Phong thủy là việc cải thiện cuộc sống để hòa hợp với thiên nhiên, khai thác sinh khí nhằm mang lại sức khỏe, sự giàu có và những mối quan hệ tốt đẹp, tránh hoặc khắc phục sát khí – yếu tố gây hại cho hạnh phúc, sức khỏe của bạn. Trong vũ trụ học của người Trung Quốc cổ – bốn con vật thần thoại hay gọi là tứ linh (Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ) được người Trung Quốc thờ phụng đã biến hóa tượng trưng ra các kiểu địa thế nhà ở để che chở và mang lại tài lộc cho gia đình.

Từ xa xưa Trung Quốc cổ đại tôn sùng 4 con vật thần thoại, còn gọi là Tứ thiên cung: Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, thực ra là 4 chòm sao lớn, mỗi chòm lại gồm 7 chòm sao nhỏ. Kết hợp lại, 4 chòm sao lớn đó có 28 chòm sao hoàng đạo (nhị thập bát tú), báo hiệu điểm chí và điểm phân, mỗi chòm sao tượng trưng cho 1/4 bầu trời đêm và chỉ thấy được trọn vẹn vào mùa gắn với chòm sao đó.

Theo cách giải thích của tài liệu cổ thì vào khoản thời gian từ năm 6000 trước CN đến thế kỷ 4 sau CN, tức là giữa thời điểm xuất hiện mộ thời đồ đá mới và thời điểm Táng Kinh ra đời, thần chim, thần rồng, thần rùa và thần hổ xuống hạ giới và tượng trưng cho bốn dạng địa thế gắn với trường phái phong thủy Hình thể, xác định những vị trí tốt nhất để xây nhà hay chôn cất người chết. Tương truyền, trước kia trời tròn và đất vuông hòa hợp tuyệt đối, và tám ngọn núi lớn (tương ứng với tám hướng) phân cách trời – đất. Bốn chòm sao lớn đã biến thành các vùng đất có địa mạo khác nhau, và mỗi chòm gắn với một hướng chính: Chu Tước – phía Nam, Bạch Hổ – phía Tây, Huyền Vũ – phía Bắc, và Thanh Long – phía Đông.

Theo sách Táng thư viết: “Khí lưu chuyển theo thế đất. Nhờ có sự nuôi dưỡng của khí mà mọi sinh vật mới có thể tồn tại được. Khí vận hành trong đất, chạy theo thế đất và tụ lại ở nơi địa hình kết thúc.”

Xác định vị trí kết huyệt là xác định nơi sinh khí tụ lại. Khi người chết được chôn ở vị trí này, xương cốt người chết là âm; được kích hoạt hay nạp sinh khí là dương. Khi xây nhà trên vị trí thuận lợi này, gia chủ sẽ gặp may mắn, có sức khỏe tốt và giàu sang.

Ngoài việc gắn với mỗi hướng, các thế đất có chu tước, thanh long, huyền vũ và bạch hổ còn tương ứng với mỗi mùa, mỗi màu sắc của ngũ hành và cực âm hoặc dương.

  • Chu Tước tượng trưng cho hướng nam, mùa hè, màu đỏ và khí dương. Ở vùng khí hậu ấm áp thường có nhiều chim hơn, đó là lý do vì sao thần điểu này được đặt ở hướng nam. Hình thế Chu Tước phải thấp hơn các hình thế còn lại. Chu Tước còn có thể tượng trưng cho nguồn nước.
  • Bạch Hổ tượng trưng cho hướng Tây, mùa Thu, màu Trắng và khí Âm. Nếu bạn đi tiếp hướng Tây về Ấn Độ, ở đó có loài hổ là vật bản địa rất nhiều.Về địa thế thì Bạch Hổ dài và thấp thấp hơn Thanh Long ở hướng Đông.
  • Huyền Vũ tượng trưng cho hướng Bắc, mùa Đông, màu Đen và khí Âm, Huyền Vũ là thế đất cao nhất.
  • Thanh Long tượng trưng cho hướng Đông, mùa Xuân, màu Xanh và khí Dương. Theo truyền thống thì Thanh Long cao hơn Bạch Hổ ở hướng Tây.

Kết hợp lại Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tạo nên Huyệt trường . Hãy hình dung huyệt trường như cái ghế bành, hình thế rồng và hổ tượng trưng cho 2 tay ghế, hình thế rùa tượng trưng cho lưng ghế, và hình thế chim tượng trưng cho ghế con dùng để gác chân, chỗ bạn ngồi là địa điểm thích hợp để xây nhà hoặc làm mộ.

LUẬN MINH ĐƯỜNG

Minh đường dung vạn mã, phú quý truyền thiên hạ.

Minh đường kiến tam cục, thế đại thực thiên lộc.

Minh đường kiến loan viên, phú quý tất trường viễn.

Minh đường như chưởng tâm, phú quý đẩu lượng kim.

Minh đường thuỷ khuất khúc, phú xứ hoàng kim ốc,

Minh đường kiến tam phong, thế đại xuất tam công.

Minh đường thuỷ nghịch triều, đại đại xuất quan liêu.

