Hóa Lộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, Hóa Lộc tượng trưng cho mùa thu bận rộn thu hoạch, là ánh tịch dương trước khi mặt trởi lặn về Tây, hành thuộc Kim, là phương Tây, tương đương với quẻ Đoài trong bát quái. Cho nên chủ về vui sướng, thu hoạch, bận rộn, quý trọng, tài lộc, lộc ăn, trí tuệ, ùn ùn liên tục. Hóa Lộc nhập cung mệnh chủ là người hiền hòa, khéo xã giao, rất có duyên với người chung quanh, tính cách hào phóng, hài hước hóm hỉnh, dí dỏm thú vị, ở bên ngoài rất được người chào đón, cuộc đời có phúc.

Hóa Lộc thích nhập cung Mệnh, cung Thân, cung Quan Lộc, cung Tài Bạch, cung Thiên Di, chủ về giàu sang phú quý; nhập cung Phúc Đức, cung Điền Trạch là đứng hạng kế đó.

Sao nào Hóa lộc cũng đều tăng tác dụng cát lợi của nó, thích nhất là các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Âm, Tham Lang, Phá Quân được Hóa Lộc. Sao Hóa Lộc tọa thủ cung Mệnh (Thân) hoặc cung Quan Lộc, gặp Khoa Quyền, ắt sẽ làm quan cao, làm ăn kinh doanh có thể thành phú ông. Nữ mệnh có sao Hóa Lộc thêm cát linh, có thể làm phụ nữ sang quý, gặp sát tinh thì bình thường. Hóa Lộc ở cung Dần hoặc Thân là nhập miếu, tác dụng theo chiều hướng tốt của nó rất lớn; Hóa Lộc ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu là lạc hãm, tác dụng theo chiều hướng tốt của nó sẽ giảm nhẹ.

Hóa Lộc còn là thần Phúc Đức, thích ở chung với Lộc Tồn, vì nó cũng là “dư khí” của Lộc Tồn, về đại thể cũng tương tự tính chất của Lộc Tồn, nhưng Lộc Tồn có thể kiềm chế và hóa giải tai ách, còn Hóa Lộc thì không.

Hóa Lộc đại biểu duyên phận, khẩu phúc, còn có ý nghĩa “tăng thêm”, ví dụ như nhập cung Phu Thê, là biểu thị tình trạng có thêm người phối ngẫu; nhập cung Tài Bạch là biểu thị có thêm nhiều nguồn dễ kiếm tiền.

Hóa Lộc nhập các cung mạnh như Mệnh (Thân), Điền Trạch, Quan Lộc, Phúc Đức, đều chủ về nhiều phúc trạch; nhưng nếu nhập cung Tật Ách, thì thể trọng tăng nhiều, mắc bệnh béo phì, đường tiêu hóa không được tốt.

Hóa Lộc gắn vào chính tinh sẽ làm tăng mạnh uy lực của chính tinh, nếu “hóa” tốt thì gọi là “phúc tinh”, không tốt thì gọi là “tảo bả tinh” (sao chổi), cho nên các nhà Đẩu Số còn gọi Hóa Lộc là “sao thừa vượng”.

Hóa Lộc có sức mạnh hay không, phải xem chính tinh mà nó “hóa”. Nếu chính tinh miếu vượng, Hóa Lộc sẽ có sức mạnh; nếu chính tinh lạc hãm, Hóa Lộc sẽ không có sức mạnh, giữa chủng là mối quan hệ biến trạng thái thành động thái.

Hóa Lộc thích các sao Tử Vi, Thái Dương, Liêm Trinh, Thái Âm, Thiên Lương, Vũ Khúc, là biểu thị có lực chống đỡ cho sự nghiệp, hoặc có hiệu quả tăng thêm tài phú, nhưng còn phải xem chủng Hóa Lộc ở cung nào.

Sao Hóa Lộc tọa thủ cung Mệnh (Thân), cung Quan Lộc, tương phùng sao Hóa Khoa và sao Hóa Quyền, ắt làm quan cao, có thể thu hoạch số tiền lớn, cuộc đời sẽ gặp nhiều cơ hội tốt và được quý nhân tương trợ.

Sao Hóa lộc và Lộc Tồn giáp cung Mệnh, là cách cục “song lộc giáp mệnh”, chủ về giàu sang phú quý.

Cung Mệnh có sao Hóa Lộc, mà cung ám hợp của cung Mệnh có Lộc Tồn, là cách cục “minh lộc ám lộc”, đại cát, là điềm “như gấm  thêm hoa”. Cung Mệnh có Lộc Tồn, còn cung ám hợp có Hóa Lộc cũng vậy.

Hóa Lộc là tiền lưu động, còn Lộc tồn là tiền cố định, Hóa Lộc thích có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng cung hoặc gia hội, đây là cách cục “Lộc Mã giao trì”, “Song Lộc triều viên”, cực kỳ cát lợi, gặp chủng không thể không đại phú hoặc đại quý.

Hóa lộc tọa cung Thiên Di ở Tí hoặc Ngọ, chủ về người này văn chương trùm đời (đương nhiên phải có các sao khoa văn đồng cung), đây là cách cục “đối diện triều thiên”, Thái Dương Hóa Lộc ở cung ngọ là hợp cách.

Sao Hóa Lộc có Địa Kiếp, Địa Không đồng cung, thì trái lại, không chủ về tiền tài, phát cung chỉ là giả tạo bề ngoài vì tiền bạc mà khốn khổ. Sao Hóa Lộc lạc hãm ở Tí, Ngọ, Mão, Dậu, thấy sát tinh, cũng chủ về bất lợi. Cho nên cổ thư nói: “ Phát mà không chủ về tài lộc là do Hóa Lộc ở đất nhược”

Bản cung hoặc cung tam hợp có Hóa Lộc, lại bị sao Hóa Kị đến xung phá, là cách cục “Lộc phùng xung phá”, cát cũng thành hung, ắt sẽ bị tổn thất bất ngờ, “trèo càng cao, té càng đau”.

Hóa Lộc tối kị bị hung tinh xung phá, nếu có Kình Dưong, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Kiếp, Địa Không đồng cung hoặc gia hội, cách cục sẽ giảm sắc, chỉ có cái vỏ bề ngoài, không giàu sang phú quý, hoặc vì giàu sang phú quý mà chuốc hung họa.

Cổ thư nói: Hóa Lộc mà dấu trong đất Mộ, tức Hóa Lộc ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, là “Thiên La Địa Võng”, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến “tiền bạc” của Hóa Lộc.