Người nào trán rộng sân đình.

Đàn Ông trung trực

Gái giàu lòng son.

.

Trán cao tận đến Thiên Trung.

Nam thì quý hiển.

Nữ là hiền Nhân.

.

Ai ơi?Tướng Pháp luận rằng.

Đàn ông xem Trán.

Miệng nhìn nữ nhi.

.

Luận về tướng pháp các Cung.

Cung Mệnh giữa trán vận đời

Sáng sủa,phúc phận cả đời người ơi.

Nếu mà có sắc khí đen.

Tướng này yểu mệnh,phúc phận khó theo.

.

Quan lộc vị trí như sau.

nằm ở giữa trán ở trên ấn đường.

Người nào đầy đặn,sắc sang

Công danh thuận lợi,việc đời hành thông.

Tướng này trí tuệ hiền tài.

Thi cử đỗ đạt,sẽ Người chức quan.

.

Huynh đệ là cặp lông mày

Cung cao,dài mượt Anh Em được nhờ.

Nếu mà dối loạn Cung này.

Anh Em nên ở xa nhau mới bền.

Cung này mỏng mỏng lưa thưa

Anh Em rất ít số này tự thân

.

Thiên di nằm cuối lông mày,

Giữa đó là ở chỗ này Thái Dương.

Cung này đày đặn nhô cao,

Đi xa thuận lợi,làm ăn phát tài.

Thấp lõm,vân phá chỗ này,

Đi xa cẩn thận.ko cần chớ đi.

.

Thê thiếp đuôi mắt vợ,chồng

Ai mà đầy đặn vợ,chồng hiền ngoan.

Chỗ này thấp lõm,nhăn nheo

Ắt người đó phải qua 2 lần đò.

.

Phụ mẫu để chỉ Mẹ Cha.

Nằm trên con mắt,trên cao lông mày.

Cung này rộng thoáng,sắc đầy.

Mẹ Cha giàu có,cũng Người thọ lâu.

Nếu mà lại hẹp,lại nhăn.

Cha Mẹ vất vả,lại là khắc con.

.

Luận về con cái,bạn bè

Nam nữ dưới mắt hơi cao lưỡng quyền,

Người nào nếu có Ngọ tằm

Lằn ở chỗ đó,sinh con hiền tài,

Ngược lại vân phá,sắc đen.

Sinh con thì khó lại không được nhờ

.

Tài bạch chóp mũi chỗ này

Nếu tròn sáng bóng tiền tài,giàu sang

Ít thịt,mũi hếch hứng mưa,

Đừng mong đời có Tiền tài người ơi.

.

Tật ác chỉ sự vận may.

Nằm giữa hai mắt,chỗ này lên cao

Đừng nên thấp lõm khó may,

Bệnh tật hay đến,thị phi hao tài.

.

Nô bộc nằm dưới mép mồm

Sáng sủa đày đặn bạn bè giàu sang

Tướng này nô bộc được nhờ

Giúp mình sự nghiệp,nguyện trung thành mình.

.

Cung điền để chỉ đất đai,

Chỗ nãy trên mắt nên rộng dài sang

Tướng này khô héo chỗ này

Đất đai khó có lại hay chuyển nhà.

.

Cuối cùng Phúc đức đời Người.

Để chỉ tiền kiếp cuộc đời của ta

Phúc đức nên có Tướng ơi?

Các cung khác xấu gỡ phần nào ai

Mồ mả.đất cát tổ tiên.

Cháu con cũng gắn cung này tướng ta.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.