Sắc mặt vàng, hoặc hơi kèm sắc vàng đen. Liêm Trinh đồng độ với Tham Lang, thì sắc mặt vàng trắng, khuôn mặt dài tròn mà gầy. Gặp các sao sát, kị thì mặt dài mà cằm nhọn; mày rộng, miệng rộng, trán cao, Liêm Trinh đồng độ với Thiên Phủ, chủ về mập mạp, nhưng da thô đen.

Liêm Trinhcung mệnh, đều chủ về nói nhiều; nhãn thần lộ quang, lông mày lộ cốt, hai gò má lộ góc cạnh. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, thì mũi lộ lỗ trống, hai má lộ xương ngang. Tính không câu nệ lễ tiết, nóng nảy, hời hợt, hiếu động, dễ nổi giận, tranh chấp. Nhưng nếu gặp các sao khoa văn thì thích lễ nghĩa.

Liêm Trinh đồng độ với Thiên Phủ, chủ vê nội tâm khoan dung, đôn hậu.

Liêm Trinh đồng độ với Tham Lang, vẻ bề ngoài khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh đồng độ với Thiên Tướng, nhãn thần sáng, nhưng dễ thành hời hợt, hoặc trơn tuột.

Liêm Trinh đồng độ với Thất Sát, gặp các sao sát, kị, hình, thì nhãn thần lộ hung quang, hoặc mắt có tia đỏ.

Liêm Trinh có Phá Quân đồng độ, chủ về thiếu tính nhẫn nại, nhãn thần bất định.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.