Minh đường tằng tằng cao, táng hạ tựu tiến bảo.

Minh đường đê hựu đê, táng hạ định bại thất.

Minh đường kiến hiệp trách, tài đinh một đắc phát.

Minh đường kiến thiên đê, điền địa tha nhân đắc.

Minh đường thuỷ trực xung, táng hạ tựu kiến hung.

Minh đường thuỷ trực khứ, gia phú hoá thành hôi.

Minh đường thuỷ phân khai, táng hạ tiềm tiệm thoái.

Minh đường thuỷ trường lưu, phú quý vạn vạn chu.

Minh đường hữu băng phá, táng hạ đa tao hoạ.

Minh đường tào lịch xạ, táng hạ đa ta ta.

Minh đường lộ lai xung, táng hạ tử đả gia.

Minh đường lộ tự tiễn, thị phi xuất tự nhiên.

Minh đường lộ loan lai, táng hạ đường tiến tài.

Minh đường kiến sa phi, du đãng bất hồi quy.

Minh đường thuỷ tà trắc, xuất nhập bất chính hình.

Minh đường loạn thạch sinh, tai hoạ bất đoán tăng.

Minh đường thuỷ cát cước, thành bại đoán bất thác.

Minh đường hữu đại đường, phú quý đắc cửu trưởng.

Minh đường kiến tam giác, hiếu y hữu đắc trước.

Minh đường kiến quy xà, phú quý thượng vinh hoa.

Minh đường kiến tứ phương, quả phụ tác chủ trương.

Minh đường kiến kim tương, đại đại tác quan lang.

Minh đường kiến ngọc ấn, danh tự tiến triều đình.

Sơn thuỷ âm dương chuyển, phong thuỷ âm dương thông.

THANH LONG SA PHÁN ĐOÁN CA

Long sa như phục thuyền, đoán định trí điền trang.

Long sa hữu phương trọng, phú quý thắng thạch tuý.

Thanh long khởi thương khố, gia lý tài vô số;

Lưỡng thủ tự suy xa, mại liễu tổ công điền.

Lưỡng thủ bút bút trực, nhi tôn tất khất thực.

Trúc quyển thấu minh đường, thoái tài tổn thiếu vong.

Tả hữu sơn sa tự toán đầu, chuỳ môn dạ vãn tống đại khâu.

Thanh long khai khẩu tiếu a a, niên niên thường tiến tài bảo đa,

Sinh xuất nhi tôn năng hội thuyết, phú quý song toàn danh thắng thông.

Thanh long bạc thượng khởi viên phong, trưởng phòng phát phú gia vô cùng.

Trung yêu khởi thời trung tử phát, vĩ phong khởi lai tiểu phòng long,

Thanh long lỗi lỗi đáo phần tiền, kỳ gia mãi đắc hảo lương điền.

Thanh long trực hạ thuỷ, viễn phạm tha hương quy.

Long sa sinh ác thạch, trường phòng sinh ôn dịch.

Thanh long tiêm nhập huyệt, trường phòng tiên bại tuyệt,

Thanh long đới mộc ngạnh, trưởng tử khủng tiên bại,

Thanh long hoành đới trưởng, phú quý túc điền trang.

Thanh long tự ngưu giác, trâm anh vĩnh bất thoát.

Thanh long khởi liên châu, gia phú thắng đào châu.

Thanh long khởi viên phong, gia phú đẩu lượng kim.

Thanh long khởi tiêm phong, đại đại xuất anh hùng.

Thanh long tống thuỷ thượng, niên niên tiến điền trang.

Thanh long nghịch thuỷ triều, đại đại xuất quan lang.

Thanh long tự thị bão bạch hổ, gia lý nhân đinh định vô số.

Thanh long nghịch thuỷ song bút phong, nhi tôn đại đại xuất vương công.

Long ngoại nhất sơn thuận thuỷ phi, phụ nữ dâm loạn tự chiêu phi.

Thanh long chi sơn ngũ thất phiến, định xuất xướng ca xướng khúc nhân.

BẠCH HỔ SA PHÁN ĐOÁN CA

Bạch hổ nhuyễn như miên, mãi tận thế gian điền

Bạch hổ tự bài thương, trúc cao cản ngưu dương

Bạch hổ tự hạc trảo, xuất đắc nữ nhân xảo

Bạch hổ đầu thượng thạch đoàn viên, tam ngũ liên châu hoặc lạc điền,

Định thị tiểu phòng sinh phú quý, nhân đinh hưng vượng trí điền trang

Hữu sa khởi đôn phương, vô thuỷ thị kim tương,

Hữu thuỷ vi ngọc ấn, đại đại xuất quan lang

Hổ sa trọng trùng khởi viên phong, nhân thê trí phú thắng thạch tuý,

Nhược thị tiêm phong đương diện đối, phú quý song toàn tính danh quý

Hữu sa oản nội khởi tiêm phong, tự bút như thương triều huyệt trung,

Tiểu tử phòng phòng đa cập đệ, canh chủ sinh nữ tự phù dung

Hổ sa thị nha đao, vi tướng thống binh hiểu

Bạch hổ tự phục thuyền, mãi tận thế gian điền

Bạch hổ tự thương khố, gia lý nhân vô số

Bạch hổ nghịch thuỷ triều, đại đại xuất quan lang

Tam trùng hổ tự chỉ, xuất nhân vô liêm sỉ

Bạch hổ hình loan loan, mãi điền sơn mãn hương gian

Bạch hổ tự tha thương, tất định kiến hữu thiếu vong

Bạch hổ loan bão ngưu giác dạng, nhi tôn chấp quyến nhập khoa trường

Bạch hổ sơn ngoại khởi lâu đài, tiểu nam trí phú túc điền tài

Bạch hổ phì bão trường, sinh xuất nữ nhân giai tú khí.

