Sao Tham Lang ở cung Tài Bạch

Nhập đất miếu vượng thì hoạnh phát, có lúc có tiền ngoài dự kiến. Đồng cung với Hỏa, Linh, bạo phú, trước 30 tuổi thành bại đều nhiều, sau 30 tuổi thì bắt đầu có tài sản. Tham Lang đồng cung hoặc hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hỏa Linh thì có số giàu bậc phú hào. Nếu không gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền và Hỏa, Linh thì không có hi vọng đại phát. Hãm địa thì nghèo, gia Không, Kiếp, Hao, Kỵ thì nghèo khó thiếu thốn.

Hễ Tham Lam nhập cung tài bạch đều chủ bẩm sinh lãng phí, cả đời tiêu pha không ít, tài vận hay có nhiều thay đổi. Nếu như không có thêm cát tinh, chủ kiếm được tiền rồi lại phải tiêu tốn vào việc khác, tài vận không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Đồng độ với Kình, Đà, Không, Kiếp thì hay cờ bạc hoặc vì đầu cơ mà phá sản lớn, gia hội với Đào hoa tinh (Hồng Loan, Thiên Hỉ, Mộc Dục, Thiên Diêu, Liêm Trinh) thì vì sắc đẹp mà hao tài, gặp họa, dễ kiếm tiền từ người khác phái hoặc tiền từ vui chơi giải trí, hoặc kinh doanh các ngành có liên quan đến sắc đẹp… Tham Lang Hóa Kỵ, tiền bạc hay bị phá tán, có tranh chấp kiện tụng.

Thường là người kinh doanh, dễ làm các công việc mạo hiểm hoặc đầu tư, hoặc cùng lúc kinh doanh nhiều thứ, hay nhận được sự giúp đỡ của người khác phái về tiền bạc, đồng cung hoặc gia hội với Tả, Hữu, Khôi, Việt càng rõ. Xương, Khúc đồng cung, ngoài hào hoa mà trong thì hư hao, thành bại bất nhất.

Liêm Trinh, Tham Lang ở Tỵ Hợi, hoạnh phát hoạnh phá, đặc biệt thích Hỏa, Linh đồng cung vì có thể hoạnh phát bạo phú, đồng cung với Lộc Tồn, Hóa Lộc cũng giàu có. Nếu không có cát tinh gia hội thì vất vả gian khổ mới kiếm được tiền, chủ vất vả mưu sinh qua ngày.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, đồng cung với Hỏa Linh chủ hoạnh phát, lại gặp Kình, Đà, Hóa Kỵ thì chủ hoạnh phát hoạnh phá. gặp Quyền, Lộc, Tả, Hữu cũng phát tài. Có tiền trước khó sau dễ, trước 30 tuổi tài vận bình thường hoặc nghèo khó, sau 30 tuổi có cơ hội hoạnh phát.

Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu, trước khó sau dễ, trung niên trở ra thì đầy đủ. Hội Tham Lang Hóa Lộc, Hỏa, Linh, chủ bạo phát.