Lộc tồn

Trong Tử Vi có 2 thứ Lộc: Lộc Tồn và Hóa Lộc. Hóa Lộc là lộc do công khó nhọc làm ra. Lộc Tồn là thiên lộc được ấn định theo hàng thiên can của tuổi, là lộc định mệnh đã đặt sẵn ở thiên bàn ban phát cho từng hạng người đã được sắp xếp theo tuổi nhất định ở vị trí nhất định, nếu kẻ bàng quan lạm dụng sẽ có hậu quả để bù trừ. Đây là một căn quả của luân hồi không thể tham sân si mà được. Lộc Tồn được đặt theo hàng can của tuổi, đứng trong thiên bàn theo vị trí ngũ hành, đắc cách hay không ở thế âm dương thuận nghịch.

Lộc Tồn tuổi Giáp   ở Dần                     Lộc Tồn tuổi Kỷ      ở Ngọ

Lộc Tồn tuổi Ất       ở Mão                    Lộc Tồn tuổi Canh   ở Thân

Lộc Tồn tuổi Bính    ở Tỵ                       Lộc Tồn tuổi Tân     ở Dậu

Lộc Tồn tuổi Đinh    ở Ngọ                    Lộc Tồn tuổi Nhâm   ở Hợi

Lộc Tồn tuổi Mậu    ở Tỵ                       Lộc Tồn tuổi Quý     ở Tí

(a) Tuổi Giáp có Lộc Tồn ở Dần chỉ dành riêng cho người Giáp Dần, Giáp Ngọ và Giáp Tuất được hưởng trọn vẹn thiên lộc mà mệnh phải ở trong vị trí tam hợp Thái Tuế, nếu ở vị trí khác chỉ khi nào gặp mới thọ hưởng. Còn tuổi Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Tí kể như là nghịch cảnh vì ở vị trí Tuế Phá, Tang Môn, Điếu Khách.

(b) Tuổi Ất có Lộc Tồn ở Mão thì chỉ có tuổi Ất Mão, Ất Mùi, Ất Hợi được hưởng trọn vẹn thiên lộc và cũng phải ở vị trí tam hợp Thái Tuế. Nếu ở vị trí khác cũng chỉ khi nào gặp mới hưởng . Ngoài ra tuổi Ất Tỵ, Ất Dậu, Ất Sửu kể là nghịch cảnh vì ở vị trí như Giáp Thìn, Giáp

Thân, Giáp Tí: Tuế Phá, Tang Môn, Điếu khách không được đầy đủ hoặc ở trong có sự gì người đời phải đặt dấu hỏi (?) .

(c) Tuổi Canh, tuổi Tân có Lộc Tồn ở Thân, Dậu cũng cùng trường hợp như 2 tuổi Giáp, tuổi Ất phải là tuổi Canh Thân, Canh Tí, Canh Thìn, Tân Tỵ, Tân Dậu, Tân Sửu mới đặc cách thọ hưởng Lộc Tồn. Còn Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất và Tân Hợi, Tân Mão, Tân Mùi đều đứng ở nghịch vị trí là Tuế Phá, Tang Môn, Điếu Khách phải chịu cùng cảnh ngộ của Giáp Thân, Giáp Tí, Giáp Thìn và Ất Tỵ, Ất Dậu, Ất Sửu.

(d) Còn sáu tuổi Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý là 6 tuổi có Lộc Tồn ở Tỵ, Ngọ, Hợi, Tí là 4 vị trí (Bính Mậu một vị trí ở Tỵ, Đinh Kỷ một vị trí ở Ngọ, Nhâm một vị trí ở Hợi, Quý một vị trí ở Tí) đều ở trong cảnh âm dương phản nghịch vì tuổi Bính (Dương Hỏa), tuổi Mậu (Dương Thổ) lại ở Tỵ cung là âm hỏa. Tuổi Đinh (Âm Hỏa) Kỷ (Âm Thổ) lại ở cung Ngọ là Dương Hỏa. Tuổi Nhâm (Dương Thủy) ở Hợi là Âm Thủy, tuổi Quý (Âm Thủy) ở Tý là Dương Thủy.

Vòng Lộc Tồn dầu có sắp xếp theo chiều thuận hay nghịch cùng ở trong thế đứng:

a) Bác Sĩ, Tướng Quân, Bệnh Phù        + Lộc Tồn

b) Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại Hao                 + Kình Dương

c) Thanh Long, Phi Liêm                       + Phục Binh

d) Tiểu Hao, Hỉ Thần, Quan Phủ            + Đà La

12 sao chia cho bốn tam hợp ta thấy:

  1. Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tướng Quan, Bệnh Phù ở thế chủ chốt quang minh nhân hậu (Bác Sĩ), hiên ngang (Tướng Quân) dầu có bị suy tàn (Bệnh Phù)
  2. Kình Dương, Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại hao là tư thế của kẻ ăn no vác nặng (Kình, Lực) có cố gắng học hỏi (Tấu Thư) cũng không đến đâu (Đại Hao)
  3. Đà La, Quan Phủ, Hỉ Thần, tiểu Hao là tư thế của kẻ lầm lì làm ra vẻ hào phóng (Hỉ Thần) cũng chỉ trong đom đóm (Tiểu Hao) ngoài bó đuốc (Quan Phủ) cho thị phi đàm tiếu.
  4. Thanh Long, Phi Liêm, Phục Binh là tư thế của kẻ có gặp bước may làm việc như vũ bão cướp thời gian (Phi Liêm) cũng chỉ là nhất thời (Phục Binh)

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)