Hổ sa như hoả dạng, chủ gia xuất nhân hữu già bả.

Hữu hổ vô long, gia vô chủ công, đa xuất quả phụ, độc thủ không phòng.

Hổ sa thuận thuỷ phi, kỳ thê chủ sinh ly, điền địa đô mại tận, ly hương khứ bất quy.

Hổ sa tà trường phi, quan sự thoái điền trang, thê tuỳ tha nhân khứ, xuất ngoại tổng bất quy.

Nhị trùng hổ sa lai áp huyệt, nhật hậu nhi tôn tổng thị tuyệt

Tam trùng hổ sa lai quá đường, niên niên đô hữu thiếu niên vong

Hổ sa cao đại áp thanh long, kỳ gia đoán định vô chủ công

Bạch hổ ngang đầu lai áp huyệt, liên niên khốc khấp hà tằng yết

Hữu sa đầu thượng sinh ác thạch, y tà phá toái tao ôn dịch

Hổ sa huyệt nội sinh ám đao, gia trung hoạ phạm loạn thao thao

Hổ ngoại nhất sơn thuận thuỷ phi, chủ gia tiểu nam định bất cát

Hữu sa hiếp nội bão viên đôn, tiểu phòng dưỡng tử tiếp tổ tông.

CHU TƯỚC PHÁN ĐOÁN CA

Chu tước khởi hồi sa, gia nội tài vô số.

Diện tiền hữu sơn pha, thế đại hữu quan tác.

Chu tước tiêm phong vô, thế đại nhân bất phú.

Chu tước như cung tự, thế đại xuất bần cùng.

Chu tước tự mã yên, thế đại hữu quan lang.

Diện tiền hữu pha tiễu, nhi tôn xuất quan trường.

Chu tước án bích sa, ngũ mã trạng nguyên gia.

Diện tiền khởi sơn đa, chỉ yếu huyền vũ đại.

Chu tước diện tiền băng, thế đại sinh nhĩ lung

Chu tước hoành pha bình, sinh nam đa nhãn hạt.

Chu tước bài kỳ cốt, nam nữ đa bần khổ’

Chu tước khai khẩu lộ, thế đại nhân bất phú.

Chu tước diện tiền phá, nhi tôn vô gia lộc.

Chu tước tự ngưu nhãn, gia nội thường khốc thanh.

Chu tước diện tiền quá, thường hữu quan sự phùng.

Chu tước bức sơn hướng, uổng uổng tử thiểu niên.

Chu tước tự đao thương, định chủ tất đao dĩ.

Chu tước diện tiền không, phú quý bất trường cửu.

Chu tước hữu sư tử, thế đại trạng quan phủ.

Chu tước khởi pha bình, nhi tôn vô diện cùng.

HUYỀN VŨ PHÁN ĐOÁN CA

Huyền vũ khởi tiêm phong, vinh hoa phú quý chí tam công.

Huyền vũ khởi vân phong, phú quý vĩnh vô cùng.

Huyền vũ cao sơn dũng, thế đại bách niên ông.

Huyền vũ khởi cao sơn, nhi tôn tăng điền trang.

Huyền vũ cao sơn bích, thế đại xuất cao cường.

Hậu long cao vạn trượng, tử tôn cá cá cường.

Huyền vũ khởi cao bích, nam nữ tiền tài đa.

Huyền vũ chu phong hợp, thế đại đắc an lạc.

Huyền vũ hậu sơn thiểu, yêu vong nhân bất lão.

Huyền vũ hậu sơn cao, thế đại xuất anh hào.

Huyền vũ hậu sơn không, thế đại vô lão ông.

Huyền vũ hậu sơn băng, thất lạc bại gia trung.

Huyền vũ phản hồi đầu, nhi nữ thị thâu tặc.

Huyền vũ hậu khai khẩu, nhi tôn thế đại ưu.

Huyền vũ phá sa lậu, thế đại vô mễ thực.

Huyền vũ tự mã yên, thế đại xuất bần hàn.

Huyền vũ như cung tự, thế đại thiếu nhi tôn.

Huyền vũ lai đắc phì, phú quý vinh hoa tuỳ.

Huyền vũ lai đắc tế, tử tôn đại đại bần.

Huyền vũ tự ngưu nhãn, nhi tôn phú quý toàn.

Huyền vũ khởi cao giác, thế đại bảo an lạc.

Hiền triều hậu triều, bất tử giả toạ lao.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.