THÀNH MÔN QUYẾT
( Phương pháp tìm phương vị tương thông tạo cát khí)
“ Thành môn quyết” của học thuyết phong thủy là xuất phát từ câu thơ trong “ Đồ thiên bảo chiếu kinh”. Câu quyết đó như sau:
Thành môn nhất quyết tối vi lương
Thức đắc ngũ tinh thành môn quyết
Lập trạch an phần định cát xương
Nếu vận dụng “thành môn quyết” vào nhà ở, cửa hàng cùng mộ phần, âm trạch có thể tăng cường vận khí, đại cát.
Người xưa cho rằng vận dụng thành môn quyết để bày, đặt một số vật thể đón cát thì có thể làm cho phong thủy thêm hoàn mỹ, cuối cùng dùng cái gì thích hợp với “ Thành môn quyết”
Kinh dịch viết: “ Cổ hung hối cát sinh hồ động” cũng có nghĩa là nói phàm cái gì “ động” đều sinh ra cát hung.
Trong nhà ở, phàm cái gì động cũng sẽ phản ứng cát hung nhanh chóng. “ Thành môn quyết” là phương vị động của học thuyết phong thủy, nơi “ động” ấy phải nên động. Vậy trong ngôi nhà, cái thuộc về “động” ?
+ Bể cá: Nhờ vào hoạt động của lực cá bơi đi bơi lại trong nước.
+ Đồng hồ quả lắc: Nhờ vào hoạt động lực của con lắc dao động.
+ Máy thu truyền hình: Nhờ vào hoạt động của ánh sáng thay đổi trên màn hình và của điện từ.
+ Quạt điện: Nhờ vào hoạt động lực cánh quạt quay, gió, điện từ.
+ Ban thờ: Nhờ vào động lực của hương đốt cúng thần.
Sau khi biết những vậ thể động, vấn đề là làm thế nào để biết được chúng đặt ở phương vị nào cho thích hợp. Đó chính là “ Thành môn quyết”.
Trước hết cần phải hiểu rõ tổ hợp tiên thiên bát quái ( số Hà đồ):
Nhất, Lục đồng tông, vi Thủy cư bắc
Nhị , Thất đồng đạo, vi Hỏa cư Nam
Tam, Bát vi bằng, vi Mộc cư Đông
Tứ, Cửu vi hữu, vi Kim cư Tây
Ngũ, Thập vi trung, vi Thổ cư Trung
Như thế hướng Bắc và Tây Bắc ( 1 và 6) của ngôi nhà tương phối với nhau thành cát, cũng như vậy hướng Tây Nam và chính Tây ( 2 và 7), chính Đông và Đông Bắc ( 3 và 8), Nam và Đông Nam ( 4 và 9) phối với nhau thành cát.
Vậy sự tương phối đó như thế nào?
Chỉ cần một trong hai phương vị đó chuyển động liên tục ( Đồng hồ chạy, quặt điện, quả lắc…) thì sẽ làm cho phương kia sinh khí mạnh mẽ, làm cho ngôi nhà thịnh đạt.
Trên thực tế, năm tổ hợp đó đại biểu cho âm dương của ngũ hành tổ hợp đó một âm phối với một dương cho nên:
Nhất, Lục đồng tông cũng nghĩa là Một và Sáu tương hợp.
Nhị, Thất đồng đạo nghĩa là Hai và Bảy tương hợp.
Tam, Bát vi bằng nghĩa là Ba và Tám tương hợp.
Tứ, Cửu vi hữu nghĩa là Bốn và Chín tương hợp.
( Năm và Mười ở đây không dụng nên không bàn)
Cần phải nhớ mỗi con số đại diện cho một phương vị. Đem phưng vị này phối hợp với hậu thiên bát quái, mà ta gọi là lạc thư cửu cung phối hợp sẽ có 4 cặp vị trí tương phối.
Nhà tọa Bắc hướng Nam. Phương Nam là cửu tử, Tứ – Cửu vi hữu, Tứ là phương Đông Nam, vậy phương Đông Nam là cát vị động phương của nhà ở.
Nếu nhà tọa Tây hướng Đông. Phương Đông là tam bích, Tam và Bát tương hợp, Tam – Bát vi bằng, Bát là phương Đông Bắc vây phương Đông Bắc là cát vị động của nhà ở.
Nếu nhà ở tọa hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc thì Tây Bắc là Lục Bạch, mà Nhất – Lục đồng tông, vậy phương bắc là cát vị của nhà này. Phương này cần đặt những vật như quạt, đồng hồ sẽ sinh ra khía mà vượng.
Nhà tọa hướng chính Đông hướng chính Tây, phương tây là Thất Xích, mà Nhị – Thất đồng đạo, vậy phương Tây Nam là cát vị động phương nhà này. Phương này cần đặt các vậ động như ( treo đồng hồ điện tử, quạt…) các trường hợp khác làm tương tự.
VẬY Ở PHƯƠNG VỊ CÁT VỊ ĐỘNG TA LÀM THẾ NÀO?
Chỉ cần ở tại cát phương động vị của nhà ở, đặt các vật thể động như đã nói ở trên : Đồng hồ quả lắc, ti vi, quạt vv… hàng giờ, hàng ngày thì vận khí của trú trạch dần dần sẽ tốt lên.
Song một điểm cần chú ý là phương chính thần không được đặt bể cá, dù đúng vào cát phương của “ Thành môn quyết” cũng không được, còn đặt các vật khác như đồng hồ quả lắc, ti vi, vv… thì không vấn đề gì. Từ năm 1984 – 2003 là Hạ nguyên thất vận, tức là Thất Xích, Đoài, Kim chủ vận. Gặp nước thì tiết khí phạm đào hoa kiếp, cho nên không thể không biết.
Năm 1984 đến 2003 là Hạ Nuyên, Thất vận Chính Thần tại phương Tây, có nghĩa là phương Tây không nên có ao nước, bể nuôi cá.
Năm 2004 đến 2026 là vận 8 thuộc bát bạch thổ tinh, thổ tinh chủ vận, chính thần tại Đông Bắc thì phương này đặt bể cá không phạm.
Thành môn quyết trong sách: “Thẩm Thị huyền không học” có nói:
“ Đại để hướng suy giả, đắc thành môn nhất cát, thị tủ bổ cứu, hướng vượng giả, đắc chí ích trăm xương thịnh”, nghĩa là: Hướng suy được thành môn cát là bổ cứu, hướng vượng được thành môn cát thì tốt càng tốt thêm.
Trong trường hợp ngôi nhà phạm hướng xấu, nếu dùng được động phương thì cũng có thể hóa hung thành cát ( Chú ý: Tọa hướng không nhất định phải lấy đại môn làm chủ yếu).

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.