Sao Thiên Đồng ở cung Phúc Đức

Là Phúc tinh, chủ hưởng phúc, cả đời được vui vẻ, đời sống tinh thần đầy đủ, có cuộc sống thú vị, biết cách hưởng thụ, khả năng thích nghi với hoàn cảnh cao, gặp chuyện gì cũng có người khác gánh vác thay. Miếu vượng địa thì tốt, cả đời hưởng phúc. Bình Hòa thì trước khó sau dễ. Nếu hãm địa, thêm Tứ sát Không Kiếp thì cuộc sống gian khổ.

Thiên Đồng, Thái Âm ở Tý Ngọ, phúc lộc an khang, vui nhiều buồn ít, có thể nhận được sự ưu đãi bảo trợ của quí nhân. Người nữ dung mạo đẹp, bề ngoài có khí chất, có sức thu hút.

Thiên Đồng Cự Môn ở Sửu Mùi, có phẩm chất tu dưỡng, khi trẻ vất vả về già an nhàn. Hội Đà La, hay tự tìm phiền não.

Thiên Đồng Thiên Lương ở Dần Thân, đầy đủ phúc lộc thọ, nhưng hay bận rộn. Hội Không Kiếp thì bị giảm phúc.