái Âm tu

Tuất, Hợi: Thái Dương diệu bất minh

Phá Quân: Mão, Dậu bất vi thanh

Gia Sát, Kiếp vi gian đạo

Thử hội Hình, Đà bất tất luận

Tham Lang, Hoá Lộc cư tứ Mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệc trung bình

Mệnh triều nhược địa hựu phùng Kỵ

Không, Kiếp, Kình Dương gia Hỏa, Linh

Nhược phi yểu chiết, chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bằng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời