Học quán Sơn Chu

Rate this post

Mục này tôi kính dâng hương hồn cụ Ba La, bậc tiền bối đã khuyến khích tôi muốn học Tử Vi phải suy luận tìm tòi và hé mở cho tôi ít ánh sáng về cảnh phân biệt Mệnh Vô Chính Diệu như tôi đã có hỏi cụ trong bài tôi viết về cụ “Ông Vua Tử Vi Bất Đắc Chí” trong Khoa Học Huyền Bí số ra ngày 18-2 -73.

Cái gì của cụ phải song phẳng trả về cụ dầu ít dầu nhiều cũng là cái gia tài tinh thần riêng của cụ . Vậy xin có mấy hàng chữ kính hoàn.

Thật tình mà nói, trong Tử Vi khó nhất là Mệnh Vô Chính Diệu, rất khó phân tách với vài câu: Phi bần tắc yểu, mệnh đắc Tam không nhi phú quí khả kỳ, cứ tưởng thấy mình có Tuần, Triệt, Thiên , Địa Không là đắc cách rồi, ai ngờ là một cái hố rất lớn.

1. Mệnh Vô Chính Diệu là mệnh vắng bóng chính tinh như cái nhà mượn nóc dựa ghé vào nhà người lợp mái trên để ở, nếu không có cây xà, những đòn tay cứng đóng chắc làm sao chống chọi được với mưa tuôn gió bão. Điều kiện trước nhất là phải có sát tinh hợp hành của mệnh đắc địa làm nòng cốt thủ mệnh mà không bị Tuần Triệt xâm phạm tức là cách hung tinh độc thủ như trường hợp vua Lê Thái Tổ anh hùng cứu quốc, tuổi Ất Sửu KIM mệnh đóng ở Dậu (kim cung tam hợp Thái Tuế) được Bạch Hổ khiếu tây phương cách (kim đắc địa).

2. Thứ đến là cách Nhật Nguyệt tịnh minh (Thái Dương ở Mão, Thái Âm ở Hợi) đồng chiếu lên mệnh ở Mùi có Hóa Kỵ đắc Tuần là tinh anh của Nhật – Nguyệt được Tuần câu hút với mây lất phất óng ánh ở nền trời hư không.

3. Phải là Hỏa – mệnh, có một Không đắc địa thủ, hai Không tam – hợp không có trung tinh đắc cách mới là trúng cách đắc Tam Không

4. Mệnh có một Không thủ, hai Không tam hợp mà có hung tinh hay trung tinh đắc cách là cách Kiến Tam Không (đời chỉ là hình thức, không có miếng gì).

5. Mệnh có sát tinh khắc mệnh, hai Không tam hợp chiếu là cách Ngộ Không (yểu tử).

6. Mệnh không có sát tinh đắc địa tọa thủ, lại bị sát tinh khắc mệnh thủ, hợp chiếu lại xung sát phải có Triệt ngay mệnh mới mong giải thoát.

7. Mệnh có sát tinh đắc cách thủ, lại bị sát tinh khắc mệnh thủ, hợp chiếu lại có trung tinh đắc cách, nếu mệnh có Tuần kể như hão huyền.

8. Mệnh không có sát tinh đắc cách, không có Không, trông cậy vào hợp chiếu có trung tinh đắc cách không bị phá hư (nghĩa là không có Tuần Triệt).

Tóm lại: chỉ có người Hỏa mệnh mới đắc Tam Không (trường hợp 3) và người Kim mệnh được sát tinh đắc cách đắc địa độc thủ được hưởng vô chính diệu trường hợp đặc biệt. Còn trường hợp được Nhật (Mão) Nguyệt (Hợi) đồng chiếu lên Mùi cho tất cả mọi người .

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)Trả lời