Phong Thủy Diêu Phái 24 Sơn Thiên Tinh Quyết

Gần đây chứng kiến một số Trạch phát Quan Quý, không nhất định nhà họ đương là Quan Chức lớn, song đều cũng nắm các chức vụ lãnh đạo trọng yếu trong công ty. Các Dương Trạch đó đều đa số phía bên ngoài đều nhìn thấy Quan Sa (Mũ Quan). Cái gì là Mũ Quan ? Theo kinh nghiệm và nghiệm chứng tại Hình Cục Dương Trạch, đó là khi ở Minh Đường có lầu cao như hình Mũ Quan ngày xưa(Hình Cục Đẹp).

Sơn Loan Thể trong Phong Thủy Học chủ quản về Quan Quý, trong Tam Nguyên Phong Thủy duy chỉ có 24 Sơn Thiên Tinh Tinh Hệ là Chân Quyết chuyển sơn di phong mà thôi. So với Thôi Quan Thủy có chỗ dùng khác. Sơn Pháp và Thủy Pháp cách dùng và chỗ ảo diệu người có Tâm học tất sẽ ngộ ra.

Sư Phụ của Tam Nguyên Diêu Phái là Trần tiên sinh, vào tháng 5 năm 2000 đã công khai về Bí Quyết 24 Sơn Thiên Tinh Phiên Quái. Quyết này có trong Huyền Long Kinh, cũng có nhiều ngược đọc biết. Song pháp dùng thì rất ít. Mong sao có thể bỏ ngói lấy ngọc nên đem chia sẻ cùng mọi người.

24 Thiên Tinh Quyết vốn xuất phát từ Thiên Ngọc Kinh, hiểu được nó có thể giải được các đoạn văn trong Thiên Ngọc Kinh, không thôi không thể hiểu được giải pháp của Tiên Hiền.

Giải Kinh Văn cần đối chiếu La Kinh của bản môn. Thiên Tinh Quyết là tầng thứ 4, thứ tự 24 Thiên Tinh như sau:

 1. Long Lâu (Long Lầu);
 2. Ngọc Diệp;
 3. Bát Vũ;
 4. Đế Tòa;
 5. Loan Giá;
 6. 6Thiên Thị;
 7. Phượng Các;
 8. Kim Tương;
 9. Quỷ Kiếp;
 10. 1Tướng Quân;
 11.  Công Tào;
 12. Thiên Cương;
 13. Bảo Điện;
 14. Kim Chi;
 15. Viêm Liệt;
 16.  Long Trì;
 17. Đế Liễn;
 18. Thiên Sát;
 19. Bảo Cái;
 20. Ngọc Ấn;
 21. Kiếp Sát;
 22. Hoa Cái;
 23. Trực Phù;
 24. Địa Sát.

Trên đây là Thiên Tinh Long Pháp hoàn chỉnh, tiếp sau giải thích về nội hàm của Thiên Ngọc Kinh, nguyên Kinh Văn như sau:

 • Khảm Ly thủy hỏa trung thiên quá;
 • Long Trì di Đế Tòa;
 • Bảo Cái Phượng Các Tứ Duy triều;
 • Bảo Điện đăng Long Lầu;
 • Cương Sát Điếu Sát hưu phạm trước;
 • Tứ Mộ đa tiêu thước;
 • Kim Chi Ngọc Diệp tứ mạnh trang;
 • Kim Tương Ngọc Ấn tàng;
 • Đế Thích nhất Thần định huyện phủ;
 • Tử Vi đồng Bát Vũ;
 • Đảo trượng Phụ Mẫu dưỡng Long Thần.
 • Phú Quý Vạn Đại Xuân.

Thiên Tinh Quyết lấy Long Lầu làm Chủ Tinh, án mỗi Vận Chính Thần Vượng Phương Tọa Sơn bài liệt, khởi tính toán. 20 năm lại đổi, ba sao đều bày vào 1 cung vị Đại Quái:

 • Vận 1 Long Lầu tại chính Khảm,
 • Vận 2 Long Lầu tại Khôn,
 • Vận 3 Long Lầu tại chính Chấn,
 • Vận 4 Long Lầu tại chính Tốn,
 • Vận 6 Long Lầu tại chính Càn,
 • Vận 7 Long Lầu tại chính Đoài,
 • Vận 8 Long Lầu tại chính Cấn,
 • Vận 9 Long Lầu tại chính Nam.