Hình dáng tính cách khi sao Phá Quân nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh vàng; khuôn mặt dài tròn.

Người có Phá Quân thủ mệnh, ắt chủ về lưng dầy, mày rộng, đi ngồi eo lệch; phá tướng, hoặc cận thị, nói cà lăm; hoặc lúc sinh đẻ thì khó sinh, hoặc sinh không đủ tháng,

Thân người trung bình, hoặc lùn; béo gầy bất nhất.

Phá Quân nhập miếu thì tâm địa trung hậu, thiện lương.

Phá Quân ở cung vượng, tính thẳng thắn, có nghị lực, giỏi khai sáng.

Phá Quân lạc hãm, thì tính cương, không hợp với quần chúng, thích tranh cường hiếu thắng, thậm chí hành động mạo hiểm.

Phá Quân nhập miếu thì nhãn thần sáng; lạc hãm thì nhãn thần đục.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)